Menu

PROXIMA-T, s.r.o.

Podvojné účtovníctvo
Mzdová agenda
Daňové poradenstvo

Adresa: Športová 675, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. Trúsiková Anna 
anna.trusikova@vercour.com 
Telefón:
032 7764101 
Mobil:
0907 161 272