Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Zaburinenie pozemkov – upozornenie 08.06.2016
Hasiči upozorňujú! 17.03.2016
Daňové priznania k dani z príjmov môžete odovzdať aj v St. Turej 14.03.2016
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 18.08.2015
Odporúčanie k odoberaniu vody z vodných tokov 18.08.2015
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.07.2015
Prevádzka pošty počas dovolenkového obdobia (6.7. – 14.8.2015) 06.07.2015
Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 24.06.2015
Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022 13.05.2015
Oznam ÚPSVaR NMnV pre uchádzačov o zamestnanie 24.03.2015
Žiadosť o odber zemného plynu môžete podať i elektronicky 24.03.2015
Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Starej Turej podľa okrskov 31.03.2014
Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Starej Turej 17.03.2014
Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.novembra 2013 - výsledky hlasovania za mesto Stará Turá 12.11.2013
Zmena cestovného poriadku vlakov od 9.6.2013 s možnosťou cestovať do ČR 27.05.2013
Pracovný čas a úradné hodiny zamestancov Obv. úradu NMnV od 1. mája 2013 30.04.2013
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 2013 22.04.2013
Telefónny zoznam Technotur s.r.o. Stará Turá 06.02.2013
Športové kluby mesta Stará Turá - FITNES CENTRUM 06.12.2012
Oznam - nájomná zmluva za hrobové miesto a poplatok za nájom 04.10.2012