Menu

PaSO

Otváranie zabuchnutych dverív-Kľúčová služba Stará Turá
Vytahovanie zalomených klúčov
Výroba autoklúčov a všetkých existujúcich bežných klúčov
Prestavba vložiek z prineseného original klúča

Non Stop

Adresa: SNP 150, 91601 Stará Turá

paso1@centrum.sk 
Mobil:
0905645978