Menu

Mgr. Iveta Gavačová, advokátka

Poskytovanie rozsiahlych právnych služieb a zastupovanie v súdnych konaniach v súlade so zákonom o advokácii s výnimkou obhajoby v trestných veciach.

Adresa: SNP 148 (Ideapark), 91601 Stará Turá

IČO:
37920987
Kontakt:
Mgr. Iveta Gavačová 
igavacova@gmail.com 
Web:
http://http:www.gavacova.sk 
Mobil:
0905265838 
Fax
0327762704