Menu

PhDr. Oľga Kralovičová

prekladateľské a tlmočnícke služby
jazyk anglický - overené preklady
jazyk ruský

Adresa: SNP 266/1, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
PhDr. Oľga Kralovičová 
olkra@stonline.sk 
Telefón:
032 / 776 3589 
Mobil:
0905 245 074