Menu

Valter Masár

Poskytujem komplexné zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Zákon č. 124/2006 Z.z. v platnom znení, autorizovaným bezpečnostným technikom, merania hluku a vibrácii a pod., zabezpečím výkon pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, ďalej výkon technika požiarnej ochrany (Zákon 314/2001 Z.z. v platnom znení), zabezpečím spracovanie projektu požiarnej ochrany a následne všetko potrebné pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Adresa: Sadová 3019/8, 91601 Stará Turá

IČO:
40828204
valter.masar@gmail.com 
Skype:
valter.masar
Telefón:
032/7760079 
Mobil:
0908 801010