Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Oznam - nájomná zmluva za hrobové miesto a poplatok za nájom 04.10.2012
Oznam ÚPSVaR NMnV k prídavkom na dieťa 05.09.2012
Oznam ÚPSVaR NMnV pre uchádzačov o zamestnanie 24.03.2015
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.07.2015
Oznámenie Obvodného úradu Nové Mesto n./V. - zrušenie pracoviska Obvodného úradu Nové Mesto n./V. so sídlom v meste Stará Turá 11.05.2010
Petícia - telocvičňa bývalej SPŠE na Ul. gen. M.R.Štefánika 13.04.2011
Podujatia v roku 2017 v meste Stará Turá 30.01.2017
Ponúkané služby Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 13.12.2010
Pracovný čas a úradné hodiny zamestancov Obv. úradu NMnV od 1. mája 2013 30.04.2013
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 23.5.2012 - lokality Papraď, Súš, Topolecká, Trávniky 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 29.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 30.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Prevádzka pošty počas dovolenkového obdobia (6.7. – 14.8.2015) 06.07.2015
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska mesta Stará Turá 17.12.2008
Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny 25.02.2011
Športové kluby mesta Stará Turá - FITNES CENTRUM 06.12.2012
Staroturiansky jarmok (8. a 9. jún 2018) - trhový poriadok, cenník, prihláška,... 30.04.2018
Štatistické zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011) 29.09.2011
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 2013 22.04.2013