Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Upozornenie správy cintorínov 04.09.2008
Železničné múzeum Stará Turá 16.10.2008
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska mesta Stará Turá 17.12.2008
Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR 2009 z 21.marca 2009 22.03.2009
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD - Upozornenie na znenie zákona 31.03.2009
Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR 2009 zo 4. apríla 2009 06.04.2009
Zmena názvu - OÚ Nové Mesto n/V. 15.04.2009
Telefónny zoznam Daňový úrad Stará Turá - nový 22.07.2009
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009 17.11.2009
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 28. novembra 2009 30.11.2009
Informácia o 1. zmene cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy platnej od 7.3.2010 22.02.2010
Mestská kolkárska liga - vysledky v tabuľkách 03.03.2010
Žiadosť o uverejnenie v Staroturianskom spravodajcovi 01.04.2010
Oznámenie Obvodného úradu Nové Mesto n./V. - zrušenie pracoviska Obvodného úradu Nové Mesto n./V. so sídlom v meste Stará Turá 11.05.2010
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 12.júna 2010 (výsledky) 13.06.2010
Ponúkané služby Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 13.12.2010
Ako postupovať v prípade úmrtia 26.01.2011
Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny 25.02.2011
Petícia - telocvičňa bývalej SPŠE na Ul. gen. M.R.Štefánika 13.04.2011
Verejná finančná zbierka pre r. Schindlerovcov 27.06.2011