Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny 25.02.2011
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., upozorňuje na prípady nesprávneho informovania verejnosti 07.06.2018
Športové kluby mesta Stará Turá - FITNES CENTRUM 06.12.2012
Štatistické zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011) 29.09.2011
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 2013 22.04.2013
Telefónny zoznam Daňový úrad Stará Turá - nový 22.07.2009
Telefónny zoznam Poliklinika Stará Turá 14.05.2018
Telefónny zoznam Technotur s.r.o. Stará Turá 06.02.2013
Termíny preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2018 10.01.2018
Upozornenie správy cintorínov 04.09.2008
Verejná finančná zbierka pre r. Schindlerovcov 27.06.2011
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 12.júna 2010 (výsledky) 13.06.2010
VOĽBY do NR SR dňa 10.3.2012 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okrskov v meste Stará Turá 12.03.2012
Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.novembra 2013 - výsledky hlasovania za mesto Stará Turá 12.11.2013
Vyhovujúca kvalita vody na VN DUBNÍK 28.08.2012
Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Starej Turej 17.03.2014
Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR 2009 z 21.marca 2009 22.03.2009
Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Starej Turej podľa okrskov 31.03.2014
Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR 2009 zo 4. apríla 2009 06.04.2009
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009 17.11.2009