Menu

Ing. Roman Chnapko

súdny znalec- znalecké posudky nehnuteľností

Adresa: Hurbanova 125/23, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Ing. RomanChnapko 
roman@mail.icss.sk 
Telefón:
0327764562 
Mobil:
0903744180