Menu

Matej Trebichavský - ALARM SYSTEM

Podnikanie firmy je orientované hlavne na poskytovanie služieb v oblasti elektronickej ochrany majetku a osôb, konkrétne predaj a montáž komponentov elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) pre objekty a automobily, GSM komunikačných a signalizačných zariadení, ale aj komponentov malej domácej automatizácie a ďalších výrobkov z oblasti aplikovanej elektroniky.

Firma ALARM SYSTEM je držitelom licencie na prevádzkovanie technickej služby podla § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti a certifikátu JABLOTRON. Firma bola založená v roku 2007. Sme mladá firma bez historickej tradície, ale so zdravou agresivitou. Zámerom našej firmy je vybudovať si vedúce postavenie v Slovenskej republike v oblasti ochrany majetku a osôb.

Adresa: Melčice-Lieskové 121, 913 05 Melčice

Kontakt:
Matej Trebichavský 
info@alarmsystem-sk.eu 
Web:
http://www.alarmsystem-sk.eu 
Mobil:
0911212006