Menu

JP-účtovníctvo

Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

*
vedenie podvojného účtovníctva,
*
spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z pridanej hodnoty,
*
spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
*
spracovanie miezd,
*
vedenie jednoduchého účtovníctva,
*
vyhotovenie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb,
*
zastupovanie klientov pred daňovými úradmi,
*
účtovné a ekonomické poradenstvo.

Adresa: SNP, 91601 Stará Turá

Mobil:
+421 915 774 104