Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Zrušenie výberu poplatkov za užívanie Multifunkčného ihriska pri ZŠ Hurbanova ul. (uznesenie) 07.07.2011
Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 11.08.2011
Štatistické zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011) 29.09.2011
Zákaz zakladania a udržiavania ohňov 11.11.2011
Odvolanie zákazu zakladania ohňov 24.11.2011
VOĽBY do NR SR dňa 10.3.2012 - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okrskov v meste Stará Turá 12.03.2012
Zákaz zakladania ohňov a vypaľovania porastov! 28.03.2012
Dezinfekcia pieskovísk - rozpis apríl - október 03.04.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 23.5.2012 - lokality Papraď, Súš, Topolecká, Trávniky 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 29.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 30.5.2012 - lokalita Stará Turá 10.05.2012
Zákaz odoberať vody z povrchových tokov! 16.08.2012
Vyhovujúca kvalita vody na VN DUBNÍK 28.08.2012
Oznam ÚPSVaR NMnV k prídavkom na dieťa 05.09.2012
Oznam - nájomná zmluva za hrobové miesto a poplatok za nájom 04.10.2012
Športové kluby mesta Stará Turá - FITNES CENTRUM 06.12.2012
Telefónny zoznam Technotur s.r.o. Stará Turá 06.02.2013
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov 2013 22.04.2013
Pracovný čas a úradné hodiny zamestancov Obv. úradu NMnV od 1. mája 2013 30.04.2013