Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: MarekST - 7. január 2016
Dobry den, z dovodu celorocneho tienenia by som chcel poziadat o vyrub ihlicnatych stromov pri bytovke na Hurbanovej 76. Ako postupovat? Dakujem. Marek Steinsdorfer

Odpoveď: Dobrý deň,
v prípade výrubu drevín je potrebné predložiť nasledovné doklady:
- žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín (meno a adresa žiadateľa; druh dreviny; množstvo; obvod kmeňa dreviny v cm meraný vo výške 130 cm nad zemou; zdravotný stav; parcelné číslo pozemku, na ktorom drevina rastie; katastrálne územie, ulica, číslo domu; druh pozemku). Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín je na internetovej stránke mesta alebo si ju môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade – odd. výstavby, ÚP a ŽP.
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie
- súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
- snímku z pozemkovej mapy s vyznačenou polohou predmetných drevín, prípadne iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne
- ak ide o výrub pri bytovom dome, súhlas vlastníkov bytov, ktorí sú výrubom dotknutí
- žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v prípade bytového domu podáva zvyčajne domovník
- správny poplatok – fyzické osoby 10€, právnické osoby 100€

Mgr. Jarmila Knapová
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP, MsÚ

Otázka od: Adam Miko - 7. január 2016
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či má mesto v pláne realizovať stavbu toho street workoutového ihriska. Už sa na to niekto pýtal a v odpovedi bolo, že to je v návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý sa schvaľoval v decembri na zasadnutí mestského parlamentu. Tak sa chcem opýtať ako to teda bude.

Odpoveď: Dobrý deň,
realizácia workoutového ihriska je naplánovaná v schválenom rozpočte na r. 2016. Na túto akciu je vyčlenených 20 000 €. Ihrisko bude situované v medzibytovkovom priestore na Ul. Hurbanovej vedľa už stojaceho priestoru s fitnes prvkami.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Marcel Pribiš - 14. december 2015
Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké sú plány s topoľovou alejou, nakoľko sú kmene stromov označené číslami. Zároveň chválim nainštalované nové osvetlenie, bola to správna voľba! Marcel P.

Odpoveď: Dobrý deň,
nakoľko zdravotný stav topoľov na Dubníckej aleji je značne kritický, komisia pre životné prostredie zabezpečila ich celkové zmapovanie (očíslovanie, vŕtanie = zisťovanie hĺbky hnilobného stavu kmeňov a celkové posúdenie a prepočítanie tzv. spoločenskej hodnoty). Na tomto výpočte bude založené určenie náhradnej výsadby. Plánuje sa vysadiť nová Dubnícka alej, išlo by však o dreviny, ktoré sú dlhoveké (topole sú veľmi krátkodobá drevina). Zatiaľ sme uvažovali o výsadbe dubov (Dubnícka alej), prípadne gaštanov... Boli by sme radi ak by sa neskôr do diskusie o výbere drevín zapojili i občania.
Odstránenie prestarnutej topoľovej aleje je nutné, a to v čo najkratšom čase, pretože sa chceme vyvarovať situácii, kedy by mohlo vzniknúť riziko ohrozenia majetku alebo života.
Ako správca zelene sme viackrát upozorňovali na zlý zdravotný stav tejto aleje, ale nakoľko sa jedná o jednu z "historických dominánt" Starej Turej, pristupuje Mesto k tejto problematike veľmi citlivo. Avšak nie je možné odsúvať tento problém donekonečna, pretože v súčasnosti je už zanechanie topoľov na aleji značne rizikové.
Jana Vráblová, TSST

Otázka od: bert - 8. december 2015
Dobrý večer.Chcem sa spýtat,že ako je možné že v našom meste beztrestne parkuju na chodníkoch nakladné autá a to konkretné na ulici SNP pri novom tenisovom ihrisku.Pokial viem tak informáčné tabule pri vjazde zakazuju státiu nákladných vozidiel v meste v čase od 22.00 do 6.00..či pre niektorých to neplatí?..Všíma si to vobec mestská polícia?Nakoniec na novom parkovisku parkuju minimálne 4 osobné autá z toho jedna biela dodávka,už pekných pár mesiacov,je to už vidiet aj na pohlad,kedže si okolo nich začal rást aj burina..Myslím si že je to netolerantné voči ostatným vodičom ktorý so svojimi autami denno denne jazdia a ked chce potom človek zaparkovat,tak len hoko tažko najde nejaké to miesto..a ked aj najde,tak žial aj na chodníku...nechápem prečo by mali také "kraksne" zbytočne zaberat parkovacie miesto..Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň Róbert,
vnímam Vaše rozhorčenie – hnev, tiež vašu potrebu, aby MsP videla veci (parkovanie nákladných vozidiel na chodníku a parkovanie vrakov na parkovisku) vašimi očami. K Vašim otázkam. Dopravná značka IP24a, o ktorej píšete, platí samozrejme pre všetkých. Preveríme hmotnosť vami označených vozidiel a budeme postupovať v zmysle zákona. Rovnako preveríme platnosť STK vozidiel (kraksní) a budeme postupovať v zmysle zákona.
Ďakujeme za váš čas a všímavosť.
S úctou,
Mgr. Dušan Redaj

Dobrý deň,
preverili sme Vaše podnety a zistili sme, že na uvedenom parkovisku parkujú staršie vozidlá, ktoré majú platnú STK a sú riadne zaevidované v evidencii motorových vozidiel. Nespĺňajú status vrak. Taktiež boli preverené technické preukazy úžitkových vozidiel parkujúcich na vami uvedených miestach. Všetky vozidlá sú zaradené do kategórie do 3,5 t. Zákaz státia v intraviláne mesta po 18:00 h do 06:00 h sa na ne nevzťahuje.
MsP

Otázka od: Peter - 7. december 2015
Mal by som otázku, prečo sa nezverejňuje taký dôležitý dokument ako je rozpočet mesta aj na úradnej tabuli www.staratura.sk? Hádam som to neprehliadol? Mám na mysli nielen návrh rozpočtu ale aj jeho schválenie /návrh rozpočtu bol tuším zverejnený/. Dosť tieto veci sledujem a určite nielen ja a zaujíma ma to. Zverejňuje sa rozpočet aj na úradnej tabuli pri mestskom útade v tlačenej forme? Dúfam, že sa mi k tomu vyjadríte a dôjde k prípadnej náprave. Peter

Odpoveď: Dobrý deň,
pri zverejňovaní návrhu rozpočtu a schváleného programového rozpočtu na r. 2016 sme postupovali v súlade so zákonom. Návrh rozpočtu bol 15 dní pred zasadnutím MsZ zverejnený na úradnej tabuli mesta (elektronickej i reálnej vonkajšej pred MsÚ). Dňa 3.12.2015 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde poslanci tento rozpočet schválili. Hneď na druhý deň bol rozpočet zverejnený elektronicky na stránke mesta v sekcii Samospráva - Dokumenty - Rozpočet. Schválený rozpočet visí v skrátenej forme i na reálnej úradnej tabuli pred budovou MsÚ. Žiaľ, pre malý priestor sa celý rozpočet na úradnú tabuľu nezmestí. Podrobná tlačená forma rozpočtu je však k dispozícii v kancelárii vedúceho ekonomického oddelenia na prízemí MsÚ. Na internetovej stránke mesta je od dnes k dispozícii v sekcii Novinky i komentár k rozpočtu, ktorý pripravil vedúci ekonomického oddelenia MsÚ pre ľahšiu orientáciu v tabuľkovej forme rozpočtu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Táňa - 25. november 2015
Ďakujeme za pár prvkov na hranie pre deti nad benzínovou pumpou. Zaujíma ma, či je nejaký plán, projekt, kde by sme si to mohli pozrieť, čo sa tam ďalej plánuje. Zaujíma nás, či tam bude nejaká plocha napr. na futbal, prípadne na tenis, lavičky, chodník na prechádzanie sa s kočíkom, prípadne niečo na opekanie si. Pevne verím, že toto, čo ste tam urobili nie je všetko.

Odpoveď: Dobrý deň,
v programovom rozpočte na rok 2016-2018 sa neuvažuje pokračovať v tejto lokalite s výstavbou nejakého ďalšieho ihriska. Pre väčšie deti je vybudované asfaltové ihrisko na Ul. Štúrovej. Ako sa využíva neviem. Z pohľadu oddelenia výstavby ÚP a ŽP by sme priestor riešili komplexne až po dostavbe sekcie „A“ a sekcie „B“ bytového domu. (Sekcia „C“ to je ten žltý bytový dom, ktorý tam už stojí od roku 1998). Na dostavbu predmetných sekcií (A,B) máme stále právoplatné stavebné povolenie.
V budúcoročnom rozpočte mesta sa plánuje osadenie detských prvkov v mestskej časti Trávniky a workoutové ihrisko na Ul. Hurbanovej.
Ing. Emil Vlado, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Anna - 24. november 2015
dobry den, chcem sa spytat, co nam to za konstrukcie vyrastli medzi Hurbanovou a Mierovou ulicou pri novom chodniku? A ake su plany s miestom, ktore vzniklo po zlikvidovaní stareho detskeho ihriska a pieskoviska? Dakujem za odpoved Anka

Odpoveď: Dobrý deň,
Vami spomínané konštrukcie v priestore na Ul. Mierovej sú 4 kusy exteriérových fitness prvkov, ktoré budú slúžiť na vonkajšie cvičenie pre mladšie i staršie generácie. Na ploche bývalého ihriska sa plánuje budúci rok realizácia workoutové ihrisko. Sú to železné konštrukcie na cviky s vlastnou hmotnosťou tela. V súčasnosti je to veľmi vyhľadávaný druh ihrísk pre mladú generáciu.
J. Vráblová, TSST

Otázka od: Zlatica - 18. november 2015
Dobry den,chcem sa opytat,ci sa neplanuje vystavba 3 izbovych najomnych bytov,pripadne ci nieje takyto byt volny.uz mame ziadost podanu vyse dvoch rokov,viackrat sme sa boli osobne pytat na MU,a pani nam vzdy povedala,ze ak sa nejaky byt uvolni,tak sa nam ozvu.neverim,ze za posledne dva roky sa neuvolnil ani jeden byt,alebo su nejake specialne kriteria?!dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá uzatvorilo so spoločnosťou STINEX s.r.o. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie bytového domu s 15 b.j., ktorého výstavba bola zahájená na ul. Hlubockého. V tomto bytovom dome sú naprojektované aj 3 izbové byty. Bytový dom bude majetkom mesta v prípade, ak mesto získa dotáciu a úver na jeho kúpu. Mesto v súčasnej dobe nemá žiadne voľné byty. Do náhodne uvoľnených bytov vyberá nového nájomcu komisia pre sociálne veci a bývanie. V prípade ďalších otázok kontaktujte priamo majetkové oddelenie MSÚ Stará Turá.
Lenka Galbavá, majetkové odd. MsÚ

Otázka od: Ferko - 10. november 2015
Dobrý deň prajem, myslím, že som to tu už čítal, ale akosi bez nejakého vysvetlenia. Išiel som sa s manželkou prejsť navečer, čo je už teraz skoro tma na Dubník, a museli sme sa počas cesty vrátiť, čo tam bola taká tma, že sa žena bála, a poviem pravdu, aj ja. To skutočne musia byť tie lampy vypnuté? Veď taká zdravotná prechádzka je užitočná, a každého nebaví sa prechádzať popri panelákoch. Stačilo by, keby to svietilo aspoň do polnoci, potom si to vypnite, ale aby tam bola taká strašidelná tma...Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
osvetlenie na Dubníku v zimnom období technické služby vypínajú. Osvetlenie je zapnuté iba po koniec topoľovej aleje. V zimnom období je zbytočné svietiť v oblasti, kde sa zdržuje taký malý počet ľudí.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Anna - 10. november 2015
Dobry vecer, chcela by som sa spytat kompetentnych, ci oprava cesty smerom od pizzerie po katolicky kostol je uz koncena? Bol sa niekto pozriet na finalnu verziu? Lebo oprava tejto cesty je nieco uzasne.... robit pracu po tme pri jednej poulicnej lampe.. aj je to tak vidiet, Firma ktora cestu opravovala by si zasluzila tak figu borovu a nie peniaze.... cesta nie je v rovine, je tam vela hrbov a "trhlin"....

Odpoveď: Dobrý deň p. Anna,
rekonštrukcia komunikácie pri rímsko-katolíckom kostole nie je po vizuálnej stránke ani podľa našich predstáv. Z hľadiska funkčnosti by problém nemal byť, spády sú v poriadku, trhliny by mala firma ešte zalievať. Dôvodom nepekného vzhľadu asfaltu je malý finišér, ktorý firma používala. Vizuálna stránka asfaltu by sa však časom mala zjednotiť.
Technické služby ako obstarávateľ žiaľ nemajú vplyv na výsledok elektronického verejného obstarávania pri zákazkách takéhoto typu. Obstarávateľ je v takýchto prípadoch v ťažkej úlohe, pretože si nemôže vybrať firmu, s ktorou bol predtým pri iných zákazkách spokojný, ale je mu nanútená firma, ktorá vyjde z obstarávania ako najlacnejšia.
Rekonštrukcia komunikácie po ukončení prác bude v záruke, takže v prípade, že sa dostavia funkčné problémy, firma ich bude musieť v rámci reklamácie odstrániť.
J. Vráblová, TSST

Otázka od: Erika - 10. november 2015
Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či by sa nemohlo zlepšiť stravovanie na základnej škole v našom meste. Myslím, že toto je tu dlhodobejší problém a pamätám si ho aj ako žiačka na škole. Moje deti často hovoria, že polievka sa nedala jesť a druhé bolo väčšinou dobré. Myslím, že píšem za viacerých rodičov, ale neviem či sa niekto ozval alebo to radšej to nechal tak. Počula som, že keď napríklad škola robí akcie na objednávku v jedálňach, tak vtedy je strava výborná. Prečo sa to vtedy dá ? Ďakujem.

Odpoveď: Milá pani Erika,
Vaša otázka znie, či by sa mohlo zlepšiť stravovanie v školskej jedálni na základnej škole. Máte pravdu, je to dlhodobý problém, ale z jednoduchého dôvodu......koľko ľudí, toľko chutí.
Je potrebné uviesť, že jedálny lístok sa zostavuje podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, musí sa držať odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov a samozrejme sa riadi materiálno spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie.
Čo sa týka polievok, je pravda, že dnešné deti polievky veľmi nepreferujú (ani my sme neboli iní). Ale z našich skúseností vieme, že deti nie sú z domu zvyknuté na polievky a najviac im chutí francúzska (zo sáčku, ktorú varíme vo výnimočných prípadoch), tú poznajú takmer všetky.
Sú deti, ktoré si polievku ani nevezmú, že oni ju nemajú radi. A naopak je stále viac detí, ktoré si prídu po dupľu.
Čo sa týka akcií na objednávku, škola ich robí jeden – dvakrát do roka a tam sa pripravuje jedálny lístok podľa dohody a prepáčte, ani doma nevaríte na nejakú oslavu tak, ako by ste varili napr. v utorok.
Obe školské jedálne našej základnej školy majú rastúci počet stravníkov. To svedčí aj o tom, že stravovanie na našej škole je veľmi dobré. Máme veľa dobrých jedákov, ale aj tých, ktorí zjedia menej. Ale sú to deti, ten má rád to a ten zase ono, doma určite máte podobnú skúsenosť.
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky (kontakt na jedáleň alebo vedenie školy je na našej školskej stránke).
S pozdravom
Eva Hučková
Vedúca ŠJ
ZŠ Stará Turá

Otázka od: Juraj - 26. október 2015
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať v akom rozsahu sa bude realizovať rekonštrukcia vozovky na Hurbanovej ul. smer cintorín popri základnej škole. Uvažovalo sa s tým že, by sa popri rekonštrukcii navrhlo aj parkovacie státie s väčšou kapacitou ako bolo možné doteraz? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
v lokalite, o ktorú sa zaujímate, ide o rekonštrukciu komunikácie (čiže výmena asfaltu v celej šírke). Uvažovalo sa aj s rozšírením parkovania, ale takáto možnosť by bola na úkor stromov, ktoré sú tam posadené. Parkovanie by v tejto časti vozovky bolo tiež veľmi blízko k oknám v činžiaku.
Z tohto dôvodu sa skôr uvažuje s rozšírením parkovacích miest z vnútra dvora (od evanjelickej fary). Táto časť rekonštrukcie sa však bude riešiť až v druhej etape spolu s cestou okolo garáží.
J. Vráblová, TSST

Otázka od: janka - 26. október 2015
Môžem poprosiť kompetentných, aby sa prešli večer smer Dubník, po ceste pri tých topoľoch svieti "až" jedna lampa. Môže to tam byť krásna večerná prechádzka, ale v takej tme, je to strašidelné.

Odpoveď: Dobrý deň,
osvetlenie na Dubníku v zimnom období technické služby vypínajú, ale alej by mala byť osvetlená. Technických službám zatiaľ nikto nehlásil, že osvetlenie v tejto časti nefunguje. Pracovníci TS pôjdu poruchu preveriť. V budúcnosti pri poruche osvetlenia kontaktujte priamo technické služby na t. č.: 032/776 3215.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Zdeno - 22. október 2015
Dobrý deň, už vyše týždňa nefunguje výťah a ani eskalátor v OD bývalý Prior. Prosím o preposlanie požiadavky správcovi budovy. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
kontaktovali sme manažérku obchodného domu, ktorá nám vysvetlila situáciu. V prípade, že nefunguje výťah v OD, nemôžu spustiť ani eskalátor, nakoľko tento slúži aj ako prístupová cesta pre ľudí, ktorí idú z prízemia či 1. poschodia na 2. poschodie. V súčasnosti je výťah dlhodobejšie pokazený, pretože došlo k závažnej poruche, ktorú nedokázali opraviť ani traja privolaní technici a musia ju odstrániť výrobcovia výťahu. Urýchlenie opravy žiaľ nevedia ovplyvniť. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujú.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Karol - 22. október 2015
Dobrý deň, ako som si všimol bavíte sa tu o ihriskách. Mňa by zaujímala téma ihriska nad lentilkami, kedy už konečne pribudne miesto na hranie, športovanie, oddychovanie aj pre deti, rodičov v našom areáli. Sme síce až na výpadovke Starej Turej, ale tiež sme občania nášho mesta, a na naše deti sa tu úplne zabudlo. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
ihrisko s detskými prvkami bude v priestoroch pri "lentilkách" osadené ešte v tomto roku. Po výberovom konaní bol vybraný úspešný uchádzač, ktorému bola zaslaná objednávka na detské prvky. Tie by mali byť osadené do konca októbra tohto roku.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Miroslav - 22. október 2015
Dobrý deň, chcem sa opýtať čo plánujete postaviť na štadióne, namiesto bývaleho klziska ?

Odpoveď: Dobrý deň,
v priestore bývalej ľadovej plochy vznikne ihrisko s umelou trávou. Na uvedenú stavbu bola pripravená projektová dokumentácia aj stavebné povolenie v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja mestského športového areálu. Mesto hľadalo na jeho realizáciu finančné prostriekdy z cudzích zdrojov, no žiaľ, neboli vyhlásené žiadne výzvy, v rámci ktorých by bolo možné projekt financovať. Je to posledný priestor v areáli, ktorý potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Stavbu realizuje spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., kde sú spoločníkmi EUR-MED Slovakia, s. r. o. a mesto Stará Turá.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: David - 20. október 2015
Dobrý deń Chcem sa opýtať či mesto neplánuje postaviť street workout ihrisko

Odpoveď: Dobrý deň,
v súčasnosti sa pripravuje rozpočet mesta na r. 2016, v ktorom je naplánovaná aj realizácia workoutového ihriska. Rozpočet sa bude schvaľovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Lenka Gavačová - 1. október 2015
Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký je dôvod kompletného výrubu stromov v širokom páse na okraji lesa v lokalite Súš kameňolom a pokiaľ bude výrub pokračovať.

Odpoveď: Dobrý deň,
v tejto časti katastrálneho územia Starej Turej mesto výrub nepovoľuje, nakoľko sa jedná o lesné pozemky a výrub je v kompetencii Lesoturu. Podľa vyjadrenia vedenia Lesoturu, ide iba o plánovanú obnovnú ťažbu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Ing. Ján Kormoš - 21. september 2015
Prajem Vám krásny slnečný deň! Rád by som sa opýtal, dokedy budú chodník smerom od "kruháča" na N.Mesto n.V. špatiť na dvoch miestách (približne od predajne Gazda ku križovatke na Štefanikovú) zostatky betónových pásov, nedostatočne prekrývajúcich akési štvorcové jamy uprostred chodníka? Ak sa na tie miesta pozriete z blízka, určite mi dáte za pravdu, že k nešťastiu sú tieto miestá celkom "vhodné", keď že cez dostatočne poškodený betón, je vidieť do čiastočne otvorených jám! Verím, že kompetentní o stave na uvedených miestach nevedia, ale stávajúci stav ich prijme aspoň k označeniu možného rizika na chodníku. Za promtné riešenie stavu Vám vopred ďakujem. S pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Vážený pán Kormoš,
Vami spomínaný úsek chodníka je naozaj v zlom stave. Pôvodne sme plánovali v danej lokalite opraviť celý chodník, a tak sme zadali vypracovať projekt pre plánovanú rozsiahlu rekonštrukciu i dočasné dopravné značenie. Nakoniec sa z rôznych príčin však situácia zmenila, a tento rok budeme opravovať iba spomínané problémové miesta chodníka.
V auguste nám situáciu skomplikovali dovolenky pracovníkov a dokončovanie iných prác, ktoré sme ešte nemali zrealizované v iných častiach mesta. V tomto týždni však už nastupujú pracovníci technických služieb práve na spomínaný úsek chodníka a betónové pásy upravia k spokojnosti nás všetkých. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť všetkých občanov.
J. Vráblová, TS ST

Otázka od: Andrej - 17. september 2015
Dobry den. Chodievam vecer z prace po Jiráskovej ulici a uz velmi dlho tam nefunguje cast nocneho osvetlenia oproti 7-poschodovemu cinziaku. Myslim, ze sa jedna o nove osvetlenie. Chcem poprosit o opravu osvetlenia. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
uvedenú poruchu technické služby preveria. V prípade, že pôjde o ľahkú závadu, odstránia ju. Ak by išlo o zložitejší problém, uplatnia opravu v rámci reklamácie u firmy, ktorá osvetlenie realizovala.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Ivana - 10. september 2015
Dobrý deň, Chcela by som vedieť a asi nielen ja dokedy budú prebiehať rekonštrukčné práce na pešej zóne po bývalých unimobunkách a čo tam bude realizované. Predpokladám, že to realizujú technické služby mesta, keďže som tam videla ľudí od nich. Len mi nepíšte, že to záleži na počasí, keďže som videl ako "RÝCHLO" robili rekonštrukciu pri tržnici a to bolo pekné počasie. Dúfam, že realizácia bude rýchlejšia. Ďakujem. Ivana.

Odpoveď: Dobrý deň,
vieme, že občania majú často pocit, že rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov trvajú v réžii technických služieb priveľmi dlho. Je tomu tak najmä preto, že technické služby vykonávajú pre mesto, a najmä pre občanov mnohé iné služby a väčšinu takýchto rekonštrukcii a realizácii robia popri svojej základnej činnosti. Ak by mesto na takúto akciu vybralo externú firmu, určite by ušetrilo čas, ale bolo by to na investície väčších finančných prostriedkov. Mesto teda prostredníctvom technických služieb šetrí finančné prostriedky z rozpočtu mesta, a teda aj peniaze občanov.
Čo sa týka priestoru po bývalých unimobunkách, technické služby v súčasnosti začali s realizáciou rekonštrukcie pešej zóny od kvetinárstva smerom k činžiaku „Zetko“. Bude tu uložená dlažba, ktorá prepojí túto časť mesta s centrálnou mestskou zónou. Ďalej je tu pri činžiaku „Zetko“ naplánovaná realizácia parkoviska s 18 parkovacími miestami a chodník smerom k Ul. Mierovej. Priestor, ktorý zostal zatiaľ nevyužitý po bývalých unimobunkách a detskom ihrisku bude zatrávnený a mesto bude o jeho využití rozhodovať neskôr. V priestore je ďalej naplánovaný chodník krížom od kvetinárstva smerom k Ul. Hurbanovej. Ukončenie prác je naplánované do októbra 2015. Žiaľ, pri realizácii takýchto projektov je veľmi ťažké odhadovať presný čas realizácie, nakoľko sa veľakrát vyskytnú nepredvídateľné problémy, ktoré sa týkajú uložených sietí, materiálu, počasia, techniky a iných. Tieto nie je možné vopred predvídať. Prosíme občanov, ktorí bývajú v tejto časti mesta alebo cez ňu pravidelne prechádzajú o trpezlivosť. Veríme, že s konečnou úpravou priestoru bude spokojná väčšina občanov.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Petra - 9. september 2015
Dobry den, chcela by som vas poprosit o opravu drevennych lavok v nasom meste nakolko su v hroznom stave. Myslim, ze je to uz potrebne nakolko vela ludi caka, ze sa to coskoro prepadne a urcite by to potesilo kazdu jednu mamicku s kocikom. dakujem Peta

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto zadalo architektovi zákazku, aby navrhol dizajnové riešenie rekonštrukcie lávok v meste. V súčasnosti technické služby pristupujú iba k nutným opravám, vymieňajú nebezpečné drevá a udržujú lávky v prevádzkyschopnom stave. Po ukončení výberu dizajnového návrhu bude rekonštrukcia lávok rozvinutá do viacerých etáp podľa cenových kalkulácií a hlavne podľa finančných možností mesta. V prípade, že viete o nebezpečnom kuse dreva na lávke, kontaktujte technické služby mesta.
Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Martin B. - 2. september 2015
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či by nebolo možné, aby televízne vysielania bolo vysielané v pravidelnosti (1x za 2 týždne) ako to bolo pred tým, keď to začala robiť SOŠ. Pozrizte sa na to teraz. Máme 1.9.2015 a posledné vysielanie na webe 14.7.2015. Nič sa v Starej Turej zatiaľ neudialo ? Alebo sa to teraz dá všetko do novej relácie (ale to už podľa mňa nemá význam, keďže treba vysielať aktuálne príspevky)? Video relácie sú teraz aj zbytočne dlhé. Viem, že je to o peniazoch (asi je to teraz lacnejšie), ale keď má na to napr. Brezová alebo Myjava, Stará Turá je na tom asi finančne lepšie. Nemám pravdu ? Ďalej by nebolo zlé dávať na web stránku aj záznamy z mestských zastupiteľstiev. Skúste nad tým porožmýšlať a aspom od budúceho roku alebo aj skoršie urobiť zmenu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dobrý deň,
vysielanie ST TV sme nechali v rukách žiakov Strednej odbornej školy hneď z dvoch dôvodov. Po prvé pre mesto je takáto forma výroby vysielania oveľa lacnejšia ako pri predošlom dodávateľovi vysielaní. V minulosti došlo pri znižovaní niektorých položiek výdavkov bežného rozpočtu k zníženiu finančných prostriedkov určených na výrobu vysielania, preto muselo mesto hľadať inú lacnejšiu alternatívu. Na podnet niektorých poslancov bol oslovený riaditeľ SOŠ Stará Turá a ten túto výzvu prijal. Druhý a nemenej dôležitý dôvod je, že prostredníctvom výroby relácií sa žiaci odboru grafik digitálnych médii priamo stretávajú s praktickou formou výroby televíznych relácii. Takto získavajú skúsenosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania po skončení školy. Toto prepojenie samosprávy a strednej odbornej školy je veľmi priaznivo hodnotené a súčasný školský systém podporuje práve takúto formu vyúčby - spojenie teórie s praxou.
Je určite pravdou, že vysielanie, ktoré vyrába SOŠ nie je na takej vysokej úrovni ako keď ho robili profesionáli, ale sme radi, že aspoň v takejto forme sa podarilo ho zachovať. Prerušenie vysielania počas leta bolo spôsobené najmä menším počtom akcii a aktivít v meste, nové vysielania budú na webe už čoskoro.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Marek - 3. august 2015
Dobry den, podla rozpoctu sa v roku 2015 mala rekonstruovat skolka a bolo rozpoctovanych 500tis.€. Zmenilo sa na tom nieco? Taktiez ma zaujima, ktore chodniky v roku 2015 boli a budu opravene, okrem toho pred postou. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
na rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153 bolo rozpočtovaných 200 tisíc € v kapitálových výdavkov a 500 € v bežných výdavkoch. Na danú rekoštrukciu bol spracovaný projekt a žiadosť o finančnú dotáciu z fondov EÚ. Daná žiadosť však nebola úspešná a prostriedky na rekonštrukciu mesto nezískalo. Tento projekt teda nebude v súčasnosti realizovaný.
Čo sa týka údržby chodníkov, na tento rok mali technické služby v pláne rekonštrukciu úzkeho chodníka od pošty po tržnicu a chodník na Ul. Jiráskovej (od lekárne po odbočku do sídliska).
Nakoľko pri realizácii chodníka pri pošte nastali technické problémy, boli TSST nútené zrekonštruovať celú plochu pred tržnicou a tiež chodník zboku tržnice. Chodník na Ul.Jiráskovej nie je v súčasnosti vysporiadaný a bude musieť počkať.
Súčasne sa bude ešte tento rok rekonštruovať priestor po bývalých "bunkách" na Ul. Mierovej. Tu sa bude riešiť aj parkovanie a vytvárať nový chodník, ktorý bude spojovacím chodníkom medzi pešou zónou a Ul. Hurbanovou okolo trafostanice a tel. ústredne.
Lívia Boorová, MsÚ a Janka Vráblová, TSST

Otázka od: Jano - 28. júl 2015
Zaujmímalo by ma akÿ prínos z hladiska dani je pre mesto Tanec Slnka. Podla platnej VZN 22/2012 o miestnych daniach a poplatkoch by ste mali vyberat poplatky za prenovanie, kem je počas akcie plný stanov. Platí Vám organizátor dan z ubytovania, v akejcelkovej vyške? Poďla tej istej VZN by ste mali vyberat dan za reklamne tabule a dan prenajom verejnych ploch. Po celom mesto su ich reklamne tabule pútačmi a plochy ktore využívaju na parkovanie nie sú ich majetkom, jedná sa o verejné komunikacie, t.j verejne priestranstvo. Koľko organizátor platí mestu za tieto dane? Včera večer som sa bola na s rodinou sa prejsť na Dubniku, zarazilo ma, ze na pešej zóne si cestu od kempu po bufet Motýlik si vyhradili ako parkovisko VIP. Je to pešia zona a nie parkoviko, kto im to dovolil a prečo mesto ihned nekoná a nezatrhne, ved Mestka polícia tam chodí denne. Som zvedavy či by mesto bolo take benevolentne aj na pešej zone ktora je na nämestí.... Podla informacii organizatora CMC indians mali v roku 2014 nasevnost 5000 ludi , len na vstupnom vybrali 90000 eur, plus dalsie zisky z bufetov. Tak prečo im mesto platí nejakých kaskaderov aj ked je to 350 eur... Nemali by platit oni mestu za to ze ich tu tolerujeme?

Odpoveď: Vážený pán/pani,
prínos pre mesto z Tanca Slnka vidíme hlavne v tom, že majú ľudia možnosť zabaviť sa na dobre zorganizovanom festivale, vidieť známe hudobné skupiny a luxusné motorky v domácom prostredí bez nutnosti cestovania. Do mesta to prinesie počas tohto víkendu návštevníkov, ktorí sa ubytujú v našich ubytovacích zariadeniach, dajú si jedlo v našich reštauráciách, posedia v našich pohostinských zariadeniach. Čo sa týka dane z ubytovania, mestu odvádzajú daň všetky ubytovacie zariadenia, ktoré ubytovávajú osoby vo svojich prevádzkach. Stanovanie na zraze je plne v réžií usporiadateľov festivalu, ktorí majú celý autokemping prenajatý. Stanovanie je súčasťou vstupného do areálu, prevádzkovateľ kempu nevyberá za stany počas festivalu poplatky. Vo VZN č. 22/2012 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní sa definuje v § 15 Predmet dane za ubytovanie - Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. A v §16 Daňovník - Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. To znamená, že nejde o odplatné ubytovanie, čiže toto ubytovanie nie je predmetom našej dane.
Reklamné tabule – billboardy mali organizátori osadené na súkromných plochách a tu mesto nemôže určovať podmienky. Na mestských plochách boli umiestnené iba plagáty, ktoré boli vylepované prostredníctvom výlepnej služby. Parkovanie je v meste Stará Turá na všetkých parkoviskách bezplatné, takže ani za motorky nebolo možné parkovanie vyberať.
Priestor na Dubník I. od kempu po bufet Motýlik nie je majetkom mesta a nejedná sa o verejné priestranstvo. O zisku organizátora na tomto zraze informácie nemáme. Suma 350 €, ktorú mesto prispelo na kaskadérov, bola iba čiastočná úhrada nákladov za ich vystúpenie. Vystúpenie bolo v konečnom dôsledku oveľa drahšie a ďalšie náklady znášali organizátori. Mesto k tomuto príspevku pristupuje každý rok, aby si občania, ktorí nemôžu ísť priamo na Tanec slnka či už z finančných alebo rodinných dôvodov, mohli pozrieť vystúpenie kaskadérov a motorky aspoň v centre mesta a bezplatne. Toto vystúpenie je na profesionálnej úrovni, má veľmi dobrú odozvu medzi občanmi a každoročne ho mnohí z nich navštevujú.
Lívia Boorová, Mestský úrad Stará Turá

Otázka od: Michal - 27. júl 2015
Tak máme konečne po zraze motorkárov a keďže sa jednalo o súkromnú akciu, ako je možné, že mesto dovolilo poškodiť majetok mesta (pogumovaná a dočiaraná dlažba na ulici SNP oproti Tesku) a to ešte pod dohľadom MsP. Tieto gumovance ak niekedy vôbec zmiznú budú hyzdiť tú dlažbu ešte dlhý čas. Takisto došlo k poškodeniu vodorovného značenia parkovacích miest (pri potoku)

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto spolupracovalo s organizátormi pri príprave kaskadérskeho vystúpenia na Ul. SNP. Žiaľ, nepredpokladali sme, že dlažba dostane pri vystúpení až takto zabrať a úprimne nás to mrzí. V minulosti až takéto výrazné a dlhé čiary nezostávali. Z uplynulých vystúpení z minulých rokov však máme skúsenosť, že toto poškodenie je iba dočasné a čoskoro vplyvom počasia a jazdenia čiary zmiznú. Každoročne je veľmi ťažké nájsť priestor v centre mesta, ktorý je veľký a zároveň dostatočne bezpečný pre organizovanie takéhoto vystúpenia.
MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 27. júl 2015
Dobry den, zaujimalo by ma kto povolil a z akeho dovodu bol vyrezany velky smrek na trznici.

Odpoveď: Dobrý deň,
výrub spomínaného smreka bol riadne schválený výrubovou komisiou. Strom bol už pri jeho výsadbe nevhodne vysadený medzi asfaltové plochy. V súčasnoti sa pristúpilo k jeho výrubu i vzhľadom k jemu zlému zdravotnému stavu. Hneď vedľa neho sú ďalšie dva úplne zdravé smreky, ktoré budú naďalej krášliť túto časť mesta. K výrubu pristúpili pracovníci TSST práve v tomto čase, nakoľko v súčasnosti prebieha rekonštrukcia okolia tržnice. Strom by neskôr mohol narúšať zrekonštruovaný chodník i cestu.
Lívia Boorová, mesto Stará Turá

Otázka od: Anka - 23. júl 2015
Na začiatku Štúrovej ulice sú vedľa chodníka staré čerešne. Už mesiac obchádzame zašpinený chodník od popadaných a rozpleštených čerešní. Tento chodník by potreboval vyčistiť - pozametať. Tiež by sa tieto staré čerešne mohli riešiť aj vyrúbaním - konáre sa lámu a padajú, je z nich len neporiadok.

Odpoveď: Dobrý deň,
daný podnet boli pracovníci technických služieb preveriť. Väčšinu suchých konárov už v minulosti orezali, zostal tam už iba jeden. Chodník budú dnes zametať. Môžeme predpokladať, že sa bude problém opakovať, keďže čerešne zo stromu budú padať i naďalej. Takýchto prípadov je však v meste viacej. Technické služby mesta žiaľ nemajú toľko pracovníkov, aby mohli chodníky s opadanými plodmi zametať každý deň.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Marcel - 20. júl 2015
Dobry den, preco sa Tanec slnka kona uz o den skor? Nestacili doteraz tri dni a hlavne noci riadneho kravalu? Kto o tom rozhoduje?..dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
motorkársky zraz Tanec Slnka organizuje motocyklový klub Indian´s, nie mesto Stará Turá. Keďže sa festival nekoná na verejnom priestranstve, ale v súkromnom zariadení - autocamping Dubník, mesto o konaní takejto akcie nerozhoduje, organizátorovi plynie voči mestu iba oznamovacia povinnosť. Podujatie bolo mestu riadne oznámené.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Oľga - 14. júl 2015
Dobrý deň, chcem sa opýtať kde môžem nahlásiť novovzniknutú firmu, ak mám záujem, aby sa zobrazovala v zozname firiem zo Starej Turej. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň,
priamo na mestskej stránke je pod jednotlivými rozdeleniami firiem možnosť ZAREGISTROVAŤ FIRMU. Stačí vyplniť údaje a zaregistrovať sa prostredníctvom emailu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Zdenka Adamkovicova - 6. júl 2015
Dobry den, prosim Vas, ake su otvaracie hodiny, prip, dni na plavarni pre verejnost pocas letnych prazdnin? Vopred dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
oznam o otváracích hodinách na plavárni počas letných prázdnin je zverejnený na stránke mesta v časti OZNAMY:
http://www.staratura.sk/item/prevadzkova-doba-na-plavarni-pocas-letnych-prazdnin/
Lívia Boorová

Otázka od: Vladimír - 6. júl 2015
Chcel by som sa spýtať, kedy bude opravený chodník na parkovisku od tržnice smerom k pošte. Pôvodný chodník sa odstránil, ale stále sa nič nedeje, že by sa spravil nový. Tento chodník je dosť frekventovaný a mal by sa spraviť čo najskôr a nie, že sa tam skoro nič nerobí. Chýba materiál alebo ľudia ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukčné práce idú v súlade s časovým harmonogramom. V priebehu mesiaca júl 2015 by mali byť ukončené. Súčasne sa realizuje aj rekonštrukcia schodov na Dome smútku a niekedy je potrebné presunúť väčší počet pracovníkov aj na toto pracovisko.
Juraj Straka, TSST

Otázka od: Miroslav Zervan - 6. júl 2015
Chcem upozorniťť na umiestenie stojanu na prášenie kobercov a umiestnenie nádob na smeti pri dome 358 na Štefánikovej ulici, Stojan je umiestnený priamo pred oknom nášho bytu a znepríjemňuje nám užívanie nášho bytu ,stojan je na pozemku mesta. Pridávaním počtu smetných nádob sa zvyšuje i zápach , ktorý z nich vychádza. Tieto nádoby sú umiestnené tiež na pozemku mesta, pri zmenách umiestnenia by mal byť vypracovaný projekt, ku ktorému by mali byť prizvaní i majitelia priľahlých pozemikov, čo sa nestalo, žiadam Vás o vyriešenie týchto problémov, Pekný deň!

Odpoveď: Dobrý deň,
kontajnerové státia patriace k bytovým domom sme nemenili, tieto sú na svojich miestach od nepamäti. Pridali sme kontajner na plasty na podnet a žiadosť občanov.
Z hľadiska zákona o odpadoch by sa o kontajnerové státia mali starať samotné bytové domy. V našom meste tak robí iba zopár bytových domov (zametajú okolo kontajnerov a udržujú tieto priestory v čistom stave).
Snažíme sa túto činnosť suplovať za ľudí, ale myslím si, že práve v prípade bytových domov na Ul. Štefánikovej nie sú kontajnerové státia až tak veľmi blízko ako v iných prípadoch. Bolo by asi zložité (aj finančne náročné) hľadať nové miesta pre kontajnery, tak aby boli dostupné aj pre vysýpanie veľkými zbernými vozmi.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel.č. 0905/889324.
Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Lubica - 6. júl 2015
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mesto neuvažuje pokutovať rodičov za svoje nespratné ratolesti, ktoré v neskorých nočných hodinách ( po 22.00 hod a i oveľa neskôr ) často krát opité tak, že nevládzu ani poriadne chodiť robia v centre mesta bordel... a z roka na rok rastie je ich viac - teda aspoň podľa situácie na námestí a v jeho okolí .... Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
rušenie nočného pokoja a výtržnosti môžete v prípade potreby nahlásiť mestskej polícii.
Lívia Boorová, pracovník pre komunikáciu

Otázka od: Tomeš - 29. jún 2015
Už štvrtý týždeň sa hromadí kopa rôzneho odpadu medzi kontajnerom a garážami pri Salaši.Kopa rastie a MsP vinníka nezisťuje a Technické služby neodvážajú.Nie je na ten bordel pekný pohľad .

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP preverila čiernu skládku na ulici Hurbanovej pod Salašom a bolo zistené, že zakladateľom bola doposiaľ neznáma osoba vlastniaca niektorú z chatiek v oblasti Drahy. Osoba presne v neurčený čas počas niekoľko dní po sebe vozila na fúriku odpad ku kontajnerom. Totožnosť osoby ktorá skládku založila sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Podarilo sa však zistiť meno osoby ktoré rozšírila už vzniknutú skládku a tá je v riešení MsP.

MsP Stará Turá

Otázka od: Lukáš - 24. jún 2015
Bude tu kaufland alebo Lidl? :D

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto v súčasnosti hľadá vhodný priestor, v rámci ktorého by bola možnosť výstavby niektorého zo supermarketov. Priestor bude potom ponúknutý jednotlivým obchodným reťazcom. Či pribudne v meste nový supermarket je však potom už iba na jednotlivých obchodných reťazcoch. Pri výbere lokality pre nový supermarket skúmajú kúpnu silu obyvateľstva a mapujú situáciu na trhu.
Lívia Boorová, pracovník pre komunikáciu MsÚ

Otázka od: Ludka - 22. jún 2015
Dobrý deň, zareagujem na odpoveď vo veci cvičiska pre psov. Ak bude dobrovoľné, aby celá akcia nedopadla tak ako so športovými ihriskami... Najlepším a najdrahším ihriskom pre tínedžerov je námestie, hlavne vo večerných hodinách... ( futbal , skateboard, bicykel , korčule ,... ) veselo sa "športuje" ... i pred kamerami ( a nikdy sa nestalo, žeby mestská polícia prišla sama urobiť poriadok )... Voči detským bicyklom a loptovým hrám tých najmenších nemám nič, ale rozčuľuje ma, keď tínedžeri kopú bezohľadne loptu do všetkého , bicyklujú sa cez záhony kvetov a udržiavaný trávnik, atd... Neviem kde na Slovensku by toto tolerovali... načo máme drahý kamerový systém ? Späť k dobrovoľnému cvičisku - nepredpokladám, že by sa takto zredukoval počet nedisciplinovaných psíčkarov... Budú ho využívať najmä tí disciplinovaní, s ktorými nie sú ani teraz problémy... Ako bude mesto riešiť nedisciplinovaných psíčkarov tak, aby sa dostavili i výsledky ? Ludka.

Odpoveď: Dobrý deň,
na Námestí slobody môže cyklista svoj bicykel tlačiť vedľa seba, nie na ňom jazdiť. Výnimku mestská polícia dáva deťom, ktoré sú na malých bicyklíkoch. Takisto futbal tu nie je dovolený, ale malým deťom sa takáto hra povoľuje. Kamerový systém v tejto časti mesta sleduje pracovník kamerového systému, takže v prípade ak sa ukáže nedodržiavanie právnych predpisov dokáže mestská polícia takmer okamžite zasiahnuť.
V prípade, že máte nejaký aktuálny problém s nedisciplinovaným psíčkarom, môžete ihneď volať mestskú políciu, ktorá vec dorieši.
Lívia Boorová, pracovník pre komunikáciu

Otázka od: Ing. Ján Kormoš - 18. jún 2015
Je možnosť tomu zabrániť, aby sa kontajnery (novo umiestnené) na kovové obaly "vyberali"? V noci - v nedeľu po 22.00 hod. - manželka spozornela na neidentifikovateľný "lupkavý" zvuk na ulici. Keď sa zorientovala v tme, pohľadom z balkóna zistila, že pri uvedenom kontajnery. umiestnenom na začiatku ulíc: SNP a Mýtna obrys postavy (tiež zberač) vyberá z kontajneru plechové obaly. dáva si ich do plastového vreca a po krátkej chvíli odchádza na osobnom aute i s "lupom". Je to smutné, ak už na takéto činy sú odkázaní naši "spoluobčania". Tu a teraz sa ospravedlňujem obyvateľom St. Turej - ten dotyčný vôbec nemusel byť z Turej. S pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň,
Tak ako iné druhy separácie aj separáciu kovov musíme nechať chvíľu "zabehnúť".
Zamykanie kontajnerov by bolo veľmi prácne pri ich vysýpaní, ale nevylučujeme ani takéto riešenie. Uvidíme či sa tieto prípady budú opakovať alebo budú len ojedinelé.
V rámci veľmi krátkeho času, odkedy sme kontajnery na kovy dali na kontajnerové státia, nás viac trápi, že vo viacerých prípadoch boli v kontajneroch iné odpady, ktoré úplne znehodnotili vyseparované kovy. Naši pracovníci pri vysýpaní ostatného odpadu zatiaľ monitorujú kontajnery na kovy a v prípade, že sa takýto nevhodný odpad v kontajneri nachádza, tak vysypú celý obsah do ostatného odpadu. Toto je však veľká škoda.
Uvidíme, či sú to len začiatky (aj pri ostatných odpadoch sme tak začínali - bioodpad, oleje...). Ak bude nepriaznivá situácia pretrvávať, budeme musieť vymyslieť najmenej obmedzujúce riešenie z hľadiska prevádzky kontajnerov.
Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Roman - 15. jún 2015
Dobrý deň. Poprosli by som o informáciu, kedy bude správca byt. domov Technotur zasielať preplatky z vyúčtovania za rok 2014. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa Zmluvy o výkone správy obytného domu preplatky z vyúčtovania je správca povinný vrátiť vlastníkovi bytu do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania tomuto vlastníkovi.
Technotur s.r.o.

Otázka od: Ľubica - 15. jún 2015
Prajem pekný deň, v odpovedi na otázku ohľadne nedisciplinovaných psíčkarov som sa dočítala, že mesto hľadá priestor na venčenie psov ( super ! ). Chcem sa spýtať či bude tento priestor povinný na venčenie, ale len dobrovoľný... ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
nebol by to priestor na venčenie, skôr "cvičisko", kde by mohli byť psy voľne pustené. Týmto sa obraciame i na občanov so žiadosťou, aby posielali prípadné námety, kde by takýto priestor mohol vzniknúť a kde by ho občania v čo najväčšom množstve využívali. Svoje podnety môžete posielať na email: media@staratura.sk.
Lívia Boorová, MsÚ Stará Turá


«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »