Menu

Súkromná hotelová akadémia

hotelová akadémia - 5-ročné denné štúdium
cestovný ruch - 4-ročné denné štúdium
cestovný ruch - 3-ročné pomaturitné štúdium

Adresa: Gen.M.R.Štefánika 375/63 (bývalá SPŠE), 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Miriam Bukovčanová, Ing. Vojtech Tĺčik, PhD. 
shastt@orangemail.sk 
Web:
http://www.sosst.sk/shastt 
Telefón:
032 / 776 3661, 3662 
Mobil:
0915 056 905