Menu

Geodetická kancelária - Ing. Richard Bunčiak

Geodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kanceláriaGeodetická kancelária

Geodetická kancelária vznikla v apríli 2003. Hlavným predmetom činnosti sú geodetické práce realizované v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, investičnej výstavby a špeciálnej inžinierskej geodézie.
Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti (§6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.
Kancelária disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Adresa: Športová 675/1, 91601 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Richard Bunčiak 
bunciak@stura.sk 
Telefón:
+421 904 291 986 
Mobil:
+421 904 291 986 

K stiahnutiu