Menu

Združená stredná škola elektrotechnická

Adresa: Športová 675, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Milan Duroška - riaditeľ 
office@sosst.sk  
Web:
http://www.sosst.sk/ 
Telefón:
032 776 3077, 032 776 3394 (fax)