Menu

Dušan Hajtman-DUAL

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, prehliadky kotolní, opravy plynových zariadení, servis kotlov, chemické čistenie tepelných zariadení, prevádzka, údržba, obsluha, opravy tepelných zariadení, služby pre SVB, rozúčtovanie nákladov.

Adresa: č.d.405, 91303 Drietoma

IČO:
41133803
Kontakt:
Bc.Dušan Hajtman 
dual-dh@dual-dh.eu 
Web:
http://www.dual-dh.eu 
Skype:
dual-dh
Mobil:
0903468652