Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 Hlavným cieľom oznamovania  protispoločenskej činnosti je prispieť k zúženiu priestoru pre korupciu  v prípade štátnych ,  verejných inštitúcií a samospráv a pri poskytovaní   štátnych dotácií a prostriedkov z eurofondov. Ďalším efektom tejto činnosti  je motivovať osoby k nahláseniu podozrivých typov správania sa.

Prijímateľom  oznámení je na  mestskom úrade mesta hlavný kontrolór ( tel. číslo: 032 7461614 alebo písomne na mail: kontrolor@staratura.sk ).

Nastavenia cookies