Menu

Súkromná hotelová akadémia

stredná odborná škola - 2 študijné odbory:
- hotelová akadémia (5-ročné štúdium)
- cestovný ruch (4-ročné štúdium)

Adresa: M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Dušan Kozár, zástupca pre ped. činnosť 
shastt@orangemail.sk 
Telefón:
032/7763328 
Mobil:
0915056905