Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Miroslav - 13. september 2017
TSK v januári sľúbil opraviť cesty napr. Stará Turá-Papraď, Vaďovce-Kostolné, Palčekov vrch a iné. Je po auguste, chcem sa spýtať, či mesto tieto opravy nejako urguje... Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali Správu ciest TSK, ktoré má predmetné cesty v správe. Ich odpoveď uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
realizácia schváleného plánu súvislých opráv ciest II. a III. tried bude uskutočnená po podpise zmluvy s vybratým uchádzačom v rámci verejného obstarávania. Predpokladaný termín realizácie je september - október 2017.

Ing. Radovan Karkuš, Správa ciest TSK

Otázka od: K.Durec - 11. september 2017
Dobrý den,mám otázku ohľadom kosenia trávy,konkrétne pri bytovom dome 125/19,20,21,naposledy tu pokosili pred jarmokom s veľkou kosačkou,potom už sa nikto nenamáhal zbytok dokosiť krovinorezmi.Pri vchodoch vpredu a vzadu sú metrové buriny.Myslím,že platíme rovnaké dane mestu,ako v iných častiach ,kde sa kosí viackrát.Kompetentný ľudia by si mali práce aj skontrolovať,čo tu zjavne nespravili.

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na väčší počet prác v letnom období sme pozabudli na tento úsek, za čo sa ospravedlňujeme. Daný priestor v najbližšom čase dokosíme.

Ing. Jana Vráblova, riaditeľka TSST

Otázka od: k - 7. september 2017
Dobry den.rada by som sa informovala kde najdem uzatvorene zmluvy mesta s dodavatelmi prac?na kolko je povinnost so zakona zmluvy zverejnovat...ale ako vsetko,na turej nie...

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky zmluvy, objednávky i faktúry, ktoré má mesto povinnosť zo zákona zverejňovať, sú umiestnené na internetovej stránke mesta v sekcií Verejný register odberateľských vzťahov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 4. september 2017
Dobrý deň, na parkovisku na Mýtnej, oproti kotolne, dlhý čas stoja vraky áut, ktoré zaberajú miesto na parkovanie domácim a tak isto aj návštevníkom polikliniky. Má mesto alebo polícia nejaké páky na to, aby došlo k odstráneniu týchto "automobilov"? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v súčasnej dobe sa podarilo zistiť majiteľov dvoch starých vozidiel o ktorých píšete. S majiteľmi komunikujeme a bola im odoslaná výzva na odstránenie starého vozidla. V ostatných prípadoch musí Mestská polícia dodržiavať zákon.
Pri zistení starého vozidla (vraku) postupujeme v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V stručnosti môžeme uviesť, že ak sa dá zistiť majiteľ starého vozidla, mestská polícia vykoná úkony na zistenie totožnosti majiteľa starého vozidla a písomne ho vyzýva na odstránenie vraku. Problém nastáva, ak sa majiteľ nedá zistiť, alebo je dlhodobo odcestovaný a k starému vozidlu sa nehlási. V takom prípade mestská polícia musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie totožnosti majiteľa. Ak sa sčítajú všetky zákonné lehoty, ktoré sa musia v tomto konaní dodržať, zistenie totožnosti môže trvať niekoľko mesiacov. Výsledok samozrejme môže byť negatívny a mestská polícia majiteľa nezistí. V takom prípade postupuje vec na OÚŽP.
OÚŽP v zmysle zákona o odpadoch uverejní na úradnej tabuli oznam, o starom vozidle. Staré vozidlo sa pokladá za opustenú vec, ak sa k nej nikto neprihlási do jedného roka. Potom sa staré vozidlo odťahuje na náklady správcu komunikácie.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michal - 28. august 2017
Dobrý deň Prečo MP nechodí robiť poriadok na Dubník a otáča sa na vrchnom parkovisku? Aká je aktuálna práca MP v letných mesiacoch, keď nemusí stáť na prechodoch pred školou? Kedysi chodili v pravidelných intervaloch po meste, teraz je vidieť strážnikov len pravidelne chodiť na obed a domov si vybavovať súkromné záležitosti. Môže MP zverejniť koľko ročne vyberie na pokutách? Počas prechádzky na Dubníku ma v lesnej časti takmer zrazil rybár ktorý si jazdil v lese akoby nič. V lese sa často nachádza viac aut ako na vrchnom parkovisku. Odkedy je povolené jazdiť a parkovať v lese v zákone?. Majitelia bojových plemien si chodia veselo venčiť psíkov bez náhubkov dokonca ich kúpu v Dubníku. Rybári sú už tak drzí, že si rozkladajú ležadlá na cestu okolo nádrže. V pešej zóne si veselo jazdia autá. Bordel ktorý tam robia zahraničný robotníci ktorý sú tam ubytovaní, smeti, hluk nehovoriac. Po upozornení na autá v lese strážnik MP povedel že je tichá dohoda..... Prosím vedenie mesta nech prehodnotí prínos MP v dnešnej dobe. Máme rok 2017 nie 90 roky, tam sa nachádza naša MP. Potrebujeme políciu ktorá sa nebojí riešiť priestupky v meste, ktorých je vidieť na každom kroku nespočet. Za štvrť milióna ktorý ide ročne na MP a skladáme sa nato všetci v daniach, by sme si zaslúžili poriadnu MP. Môj názor je, že ak má MP pokračovať, tak potrebuje poriadne nové vedenie nakoľko súčasné má už toľko kamarátov ktorých nemôže pokutovať čo bráni akejkoľvek spravodlivosti a efektívnej činnosti.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
skôr ako budem reagovať na vaše slová, jednoznačne prehlasujem, že to čo píšete vnímam ako váš subjektívny, súkromný pohľad na to, čo ste zažili a čo prežívate vo vzťahu k MP v Starej Turej. Pod textom nevidím žiadne iné podpisy, alebo splnomocnenia na jednanie v mene niekoho iného. V tejto komunikácii sa cítim jednoznačne znevýhodnený vzhľadom k vašej anonymite, čo výrazne zhorší kvalitu komunikácie a zrejme ovplyvní aj vašu spokojnosť s odpoveďou. Mrzí ma, že máte skúsenosti, ktoré Vám bránia podpísať sa. Rešpektujem, ako veci vidíte. Rozhodne odmietam vaše slová uznať ako všeobecnú pravdu o našej činnosti.
Odpoviem na otázky a tvrdenia, ktoré ste napísali, alebo sú implicitne obsiahnuté vo vašom texte.
- Prečo MP nechodí robiť poriadok na Dubník?
MP vykonáva kontrolu RO Dubník približne 4x za 24 hodín. V tom čase rieši aj priestupky v doprave spáchané neuposlúchnutím zákazu vyplývajúceho z d. z. IP25, či už na základe vlastného zistenia alebo iného oznámenia. Nakoľko neuvádzate konkrétne skutky, nemôžem reagovať či naši príslušníci nekonali v prípade zistenia nerešpektovania zákona. Čo sa týka priestupkov rybárov, MP rieši tieto priestupky v spolupráci s MORZ.
- Aká je aktuálna práca MP v letných mesiacoch?
Rovnaká ako po iné mesiace s prihliadnutím na špecifické, letné potreby obyvateľov nášho mesta.
- Teraz je vidieť strážnikov chodiť len na obed a domov si vybavovať súkromné záležitosti...
Toto vnímam ako obvinenie z neplnenia si služobných povinností príslušníka MP. Keďže nemám konkrétne informácie (dátum opisovanej udalosti, služobné číslo príslušníka, alebo jeho meno a pod...), nemôžem sa k veci spravodlivo vyjadriť.
Koľko MP ročne vyberie na pokutách?
Odpoveď nájdete vo výročných správach o činnosti MP, ktoré sú verejne prístupné.
- Odkedy je zákonom povolené jazdiť a parkovať v lese? Strážnik MP povedal, že je tichá dohoda s majiteľmi áut parkujúcich v lese..
V zmysle zákona o lesoch č. 326/2005, 63, ods.1, b, je jazda, alebo státie s motorovým vozidlom v lese zakázaná. Riešenie priestupkov v zmysle uvedeného zákona je vo vecnej príslušnosti okresného úradu. MP v prípade zistenia priestupku na úseku lesného hospodárstva postupuje priestupok vecne príslušnému orgánu. Ak máte znalosť o neriešení konkrétneho priestupku, poskytnite mi prosím informácie o udalosti, inak nemôžem vec riešiť.
- Skoro ma zrazil rybár v pešej zóne, venčenie psov bez náhubkov a kúpanie psov v Dubníku...
Bohužiaľ neuvádzate dátum ani iné bližšie informácie ku konkrétnej udalosti. Nemôžem preto vec riešiť, ani k nej podať informácie, lebo neviem o akú konkrétnu vec sa jedná. Jazdu v pešej zóne riešime v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch a vodenie psa bez náhubku v zmysle VZN 16/2012 o podmienkach držania psov.
- Bordel zahraničných pracovníkov a hluk...
Zahraničných pracovníkov ubytovávajú majitelia, resp. prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Ak sa niekto dopustí priestupku v objekte ubytovacieho zariadenia, MP rieši takýto priestupok v spolupráci s majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadenia. Ak sa priestupok stane mimo zariadenia, MP rieši vec v zmysle zákona o priestupkoch. Ak máte znalosť o neriešení konkrétneho priestupku, poskytnite mi prosím informácie o udalosti, inak nemôžem vec riešiť.
- Môj názor je, že ak má MP pokračovať tak potrebuje poriadne nové vedenie, súčasné má už toľko kamarátov, ktorých nemôže pokutovať, čo bráni akejkoľvek spravodlivosti a efektívnej činnosti...
Toto vaše tvrdenie vnímam ako obvinenie z korupčného správania, neuvádzate konkrétne informácie a preto sa nemôžem k veci vyjadriť.
Ak Vám moja odpoveď nestačí a potrebujete bližšie informácie, kontaktujte ma prosím osobne na MsP Stará Turá.
S úctou,

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Milan Pilát - 18. august 2017
Zdravím,počul som že spustenie vody po výmene Túv potrubia bude až po v polovici septembra miesto sľubovaného termínu 1.9.2017,čo je na tom pravdy?

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali. Čo sa týka termínu "polovica septembra" sme určite nedeklarovali. Podľa zhotoviteľa stavby, bude termín dodržaný a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa môžete osobne informovať v spoločnosti TECHNOTUR.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Ján Novák - 18. august 2017
Dobrý deň, našiel som nový web futbalového klubu MFK Stará Turá a rád by som sa spýtal, kedy bude stránka dokončená. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke, sme požiadali vedenie Mestského futbalového klubu Stará Turá. Ich stanovisko uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň, pán Novák
web stránku MFK Stará Turá sme sa rozhodli zmodernizovať a aktualizovať do novej podoby po dlhšom čase. Testovacia prevádzka prebiehala v období jún - júl. Vyskytli sa však neočakávané technické problémy, ktoré sa snažíme v spolupráci s programátorom vyriešiť. Predpokladáme, že úplne dokončenie a spustenie nového webu MFK Stará Turá sa nám podarí k 1.9.2017.

Bc. Sylvia Záhorová, sekretárka a ISSF manžérka MFK Stará Turá

Otázka od: Jano - 18. august 2017
Dobry den, ako prebieha rekonstrukcia kurenia? Budu dodrzane terminy, alebo mame moznost skorsieho spustenia TUV?

Odpoveď: Dobrý deň,
termíny spustenia TÚV podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavby budú dodržané, čo sa týka skoršieho termínu spustenia TÚV budeme sa snažiť o jej spustenie v čo najskoršom možnom termíne, ale presne určiť záväzný termín zatiaľ nevieme.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Andrej Maron - 17. august 2017
Dobry den,zaujimalo by ma,dokedy sa bude obchadzat problem s parkovanim na chodniku pred domom specialistov? Kazdy den tadial prechadzaju studenti do skoly,zakaznici do irishpubu a pivarne,chodci musia vyjst na cestu,aby obchadzali zaparkovane auta. Nema byt chodnik prioritne pre chodcov a parkovisko na druhej strane cesty pre auta. Ziadam kompetentných,aby sa tymto problémom zaoberali,nasledne i umiestnenim smetiakov na tomto kusku chodnika. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v Zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 § 25, pís. q, vodič vozidla nesmie zastaviť na chodníku, okrem prípadu, ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Situáciu v mieste, ktoré ste nám opísali budeme monitorovať. Vodič, ktorý nebude rešpektovať zákon bude vyriešený v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch.

MsP Stará Turá

Otázka od: Ján - 17. august 2017
Dobry den reagujem na dotaz pani Jany zo dňa 9.augusta t.r. ohladne hlbky potrubia v zemi. Odpoved p.Bohuša bola, že potrubie bude ulozene v zemi v hlbke 900-1100mm, skutocnost je vsak uplne ina. Dal som si tu námahu, a zmeral som danu hlbku na par miestach na Hurbanovej ulici pri novootvorenej kaviarni a od vrchnej casti potrubia po okraj vykopu je hlbka 350 - 400mm (40cm). Mam to aj nafotene, takze dolozenie fotografii nie je problem. Kedze realizaciu vymeny vykonava externa firma, bolo by asi vhodne, aby si rekonstrukciu potrubia este pred zasypanim (so zásypom potrubia sa už začína) niekto z kompetentych skontroloval. Mam obavu, ze v zimnych mesiacoch bude potrubie opäť premrzat a budu vacsie úniky tepla ako doposiaľ. A v konečnom dôsledku to zaplatíme zasa iba my - obyvatelia a tým pádom bola výmena potrubia úplne zbytočná ! ! ! !

Odpoveď: Dobrý deň,
realizujeme ďalšiu etapu modernizácie tepelného hospodárstva a to okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá, ktorá je z posledne realizovaných najrozsiahlejšia v počte KOST a dĺžky výmeny tepelných rozvodov. Pri realizácii vznikajú nepredvídané okolnosti, ktoré sa musia priebežne riešiť. Vzniknuté problémy riešime na kontrolných dňoch za účasti generálneho projektanta, dodávateľa stavby a nás, ako investora stavby. Riešili sme aj hĺbku uloženia tepelných rozvodov. Projektant nás ubezpečil, že min hĺbka uloženia 600 mm je dodržaná. Najplytkejšie je uložené potrubie pri vstupe do VS 10 tak, ako uvádzate. Ďalšie sa môžu vyskytnúť pri niektorých vstupoch do odberných miest bytového domu Hurbanova 136 a pri bytovom dome Hurbanova 131/5. Tieto časti rešpektujú výškové usporiadanie pôvodných rozvodov. Podľa projektanta sú na rozvody použité predizolované rúry systému PIPECO, ktoré môžu byť použité i na vonkajšie tepelné rozvody, nakoľko sú odolné proti mrazu. V konečnom dôsledku obyvatelia zaplatia za teplo len cenu schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a straty v tepelných rozvodoch sú stanovené normatívnymi účinnosťami, pri ich nedodržaní idú na vrub dodávateľa tepla.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Eva Dingová - 17. august 2017
Pls je možné urobiť niečo so ZROZUMITEĽNOSTOU miestneho rozhlasu? Bývame v úplnom centre mesta a z hlásenia vašimi pracovníkmi rozumieme iba"... ďakujeme za pozornosť". Mám 84 ročnú mamu ktorá nemá prístup k internetu, takže informácie nemá ako inak získať. Bola by som vám vďačná za odpoveď, prípadne za riešenie problému. Prípadne za info, kam sa mám obrátiť s touto otázkou? S pozdravom Dingová

Odpoveď: Dobrý deň,
vzhľadom na vek mestského rozhlasu sa problém so zrozumiteľnosťou občas vyskytne. Vedenie rozhlasu, teda stĺpy a amplióny sa budovali ako infraštruktúra jednotlivých sídlisk, bez ohľadu na dôsledky ozvučenia konkrétnych oblastí v meste. Preto od jednotlivých budov môžu vznikať rôzne odrazy, ktoré potom zapríčiňujú, že rozhlas v niektorých častiach nie je zrozumiteľný. Úpravou alebo pootočením ampliónov sa však tento problém nedá ovplyvniť, pretože po ich otočení, by vznikol rovnaký problém v inej oblasti. Je však možné, že vo Vašej lokalite je technický problém mestského rozhlasu a bude potrebné preverenie tejto situácie. Najvhodnejším riešením bude teda kontaktovať Technické služby mesta Stará Turá (032/776 32 15) a informovať ich o presnej lokalite, kde sa daný problém vyskytuje.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: pavol - 17. august 2017
Dobrý deň, pýtam sa, či mesto vie, že hotelová škola na Starej Turej bude zrušená. A ak viete, prečo? Prečo mesto nevyvinulo nejaké úsilie, aby bola táto škola so širokým uplatnením v našom meste zachovaná? Prečo nebola p. Tlčikovi podaná pomocná ruka, aby sa to dalo finančne utiahnuť? Je to smutné, ked nikto nehľadí ani na deti, na mládež. Je to znova pre naše mesto strata.

Odpoveď: Dobrý deň,
SHA Stará Turá je súkromnou strednou školou, ktorej zriaďovateľom je právnická osoba - TBS, a. s., Stará Turá, zastúpená prokuristom Ing. Vojtechom Tĺčikom. Škola od svojho vzniku sídlila v budove, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj na základe nájomnej zmluvy. Budova je v nevyhovujúcom stave s vysokou energetickou náročnosťou. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyradilo Súkromnú hotelovú akadémiu, Generála M. R. Štefánika 375/63, Stará Turá zo siete škôl a školských zariadení na základe žiadosti zriaďovateľa školy - TBS, a. s., Stará Turá. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 31.8.2017. Študenti SHA Stará Turá budú pokračovať v štúdiu v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom. Študenti aj ich zákonní zástupcovia boli o všetkom vopred informovaní, ďalšie informácie dostanú na rodičovskom združení dňa 28.8.2017. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení SR bolo doručené mestu Stará Turá v júni 2017. V rozhodnutí sa uvádza, že dôvodom predloženia žiadosti sú najmä ekonomické dôvody, ktoré nedovoľujú zvyšovanie finančných nákladov na obnovu prenajatých priestorov školy, ako aj zvyšovanie výdavkov na energetickú náročnosť a celkovú údržbu prevádzky priestorov školy.
Mesto Stará Turá nemá právomoc zasahovať do interných záležitostí súkromnej školy a vlastníka nehnuteľnosti.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Jana - 9. august 2017
Chcela by som sa spýtať, či rekonštrukcia vodovodného potrubia pre firmu Technotur na ulici Hurbanova naozaj spĺňa všetky potrebné predpisy. Som len laik, ale nemyslím si, že vodovodné potrubie by malo byť zakopané ani nie 0,5 metra pod zemou. To sa naozaj nedali vypracovať nejaké iné pracovné postupy, či zase len vyhrala tá najlacnejšia ponuka? Staré potrubie je ponechané na pôvodnom mieste a naň sú kladené ešte 2 podlažia ďalšieho nového potrubia. Pri -20 mrazoch to asi nie je veľmi ekonomické, že? A ďalší dotaz sa týka renovácie mesta, keď už je naozaj všetko rozkopané a zničené, plánuje sa pri následnej úprave s rozvojom parkoviska na danej Hurbanovej ulici? Tam naozaj nie je kde parkovať. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. nerealizuje rekonštrukciu vodovodného potrubia, ale výmenu tepelných rozvodov podľa schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktorá spĺňa všetky predpisy ohľadom rozvodov tepla. Výmena nie je ukončená. Výkop je prevedený len po strop tepelného kanála. Po demontáži stropných panelov a výmene starých rozvodov za nové predizolované bude hĺbka uloženia min. 900 až 1100 mm.
Na otázku ohľadom parkoviska na Ul. Hurbanovej sme odpovedali i v starších príspevkoch. Úprava tohto parkoviska, by pomohla celej situácií s parkovaním v danej oblasti a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o., Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubomír - 8. august 2017
Dobrý deň na internete som čítal že je vypracovaný projekt na vodovod a kanalizáciu do Topoleckej článok je ešte z roku 2015 a chcem sa spýtať v akom je to štádiu a či projekt bude aj zrealizovaný za skorú odpoveď vopred Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň
Pre vodovod a kanalizáciu Topolecká máme spracované projekty pre územné konanie. Keďže nie sú zabezpečené súhlasy vlastníkov pozemkov, po ktorých je navrhovaná trasa sietí vedená a ktoré je potrebné doložiť k návrhu na územné rozhodnutie a zároveň aj vzťahy podľa §139 stavebného zákona (vlastnícke alebo iné právo k pozemku), nie je možné vybaviť územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie pre tieto stavby. Realizácia projektu je možná až po vybavení uvedených dokladov a v prípade získania finančných prostriedkov zo zdrojov EU.
Nakoľko reálna možnosť získať na realizáciu tohto investičného zámeru finančné prostriedky v súčasnosti nie je, mesto pozastavilo práce na projektovej príprave.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

Otázka od: Robo K - 1. august 2017
Na internete som cital,ze mesto ma ziskat do vlastnictva objekt byvaleho internatu pri spse.Bolo tam spominane,ze sa uvazuje o prestavbe na najomne byty.je to pravda?kedy by mohla byt prestavba ukoncena a ake su podmienky na ziskanie bytu?zaujimalo by ma,ci tam budu aj vacsie byty,napr.3 izbove.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, zverejňujeme odpovede z dvoch oddelení MsÚ:

1. Podľa platného územného plánu mesta Stará Turá sa bývalá SPŠE a internát nachádzajú v území BOV1: Blok s polyfunkčným využitím pre bývanie a občiansku vybavenosť, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, resp. extenzívne využívané objekty a areály občianskej vybavenosti. Tieto objekty predstavujú rezervu s výhodným polohovým potenciálom na postupnú transformáciu (prestavba / náhrada časti objektov na polyfunkčné bytové domy). Jednotlivé funkcie prípustného funkčného využívania a obmedzujúceho funkčného využívania je možné kombinovať v rámci polyfunkčných objektov (napr. bývanie v bytových domoch + prípustné druhy občianskej vybavenosti). O tom na aký účel by sa mali objekty využívať a akým spôsobom mesto zabezpečí ich prestavbu a následné využitie rozhodne mestské zastupiteľstvo. Než k takému kroku pristúpime bude potrebné spracovať analýzu územia a to najmä statické posúdenie objektov, možnosť ich ďalšieho využitia, prípadne návrh sanácie objektov, ktoré nebudú vyhovovať a zároveň finančné vyčíslenie nákladov stým spojených.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

2. Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta za nehnuteľnosti bývalej SPŠE (časť areálu) schválilo zastupiteľstvo mesta Stará Turá aj zastupiteľstvo TSK Trenčín. Prevod majetku zámennou zmluvou zatiaľ nebol zrealizovaný, takže v súčasnej dobe o tomto majetku ešte nemôžeme rozhodovať. Čo sa týka obecných bytov všeobecne, je potrebné podanie žiadosti s predpísanými dokladmi na majetkovom oddelení MsÚ.

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenie MsÚ

Otázka od: Iveta - 17. júl 2017
Dobrý den, chcela by som sa spýtať na predaj cesnaku 13. 7. 2017, bol vyhlásený aj v mestkom rozhlase, pán ževraj od mesta povolenie mal, ALE pán Sluka z technických služieb mal neaký problém a cesnak pán musel zbalit a odísť so slovami že do Starej Turej už nedojde. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
predávajúci mal k predaju povolenie od mesta Stará Turá. Pracovník (p. Sluka) z Technických služieb, ktoré sú prevádzkovateľom tržnice ho však upozornil, že v zmysle platnej legislatívy sa musí preukázať potvrdením o registrácií od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) podľa trvalého bydliska a potvrdením o vlastníctve pôdy na ktorom príslušnú plodinu dopestoval. Upozornil predávajúceho, že ak takéto náležitosti nemá alebo nebude mať, vystavuje sa možnému finančnému postihu zo strany RVPS. Z tržnice vykázaný nebol, bol len upovedomený na dodržiavanie legislatívy. Následne po tomto upozornení sa predávajúci zbalil a odišiel.

Juraj Straka, pracovník TSST

Otázka od: Roman - 17. júl 2017
Dobrý deň Po prečítaní posledných príspevkov o Štúrovej ulici a výhovoriek prečo to nejde -pokazené zametacie auto, dažde..... . musím ako občan platiaci dane reagovať. Začo sú platené technické služby? Každý deň chodím po tejto ulici a môžem potvrdiť, že tento chodník tento rok nebol ešte zametaný, a za celú zimu nebol ani raz odhrnutý. Po upozornení občanov že sa tam nedá naozaj chodiť ho raz ručne posypali. Neviem prečo tu zaznievajú také hlúpe výhovorky ale problém je zjavne v tom, že sa tam technika nedostane nakoľko sú tam vysoké obrubníky a elektrické vedenie. Možno by stačilo zobrať metlu a pozametať to ručne, alebo spraviť také nájazdy aby sa tam dostali aj ľudia a technika bez toho aby museli prekonávať neskutočne vysoké obrubníky. Aktuálne je medzi cestou a obrubníkom vysoká burina, plus spodná časť ulice je pravidelné už aj pri menších dažďoch znečistená fekáliami, ktoré vyvierajú z kanála na križovatke pod čerešňami. Tie následné tečú cez cestu až na trávnik za poliklinikou, kde by z hygienického hľadiska nemali byť. Pevne verím, že mesto, technické služby a prevak začnú konečne aj niečo robiť a nebude sa to riešiť tak dlho ako sa rieši vrchná časť, ktorá sa stále nezačala realizovať. Za peniaze, ktoré platíme chceme aj služby, ktoré by ste mali robiť bez upozornení. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na otázku ohľadom Ul. Štúrovej sme odpovedali v príspevkoch nižšie. O chodníky pri rodinných domoch sa starajú vlastníci. Vo všeobecnosti sa v zimnom období, konkrétne v tejto lokalite odhrňujú len spojovacie chodníky, schody a takisto zametajú hlavné ťahy. Pri našej osobnej obhliadke a zhodnotení stavu, sme nemali pocit, že by bola daná ulica v kritickom stave na aký poukazujete. Je dosť možné, že hovoríme o rôznych úsekoch a preto bude najvhodnejšie, aby ste zanechali kontakt, zavolali, príp. sa osobne zastavili v Technických službách a môžeme tento problém konkrétnejšie konzultovať a vyriešiť.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST


Otázka od: jano - 17. júl 2017
Dobry den. Mam otazocku tykajuca sa cistoty na parkovisku na Hurbanovej ulici, Su tam stromy, ihlicnany, z ktorych uz dlhe roky opadavaju šišky a ihličie. Za tie roky sa nazbieralo dost biologickeho odpadu, bolo by mozne keby pracovnici technickych sluzieb dane parkovisko vycistili, je to dost nebezpecne, hrozia urazy podvrtnutia na siskach, o kvalite podkladu ani nehovoriac, pri vstupe na parkovisko je velmi vela vytlkov s ostrymi hranami. Kedy a ako sa bude renovovat dane parkovisko. Dakujem za vsetkych parkujucich

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovisko má povrchovú úpravu z drobeného betónu, ktorý je ťažký akoukoľvek údržbou ochrániť a vyčistiť. Zametacia technika je v tomto prípade neefektívna a neúčinná, navyše by sa mohla poškodiť. Betón sa neustále odlamuje a tým vznikajú i nepríjemné výtlky. Nová povrchová úprava, by pomohla celej situácií v okolí tohto parkoviska a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michal - 17. júl 2017
Všimol som si pri vstupe do mesta vpravo pred železničným mostom na svahu zeleň pravdepodobne postriekanú nejakým svinstvom ako je Roundup. Zeleň tam nie je zeleň, ale hnedeň. Rastliny sú hnedé, suché, mŕtve. Ak je to chemicky ošetrené Roundupom, alebo podobným "zaručene neškodným" chemickým svinstvom tak proti tomu dôrazne protestujem. Tieto "zaručene neškodné" chemické prípravky sú karcinogínne, ničiace všetko. V konečnom dôsledku aj človeka, teda mňa, vás, naše deti... A ak by to bolo poliate trebárs iba neškodnou "horúcou vodu", o čom silno pochybujem, aj tak sa mi nepáči zdevastovaný svah so zničenou zeleňou na vstupe do mesta. V Starej Turej predsa nežijú barbari, ktorí si ničia životné prostredie.

Odpoveď: Dobrý deň,
na tomto mieste sa vyskytovali hlavne zaburinené spoločenstvá rastlín, ktoré sa bohužiaľ inak ako postrekom nedajú zlikvidovať. Svah bude následne od tohto plevelu upravený, pokosený a zhrabaný.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Veronika - 13. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som poprosiť, či by bolo možné riešiť situáciu s pohybom áut na pešej zóne a lese na starom Dubníku. Chodíme na Dubník pravidelne takmer každý deň deťmi na prechádzky a ja s mojími kamarátmi behávať a bicyklovať. Čo je pre mňa potešujúce, chodí tam poslednom čase veľa dôchodcov a venuje aktívnemu oddychu, či už nordic walking-u, bicyklovaniu, alebo len prechádzkou a posedení si na lavičkách s priateľmi. Bohužiaľ je bežnou praxou, že sa tam pohybuje množstvo áut a motoriek aj mimo povoleného času vyznačeného na dopravnej značke PEŠIA ZÓNA. Miesto toho aby tí nezodpovední vodiči niečo urobili pre svoje zdravie prechádzkou v peknom prostredí, radšej budú znečisťovať výfukovými plynmi prírodu a ohrozovať naše zdravie. Akoby toho smradu z áut nebolo dosť v meste. Štátny policajti sa tam prevážajú hore dole, ale nikdy som ich nevidela, že by niekoho zastavili a upozornili, že tam je pešia zóna a že do lesa je zakázaný vjazd. Nechápem to načo ich štát platí, keď sú taký ľahostajný pri porušovaniu zákona. Tiež by som chcela poprosiť či by bolo možné, aby sa osadili na pláži na starom Dubníku nové tabule ZÁKAZ KÚPANIA PSOV. Je tam len jedna tabuľa a tá je takmer nečitateľná. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke, sme požiadali Obvodné oddelenie PZ Stará Turá ako i MsP Stará Turá. Ich stanoviská uvádzame nižšie. Z Technických služieb nám potvrdili, že tabuľa "ZÁKAZ KÚPANIA PSOV" bude obnovená.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Situáciu ktorú uvádzate, riešime celý rok. Obzvlášť v letnom období. Ak počas kontroly zistíme priestupok spáchaný tým, že vodič vedie vozidlo v mieste kde to zakazuje dopravná značka IP 25a, hliadka vodiča rieši v zmysle § 22, zákona č. 372/1990 Zb. Mestská polícia vykonáva kontrolu v uvedenej oblasti spravidla 4 až 5 krát za 24 hodín.

MsP Stará Turá

V prípade výskytu motorového vozidla v uvedenej oblasti, bez príslušného povolenia, ktorý porušuje pravidlá cestnej premávky, je potrebné kontaktovať Políciu na tel. číslo 158, prípadne Mestskú políciu Stará Turá. Obvodné oddelenie Stará Turá vykonáva v oblasti Dubník, Stará Turá, hliadkovú činnosť, zabezpečuje verejný poriadok, zamedzuje krádežiam. Po uvedenom upozornení sa hliadka OO PZ Stará Turá zameria na kontrolu vozidiel v danej oblasti.

OO PZ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 6. júl 2017
Dobrý deň! Už obchádzame chodník na Štúrovej ul. po ceste - sú na ňom popadané čerešne a posypový materiál zo zimy. Kedy bude pozametaný?

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálne máme na zametacej technike poruchu. Po jej odstránení budeme môcť dokončiť zametanie v priľahlých častiach mesta - konkrétne na Černochovom vrchu a v Drgoňovej doline. Po zimnom období bola celá ulica pozametaná, avšak ako sme už predtým avizovali, objavili sa miesta, ktoré je potreba opätovného vyčistenia. Nie inak tomu je i na Štúrovej ulici. Musíme však najskôr dokončiť všetky úseky ciest a miestnych komunikácií, ktoré máme v správe (cca 80 km), taktiež nánosy po búrkach v okolitých častiach i na cintorínoch a následne sa budeme snažiť odstrániť problematické miesta aj v oblasti na Štúrovej ulici.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michaela - 4. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa v budúcnosti nechystá mesto zriadiť koše na odpadky, ktorých súčasťou budú aj vrecká určené na psie výkaly. Koše na tieto účely som nejaké postrehla, no verejne poskytované sáčky nie. Myslím, že za poplatok 34€ ročne by mohla byť majiteľovi poskytnutá aspoň nejaká výhoda.. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
investícia na zakúpenie a inštalovanie zásobníka na sáčky, je rovnako finančne nákladná ako zakúpenie samotného koša. Po zvážení týchto okolností sme sa rozhodli investovať do nákupu košov ako do zakúpenia zásobníkov. Tým sa nám podarilo za posledné obdobie takmer zdvojnásobiť počet odpadkových košov na tieto účely, čo by však v opačnom prípade znamenalo, že by zostal pôvodný počet košov a pribudli by len zásobníky na sáčky. Z praktického hľadiska vnímame väčší počet umiestnených košov pre majiteľov psov ako vhodnejšiu variantu, namiesto osadenia niekoľkých zásobníkov na sáčky.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Hygiena+čistota - 3. júl 2017
Súhlasím z pánom Peterkom že kvalita vody na plavárni nespĺňa kvalitu vody, ani doma sa neumývate v ročnej vode kde sa okúpe niekoľko tisíc ľudí za rok (žiaci zo škôl, deti atd .. vedecky je dokázané že každý 5. návštevník sa vyciká do vody!!!! a vodu meniť 1x za rok!!!! chlór to nespraví !!! vlasy, žuvačky,......

Odpoveď: Dobrý deň,
obsluha ako i správca plavárne sa riadia prevádzkovým poriadkom, schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Voda v bazéne je neustále filtrovaná pieskovými filtračnými jednotkami, čiže je stále v cirkulácii a teda menená. Filtračné jednotky sú menené a čistené 2x do týždňa. Úplne vypustenie bazéna ako sme informovali v príspevku nižšie, sa robí raz ročne podľa predpisu zo zákona. Chemické ošetrenie vody je pod prísnym dozorom a dávkovanie sa zaznamenáva. Každý deň sa odoberajú vzorky z vody pre oddelenie hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. V prípade, že by bol zistený akýkoľvek nevyhovujúci stav a kvalita vody, bola by plaváreň mimo prevádzku až do úplného odstránenia problému.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Ján - 3. júl 2017
Súčasná hlavná kontrolórka je podľa mňa dlhšie na mestskom úrade ako od roku 2014, keďže píšete že má pracovný pomer od tohto roku. Z tohoto mi vyplýva, ze malo byť výberové konanie na toto miesto. Napíšte mi kde a kedy bolo v roku 2014 zverejnené výberové konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
pracovný pomer hlavnej kontrolórky je uzatvorený v súlade so zákonom na dobu určitú, t. j. 6 rokov. Pred skončením pracovného pomeru v roku 2014 bolo vypísané výberové konanie, ktoré sa zverejňovalo na internetovej stránke mesta, vyhlasovalo sa v mestskom rozhlase, bolo zverejnené v Staroturianskom spravodajcovi a vyvesené na úradnej tabuli mesta. Vo výberovom konaní terajšia hlavná kontrolórka uspela a preto bola s ňou uzatvorená pracovná zmluva na dobu 6 rokov a to do roku 2020.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Miroslav - 3. júl 2017
Dobrý deň, chcem sa opýtať či Vám nevadí že vyschli všetky novonasadené stromčeky pred lentilkami??? Aj tie čo na jar vyhnali listy sú už zoschnuté. Viem že keď boli nasadené stromky v centre, tak ich chodili z technoturu zalievať, no tieto su asi mocdaleko na zalievanie:))))

Odpoveď: Dobrý deň,
o tomto probléme vieme a dané stromy boli predmetom reklamácie. V jesennom období, by sa mali dreviny vymeniť.

Mgr. Jarmila KNAPOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Janka Vránová - 28. jún 2017
Nepríde Vám tvrdenie "Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto" protirečivé k tvrdeniu "Prax (myslí sa 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky z toho vo vedúcej funkcii) je pri obsadzovaní tohto miesta podstatnou požiadavkou. Dôležitosť priebehu zamestnaní je rozhodujúca hlavne v preukázaní vedomostí pred výberovou komisiou"? Snažím sa zamyslieť, koľko poznám ľudí pracujúcich 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky vo vedúcej funkcii...keď tak dbáte na čo najväčší počet záujemcov. Čiže ak som farmaceut a mám uvedenú prax, môžem sa stať vedúcim ekonomického oddelenia? Skvelé zistenie :-)

Odpoveď: Dobrý deň,
áno samozrejme. V prípade, že spĺňate požadované vzdelanie, prax a preukážete dostatočné odborné vedomosti z danej problematiky pred výberovou komisiou, ktoré sú tiež v požiadavkách na toto pracovné zaradenie, môže Vás komisia odporučiť vedeniu mesta k obsadeniu pracovnej pozície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ing. M. Peterka - 28. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa informoval, či sa pred letnou sezónou plánuje čistenie bazéna na plavárni, resp. výmena vody v bazéne , nakoľko mám pocit, že voda nespľňa ukazovatele kvality vody na kúpanie ( vlasy, špina.. ) Veľa návštevníkov je nedisciplinovaných, a do bazéna vstupujú bez predchádzajúceho osprchovania. ( tu by bolo vhodné, aby si plavčík ľudí všímal a upozornil ich na to, pokiaľ tak nevykonajú). Taktiež poprosím o informáciu kedy sa naposledy uskutočnilo vypustenie celého objemu vody. Ďakujem , S pozdravom M.P.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali správcu športového areálu v Starej Turej. Jeho odpoveď si môžete prečítať nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Čistenie a vysávanie bazéna sa robí 3 krát za týždeň, čo je evidované a kontroluje to hygiena. Kompletne vypúšťanie sa robí zo zákona raz ročne, posledný termín vypustenia bol 9 - 10.10. 2016. Všetky úkony sa musia nahlásiť vopred oddeleniu hygieny na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Každý mesiac sa tiež odoberajú vzorky vody, na kompletný rozbor ukazovateľov kvality vody. Tieto vzorky odoberajú osobne pracovníčky hygieny z Trenčína. Plavčíci boli upozornení na nedisciplinovaných návštevníkov, žiaľ niekedy sa to nedá ustrážiť hlavne pri väčšom počte zákazníkov.

Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Marek - 27. jún 2017
Dobrý deň, čo sa bude robiť na mestskom oplotenom pozemku za garážami pri katolíckom kostole? Plánovali sa tam bytovky, nejako sa to pohlo? Viacero ľudí by potešilo, ak by si takéto informácie čo sa týkajú investícií mesta, našli na web stránke s predstihom, ale nič som si nevšimol. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
ako ste si mohli všimnúť, tento pozemok bolo potrebné oplotiť a bude momentálne využívaný ako úložný priestor pre teplovodné rúry, ktoré budú použité pri investičnej akcii spoločnosti Technotur, s. r. o. Jedná sa o modernizáciu tepelného hospodárstva v meste Stará Turá. Na web stránke mesta je informácia o týchto prácach k dispozícii.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Janka Vránová - 27. jún 2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa zabezpečuje "čo najväčšie množstvo uchádzačov" (ako odpovedal JUDr. Pribiš) systémom, že sa žiada 5 -ročná prax vo verejnej správe a 3 roky na vedúcej funkcii ale nie je nutné ekonomické vzdelanie? Predpokladám, že výberové konanie je "šité" na mieru Mgr. Krištofíkovej, však?

Odpoveď: Dobrý deň,
výberové konanie na obsadenie vedúceho/ej ekonomického oddelenia bolo vyhlásené so zmenenou požiadavkou na vzdelanie, avšak s dodržaním dôležitosti tohto obsadzovaného miesta a to preukázaním praxe. Prax je pri obsadzovaní tohto miesta podstatnou požiadavkou. Dôležitosť priebehu zamestnaní je rozhodujúca hlavne v preukázaní vedomostí pred výberovou komisiou, ktorá v konečnom dôsledku doporučí uchádzača vedeniu mesta na obsadenie pracovnej pozície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján - 27. jún 2017
Chcel by som vedieť, kedy bude výberové konanie na funkciu hlavného kontróra, ktorý sa volí každých 6 rokov ? Rád by som sa prihlásil. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dobrý deň,
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra bude v roku 2020, nakoľko súčasná kontrolórka mesta má platný pracovný pomer od roku 2014.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Elena - 26. jún 2017
Dobrý deň prajem, nechcela som reagovať, ale nedá mi, prečítala som si diskusiu, a dotaz ohľadom mydla a papierových utierok ma dojal k slzám. Nedávno som bola so synom v škole v pavilone ako su družiny a bol cikať, hovorím nech si umyje ruky s mydlom a on že s akým, ved je hen dávkovač s tým, mama to by tam muselo niečo byť. Skúšam a naozaj žiadne mydlo, a pýtam sa detí, vy tu nemáte mydlo? nie teta. A papierové utierky, to tam vraj ešte nikdy nevideli a samozrejme ani ja. Ešte som sa pýtala kamoškinej dcéry, ktorá je na 2.st.ZS, ako to je tam s mydlom a utierkami a vraj to tam ešte nevidela. Tak prepáčte, ale toto je stav na hygienu, tvrdiť , že je tam všetko ako má byť, a ešte urážať rodičov, že nech naučia deti hygiene. Neviem, kto tu odpoveď čítal, ale je to alibizmus, a zvaľovanie viny na niekoho iného.

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky toalety na prvom aj druhom stupni sú vybavené tekutými mydlami, ktoré tam pravidelne dopĺňame. Občas môže dôjsť k situácii, že mydlo sa minie a hneď nie je doplnené. Utierky na ruky priamo na toaletách nemáme, ale v triedach a v ŠKD majú deti svoje uteráky, alebo tam majú kotúče utierok, ktoré majú vždy k dispozícii. Taktiež tam majú aj toaletný papier. Papier a utierky do WC priamo nedávame, nakoľko sme mali problémy, že sa papierom zbytočne plytvalo -rozhadzovalo a deti s utierkami upchávali WC. Ak viete o probléme, ktorý sa Vám nepáči, alebo vadí, navštívte prosím školu osobne a môžeme ho spoločne prebrať, prípadne prediskutovať ihneď na mieste.

Základná škola Stará Turá

Otázka od: Doc. Ing. J. Borovský, PhD. - 23. jún 2017
Na stránke ú uvádzané investičné akcie do koncaroku 2016, chýbajú však tie aktuálne

Odpoveď: Dobrý deň, pán Borovský
ďakujeme za postreh, v najbližšej dobe bude i táto sekcia aktualizovaná o aktuálne skončené, rozpracované a plánované investičné akcie mesta. Zoznam dopĺňajú i naše organizácie a preto musíme všetky dodané údaje zosúladiť a spracovať k zverejneniu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Olinka - 21. jún 2017
Chcem sa spýtať, prečo deti nemajú mydla a papierové utierky na toaletach pri triedach, v družinách. V médiach všade počuť o žltačke, chorobách, deti vychovávame, učíme množstvo vecí, čo nebudú nikdy potrebovať, ale taký základ, že po WC si treba umyť ruky s mydlom v škole nepoznajú. Nepíšte mi, že v triede je mydlo, uterák, kde sa utieraju všetci, aj vy si umývate po WC ruky, v inej miestnosti, ako kde sa vykoná potreba, nech dieťa si ide umyť ruky do triedy, zazvoní, dávno zabudne, že si malo umyť ruky, a navyše pochytá všetky kľučky, no hygiena naša každodenná vitaj .....

Odpoveď: Dobrý deň,
v našej škole máme nielen v triedach, ale i na toaletách dávkovače na mydlá, ktoré pravidelne dopĺňame. Deti si mali do tried priniesť na začiatku školského roka uteráčik, do ktorého si utierajú ruky. V školských kluboch si deti utierajú ruky do papierových utierok, niekde do prinesených uteráčikov. Každému z nás záleží na tom, aby sa u detí budovali hygienické návyky, ku ktorým ich v škole vedieme. Myslím, že veľa závisí aj na rodičoch, ktorí by mali poučiť svoje dieťa o hygiene a zabezpečiť mu pravidelné vymieňanie uteráka.

Základná škola Stará Turá

Otázka od: Ján K. - 21. jún 2017
Dobrý deň. Robíte druhý krát "výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá". Pri prvom výberovom bola požiadavka aj vysokoškolské ekonomické vzdelanie, pri druhom už netreba. Prečo ? Niečo sa zmenilo ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
Výberové konania vypisuje (vyhlasuje) zamestnávateľ v súlade s prijatým pracovným poriadkom organizácie, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme s poukazom na katalóg pracovných činností, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť a určuje kvalifikačné predpoklady zamestnancov verejnej správy. Rozhodnutie o požiadavkách na typ vzdelania, resp. odbor vzdelania ak priamo nie je určený v katalógu pracovných činností, určí zamestnávateľ a ten môže rozhodnúť, že bude požadovať iba vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Na predchádzajúcom výberovom konaní sa zúčastnili dve uchádzačky, z toho jedna nesplnila kvalifikačné predpoklady a druhá vo výberovom konaní odborne neuspela. Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto s tým, že výberová komisia po skončení výberového konania odporučí primátorke mesta najlepšieho uchádzača na obsadenie tohto miesta.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Roman - 20. jún 2017
Prosím kedy bude doriešená Štúrova ulica pre chodcov? Stále tam chýba chodník v najnebezpečnejšom úseku od križovatky pred bytovkou až po zákrutu hore. Jedná sa o miesto ktoré je neosvetlené a nebezpečné. Autá tam vyletujú zo zákruty a majú vážny problém, kde sa vyhnúť chodcom ktorý idú po ceste. Odpoveď tipu nie sú peniaze prosím nepíšte, ak sa našli peniaze na novú dlažbu pred hotelom Lipa, na 2 súkromné vjazdy do kvetinárstva Iris, tak určite sa nájdu aj na 100 metrový chodník. Tiež by bolo vhodné nakoľko máme už koniec Júna pozametať celý chodník aj ulicu od posypového materiálu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je v programe materiál – návrh na rekonštrukcie chodníkov. V návrhu je zahrnuté i dobudovanie chodníka na Ul. Štúrovej oproti bytovke vo svahu. V prípade, že materiál bude schválený MsZ, tak sa pristúpi k rekonštrukcii i v tejto časti mesta Stará Turá. Posypový materiál po zimnej údržbe bol uprataný i zametaný v celom meste. Je možné, že vzhľadom na veterné počasie i búrky sa znova nahromadili nečistoty a bude potrebné opätovné pozametanie, nielen tejto ulice. Momentálne sa kosia trávnaté plochy v meste a po skončení tejto činnosti zaradíme zametanie do plánu. Čo sa týka súkromných vjazdov do kvetinárstva, tie si hradil majiteľ na vlastné náklady.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Robo - 19. jún 2017
Rád by som vedel, kedy budú renovované - natreté prechody pre chodcov v našom meste na štátnych cestách ? Už sú videť minimálne. Na mestských cestách sa postupne obnovujú, ale na štátnych minimum. Pozrite si napríklad ulicu SNP. Na čo sa čaká ? Takéto dôležité veci by nemali byť na štátnych cestách dávno spravené ? Ďakujem za chodcov.

Odpoveď: Dobrý deň,
požiadavku na obnovu priechodov pre chodcov na cestách v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Stará Turá urgovalo už v mesiaci máj. Na základe telefonického vyjadrenia p. Mikuša zo Správy ciest TSK sa predmetné úpravy a teda vyznačenia priechodov pre chodcov v meste Stará Turá vykonajú do konca mesiaca jún 2017.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter - 16. jún 2017
Dobry den, Rad by som sa informoval, ci na ulici SNP 149/60 (na rohu skolky) sa jedna o vyhradene parkovacie miesto alebo nie? Predpokladam, ze nie nakolko je parkovaci box "vyznaceny" iba vyblednutou zltou ciarou a nie oznacenim vyhradeneho parkovacieho miesta ako uklada zakon. Pytam sa preto, ci existuju nejake zakonne prekazky tam parkovat i ostatnim vozidlam a nielen vozidlam toho jedneho majitela? Tie zlte ciary totizto dost matu nas vodicov, ci mozno na tom mieste bez porusenia predpisov zaparkovat alebo nie. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovacie miesto je riadne prenajaté a zaplatené. Majiteľ, ktorý predmetné parkovacie miesto užíva má tento priestor prenajatý pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom. Ak na dodatkovej tabuľke nie je uvedené inak, na takomto mieste potom smie parkovať len vozidlo s evidenčným číslom, ktoré je uvedené na tejto tabuľke označujúcu parkovacie miesto. Nájomca parkovacieho miesta bol upozornený, že práve na tabuľke bolo iné evidenčné číslo vozidla. Tento nesúlad musí nájomca napraviť a odstrániť osobne. V prípade parkovania iných vozidiel sa jedná o porušenie predpisov a je možnosť uloženia pokuty.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Karol - 14. jún 2017
Dobrý večer, rád by som vedel kedy bude správca byt. domov Technotur posielať ľudom preplatky z vyúčtovania za minulý rok. Ďakujem. Karol.

Odpoveď: Vážený pán Karol,
podľa zmluvy o správe bytového domu je správca povinný vyúčtovaný preplatok vrátiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania tomuto vlastníkovi. Vyplácanie preplatkov realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty v priebehu mesiaca jún 2017.

správa bytov, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Peter - 12. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, kde by som si mohol pozrieť fotky podujatí, ktoré sa konaly na Starej Turej? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter
fotky z akcií konaných v meste Stará Turá väčšinou uverejňujeme v galérii na webovej stránke mesta. Nakoľko však web stránka prechádzala inováciou, ostala nám táto sekcia zatiaľ neaktualizovaná. Postupne ju však budeme upravovať a pribudnú tiež fotografie z posledne konaných podujatí a akcií. Prosíme o trpezlivosť a veríme, že už v najbližšom čase si budete môcť prezrieť požadované fotografie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 31. máj 2017
Krásny, slnečný deň Vám prajem! Vzhľadom na to, že na Starej Turej v krátkej budúcnosti bude mimo iné i významné, medzinárodné športové podujatie na Slovensku - cyklistické preteky "Okolo Slovenska" a to dvojnásobným prejazdom v častiach Starej Turej (príjazd od Vaďoviec smer na Hrubú stranu a následne od Hrnčiarového smer na Papraď, Poriadie), zatiaľ som nezazrel upútavku (prečo?) na uvedené podujatie v uliciach mesta, ani na web stránke Starej Turej. Myslím, že významnejšiu reklamu, ako sú uvedené preteky pre mesto a okolie, je celkom obtiažne zabezpečiť na medzinárodnej úrovni. S pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš
tieto preteky organizačne zabezpečuje Slovenský zväz cyklistiky. Veľmi radi by sme informovali občanov o tomto podujatí, či už na webe alebo na výlepných plochách, avšak zo strany organizátora nebola iniciatíva o propagáciu a nebol nám zatiaľ zaslaný ani materiál k propagácii. Splnili si len oznamovaciu povinnosť o čiastkovom prechode trasy cez územie nášho mesta. V prípade, že nám bude poskytnutý informačný materiál k pretekom (plagáty) budeme o predmetnom podujatí informovať aj našich občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  »