Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Jozef D. - 30. marec 2016
Prečítal som si otázku od Milana M z 22.3.2016 a odpoveď od J.Holotu ohľadne vyberania poplatku za smeti, prípadne daní na dvoch miestach. Tiež som bol na úrade platiť poplatok za smeti a nevšimol som si urýchlenie platby, keď akože fungovali dve pokladne. Väčina ľudí využívala platbu v hotovosti aspom v tom čase keď som ja platil. Napíšte aspom percentuálne koľko ľudí doteraz službu platenia bankomatovou kartou využilo pri platbe za odpad ? Skôr občanom pomôžete tým, že budú obidve pokladne brať hotovosť a platba kartou bude ako doplnková služba....

Odpoveď: Dobrý deň,
platba kartou je spustená zatiaľ iba pár mesiacov a ľudia si na ňu postupne zvykajú. V súčasnosti ešte nie je na mieste robiť štatistiku využívania takejto formy platby. Práve platba kartou veľmi zdržuje pokladníčku, preto sa takáto forma úhrady poplatku presunula do vedľajšej kancelárie. V súčasnosti je už najväčší nápor platenia v pokladni za nami, takže neuvažujeme o otvorení dvoch pokladní naraz. O tejto možnosti môžeme uvažovať, až keď budú rozdistribuované rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k dani za psa.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Petra - 29. marec 2016
Chcela by som požiadiať o väčšiu starostlivosť o detské ihriská, hlavne tie novšie. Vybudovali sa nové ihriská, ale nemá kto (asi z technických služieb) ihriská respektívne prvky na ihrisku natrieť, dotiahnuť alebo vymeniť už hradzavé šróby, prehrabať drevenu štiepku, prípadne doplniť novú.... Ja som si určite nevšimol, že by to technické služby robili.

Odpoveď: Dobrý deň,
štiepka je objednaná, ale s výrobou musíme čakať cca do polovice apríla. K dispozícii v terajšom období je len teplárenská štiepka. Musíme počkať na výrobu jemnejšej štiepky vhodnej do detských ihrísk. Ihriská pravidelne obchádzame a postupne odstraňujeme vady. Zahrdzavený šrób, ak je funkčný, nie je na závadu. Je dobré ak občania priamo upozornia pracovníkov TSST, kde sa závada nachádza, pretože pracovníci TSST môžu vypadnutý šrób ľahko prehliadnuť. Ak nám občania priamo dajú vedieť, kde a aká je závada, urýchli sa tým aj jej odstránenie.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing. J. Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Ján - 29. marec 2016
Dobrý deň. Kedy sa budú vymienať poškodené a väčšinou nefunkčné drevenné okná na ZŠ Hurbanova ? Nemohlo by to mesto tento rok zrealizovať ? Ale nepíšte mi odpoveď, že nie sú peniaze alebo, že sa pokúsime budúci rok apod. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto má v súčasnosti spracovaný projekt na zateplenie objektu školy na Hurbanovej ulici, ktorý obsahuje aj výmenu okien. Celkové náklady na zateplenie obvodového a strešného plášťa vrátane výmeny okien a s tým súvisiacich stavebných úprav na všetkých pavilónoch školy sú vyčíslené vo výške 747.269,-€. Keďže mesto chce na túto stavbu čerpať finančné prostriedky z iných zdrojov, musí byť stavba a teda aj projekt upravený tak, aby vyhovoval energetickej náročnosti triedy „A“. Z tohto dôvodu sme pristúpili k zabezpečeniu energetického auditu, ktorý nám povie, aké ďalšie stavebné úpravy a technické vybavenie (slnečné kolektory, rekuperácia...) bude ešte potrebné navrhnúť a keď získame finančné prostriedky aj zrealizovať. Pri takejto komplexnej prestavbe objektu školy predpokladáme, že finančné náklady sa vyšplhajú nad 2.000.000,-€.
Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Petra - 24. marec 2016
Dobry den, chcem sa spytat kompetentych, máme krásny nový chodník, pri Mierovej ulici. No akosi neviem, ci sa pozabudlo alebo uz nechalo tak okolie chodníka, to je totalne zdevastovane nákladnými autami. Je to dost nebezpečne, uz zacina byt teplo, deti by radi pobehovali. No takto sa tam bojim dieta pustit. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
chodník sme dokončovali v neskorom jesennom období a doteraz z dôvodu veľmi mokrého podložia nebolo možné pracovať v týchto priestoroch s hlinou (narobili by sme viac škody ako úžitku). V najbližšom možnom termíne začneme s jeho úpravou.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing. J. Vráblová, TSST

Otázka od: Milan M. - 22. marec 2016
V dnešnej dobe chodí veľa ľudí platiť poplatok za smeti na MsÚ, čím tu vzniká dosť veľká rada a dlhšie čakanie. Nebolo by možné, aby sa vyberalo na dvoch miestach ? Vyberá sa v pokladni, ale videl som ked som bola raz na úrade a mala pokladňa dovolenku, tak sa vyberalo vo vedľajších dverách. Skrátka, aby pri takýchto poplatkoch bolo možné platiť na dvoch miestach. Ďakujem vám.

Odpoveď: Pán Milan, práve minulý týždeň sme za účelom urýchlenia vybavovania platieb daní a poplatkov prijali opatrenie, na základe ktorého sme v rámci testovacieho režimu od stredy až do piatka prijímali platby od občanov na dvoch miestach súčasne. Okrem miestnosti, v ktorej sídli mestská pokladňa, bolo možné platiť poplatky a miestne dane aj v susednej kancelárií č. 112, pričom v miestnosti s pokladňou sme prijímali hotovosť a v miestnosti č. 112 bolo možné platiť prostredníctvom bankomatových kariet. Tento systém sa nám osvedčil, plánujeme ho využívať aj v budúcnosti. V súčasnosti už hlavný nápor na pokladňu poľavil, a preto nie je dôvod naďalej prevádzkovať príjem poplatkov na dvoch miestach súčasne, ale tento systém opätovne zavedieme v období, keď mestský úrad vydá a občanom mesta doručí rozhodnutia o vyrubení daní z nehnuteľností.
A na záver, ak dovolíte, chcem upozorniť na skutočnosť, že aj samotní občania môžu ovplyvniť rýchlosť vybavovania platieb poplatkov a miestnych daní v mestskej pokladni a to tým, že pred vstupom do pokladne si pripravia rozhodnutie o vyrubení poplatku, na ktorom je uvedený variabilný symbol, pod ktorým má byť platba zrealizovaná. Za Váš podnet, pán Milan, Vám ďakujeme a ubezpečujeme Vás, že v budúcnosti sa budeme snažiť o dočasné zavedenie vyššie popísaného systému platenia daní a poplatkov na dvoch miestach súčasne, v predstihu.
J. Holota, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Otázka od: Ing.Július Baňák, SNP 149/58, Stará Turá - 22. marec 2016
Dobrý deň! Je možné, alebo bude ešte možné, pripomienkovať a meniť územný plán Starej Turej?

Odpoveď: Dobrý deň,
v súčasnosti mesto začína s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Stará Turá. Mesto vyzýva všetkých, aby si uplatnili svoje námety a požiadavky na akutalizáciu ÚPM písomnou formou na Mestský úrad Stará turá do 4. apríla 2016. Po vyhodnotení získaných požiadaviek bude obstarávateľom - mestom Stará Turá definovaný predmet pripravovaných zmien a doplnkov č. 1 ÚPM. Kontakt: Ing. Jana Mináriková - vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, t. č.: 032/746 16 40, email: jana.minarikova@staratura.sk a Ing. arch. Marianna Bogyová - poverená obstarávaním ZaD č. 1 ÚPM, t. č.: 033/762 88 10, email: aabp@aabp.sk.
Bližšie info priamo na odkaze: http://www.staratura.sk/item/oznamenie-o-obstaravani-zmien-a-doplnkov-uzemneho-planu-mesta-stara-tura/
Lívia Boorová, Msú

Otázka od: Tomáš - 21. marec 2016
Dobrý deň Prosím o objasnenie prečo nebol 16.3.2016 realizovaný odvoz bioodpadu časť Kórea tak ako bol uvedený v kalendári? Kedy bude náhradný termín nakoľko do piatku sa tak nestalo. Keďže v tomto období je zvýšený objem bioodpadu mohol byl byť aj častejší odvoz narozdiel od zimných mesiacov kedy je to zbytočné na 2 týždňovej báze. Opätovne chcem upozorniť na vodičov smetiarskych aut, ktorí naďalej nedodržujú rýchlosť v obytnej zóne - zber separovaného odpadu 11.3.2016 obytná časť Kórea. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa kalendára zvozu triedeného odpadu nebol dňa 16.3.2016 vývoz bioodpadu na Kórei vôbec plánovaný. Neviem, aký kalendár máte k dispozícii, ale môžete si to skontrolovať na našej web stránke www.tsst.sk, kde je platný kalendár uverejnený.
2-týždňový rozpis je nutné dodržiavať počas celého roka. Niekto odpad má a niekto nie, ale nie je možné zvyšovať frekvenciu, nakoľko by to bolo aj finančne oveľa náročnejšie. Každý občan však môže kedykoľvek v akomkoľvek množstve (zatiaľ) doviezť svoj bioodpad na Zberný dvor (prípadne si takúto službu u TSST objednať).
Z dôvodu väčšieho výskytu bioodpadu v jarnom a jesennom období poskytujeme občanov každoročne zvoz bioodpadu zdarma vo väčších objemoch vždy počas obdobia cca 2 týždňov. V tomto roku bude takýto odvoz od 29.3.2016 do 10.4.2016. Vodičov opätovne upozorníme na dodržiavanie rýchlosti.
Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Ján - 18. marec 2016
Chcel by som sa spýtať kedy sa začne výstavba street workoutového ihriska v Starej Turej.Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
čakáme na grantové výzvy, do ktorých by sa mesto mohlo zapojiť. Táto investičná akcia je totiž podmienená získaním finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: gusto - 17. marec 2016
Dobrý deň, preboha, to myslíte vážne? 55 €, 70 € - prenájom , aby si dieťa mohlo trošku pobehať po ihrisku, zakopať do lopty? tak to nie je na naše platy určené. A ako to je možné, taká suma, keď na to mesto (z našich daní , daní občanov mesta) prispelo, a navyše, aby sme si zaplatili ešte aj vstup. To sa už pán majiteľ nehanbí za toto pýtať také peniaze? A kde nájdem sumu, ktorú mesto vlastne darovalo majiteľovi na to ihrisko? Ďakujem som rozčarovaný.

Odpoveď: Realizácia takéhoto špecifického druhu ihriska bola veľmi nákladná. Takisto údržba (čistenie, v zime odhŕňanie) a spotrebovaná energia na osvetlenie niečo stoja. Je úplne normálne, že pri takýchto ihriskách sa vyberá nájom, ani v iných mestách sa takéto ihriská neprenajímajú zdarma. Nájom je na 90 minút na celé ihrisko a predpokladá sa, že na ihrisku nebude hrať jeden človek sám, takže sa na sumu za prenájom skladá viacej osôb. Pre MFK Stará Turá je v rámci ich tréningov nájom oveľa nižší, pretože sa podieľajú na údržbe ihriska. Mesto prispelo na ihrisko vkladom do spoločnosti vo výške 100 000 €, druhý spoločník sa podieľal na financovaní osvetlenia. Pre porovnanie - celková investícia do rekonštrukcie kolkárne vrátane zariadenia presiahla v minulom roku čiastku 600 000 € a túto sumu v minulom roku vynaložil druhý spoločník sám. Mesto je v spoločnosti menšinovým vlastníkom.
Rada by som ešte pripomenula, že všetky ostatné ihriská v meste sú občanom prístupné zdarma. Žiaľ, práve voľné vstupy na multifunkčné ihriská zapríčiňujú ich poškodzovanie. Technické služby častokrát ani nestíhajú ihriská opravovať, napríklad ihrisko na Hurbanovej ulici je dnes už v katastrofálnom stave. Pri umelej tráve, ktoré je osadená na štadióne, sa aj riadne plateným prenájom poškodeniu zabráni.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Steve - 16. marec 2016
Začne sa prosim vás riešit parkovanie na uliciach SNP za kockou a Hurbanova ,po 18 hodine nemožné na týchto uliciach zaparkovat autá su na chodníkoch a trávniku v križovatkách ale iná možnost nieje a ten geniálny nápad dat na SNP tie železné stlpiky to asy nebol lacný špás ,namiesto toho mohly pribudnut spevnené plochy na parkovanie miesto nefunkčných a špinavých pieskovísk. dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
v programovom rozpočte mesta Stará Turá na rok 2017 má oddelenie výstavby ÚP a ŽP vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska na Ul. Hurbanova (za kockou). Predmetná investičná akcia je projekčne pripravená vrátane stavebného povolenia od roku 2008.
Ing. Emil Vlado, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Erik - 16. marec 2016
Chcel by som sa spýtať, či je možné parkovanie v pešej zóne v noci povolené. Často tam výdavam parkovať športový žltý Seat pre predajňou vína. Ráno myslím auto odchádza. Pritom pri katol. kostole je parkovisko voľné. Iné autá tam neparkujú. Má nejakú výnimku ? Podľa mňa pešia zóna nie je parkovisko. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň!
Nie, parkovanie v noci v pešej zóne nie je v zmysle zákona povolené. Do konkrétnej pešej zóny je povolený vjazd majiteľom nehnuteľností. Vlastník uvedeného vozidla je zároveň majiteľom nehnuteľnosti v danej lokalite. Samozrejme, dlhodobé parkovanie nie je v zmysle zákona v poriadku. Ďakujeme za upozornenie. Vec budeme riešiť rovnako ako sme riešili ostatných majiteľov nehnuteľností.

MsP Stará Turá

Otázka od: gusto - 16. marec 2016
Dobrý deň, všimol som si, že na štadióne pribudlo ihrisko s umelou trávou, zaujíma ma, či si tam aj naši občania môžu ísť zahrať napríklad futbal, prípadne deti. Ako to bude fungovať, koho je to majetok, či mesto na to prispelo a bude to slúžiť všetkým ľuďom. ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
ihrisko patrí do majetku Mestského športového areálu Stará Turá, s. r. o. V tejto spoločnosti sú dvaja spoluvlastníci - väčšinovým spoluvlastníkom je spoločnosť EUR-MED, a. s., menšinovým Mesto Stará Turá. Mesto prispelo na realizáciu ihriska vkladom do spoločnosti, čím zvýšilo svoj podieľa v spoločnosti a zabezpečilo tým rekonštrukciu posledného objektu v športom areáli, ktorý bol v nevyhovujúcom stave. V minulom roku prešla celkovou rekonštrukciou aj budova kolkárne, ktorú financovala spoločnosť EUR-MED, a. s.
V prípade ak by mali občania záujem prenajať si ihrisko, je to možné.
Cenník prenájmu ihriska s umelou trávou je umiestnený pri vstupe i s kontaktom na správcu. Cena za prenájom je 55,- EUR/90 min. bez osvetlenia, 70,- EUR/90 min. s osvetlením. V prípade záujmu je potrebné sa informovať u plavčíka na plavárni (sú tam aj kľúče od ihriska) a preveriť si voľné termíny, nakoľko ihrisko má na tréningy prednostne prenajatý Mestský futbalový klub Stará Turá – je tam umiestnený harmonogram tréningu futbalových mužstiev MFK Stará Turá.
V prípade záujmu využitia šatní a spŕch v objekte futbalovej tribúny, Vám bližšie informácie podajú plavčíci na plavárni.

Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: mata - 15. marec 2016
Zaujimalo by ma, komu patri pozemok na ulici Dr. Uradnicka medzi potravinami PT a firmou MOKI. Su tam same odpadky, vyzera to tam hrozne.

Odpoveď: Dobrý deň,
ide o súkromný pozemok. Majiteľ bude vyzvaný na upratanie pozemku.
Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Ľudmila - 15. marec 2016
Stalo sa mi myslím už dvakrát, že keď som išla po 12.00 na mestský úrad vybavovať niečo ohľadne odpadov /skoršie sa mi nedá/, tak boli vstupné dvere vpravo vo vnútri úradu zamknuté bez nejakého oznamu. Typujem, že asi boli na obede, ale treba tam asi tento oznam dávať kvôli nám občanom. Alebo nie ?

Odpoveď: Vážená pani občianka, je zvykom, že na celom Slovensku je v čase od 12:00 do 13:00 h prestávka na obed, preto Vám odporúčam, ak chcete v tomto čase vybavovať úradné záležitosti ohľadom odpadov na ekonomickom oddelení nášho úradu, aby ste si svoju návštevu v tomto čase najskôr telefonicky dohodli priamo s referentom – pani Oslayovou na telefónnom čísle 032/7461627. Oznam na vstupných dverách vpravo o dôvode ich uzamknutia Vám k vybaveniu úradných záležitostí nijako nepomôže. V rámci skvalitňovania našich služieb a ústretovosti voči občanom Vám však ďakujeme za Váš konštruktívny podnet, s platnosťou od dnešného dňa tieto dvere zamykať nebudeme.
J. Holota, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Otázka od: tibor - 15. marec 2016
Dobrý deň, reagujem, taktiež, ako p. Galbavý, jediné ihrisko v lokalite nad Chiranou, Kórea je počas nedele uzamknuté. Žiadali sme už veľa krát mesto o ihrisko nad Lentilkami, býva v tej lokalite veľmi veľa detí, mladých ľudí, ktorí by ihrisko, privítali, či už na behanie, na korčuľovanie, na hranie loptových hier, stále to nie je možné, nie sú peniaze, dajú tam tri prvky, bez akejkoľvek prístupovej komunikácie, bez lavičiek, bez úpravy terénu, bez výsadby, myslia si, že občanom zavrú oči, čo by sa stalo, keby tam vybudovali nejakú plochu, či už na tenis, na futbal, na volejbal, taktiež pieskovisko pre najmenšie deti. Naše deti tam pred bytovkou behajú medzi autami, ako chúďence.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto sa snaží každoročne dopĺňať v rôznych častiach mesta, kde je to potrebné, detské prvky a ihriská. Žiaľ, nie je možné vyhovieť všetkým občanom vo všetkých častiach a už vôbec nie naraz. Veľkých multifunkčných ihrísk je v meste už naozaj veľa, mesto sa preto v súčasnosti zameriava aspoň na dopĺňanie menších detských prvkov, tam kde je to potrebné. Sú časti, v ktorých v súčasnosti nie sú ani detské prvky, najhoršie sú na tom miestne časti. V tomto roku sa napríklad budú detské prvky osádzať v miestnej časti Trávniky. Pracovníci technických služieb budú na jar objednávať väčšie množstvo štiepky, takže sa pokúsia upraviť i terén pri detských prvkoch nad "Lentilkami", aby sa tu zlepšili podmienky pre hrajúce sa deti.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Jozef Galbavý - 14. marec 2016
Dobrý deň, moja otázka sa týka detského ihriska na Štúrovej ulici v Starej Turej. Je podľa Vás "normálne", že je toto ihrisko každú nedeľu uzamknuté vysiacim zámkom na vstupných dverách? Nemalo by toto ihrisko slúžiť ďeťom na hranie, nácvik bicyklovania, korčuľovania príp. iných aktivít, aby nemuseli v nedeľu ( mimochodom v čase, kedy nie sú ich rodičia v práci a môžu sa im plne venovať) tieto aktivity praktizovať na ulici medzi prechádzajúcimi autami? Na čo je nám takéto ihrisko, ktoré neslúži svojmu účelu? Ďakujem za odpoveď. Galbavý Jozef

Odpoveď: Dobrý deň.
Problém s otváracími hodinami detského ihriska vznikol asi pred cca 8-10 rokmi. Zainteresovaní občania (jedna strana rodičia s deťmi a druhá strana okolobývajúci) sa stretli na mestskom úrade, kde došlo ku vzájomnej dohode. Vznikli otváracie hodiny, ktoré by sa mali dodržiavať a určilo sa, že kľudovým dňom bude práve nedeľa. Tu skutočne ide len o toleranciu a vzájomné pochopenie medzi oboma stranami.

Pekný deň.

Ing. Vráblová
Technické služby Stará Turá

Otázka od: evžen - 11. marec 2016
Prosím Vás, uvažuje sa opraviť chodník smer Dubník, ako je topoľová alej, je to strach a hrôza tadiaľ ísť s kočíkom, či na kolobežke. A taktiež treba vyriešiť cestu na Dubník, autá sa tam rozbehnú neprimeranou rýchlosťou, neviem, ani či tam je nejaká tabuľa, kde je uvedená rýchlosť. Rád by som tam brával deti na vychádzku, ale chodník zničený, cesta nebezpečná. Ďalej chcem kompetentných požiadať, bežte sa pozrieť napríklad na Starú Myjavu, je tam krásna oddychová zóna vybudovaná priamo v prírode, príde tam rodinka, deti sa vybehajú, sú tam rôzne preliezačky, šmýkačky.... rodičia si posedia. Kde sa dá tu si tak pekne oddýchnuť. Na Dubníku je jeden starý kolotoč, čo ešte komunisti tam dali, ale teraz v tejto novej dobe, nikto nič. Napríklad som čakal aj teraz v zime, že tu urobíte deťom klzisko, ale nie, čo tak v máji? to bol ale nápad, som zvedavý, koľko za to mesto dalo peňazí, a aká bolo návštevnosť. Ďakujem

Odpoveď: Mesto Stará Turá každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov, spevnených plôch a opravu miestnych komunikácií.

Na chodníky sa z tohto balíka vyčleňuje cca 20 tis. € ročne. Je veľmi ťažké určiť, ktorý z chodníkov má väčšiu prioritu a teda sa bude v danom roku rekonštruovať. Výber týchto chodníkov sa robí podľa frekvencie využiteľnosti. Je však ešte veľa chodníkov (napr. na rok 2016 sa bude rekonštruovať chodník okolo základnej umeleckej školy, ktorý je tiež vo veľmi zlom stave), ktoré budú mať prednosť pred chodníkom na Dubník. Aj keď by sme boli samozrejme radi, keby bolo možné rekonštruovať aj tento chodník avšak finančné prostriedky sú veľmi limitujúce.

Mesto pracuje aj na zámere - korčuliarsky chodník príp. lesopark na Dubníku. Tu však je Mesto plne odkázané na dotačné finančné prostriedky. Ďalším problémom je, že pozemky na Dubníku nie sú mestské, ale vlastníkmi sú aj priľahlé obce(Vaďovce, Hrašné. Kostolné...) s ktorými sa mesto snaží nájsť nejaké spoločné riešenie.

Čo sa týka detských zariadení sme práve ten starý kolotoč museli rekonštruovať (generálka celého otočného mechanizmu, výmena drevených výplní, náter...), aby ostal aj po toľkých rokoch funkčný. Ďalšie zariadenia žiaľ neboli osádzané, nakoľko Mesto riešilo detské ihriská v iných častiach. Takmer každý rok pribudlo za posledných 5 rokov nejaké detské či multifunkčné ihrisko v meste či v priľahlých častiach (Topolecká). Takisto aj v tomto prípade to nie je o neochote ale o financiách.

Rýchlosť na ceste smerom na Dubník I. ( topoľová alej ) nie je obmedzená žiadnou dopravnou značkou, čiže platí maximálna povolená rýchlosť ako v obci, meste t.j. 50km/h. Mestská polícia nemá v tomto smere kompetencie ( meranie rýchlosti ), ale požiada o spoluprácu príslušný dopravný inšpektorát.

Technické služby Stará Turá
MsP Stará

Otázka od: Emanuel - 11. marec 2016
Dobrý deň, chcem sa spýtať na vyýstavbu workout ihriska v našom meste. Plánuje sa niečo stavať aspoň do leta, aby sa tam mohlo už napríklad cez prázdniny cvičiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: V programovom rozpočte mesta Stará Turá na rok 2016 má oddelenie výstavby ÚPaŽP zahrnutú aj výstavbu street workoutového ihriska. Predmetná akcia bude realizovaná len v prípade získania finančných prostriedkov grantových programov.

Ing. Emil Vlado
Oddelenie výstavby a ÚP

Otázka od: Andrea - 8. marec 2016
Parkovanie-parkoviská na Starej Turej je jedna veľká katastrofa. Plánuje s tým mesto Stará Turá niečo robiť v tomto roku?

Odpoveď: Mesto Stará Turá každoročne vyčleňuje finančnú čiastku cca 100 tis. Eur na rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov, spevnených plôch a opravu miestnych komunikácií v pomere cca 20 tis. chodníky a 80 tis. miestne komunikácie. Koncom roka 2015 bola zriadená komisia na zmapovanie a analýzu existujúcich chodníkov, spevnených plôch, lávok a ostatných cestných stavieb. Komisia zahájila svoju činnosť vo februári tohto roku. Jej prvoradou povinnosťou bude riešiť hlavne havarijné stavy v najfrekventovanejších častiach mesta. Budovanie nových parkovísk je pre mesto finančne náročné a v neposlednom rade každé novovybudované parkovisko ukrajuje zo zelených plôch, ktorých má mesto nedostatok čo následne vyvoláva nespokojnosť určitej časti obyvateľov mesta.
Z vyššie uvedených dôvodov sa mesto zameriava skôr na rekonštrukciu existujúcich chodníkov a spevnených plôch.

Ing. Emil Vlado
Oddelenie výstavby a ÚP

Otázka od: gabriela - 8. marec 2016
Chcem sa spýtať, či sa môže nákladnými autami parkovať v obytnej zóne, už viac ako týždeň si niekto zo Sadovej ulice robí parkovisko nákladných áut. Nevravím, zastaví si niekto auto, niečo si vezme, ale nie celé dni a noci si parkuje v obytnej zóne. ďakujeme

Odpoveď: Príslušníci MsP parkovanie uvedených vozidiel v danej lokalite počas obchádzkovej činnosti zaregistrovali, ale nemali dôvod vec riešiť lebo nebolo zistené porušenie zákona. Vozidlá podľa preverovania spadajú do kategórie do 3,5 tony a teda vodiči týchto vozidiel neporušujú dopravné predpisy vyplývajúce z dopravných značiek umiestnených na prístupových cestách do nášho mesta.

MsP Stará Turá

Otázka od: Jano - 8. marec 2016
Dobry den.siel som okolo policajtov a videl som,ze sa zrejme stavia nova bytovka.Kedy sa budu byty pridelovat,a kolko sa bude platit,ake su kriteria?dakujem

Odpoveď: Investorom stavby bytového domu na Ul. Hlubockého je spoločnosť STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom .Bytový dom teda v súčasnej dobe nie je majetkom mesta, preto na Vaše otázky nie je možné odpovedať.

Ing. Lívia Galovičová
vedúca majetkového oddelenia

Otázka od: Jaro - 6. marec 2016
Dobry den. Mam otazku. Preco sa vsetci hraju na bezpecnost obyvatelov mesta, ked im zachvilu vjede osobny vlak az do chalupy. Isiel som pesi okolo kolajnic smer na Paprad a kazdy 3-4ty drevenny podval pod kolajnicami je HNILY. Je len otazka casu kedy sa tam niekde vykolaji vlak a vejde niekomu do dvora alebo sa ludia vnom pozabyjaju. Ja viem ze kolajnice ma na starosti niekdo iny ako mesto. Ale mesto moze podat aj nieco sudnou cestou za ohrozovanie obyvatelov ich mesta. Az potom by sa zeleznice spamatali a urychlili tu opravu. Inac sa to povlece aj 2-3 roky a potom budete hovorit " je nam luto " . Aspon po Paprad by to mohli urobit ked Paprad je este pod Starou Turou. No som hlavne zvedavy co mi na toto odpoviete. Ked sa to tyka skoro vsetkych. Kazdy raz za cas ide vlakom ktory ide okolo celej Turej. Napiste tu len to co podniknete, ostatne uz vsetci poznaju ze vsetko je podla predpisov. :) Dakujem. Mam aj fotky aj video tych hnilych podvalov. Inac kazdy jeden si moze to ist omrknut a nafotit.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k danej situácii sme požiadali Železnice Slovenskej republiky. Stanovisko nám zaslali až tento týždeň:

„Traťový úsek Stará Turá – Papraď je v prevádzkyschopnom stave, meranie a prehliadky sú pravidelné vykonávané. Technický stav trate je úmerný veku. Je zabezpečená jej rámová tuhosť, ktorá je zárukou jej stability a bezpečnej železničnej prevádzky.
ŽSR pripravujú vykonať v r. 2016 v rámci hlavnej činnosti a pridelených finančných zdrojov rozsiahlejšiu údržbu, v ktorej po dodávke podvalov plánujú okrem iného aj jednotlivú výmenu dožitých podvalov. Netýka sa to len tohto úseku trate, ale aj iných úsekov na trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce“.

Ing. Ľubomír Mitas, Odbor komunikácie
Železnice Slovenskej republiky

Otázka od: Adam - 5. marec 2016
Chcel by som sa spýtať kedy začne výstavba street workoutového ihriska v Starej Turej a či by bolo možné zverejniť plány tohto ihriska ak teda už sú vyhotovené.Ďakujem.

Odpoveď: V programovom rozpočte mesta Stará Turá na rok 2016 má oddelenie výstavby ÚPaŽP zahrnutú aj výstavbu street workoutového ihriska. Predmetná akcia bude realizovaná len v prípade získania finančných prostriedkov grantových programov.

Ing. Emil Vlado
Oddelenie výstavby a ÚP

Otázka od: Rado - 5. marec 2016
Dobry den, chcel by som sa spytat,komu patri parkovisko oproti Hotelu Lipa,pri bytovkach na Dibrovovej ulici.Patri toto parkovisko Hotelu Lipa?Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Parkovisko oproti hotelu LIPA bolo zrekonštruované v rámci stavby “Kruhová križovatka SNP – Husitská cesta II/581 Stará Turá“ v rokoch 2008-2009 a následne dané na zaradenie do majetku mesta.

Ing. Emil Vlado
Oddelenie výstavby a ÚP

Otázka od: Ivan - 5. marec 2016
Chcem požiadat, aby sa nastavilo osvetlenie priechodu pre chodcov a signalizácia, ktoré je zabudované v komunikácii, aby pracovalo ako treba. V našom meste máme tri takéto priechody a min. na Mýtnej ulici pri Poliklinike nefunguje správne. Stalo sa mi to zopár krát, že som vstúpil na priechod pre chodcov a signalizácia sa buď nespustila vôbec alebo oneskorene, keď som už bol na druhej strane. Pritom som vstupoval na priechod ako treba. Ďakujem.

Odpoveď: Nasvietenie prechodov blikacími gombíkmi nebolo najlepšie riešenie v našich podmienkach. Nakoľko chodci chodia cez cestu aj krížom a obídu tak čidlo ktoré ich zosníma. Ide však o určitý bezpečnostný prvok, ktorý vedie k zbystreniu pozornosti vodiča. Prechod pri poliklinike však fungoval najlepšie zo všetkých troch prechodov na Ul.Mýtnej. Práve pri prechode pri Poliklinike sa viac prípadov stalo že čidlo zoplo blikanie aj keď chodca nešiel cez cestu, ale len prechádzal okolo. Pracovník Technických služieb pôjde skontrolovať tento prechod a v prípade, že pôjde o nefunkčnosť niektorej časti tak zjednáme opravu.

Ing. Vráblová
Technické služby Stará Turá

Otázka od: Božena - 5. marec 2016
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či mesto v tomto období dáva do prenájmu dvojizbové nájomné byty a ak áno, ako je možné ich do nájmu získať. Ďakujem.

Odpoveď: Mesto v súčasnej dobe nemá žiadne voľné byty. V prípade záujmu o nájomný byt je potrebné podať si žiadosť o byt na MsÚ , na základe ktorej bude žiadateľ zapísaný do zoznamu žiadateľov. Bez tejto žiadosti nie je možné prideliť žiadny byt.

Ing. Lívia Galovičová
vedúca majetkového oddelenia

Otázka od: Tomáš - 25. február 2016
Dobrý deň, chcel by som reagovať na Vašu odpoveď k mojej otázke zo 16.2.2016: Moja otázka smeroval na vozidlá technických služieb, ktoré zberajú separovaný a komunálny odpad. K porušovaniu rýchlosti pravidelne dochádza pri prejazde obytnou zónou ulica Sadová a Ľúčna, kde je povolená rýchlosť 20 km/h. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
zamestnanci technických služieb, ktorí vykonávajú zvoz odpadu, boli upozornení, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti na cestách.
Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Tomáš - 16. február 2016
Prosím kompetentných aby preškolili vodičov Technoturu na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Stáva sa pravidlom že nedodržujú povolenú rýchlosť v zónach ktoré sú v meste, nespomaľujú na spomaľujúcich retardéroch čím ohrozujú občanov, ničia auta na ktoré prispievame všetci ako aj okolité stavby ktoré trpia otrasmi a praskajú. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Dobrý deň,
mali ste určite na mysli vodičov Technoturu alebo Technických služieb? Keďže by sme radi predišli podobným situáciám, tak by sme potrebovali ešte konkretizovať čas, miesto, kde sa to stalo, prípadne konkretizovať auto.
Ďakujem.
J. Vráblová, TSST

Otázka od: Miroslav - 15. február 2016
Nemohlo by mesto prispieť na výmenu okien v SOŠ Stará Turá?

Odpoveď: Dobrý deň,
zriaďovateľom SOŠ Stará Turá je Trenčiansky samosprávny kraj, takže všetky opravy a údržby na budove sú v jeho kompetencii. Mesto nemôže investovať do cudzieho majetku.
Lívia Boorová, Msú

Otázka od: Libor - 9. február 2016
Zdravím, chcel by som sa opýtať, ako je to s tou výstavbou workoutového ihriska v našom meste. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
realizácia workoutového ihriska je naplánovaná v schválenom rozpočte na r. 2016. Na túto akciu je vyčlenených vo výdavkovej i príjmovej časti rozpočtu 20 000 €, čiže jeho realizácia je v súčasnosti podmienená získaním cudzích finančných zdrojov z grantov či iných dotácii. Ihrisko by malo byť situované v medzibytovkovom priestore na Ul. Hurbanovej vedľa už stojaceho priestoru s fitnes prvkami.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Peter - 1. február 2016
Dobrý den chcel by som sa informovat . Aký ma postoj mesto Stara Tura k DHZ Stara Tura. Jak mam informacie tak mesto ma problemy s s postavenim zasahovej jednotky. Ja viem že mesto ma na okoli 4 jednotky DHZ a to: Topolecka ,Paprad, Cernochov vrch a Stara Tura jak viem tak DHZ Sara Tura ma viškolenich 10 členov Bol som na preberaní hasickej techniky . Nakolo bol som prekvapení že mesto Stara Turá ma tolko hasičov, ale ak som dobre počuval tak podla rozpravy ministra p. Kalinaka. odozdava vozidlo T 815 , HASICOM DHZ STARA TURA: ak som sa dozvedel DHZ STARA TURA nedostala vôbec nič. Dakujem za kladnu odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
Vaše informácie nie sú správne. V meste Stará Turá fungujú 4 DHZ, ale sú to - DHZ Stará Turá, Topolecká, Papraď a Drgoňova Dolina. Hasičské vozidlo Tatra odovzdal minister mestu Stará Turá, nie dobrovoľnému hasičskému zboru. Mesto nemá problémy s postavením zásahovej jednotky.
Lívia Boorová, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marianna Šípková - 28. január 2016
Dobrý deň prjem, chcela by som sa informovať ohľadom akcie: Vítanie jari a remeselný trh, sú tieto trhy určené aj pre komerčných predajcov? Ak áno, kde nájdem bližšie informácie týkajúce sa tohto podujatia. Dakujem za odpoveď Pekný deň Marianna Šípková

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky trhy, ktoré organizuje Dom kultúry Javorina sú určené pre predajcov - remeselníkov, ktorí si tovar vyrábajú sami. Nie je určený pre komerčných predajcov. Bližšie informácie Vám poskytnú priamo v Dome kultúry Javorina Stará Turá, t. č.: 032/776 33 66.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Michal - 27. január 2016
Dobry den,pocul som o vystavbe novych najomnych bytov v nasom meste.Chcem sa opytat,ak by sme dostali 3 izbovy byt,ci neviete priblizne mesacne naklady na byvanie 4 clennej rodiny a ako bude fungovat pripojenie na tv a internet,pretoze viem,ze vo vedlajsej bytovke to nieje doteraz velmi vyriesene.dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na Váš dotaz ohľadne bytového domu nevieme v súčasnosti odpovedať, nakoľko investorom stavby je spoločnosť STINEX s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Zahájená stavba bytového domu nie je teda v súčasnej dobe majetkom mesta Stará Turá.
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

Otázka od: Jana M. - 15. január 2016
Dobrý deň, poskytuje naše mesto úľavu na dani z nehnuteľnosti pre občanov ZŤP? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
áno, mesto poskytuje úľavu z dane z nehnuteľností pre občanov so ZŤP. Je potrebné, aby ste priniesli osobne alebo zaslali poštou okopírovaný preukaz ZŤP a posudok, kde máte vyznačený termín daľšej kontroly k posúdeniu ZŤP. V prípade detailnejších otázok kontaktuje ekonomické oddelenie MsÚ - pani Horňákovú na tel. čísle: 032/746 16 27.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Miroslav - 13. január 2016
Dobrý večer, chcel som sa opýtať či sa vie, čo bude na priestranstve medzi pešou zónou a Mierovou ulicou.Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcia priestoru medzi Ul. Mierovou a SNP bude pokračovať v roku 2016 sadbovou úpravou - zatrávnením. Ďalší osud priestoru bude zrejmý po zvážení viacerých možností. V priestore môže vzniknúť polyfunkčný objekt alebo tu môže byť vybudovaný park – oddychová zóna. Štúdie na umiestnenie polyfunkčného objektu boli zadané študentom ústavu architektúry obytných budov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mesto plánuje výstavu týchto študentských prác v mesiaci február v Dome kultúry Javorina. Občania budú môcť prostredníctvom ankety priamo na výstave vyjadriť svoj názor, ktorá zo štúdii sa im páči. V prípade záujmu vhodného investora bude možné začať s realizáciou výstavby vybraného polyfunkčného objektu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Júlia - 11. január 2016
Som dôchodkyňa a opatrujem osobu, ktorá je nesvojprávna a potrebuje sústavnú starostlivosť. Je možnosť, aby som za túto starostlivosť získala nejakú finančnú odmenu ?

Odpoveď: Dobrý deň,
Môžete mať nárok na príspevok za opatrovanie, ktorý vypláca Úrad, práce sociálnych vecí a rodiny alebo môžete byť osobným asistentom pre opatrovaného.
Tu sú podmienky:
• Ten, kto chce opatrovať, musí podať písomnú žiadosť na úrad práce v mieste svojho trvalého bydliska.
• Na základe žiadosti posudkový lekár úradu práce posúdi, či opatrovaný je ťažko zdravotne postihnutý. Teda, či má 50 percentnú mieru funkčnej poruchy podľa zákona.
• Posudzuje sa, ako zvláda napríklad osobnú hygienu, pohyb, orientáciu v prostredí, stravovanie či vyprázdňovanie.
• Podľa toho, ako človek zvláda dané úkony, dostane body. Čím väčšie problémy má s niektorou činnosťou, tým menej bodov dostane. Za každú činnosť dostáva od 0 do 10 bodov.
• Za odkázanú na opatrovanie sa považuje osoba, ktorá dosiahne 0 až 44 bodov.
• Pri žiadosti o príspevok na osobného asistenta sa posudzuje, aj koľko hodín je potrebných na vykonanie činností, ktoré nemôže zdravotne postihnutý spraviť sám.
• Nezarátavajú sa sem hodiny, počas ktorých postihnutý pracuje alebo chodí do školy (nie vysokej).
• Úrad práce vydá komplexný posudok do 60 dní od začatia konania a do ďalších 30 dní musí podľa zákona vydať rozhodnutie.
• Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku.
• Príspevok na osobnú asistenciu vypláca úrad zdravotne postihnutému na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobného asistenta.
• Ten ich zase vypláca asistentovi. Príspevok na opatrovanie vypláca úrad opatrovateľovi.
Keďže ide o príspevky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, tak Vám odporúčam, aby ste osobne navštívili v Starej Turej pracovisko Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Dome štátnej správy na 2. Poschodí – p. Sviteková. Tu Vám podrobnejšie vysvetlia podmienky a poskytnú informácie.
Ing. Jaroslava Antalová, sociálne odd. MsÚ

Otázka od: Marek - 11. január 2016
Dobry den, kedy konecne mesto pripravi vhodne pozemky pre vystavbu rodinnych domov, ktore budu cenovo dostupne? Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto ako územnoplánovací orgán začal v r. 2013 obstarávať Územný plán zóny lokalita „Dráhy“. Počas jeho spracovávania a schvaľovania sme narazili na problém skládky odpadov na Dráhach – ako pravdepodobnej environmentálnej záťaže. Od r. 2014 sme ďalej nepokročili, keďže Ministerstvo životného prostredia SR zaradilo túto skládku do svojho projektu na odstraňovanie takýchto záťaží na území SR. V roku 2015 MŽP SR získalo peniaze z EÚ a boli zahájené práce na prieskumoch a rozboroch územia vymedzeného skládkou a následne má byť spracovaná analýza rizík dopadu tejto skládky na okolie. Zatiaľ sme z MŽP nedostali žiadne informácie, ako to dopadlo. To či pozemky budú v dostupnej cene nevieme zaručiť, keďže mesto musí v takejto lokalite zabezpečiť vybudovanie verejných rozvodov, inžinierskych sietí a komunikácii.
Ing. Jana Mináriková, Odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: MarekST - 7. január 2016
Dobry den, z dovodu celorocneho tienenia by som chcel poziadat o vyrub ihlicnatych stromov pri bytovke na Hurbanovej 76. Ako postupovat? Dakujem. Marek Steinsdorfer

Odpoveď: Dobrý deň,
v prípade výrubu drevín je potrebné predložiť nasledovné doklady:
- žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín (meno a adresa žiadateľa; druh dreviny; množstvo; obvod kmeňa dreviny v cm meraný vo výške 130 cm nad zemou; zdravotný stav; parcelné číslo pozemku, na ktorom drevina rastie; katastrálne územie, ulica, číslo domu; druh pozemku). Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín je na internetovej stránke mesta alebo si ju môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade – odd. výstavby, ÚP a ŽP.
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie
- súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
- snímku z pozemkovej mapy s vyznačenou polohou predmetných drevín, prípadne iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne
- ak ide o výrub pri bytovom dome, súhlas vlastníkov bytov, ktorí sú výrubom dotknutí
- žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v prípade bytového domu podáva zvyčajne domovník
- správny poplatok – fyzické osoby 10€, právnické osoby 100€

Mgr. Jarmila Knapová
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP, MsÚ

Otázka od: Adam Miko - 7. január 2016
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či má mesto v pláne realizovať stavbu toho street workoutového ihriska. Už sa na to niekto pýtal a v odpovedi bolo, že to je v návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý sa schvaľoval v decembri na zasadnutí mestského parlamentu. Tak sa chcem opýtať ako to teda bude.

Odpoveď: Dobrý deň,
realizácia workoutového ihriska je naplánovaná v schválenom rozpočte na r. 2016. Na túto akciu je vyčlenených 20 000 €. Ihrisko bude situované v medzibytovkovom priestore na Ul. Hurbanovej vedľa už stojaceho priestoru s fitnes prvkami.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Marcel Pribiš - 14. december 2015
Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké sú plány s topoľovou alejou, nakoľko sú kmene stromov označené číslami. Zároveň chválim nainštalované nové osvetlenie, bola to správna voľba! Marcel P.

Odpoveď: Dobrý deň,
nakoľko zdravotný stav topoľov na Dubníckej aleji je značne kritický, komisia pre životné prostredie zabezpečila ich celkové zmapovanie (očíslovanie, vŕtanie = zisťovanie hĺbky hnilobného stavu kmeňov a celkové posúdenie a prepočítanie tzv. spoločenskej hodnoty). Na tomto výpočte bude založené určenie náhradnej výsadby. Plánuje sa vysadiť nová Dubnícka alej, išlo by však o dreviny, ktoré sú dlhoveké (topole sú veľmi krátkodobá drevina). Zatiaľ sme uvažovali o výsadbe dubov (Dubnícka alej), prípadne gaštanov... Boli by sme radi ak by sa neskôr do diskusie o výbere drevín zapojili i občania.
Odstránenie prestarnutej topoľovej aleje je nutné, a to v čo najkratšom čase, pretože sa chceme vyvarovať situácii, kedy by mohlo vzniknúť riziko ohrozenia majetku alebo života.
Ako správca zelene sme viackrát upozorňovali na zlý zdravotný stav tejto aleje, ale nakoľko sa jedná o jednu z "historických dominánt" Starej Turej, pristupuje Mesto k tejto problematike veľmi citlivo. Avšak nie je možné odsúvať tento problém donekonečna, pretože v súčasnosti je už zanechanie topoľov na aleji značne rizikové.
Jana Vráblová, TSST

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »