Menu

LARYACH

Odťahová služba - odťah osobných motorových vozidiel , dovoz zo zahraničia
Preprava stavebnej mechanizácie do 1500 kg
Kurierska služba - preprava zasielok firmám vnútroštatne
č.t. 0915 288 786 - 0911 511 432

Adresa: Hurbanova 157/78, 91601 Stará Turá

IČO:
45981761
Kontakt:
Marková 
markova.zaneta@gmail.com 
Mobil:
0911511432