Menu

EngineerIng. Chlebik

Projektovanie a statické posúdenia stavieb. Odborné konzultácie a poradenstvo pri výstavbe a rekonštrukciách.
Viac informácií a konkrétne projekty nájdete na FB stránke.

Adresa: Družstevná, 91601 Stará Turá

IČO:
46129898
Kontakt:
Ing. Michal Chlebík 
michal.chlebik@gmail.com 
Web:
https://www.facebook.com/EngineerIng.Chlebik 
Mobil:
+421 904 132 161