Menu

Popis projektov mesta

Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 380/45 - 24  b.j.
4.2.2022
Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 380/45 - 24 b.j.
Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 377/57,59 - 57 b.j.
4.2.2022
Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 377/57,59 - 57 b.j.
Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 373/67,69,71 - 32 b.j.
4.2.2022
Bytový dom Gen. M. R. Štefánika č. 373/67,69,71 - 32 b.j.
Projekt: Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II
1.12.2021
Projekt: Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá
8.6.2021
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá
8.6.2021
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá
Oprava pamätníka osloboditeľov
8.6.2021
Oprava pamätníka osloboditeľov
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení
8.6.2021
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení
Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku v meste Stará Turá s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do zelenej infraštruktúry zlepšiť kvalitu života obyvateľov s dôrazom na životné prostredie a znížiť negatívne dopady zmeny klímy.
Opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry smerujú k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny. Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – regenerácia vnútroblokov v rámci oprávnenej aktivity výzvy j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Predmetom projektu sú investície do budovania prvkov zelenej infraštruktúry v spojení s revitalizáciou otvoreného verejného priestranstva v meste Stará Turá.
Zameranie projektu týkajúce sa regenerácie vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je plne v súlade so stratégiou IROP. Predložený projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trenčianskeho kraja a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá. Revitalizované verejne prístupné priestranstvo bude po realizácii aktivít projektu slúžiť pre potreby obyvateľov sídliska a mesta všetkých vekových kategórií ako aj návštevníkov mesta. Všetky aktivity projektu týkajúce sa regenerácie vnútrobloku sídliska budú realizované na ul. Mierová v meste Stará Turá.
Kamerový systém v meste Stará Turá
22.10.2019
Kamerový systém v meste Stará Turá
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
21.10.2019
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
18.10.2019
Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
18.10.2019
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá
Nový život pre vnútroblok
16.10.2019
Nový život pre vnútroblok
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá
25.3.2019
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá
Detské ihrisko v miestnej časti Papraď
6.11.2018
Detské ihrisko v miestnej časti Papraď
Mesto bez kriminality
6.11.2018
Mesto bez kriminality
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš
25.10.2018
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej
11.6.2018
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v budove polikliniky
27.2.2018
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v budove polikliniky
Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C – 1.etapa
27.2.2018
Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C – 1.etapa
Rekonštrukcia detského ihriska na Kujanovci
26.2.2018
Rekonštrukcia detského ihriska na Kujanovci
Rekonštrukcia Domu smútku
26.2.2018
Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukcia spevnenej plochy za OD Jednota
26.2.2018
Rekonštrukcia spevnenej plochy za OD Jednota
Rekonštrukcia ciest
26.2.2018
Rekonštrukcia ciest
Rekonštrukcia chodníkov
26.2.2018
Rekonštrukcia chodníkov
Projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá"
25.10.2017
Projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá"
Oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika 354
25.10.2017
Oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika 354
Oprava strechy na bývalých DJ na Jiráskovej ul. 168
25.10.2017
Oprava strechy na bývalých DJ na Jiráskovej ul. 168
Oprava strechy na bývalých DJ na Mýtnej ul. 558/10
25.10.2017
Oprava strechy na bývalých DJ na Mýtnej ul. 558/10
Opravy v Zbernom dvore
25.10.2017
Opravy v Zbernom dvore
Modernizácia TH – okruh ÚK a TÚV VS4 – Stará Turá
3.10.2017
Modernizácia TH – okruh ÚK a TÚV VS4 – Stará Turá
Materské centrum ŽABKA – výmena okien a úprava vstupu
3.10.2017
Materské centrum ŽABKA – výmena okien a úprava vstupu
Modernizácia TH - okruh ÚK a TÚV VS10 - Stará Turá
3.10.2017
Modernizácia TH - okruh ÚK a TÚV VS10 - Stará Turá
Oprava kanála TESCO-BILLA
3.10.2017
Oprava kanála TESCO-BILLA
Oprava primárneho kanála VS 5
3.10.2017
Oprava primárneho kanála VS 5
Rekonštrukcia blok A - detský pavilón Polikliniky
3.10.2017
Rekonštrukcia blok A - detský pavilón Polikliniky
Oprava v Dennom centre seniorov
3.10.2017
Oprava v Dennom centre seniorov
Výmena okien na Dome služieb
3.10.2017
Výmena okien na Dome služieb
Oddychová zóna pred ZUŠ
3.10.2017
Oddychová zóna pred ZUŠ
Bytový dom č. 537 Ul. Mýtna  - opravy a údržba  nájomných bytov
25.9.2017
Bytový dom č. 537 Ul. Mýtna - opravy a údržba nájomných bytov
Rekonštrukcia strechy a výmena okien v BD č. 380
25.9.2017
Rekonštrukcia strechy a výmena okien v BD č. 380
Rekonštrukcia  v bytovom dome č. 595 na Ul. Mýtnej
25.9.2017
Rekonštrukcia v bytovom dome č. 595 na Ul. Mýtnej
Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej
19.9.2017
Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej
19.9.2017
Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s.
Festival Divné veci
14.9.2017
Festival Divné veci
Náučný chodník Drgonova – Durcovie dolina
14.9.2017
Náučný chodník Drgonova – Durcovie dolina
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá, elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1
14.9.2017
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá, elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1
Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Papraď
14.9.2017
Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Papraď
Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky
13.9.2017
Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky
Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica
13.9.2017
Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica
Nastavenia cookies