Menu

MAHRLO, s.r.o.

MAHRLO s.r.o.

Naša spoločnosť od svojich začiatkov v roku 1997 pôsobí na slovenskom trhu ako distribútor meracej a regulačnej techniky. Aj pre divízie meracích prístrojov a meracej a regulačnej techniky je prvoradým cieľom ponúknuť slovenskému zákazníkovi kvalitné prístroje, zariadenia a s tým súvisiace servisné zázemie.

Našim poslaním je prinášať aktualizovaný a stále rozširujúci sa sortiment meracích a testovacích prístrojov, aby zákazníci ich využitím mohli zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť vlastnej produkcie a služieb.

Divízia meracích a testovacích prístrojov má vo svojom sortimente:
- revízne prístroje, zn. Fluke, Metrel, Metra, Chauvin Arnoux, Lutron, Illko, GMC....
- revízne prístroje, výhradné zastúpenie značky SONEL na Slovensku
- prístroje na meranie elektrických, neelektrických veličín a termokamery
- laboratórne napájacie zdroje zn. DIAMETRAL, STATRON...
- rozvádzačové meracie transformátory (ASK, ASR...), elektromery a izolátory VEMER
- meracie prevodníky a zobrazovače zn. Metra, Weigel, Vemer, Lumel...
- panelové a rozvádzačové analógové a digitálne prístroje zn. Metra, Lumel, Weigel...
- indikačné signálky a LED meracie prístroje zn. ELECO a iné ...

Adresa: Ľ. Podjavorinskej 535/11, 91601 Stará Turá

IČO:
36318132
IČ DPH:
SK2020181152
Kontakt:
Jozef Molec 
molec@mahrlo.sk 
Web:
http://meratest.sk 
Telefón:
0327763455 
Mobil:
0903533859 
Fax
0327762156