Menu

Marková

Nepravidelná pereprava osôb 9 - miesnym klimatizovaným mikrobusom v tuzemsku a zahraničí . Preprava osôb pre inštitúcie , podniky a sukromné osoby . Transfery na letiská , dovolenky , výlety , svadby a pod.

KONTAKT : 0915 288 786
0911 511 432
markova.zaneta@gmail.com

Adresa: Hurbanova 157/78, 91601 Stará Turá

Kontakt:
Marková 
markova.zaneta@gmail.com 
Mobil:
0911 511 432 - 0915 288 786