Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Dezinfekcia pieskovísk - rozpis apríl - október 03.04.2012
Zákaz zakladania ohňov a vypaľovania porastov! 28.03.2012
VOĽBY do NR SR dňa 10.3.2012 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okrskov v meste Stará Turá 12.03.2012
Odvolanie zákazu zakladania ohňov 24.11.2011
Zákaz zakladania a udržiavania ohňov 11.11.2011
Štatistické zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011) 29.09.2011
Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 11.08.2011
Zrušenie výberu poplatkov za užívanie Multifunkčného ihriska pri ZŠ Hurbanova ul. (uznesenie) 07.07.2011
Verejná finančná zbierka pre r. Schindlerovcov 27.06.2011
Petícia - telocvičňa bývalej SPŠE na Ul. gen. M.R.Štefánika 13.04.2011
Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny 25.02.2011
Ako postupovať v prípade úmrtia 26.01.2011
Ponúkané služby Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 13.12.2010
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 12.júna 2010 (výsledky) 13.06.2010
Oznámenie Obvodného úradu Nové Mesto n./V. - zrušenie pracoviska Obvodného úradu Nové Mesto n./V. so sídlom v meste Stará Turá 11.05.2010
Žiadosť o uverejnenie v Staroturianskom spravodajcovi 01.04.2010
Mestská kolkárska liga - vysledky v tabuľkách 03.03.2010
Informácia o 1. zmene cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy platnej od 7.3.2010 22.02.2010
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 28. novembra 2009 30.11.2009
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009 17.11.2009