Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Ako postupovať v prípade úmrtia 26.01.2011
Daňové priznania k dani z príjmov môžete odovzdať aj v St. Turej 14.03.2016
Dezinfekcia pieskovísk - rozpis apríl - október 03.04.2012
Dočasná úprava úradných hodín na sociálnom odd. a odd. výstavby 12.06.2019
Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej 12.06.2019
Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022 13.05.2015
Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - oznámenie Štatistického úradu SR 17.06.2019
Hasiči upozorňujú! 17.03.2016
Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 11.08.2011
Informácia o 1. zmene cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy platnej od 7.3.2010 22.02.2010
Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 24.06.2015
Kalendár podujatí marec 2018 (Turistické informačné centrum Myjava) 02.03.2018
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Mestská kolkárska liga - vysledky v tabuľkách 03.03.2010
Možnosti štúdia v SOŠ Stará Turá 11.12.2017
Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej 26.02.2018
Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina" 04.03.2019
Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) 10.12.2018
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD - Upozornenie na znenie zákona 31.03.2009
Odpad pri železnici – UPOZORNENIE! 07.06.2018