Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Andrej Maron - 17. august 2017
Dobry den,zaujimalo by ma,dokedy sa bude obchadzat problem s parkovanim na chodniku pred domom specialistov? Kazdy den tadial prechadzaju studenti do skoly,zakaznici do irishpubu a pivarne,chodci musia vyjst na cestu,aby obchadzali zaparkovane auta. Nema byt chodnik prioritne pre chodcov a parkovisko na druhej strane cesty pre auta. Ziadam kompetentných,aby sa tymto problémom zaoberali,nasledne i umiestnenim smetiakov na tomto kusku chodnika. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v Zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 § 25, pís. q, vodič vozidla nesmie zastaviť na chodníku, okrem prípadu, ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Situáciu v mieste, ktoré ste nám opísali budeme monitorovať. Vodič, ktorý nebude rešpektovať zákon bude vyriešený v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch.

MsP Stará Turá

Otázka od: Ján - 17. august 2017
Dobry den reagujem na dotaz pani Jany zo dňa 9.augusta t.r. ohladne hlbky potrubia v zemi. Odpoved p.Bohuša bola, že potrubie bude ulozene v zemi v hlbke 900-1100mm, skutocnost je vsak uplne ina. Dal som si tu námahu, a zmeral som danu hlbku na par miestach na Hurbanovej ulici pri novootvorenej kaviarni a od vrchnej casti potrubia po okraj vykopu je hlbka 350 - 400mm (40cm). Mam to aj nafotene, takze dolozenie fotografii nie je problem. Kedze realizaciu vymeny vykonava externa firma, bolo by asi vhodne, aby si rekonstrukciu potrubia este pred zasypanim (so zásypom potrubia sa už začína) niekto z kompetentych skontroloval. Mam obavu, ze v zimnych mesiacoch bude potrubie opäť premrzat a budu vacsie úniky tepla ako doposiaľ. A v konečnom dôsledku to zaplatíme zasa iba my - obyvatelia a tým pádom bola výmena potrubia úplne zbytočná ! ! ! !

Odpoveď: Dobrý deň,
realizujeme ďalšiu etapu modernizácie tepelného hospodárstva a to okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá, ktorá je z posledne realizovaných najrozsiahlejšia v počte KOST a dĺžky výmeny tepelných rozvodov. Pri realizácii vznikajú nepredvídané okolnosti, ktoré sa musia priebežne riešiť. Vzniknuté problémy riešime na kontrolných dňoch za účasti generálneho projektanta, dodávateľa stavby a nás, ako investora stavby. Riešili sme aj hĺbku uloženia tepelných rozvodov. Projektant nás ubezpečil, že min hĺbka uloženia 600 mm je dodržaná. Najplytkejšie je uložené potrubie pri vstupe do VS 10 tak, ako uvádzate. Ďalšie sa môžu vyskytnúť pri niektorých vstupoch do odberných miest bytového domu Hurbanova 136 a pri bytovom dome Hurbanova 131/5. Tieto časti rešpektujú výškové usporiadanie pôvodných rozvodov. Podľa projektanta sú na rozvody použité predizolované rúry systému PIPECO, ktoré môžu byť použité i na vonkajšie tepelné rozvody, nakoľko sú odolné proti mrazu. V konečnom dôsledku obyvatelia zaplatia za teplo len cenu schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a straty v tepelných rozvodoch sú stanovené normatívnymi účinnosťami, pri ich nedodržaní idú na vrub dodávateľa tepla.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Eva Dingová - 17. august 2017
Pls je možné urobiť niečo so ZROZUMITEĽNOSTOU miestneho rozhlasu? Bývame v úplnom centre mesta a z hlásenia vašimi pracovníkmi rozumieme iba"... ďakujeme za pozornosť". Mám 84 ročnú mamu ktorá nemá prístup k internetu, takže informácie nemá ako inak získať. Bola by som vám vďačná za odpoveď, prípadne za riešenie problému. Prípadne za info, kam sa mám obrátiť s touto otázkou? S pozdravom Dingová

Odpoveď: Dobrý deň,
vzhľadom na vek mestského rozhlasu sa problém so zrozumiteľnosťou občas vyskytne. Vedenie rozhlasu, teda stĺpy a amplióny sa budovali ako infraštruktúra jednotlivých sídlisk, bez ohľadu na dôsledky ozvučenia konkrétnych oblastí v meste. Preto od jednotlivých budov môžu vznikať rôzne odrazy, ktoré potom zapríčiňujú, že rozhlas v niektorých častiach nie je zrozumiteľný. Úpravou alebo pootočením ampliónov sa však tento problém nedá ovplyvniť, pretože po ich otočení, by vznikol rovnaký problém v inej oblasti. Je však možné, že vo Vašej lokalite je technický problém mestského rozhlasu a bude potrebné preverenie tejto situácie. Najvhodnejším riešením bude teda kontaktovať Technické služby mesta Stará Turá (032/776 32 15) a informovať ich o presnej lokalite, kde sa daný problém vyskytuje.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: pavol - 17. august 2017
Dobrý deň, pýtam sa, či mesto vie, že hotelová škola na Starej Turej bude zrušená. A ak viete, prečo? Prečo mesto nevyvinulo nejaké úsilie, aby bola táto škola so širokým uplatnením v našom meste zachovaná? Prečo nebola p. Tlčikovi podaná pomocná ruka, aby sa to dalo finančne utiahnuť? Je to smutné, ked nikto nehľadí ani na deti, na mládež. Je to znova pre naše mesto strata.

Odpoveď: Dobrý deň,
SHA Stará Turá je súkromnou strednou školou, ktorej zriaďovateľom je právnická osoba - TBS, a. s., Stará Turá, zastúpená prokuristom Ing. Vojtechom Tĺčikom. Škola od svojho vzniku sídlila v budove, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj na základe nájomnej zmluvy. Budova je v nevyhovujúcom stave s vysokou energetickou náročnosťou. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyradilo Súkromnú hotelovú akadémiu, Generála M. R. Štefánika 375/63, Stará Turá zo siete škôl a školských zariadení na základe žiadosti zriaďovateľa školy - TBS, a. s., Stará Turá. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 31.8.2017. Študenti SHA Stará Turá budú pokračovať v štúdiu v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom. Študenti aj ich zákonní zástupcovia boli o všetkom vopred informovaní, ďalšie informácie dostanú na rodičovskom združení dňa 28.8.2017. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení SR bolo doručené mestu Stará Turá v júni 2017. V rozhodnutí sa uvádza, že dôvodom predloženia žiadosti sú najmä ekonomické dôvody, ktoré nedovoľujú zvyšovanie finančných nákladov na obnovu prenajatých priestorov školy, ako aj zvyšovanie výdavkov na energetickú náročnosť a celkovú údržbu prevádzky priestorov školy.
Mesto Stará Turá nemá právomoc zasahovať do interných záležitostí súkromnej školy a vlastníka nehnuteľnosti.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Jana - 9. august 2017
Chcela by som sa spýtať, či rekonštrukcia vodovodného potrubia pre firmu Technotur na ulici Hurbanova naozaj spĺňa všetky potrebné predpisy. Som len laik, ale nemyslím si, že vodovodné potrubie by malo byť zakopané ani nie 0,5 metra pod zemou. To sa naozaj nedali vypracovať nejaké iné pracovné postupy, či zase len vyhrala tá najlacnejšia ponuka? Staré potrubie je ponechané na pôvodnom mieste a naň sú kladené ešte 2 podlažia ďalšieho nového potrubia. Pri -20 mrazoch to asi nie je veľmi ekonomické, že? A ďalší dotaz sa týka renovácie mesta, keď už je naozaj všetko rozkopané a zničené, plánuje sa pri následnej úprave s rozvojom parkoviska na danej Hurbanovej ulici? Tam naozaj nie je kde parkovať. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. nerealizuje rekonštrukciu vodovodného potrubia, ale výmenu tepelných rozvodov podľa schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktorá spĺňa všetky predpisy ohľadom rozvodov tepla. Výmena nie je ukončená. Výkop je prevedený len po strop tepelného kanála. Po demontáži stropných panelov a výmene starých rozvodov za nové predizolované bude hĺbka uloženia min. 900 až 1100 mm.
Na otázku ohľadom parkoviska na Ul. Hurbanovej sme odpovedali i v starších príspevkoch. Úprava tohto parkoviska, by pomohla celej situácií s parkovaním v danej oblasti a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o., Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubomír - 8. august 2017
Dobrý deň na internete som čítal že je vypracovaný projekt na vodovod a kanalizáciu do Topoleckej článok je ešte z roku 2015 a chcem sa spýtať v akom je to štádiu a či projekt bude aj zrealizovaný za skorú odpoveď vopred Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň
Pre vodovod a kanalizáciu Topolecká máme spracované projekty pre územné konanie. Keďže nie sú zabezpečené súhlasy vlastníkov pozemkov, po ktorých je navrhovaná trasa sietí vedená a ktoré je potrebné doložiť k návrhu na územné rozhodnutie a zároveň aj vzťahy podľa §139 stavebného zákona (vlastnícke alebo iné právo k pozemku), nie je možné vybaviť územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie pre tieto stavby. Realizácia projektu je možná až po vybavení uvedených dokladov a v prípade získania finančných prostriedkov zo zdrojov EU.
Nakoľko reálna možnosť získať na realizáciu tohto investičného zámeru finančné prostriedky v súčasnosti nie je, mesto pozastavilo práce na projektovej príprave.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

Otázka od: Robo K - 1. august 2017
Na internete som cital,ze mesto ma ziskat do vlastnictva objekt byvaleho internatu pri spse.Bolo tam spominane,ze sa uvazuje o prestavbe na najomne byty.je to pravda?kedy by mohla byt prestavba ukoncena a ake su podmienky na ziskanie bytu?zaujimalo by ma,ci tam budu aj vacsie byty,napr.3 izbove.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, zverejňujeme odpovede z dvoch oddelení MsÚ:

1. Podľa platného územného plánu mesta Stará Turá sa bývalá SPŠE a internát nachádzajú v území BOV1: Blok s polyfunkčným využitím pre bývanie a občiansku vybavenosť, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, resp. extenzívne využívané objekty a areály občianskej vybavenosti. Tieto objekty predstavujú rezervu s výhodným polohovým potenciálom na postupnú transformáciu (prestavba / náhrada časti objektov na polyfunkčné bytové domy). Jednotlivé funkcie prípustného funkčného využívania a obmedzujúceho funkčného využívania je možné kombinovať v rámci polyfunkčných objektov (napr. bývanie v bytových domoch + prípustné druhy občianskej vybavenosti). O tom na aký účel by sa mali objekty využívať a akým spôsobom mesto zabezpečí ich prestavbu a následné využitie rozhodne mestské zastupiteľstvo. Než k takému kroku pristúpime bude potrebné spracovať analýzu územia a to najmä statické posúdenie objektov, možnosť ich ďalšieho využitia, prípadne návrh sanácie objektov, ktoré nebudú vyhovovať a zároveň finančné vyčíslenie nákladov stým spojených.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

2. Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta za nehnuteľnosti bývalej SPŠE (časť areálu) schválilo zastupiteľstvo mesta Stará Turá aj zastupiteľstvo TSK Trenčín. Prevod majetku zámennou zmluvou zatiaľ nebol zrealizovaný, takže v súčasnej dobe o tomto majetku ešte nemôžeme rozhodovať. Čo sa týka obecných bytov všeobecne, je potrebné podanie žiadosti s predpísanými dokladmi na majetkovom oddelení MsÚ.

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenie MsÚ

Otázka od: Iveta - 17. júl 2017
Dobrý den, chcela by som sa spýtať na predaj cesnaku 13. 7. 2017, bol vyhlásený aj v mestkom rozhlase, pán ževraj od mesta povolenie mal, ALE pán Sluka z technických služieb mal neaký problém a cesnak pán musel zbalit a odísť so slovami že do Starej Turej už nedojde. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
predávajúci mal k predaju povolenie od mesta Stará Turá. Pracovník (p. Sluka) z Technických služieb, ktoré sú prevádzkovateľom tržnice ho však upozornil, že v zmysle platnej legislatívy sa musí preukázať potvrdením o registrácií od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) podľa trvalého bydliska a potvrdením o vlastníctve pôdy na ktorom príslušnú plodinu dopestoval. Upozornil predávajúceho, že ak takéto náležitosti nemá alebo nebude mať, vystavuje sa možnému finančnému postihu zo strany RVPS. Z tržnice vykázaný nebol, bol len upovedomený na dodržiavanie legislatívy. Následne po tomto upozornení sa predávajúci zbalil a odišiel.

Juraj Straka, pracovník TSST

Otázka od: Roman - 17. júl 2017
Dobrý deň Po prečítaní posledných príspevkov o Štúrovej ulici a výhovoriek prečo to nejde -pokazené zametacie auto, dažde..... . musím ako občan platiaci dane reagovať. Začo sú platené technické služby? Každý deň chodím po tejto ulici a môžem potvrdiť, že tento chodník tento rok nebol ešte zametaný, a za celú zimu nebol ani raz odhrnutý. Po upozornení občanov že sa tam nedá naozaj chodiť ho raz ručne posypali. Neviem prečo tu zaznievajú také hlúpe výhovorky ale problém je zjavne v tom, že sa tam technika nedostane nakoľko sú tam vysoké obrubníky a elektrické vedenie. Možno by stačilo zobrať metlu a pozametať to ručne, alebo spraviť také nájazdy aby sa tam dostali aj ľudia a technika bez toho aby museli prekonávať neskutočne vysoké obrubníky. Aktuálne je medzi cestou a obrubníkom vysoká burina, plus spodná časť ulice je pravidelné už aj pri menších dažďoch znečistená fekáliami, ktoré vyvierajú z kanála na križovatke pod čerešňami. Tie následné tečú cez cestu až na trávnik za poliklinikou, kde by z hygienického hľadiska nemali byť. Pevne verím, že mesto, technické služby a prevak začnú konečne aj niečo robiť a nebude sa to riešiť tak dlho ako sa rieši vrchná časť, ktorá sa stále nezačala realizovať. Za peniaze, ktoré platíme chceme aj služby, ktoré by ste mali robiť bez upozornení. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na otázku ohľadom Ul. Štúrovej sme odpovedali v príspevkoch nižšie. O chodníky pri rodinných domoch sa starajú vlastníci. Vo všeobecnosti sa v zimnom období, konkrétne v tejto lokalite odhrňujú len spojovacie chodníky, schody a takisto zametajú hlavné ťahy. Pri našej osobnej obhliadke a zhodnotení stavu, sme nemali pocit, že by bola daná ulica v kritickom stave na aký poukazujete. Je dosť možné, že hovoríme o rôznych úsekoch a preto bude najvhodnejšie, aby ste zanechali kontakt, zavolali, príp. sa osobne zastavili v Technických službách a môžeme tento problém konkrétnejšie konzultovať a vyriešiť.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST


Otázka od: jano - 17. júl 2017
Dobry den. Mam otazocku tykajuca sa cistoty na parkovisku na Hurbanovej ulici, Su tam stromy, ihlicnany, z ktorych uz dlhe roky opadavaju šišky a ihličie. Za tie roky sa nazbieralo dost biologickeho odpadu, bolo by mozne keby pracovnici technickych sluzieb dane parkovisko vycistili, je to dost nebezpecne, hrozia urazy podvrtnutia na siskach, o kvalite podkladu ani nehovoriac, pri vstupe na parkovisko je velmi vela vytlkov s ostrymi hranami. Kedy a ako sa bude renovovat dane parkovisko. Dakujem za vsetkych parkujucich

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovisko má povrchovú úpravu z drobeného betónu, ktorý je ťažký akoukoľvek údržbou ochrániť a vyčistiť. Zametacia technika je v tomto prípade neefektívna a neúčinná, navyše by sa mohla poškodiť. Betón sa neustále odlamuje a tým vznikajú i nepríjemné výtlky. Nová povrchová úprava, by pomohla celej situácií v okolí tohto parkoviska a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michal - 17. júl 2017
Všimol som si pri vstupe do mesta vpravo pred železničným mostom na svahu zeleň pravdepodobne postriekanú nejakým svinstvom ako je Roundup. Zeleň tam nie je zeleň, ale hnedeň. Rastliny sú hnedé, suché, mŕtve. Ak je to chemicky ošetrené Roundupom, alebo podobným "zaručene neškodným" chemickým svinstvom tak proti tomu dôrazne protestujem. Tieto "zaručene neškodné" chemické prípravky sú karcinogínne, ničiace všetko. V konečnom dôsledku aj človeka, teda mňa, vás, naše deti... A ak by to bolo poliate trebárs iba neškodnou "horúcou vodu", o čom silno pochybujem, aj tak sa mi nepáči zdevastovaný svah so zničenou zeleňou na vstupe do mesta. V Starej Turej predsa nežijú barbari, ktorí si ničia životné prostredie.

Odpoveď: Dobrý deň,
na tomto mieste sa vyskytovali hlavne zaburinené spoločenstvá rastlín, ktoré sa bohužiaľ inak ako postrekom nedajú zlikvidovať. Svah bude následne od tohto plevelu upravený, pokosený a zhrabaný.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Veronika - 13. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som poprosiť, či by bolo možné riešiť situáciu s pohybom áut na pešej zóne a lese na starom Dubníku. Chodíme na Dubník pravidelne takmer každý deň deťmi na prechádzky a ja s mojími kamarátmi behávať a bicyklovať. Čo je pre mňa potešujúce, chodí tam poslednom čase veľa dôchodcov a venuje aktívnemu oddychu, či už nordic walking-u, bicyklovaniu, alebo len prechádzkou a posedení si na lavičkách s priateľmi. Bohužiaľ je bežnou praxou, že sa tam pohybuje množstvo áut a motoriek aj mimo povoleného času vyznačeného na dopravnej značke PEŠIA ZÓNA. Miesto toho aby tí nezodpovední vodiči niečo urobili pre svoje zdravie prechádzkou v peknom prostredí, radšej budú znečisťovať výfukovými plynmi prírodu a ohrozovať naše zdravie. Akoby toho smradu z áut nebolo dosť v meste. Štátny policajti sa tam prevážajú hore dole, ale nikdy som ich nevidela, že by niekoho zastavili a upozornili, že tam je pešia zóna a že do lesa je zakázaný vjazd. Nechápem to načo ich štát platí, keď sú taký ľahostajný pri porušovaniu zákona. Tiež by som chcela poprosiť či by bolo možné, aby sa osadili na pláži na starom Dubníku nové tabule ZÁKAZ KÚPANIA PSOV. Je tam len jedna tabuľa a tá je takmer nečitateľná. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke, sme požiadali Obvodné oddelenie PZ Stará Turá ako i MsP Stará Turá. Ich stanoviská uvádzame nižšie. Z Technických služieb nám potvrdili, že tabuľa "ZÁKAZ KÚPANIA PSOV" bude obnovená.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Situáciu ktorú uvádzate, riešime celý rok. Obzvlášť v letnom období. Ak počas kontroly zistíme priestupok spáchaný tým, že vodič vedie vozidlo v mieste kde to zakazuje dopravná značka IP 25a, hliadka vodiča rieši v zmysle § 22, zákona č. 372/1990 Zb. Mestská polícia vykonáva kontrolu v uvedenej oblasti spravidla 4 až 5 krát za 24 hodín.

MsP Stará Turá

V prípade výskytu motorového vozidla v uvedenej oblasti, bez príslušného povolenia, ktorý porušuje pravidlá cestnej premávky, je potrebné kontaktovať Políciu na tel. číslo 158, prípadne Mestskú políciu Stará Turá. Obvodné oddelenie Stará Turá vykonáva v oblasti Dubník, Stará Turá, hliadkovú činnosť, zabezpečuje verejný poriadok, zamedzuje krádežiam. Po uvedenom upozornení sa hliadka OO PZ Stará Turá zameria na kontrolu vozidiel v danej oblasti.

OO PZ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 6. júl 2017
Dobrý deň! Už obchádzame chodník na Štúrovej ul. po ceste - sú na ňom popadané čerešne a posypový materiál zo zimy. Kedy bude pozametaný?

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálne máme na zametacej technike poruchu. Po jej odstránení budeme môcť dokončiť zametanie v priľahlých častiach mesta - konkrétne na Černochovom vrchu a v Drgoňovej doline. Po zimnom období bola celá ulica pozametaná, avšak ako sme už predtým avizovali, objavili sa miesta, ktoré je potreba opätovného vyčistenia. Nie inak tomu je i na Štúrovej ulici. Musíme však najskôr dokončiť všetky úseky ciest a miestnych komunikácií, ktoré máme v správe (cca 80 km), taktiež nánosy po búrkach v okolitých častiach i na cintorínoch a následne sa budeme snažiť odstrániť problematické miesta aj v oblasti na Štúrovej ulici.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michaela - 4. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa v budúcnosti nechystá mesto zriadiť koše na odpadky, ktorých súčasťou budú aj vrecká určené na psie výkaly. Koše na tieto účely som nejaké postrehla, no verejne poskytované sáčky nie. Myslím, že za poplatok 34€ ročne by mohla byť majiteľovi poskytnutá aspoň nejaká výhoda.. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
investícia na zakúpenie a inštalovanie zásobníka na sáčky, je rovnako finančne nákladná ako zakúpenie samotného koša. Po zvážení týchto okolností sme sa rozhodli investovať do nákupu košov ako do zakúpenia zásobníkov. Tým sa nám podarilo za posledné obdobie takmer zdvojnásobiť počet odpadkových košov na tieto účely, čo by však v opačnom prípade znamenalo, že by zostal pôvodný počet košov a pribudli by len zásobníky na sáčky. Z praktického hľadiska vnímame väčší počet umiestnených košov pre majiteľov psov ako vhodnejšiu variantu, namiesto osadenia niekoľkých zásobníkov na sáčky.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Hygiena+čistota - 3. júl 2017
Súhlasím z pánom Peterkom že kvalita vody na plavárni nespĺňa kvalitu vody, ani doma sa neumývate v ročnej vode kde sa okúpe niekoľko tisíc ľudí za rok (žiaci zo škôl, deti atd .. vedecky je dokázané že každý 5. návštevník sa vyciká do vody!!!! a vodu meniť 1x za rok!!!! chlór to nespraví !!! vlasy, žuvačky,......

Odpoveď: Dobrý deň,
obsluha ako i správca plavárne sa riadia prevádzkovým poriadkom, schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Voda v bazéne je neustále filtrovaná pieskovými filtračnými jednotkami, čiže je stále v cirkulácii a teda menená. Filtračné jednotky sú menené a čistené 2x do týždňa. Úplne vypustenie bazéna ako sme informovali v príspevku nižšie, sa robí raz ročne podľa predpisu zo zákona. Chemické ošetrenie vody je pod prísnym dozorom a dávkovanie sa zaznamenáva. Každý deň sa odoberajú vzorky z vody pre oddelenie hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. V prípade, že by bol zistený akýkoľvek nevyhovujúci stav a kvalita vody, bola by plaváreň mimo prevádzku až do úplného odstránenia problému.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Ján - 3. júl 2017
Súčasná hlavná kontrolórka je podľa mňa dlhšie na mestskom úrade ako od roku 2014, keďže píšete že má pracovný pomer od tohto roku. Z tohoto mi vyplýva, ze malo byť výberové konanie na toto miesto. Napíšte mi kde a kedy bolo v roku 2014 zverejnené výberové konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
pracovný pomer hlavnej kontrolórky je uzatvorený v súlade so zákonom na dobu určitú, t. j. 6 rokov. Pred skončením pracovného pomeru v roku 2014 bolo vypísané výberové konanie, ktoré sa zverejňovalo na internetovej stránke mesta, vyhlasovalo sa v mestskom rozhlase, bolo zverejnené v Staroturianskom spravodajcovi a vyvesené na úradnej tabuli mesta. Vo výberovom konaní terajšia hlavná kontrolórka uspela a preto bola s ňou uzatvorená pracovná zmluva na dobu 6 rokov a to do roku 2020.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Miroslav - 3. júl 2017
Dobrý deň, chcem sa opýtať či Vám nevadí že vyschli všetky novonasadené stromčeky pred lentilkami??? Aj tie čo na jar vyhnali listy sú už zoschnuté. Viem že keď boli nasadené stromky v centre, tak ich chodili z technoturu zalievať, no tieto su asi mocdaleko na zalievanie:))))

Odpoveď: Dobrý deň,
o tomto probléme vieme a dané stromy boli predmetom reklamácie. V jesennom období, by sa mali dreviny vymeniť.

Mgr. Jarmila KNAPOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Janka Vránová - 28. jún 2017
Nepríde Vám tvrdenie "Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto" protirečivé k tvrdeniu "Prax (myslí sa 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky z toho vo vedúcej funkcii) je pri obsadzovaní tohto miesta podstatnou požiadavkou. Dôležitosť priebehu zamestnaní je rozhodujúca hlavne v preukázaní vedomostí pred výberovou komisiou"? Snažím sa zamyslieť, koľko poznám ľudí pracujúcich 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky vo vedúcej funkcii...keď tak dbáte na čo najväčší počet záujemcov. Čiže ak som farmaceut a mám uvedenú prax, môžem sa stať vedúcim ekonomického oddelenia? Skvelé zistenie :-)

Odpoveď: Dobrý deň,
áno samozrejme. V prípade, že spĺňate požadované vzdelanie, prax a preukážete dostatočné odborné vedomosti z danej problematiky pred výberovou komisiou, ktoré sú tiež v požiadavkách na toto pracovné zaradenie, môže Vás komisia odporučiť vedeniu mesta k obsadeniu pracovnej pozície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ing. M. Peterka - 28. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa informoval, či sa pred letnou sezónou plánuje čistenie bazéna na plavárni, resp. výmena vody v bazéne , nakoľko mám pocit, že voda nespľňa ukazovatele kvality vody na kúpanie ( vlasy, špina.. ) Veľa návštevníkov je nedisciplinovaných, a do bazéna vstupujú bez predchádzajúceho osprchovania. ( tu by bolo vhodné, aby si plavčík ľudí všímal a upozornil ich na to, pokiaľ tak nevykonajú). Taktiež poprosím o informáciu kedy sa naposledy uskutočnilo vypustenie celého objemu vody. Ďakujem , S pozdravom M.P.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali správcu športového areálu v Starej Turej. Jeho odpoveď si môžete prečítať nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Čistenie a vysávanie bazéna sa robí 3 krát za týždeň, čo je evidované a kontroluje to hygiena. Kompletne vypúšťanie sa robí zo zákona raz ročne, posledný termín vypustenia bol 9 - 10.10. 2016. Všetky úkony sa musia nahlásiť vopred oddeleniu hygieny na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Každý mesiac sa tiež odoberajú vzorky vody, na kompletný rozbor ukazovateľov kvality vody. Tieto vzorky odoberajú osobne pracovníčky hygieny z Trenčína. Plavčíci boli upozornení na nedisciplinovaných návštevníkov, žiaľ niekedy sa to nedá ustrážiť hlavne pri väčšom počte zákazníkov.

Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Marek - 27. jún 2017
Dobrý deň, čo sa bude robiť na mestskom oplotenom pozemku za garážami pri katolíckom kostole? Plánovali sa tam bytovky, nejako sa to pohlo? Viacero ľudí by potešilo, ak by si takéto informácie čo sa týkajú investícií mesta, našli na web stránke s predstihom, ale nič som si nevšimol. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
ako ste si mohli všimnúť, tento pozemok bolo potrebné oplotiť a bude momentálne využívaný ako úložný priestor pre teplovodné rúry, ktoré budú použité pri investičnej akcii spoločnosti Technotur, s. r. o. Jedná sa o modernizáciu tepelného hospodárstva v meste Stará Turá. Na web stránke mesta je informácia o týchto prácach k dispozícii.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Janka Vránová - 27. jún 2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa zabezpečuje "čo najväčšie množstvo uchádzačov" (ako odpovedal JUDr. Pribiš) systémom, že sa žiada 5 -ročná prax vo verejnej správe a 3 roky na vedúcej funkcii ale nie je nutné ekonomické vzdelanie? Predpokladám, že výberové konanie je "šité" na mieru Mgr. Krištofíkovej, však?

Odpoveď: Dobrý deň,
výberové konanie na obsadenie vedúceho/ej ekonomického oddelenia bolo vyhlásené so zmenenou požiadavkou na vzdelanie, avšak s dodržaním dôležitosti tohto obsadzovaného miesta a to preukázaním praxe. Prax je pri obsadzovaní tohto miesta podstatnou požiadavkou. Dôležitosť priebehu zamestnaní je rozhodujúca hlavne v preukázaní vedomostí pred výberovou komisiou, ktorá v konečnom dôsledku doporučí uchádzača vedeniu mesta na obsadenie pracovnej pozície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján - 27. jún 2017
Chcel by som vedieť, kedy bude výberové konanie na funkciu hlavného kontróra, ktorý sa volí každých 6 rokov ? Rád by som sa prihlásil. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dobrý deň,
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra bude v roku 2020, nakoľko súčasná kontrolórka mesta má platný pracovný pomer od roku 2014.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Elena - 26. jún 2017
Dobrý deň prajem, nechcela som reagovať, ale nedá mi, prečítala som si diskusiu, a dotaz ohľadom mydla a papierových utierok ma dojal k slzám. Nedávno som bola so synom v škole v pavilone ako su družiny a bol cikať, hovorím nech si umyje ruky s mydlom a on že s akým, ved je hen dávkovač s tým, mama to by tam muselo niečo byť. Skúšam a naozaj žiadne mydlo, a pýtam sa detí, vy tu nemáte mydlo? nie teta. A papierové utierky, to tam vraj ešte nikdy nevideli a samozrejme ani ja. Ešte som sa pýtala kamoškinej dcéry, ktorá je na 2.st.ZS, ako to je tam s mydlom a utierkami a vraj to tam ešte nevidela. Tak prepáčte, ale toto je stav na hygienu, tvrdiť , že je tam všetko ako má byť, a ešte urážať rodičov, že nech naučia deti hygiene. Neviem, kto tu odpoveď čítal, ale je to alibizmus, a zvaľovanie viny na niekoho iného.

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky toalety na prvom aj druhom stupni sú vybavené tekutými mydlami, ktoré tam pravidelne dopĺňame. Občas môže dôjsť k situácii, že mydlo sa minie a hneď nie je doplnené. Utierky na ruky priamo na toaletách nemáme, ale v triedach a v ŠKD majú deti svoje uteráky, alebo tam majú kotúče utierok, ktoré majú vždy k dispozícii. Taktiež tam majú aj toaletný papier. Papier a utierky do WC priamo nedávame, nakoľko sme mali problémy, že sa papierom zbytočne plytvalo -rozhadzovalo a deti s utierkami upchávali WC. Ak viete o probléme, ktorý sa Vám nepáči, alebo vadí, navštívte prosím školu osobne a môžeme ho spoločne prebrať, prípadne prediskutovať ihneď na mieste.

Základná škola Stará Turá

Otázka od: Doc. Ing. J. Borovský, PhD. - 23. jún 2017
Na stránke ú uvádzané investičné akcie do koncaroku 2016, chýbajú však tie aktuálne

Odpoveď: Dobrý deň, pán Borovský
ďakujeme za postreh, v najbližšej dobe bude i táto sekcia aktualizovaná o aktuálne skončené, rozpracované a plánované investičné akcie mesta. Zoznam dopĺňajú i naše organizácie a preto musíme všetky dodané údaje zosúladiť a spracovať k zverejneniu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Olinka - 21. jún 2017
Chcem sa spýtať, prečo deti nemajú mydla a papierové utierky na toaletach pri triedach, v družinách. V médiach všade počuť o žltačke, chorobách, deti vychovávame, učíme množstvo vecí, čo nebudú nikdy potrebovať, ale taký základ, že po WC si treba umyť ruky s mydlom v škole nepoznajú. Nepíšte mi, že v triede je mydlo, uterák, kde sa utieraju všetci, aj vy si umývate po WC ruky, v inej miestnosti, ako kde sa vykoná potreba, nech dieťa si ide umyť ruky do triedy, zazvoní, dávno zabudne, že si malo umyť ruky, a navyše pochytá všetky kľučky, no hygiena naša každodenná vitaj .....

Odpoveď: Dobrý deň,
v našej škole máme nielen v triedach, ale i na toaletách dávkovače na mydlá, ktoré pravidelne dopĺňame. Deti si mali do tried priniesť na začiatku školského roka uteráčik, do ktorého si utierajú ruky. V školských kluboch si deti utierajú ruky do papierových utierok, niekde do prinesených uteráčikov. Každému z nás záleží na tom, aby sa u detí budovali hygienické návyky, ku ktorým ich v škole vedieme. Myslím, že veľa závisí aj na rodičoch, ktorí by mali poučiť svoje dieťa o hygiene a zabezpečiť mu pravidelné vymieňanie uteráka.

Základná škola Stará Turá

Otázka od: Ján K. - 21. jún 2017
Dobrý deň. Robíte druhý krát "výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá". Pri prvom výberovom bola požiadavka aj vysokoškolské ekonomické vzdelanie, pri druhom už netreba. Prečo ? Niečo sa zmenilo ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
Výberové konania vypisuje (vyhlasuje) zamestnávateľ v súlade s prijatým pracovným poriadkom organizácie, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme s poukazom na katalóg pracovných činností, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť a určuje kvalifikačné predpoklady zamestnancov verejnej správy. Rozhodnutie o požiadavkách na typ vzdelania, resp. odbor vzdelania ak priamo nie je určený v katalógu pracovných činností, určí zamestnávateľ a ten môže rozhodnúť, že bude požadovať iba vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Na predchádzajúcom výberovom konaní sa zúčastnili dve uchádzačky, z toho jedna nesplnila kvalifikačné predpoklady a druhá vo výberovom konaní odborne neuspela. Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto s tým, že výberová komisia po skončení výberového konania odporučí primátorke mesta najlepšieho uchádzača na obsadenie tohto miesta.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Roman - 20. jún 2017
Prosím kedy bude doriešená Štúrova ulica pre chodcov? Stále tam chýba chodník v najnebezpečnejšom úseku od križovatky pred bytovkou až po zákrutu hore. Jedná sa o miesto ktoré je neosvetlené a nebezpečné. Autá tam vyletujú zo zákruty a majú vážny problém, kde sa vyhnúť chodcom ktorý idú po ceste. Odpoveď tipu nie sú peniaze prosím nepíšte, ak sa našli peniaze na novú dlažbu pred hotelom Lipa, na 2 súkromné vjazdy do kvetinárstva Iris, tak určite sa nájdu aj na 100 metrový chodník. Tiež by bolo vhodné nakoľko máme už koniec Júna pozametať celý chodník aj ulicu od posypového materiálu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je v programe materiál – návrh na rekonštrukcie chodníkov. V návrhu je zahrnuté i dobudovanie chodníka na Ul. Štúrovej oproti bytovke vo svahu. V prípade, že materiál bude schválený MsZ, tak sa pristúpi k rekonštrukcii i v tejto časti mesta Stará Turá. Posypový materiál po zimnej údržbe bol uprataný i zametaný v celom meste. Je možné, že vzhľadom na veterné počasie i búrky sa znova nahromadili nečistoty a bude potrebné opätovné pozametanie, nielen tejto ulice. Momentálne sa kosia trávnaté plochy v meste a po skončení tejto činnosti zaradíme zametanie do plánu. Čo sa týka súkromných vjazdov do kvetinárstva, tie si hradil majiteľ na vlastné náklady.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Robo - 19. jún 2017
Rád by som vedel, kedy budú renovované - natreté prechody pre chodcov v našom meste na štátnych cestách ? Už sú videť minimálne. Na mestských cestách sa postupne obnovujú, ale na štátnych minimum. Pozrite si napríklad ulicu SNP. Na čo sa čaká ? Takéto dôležité veci by nemali byť na štátnych cestách dávno spravené ? Ďakujem za chodcov.

Odpoveď: Dobrý deň,
požiadavku na obnovu priechodov pre chodcov na cestách v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Stará Turá urgovalo už v mesiaci máj. Na základe telefonického vyjadrenia p. Mikuša zo Správy ciest TSK sa predmetné úpravy a teda vyznačenia priechodov pre chodcov v meste Stará Turá vykonajú do konca mesiaca jún 2017.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter - 16. jún 2017
Dobry den, Rad by som sa informoval, ci na ulici SNP 149/60 (na rohu skolky) sa jedna o vyhradene parkovacie miesto alebo nie? Predpokladam, ze nie nakolko je parkovaci box "vyznaceny" iba vyblednutou zltou ciarou a nie oznacenim vyhradeneho parkovacieho miesta ako uklada zakon. Pytam sa preto, ci existuju nejake zakonne prekazky tam parkovat i ostatnim vozidlam a nielen vozidlam toho jedneho majitela? Tie zlte ciary totizto dost matu nas vodicov, ci mozno na tom mieste bez porusenia predpisov zaparkovat alebo nie. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovacie miesto je riadne prenajaté a zaplatené. Majiteľ, ktorý predmetné parkovacie miesto užíva má tento priestor prenajatý pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom. Ak na dodatkovej tabuľke nie je uvedené inak, na takomto mieste potom smie parkovať len vozidlo s evidenčným číslom, ktoré je uvedené na tejto tabuľke označujúcu parkovacie miesto. Nájomca parkovacieho miesta bol upozornený, že práve na tabuľke bolo iné evidenčné číslo vozidla. Tento nesúlad musí nájomca napraviť a odstrániť osobne. V prípade parkovania iných vozidiel sa jedná o porušenie predpisov a je možnosť uloženia pokuty.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Karol - 14. jún 2017
Dobrý večer, rád by som vedel kedy bude správca byt. domov Technotur posielať ľudom preplatky z vyúčtovania za minulý rok. Ďakujem. Karol.

Odpoveď: Vážený pán Karol,
podľa zmluvy o správe bytového domu je správca povinný vyúčtovaný preplatok vrátiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania tomuto vlastníkovi. Vyplácanie preplatkov realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty v priebehu mesiaca jún 2017.

správa bytov, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Peter - 12. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, kde by som si mohol pozrieť fotky podujatí, ktoré sa konaly na Starej Turej? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter
fotky z akcií konaných v meste Stará Turá väčšinou uverejňujeme v galérii na webovej stránke mesta. Nakoľko však web stránka prechádzala inováciou, ostala nám táto sekcia zatiaľ neaktualizovaná. Postupne ju však budeme upravovať a pribudnú tiež fotografie z posledne konaných podujatí a akcií. Prosíme o trpezlivosť a veríme, že už v najbližšom čase si budete môcť prezrieť požadované fotografie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 31. máj 2017
Krásny, slnečný deň Vám prajem! Vzhľadom na to, že na Starej Turej v krátkej budúcnosti bude mimo iné i významné, medzinárodné športové podujatie na Slovensku - cyklistické preteky "Okolo Slovenska" a to dvojnásobným prejazdom v častiach Starej Turej (príjazd od Vaďoviec smer na Hrubú stranu a následne od Hrnčiarového smer na Papraď, Poriadie), zatiaľ som nezazrel upútavku (prečo?) na uvedené podujatie v uliciach mesta, ani na web stránke Starej Turej. Myslím, že významnejšiu reklamu, ako sú uvedené preteky pre mesto a okolie, je celkom obtiažne zabezpečiť na medzinárodnej úrovni. S pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš
tieto preteky organizačne zabezpečuje Slovenský zväz cyklistiky. Veľmi radi by sme informovali občanov o tomto podujatí, či už na webe alebo na výlepných plochách, avšak zo strany organizátora nebola iniciatíva o propagáciu a nebol nám zatiaľ zaslaný ani materiál k propagácii. Splnili si len oznamovaciu povinnosť o čiastkovom prechode trasy cez územie nášho mesta. V prípade, že nám bude poskytnutý informačný materiál k pretekom (plagáty) budeme o predmetnom podujatí informovať aj našich občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Dominik - 31. máj 2017
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať či by sa na ulici SNP 70 od potoka nedalo niečo spraviť s gaštanom, mame tu čím ďalej tým väčšie problémy s bodavým hmyzom ktorých počet sa tu každoročne zväčšuje a začínajú sa domácniť na balkónoch bytov. Viem že prípadne odstránenie by síce problém vyriešilo ale bola by to vzhľadom k veku a zdraviu stromu škoda. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
zvýšený výskyt bodavého hmyzu môže súvisieť s kvitnutím uvedenej dreviny (gaštanu). Ak by problém pretrvával i po jej odkvitnutí, je potrebná obhliadka a v prípade výskytu hmyzu situáciu riešiť prostredníctvom zásahu hasičského zboru alebo deratizačnej firmy.

Mgr. Jarmila KNAPOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: veronka - 24. máj 2017
1. Prosím Vás, robíte niečo preto, aby tu vznikali postupne cyklochodníky? A čo? 2. Ďalej chodník na Dubník v nevyhovujúcom stave. 3. Schody nad staršou bytovkou nad Chiranou su rozbité, bezpečosť ohrozujúce. 4. Deti v MS v areáli ZS sa nemajú kde vonku hrať, žiadne ihrisko tam nie je. 5. Neuvažujete nad diskusiou mesta s občanmi prostredníctvom FB? Ako to majú okolité mestá?

Odpoveď: Dobrý deň,
K otázke č. 1: Nakoľko si uvedomujeme, že prevažná väčšina jázd v meste je kratšia než 2 km a vo väčšine prípadov sa v 5-miestnom aute vezie 1 človek, čo zvyšuje nároky na parkovacie miesta, zhoršuje kvalitu životného prostredia a hlavne preplňuje miestne komunikácie v čase dochádzania do práce (ulica Dibrovova a Jiráskova), mesto v súčasnosti pripravuje výber projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu cyklochodníkov v rámci mesta Stará Turá. Prioritou č.1 je dochádzanie do práce a do školy na bicykli aby sa odľahčila doprava na cestách a prioritou č. 2 je prepojenie mesta Stará Turá s Dubníkom I. tak, aby bola vylúčená Mýtna ulica (od hasičskej zbrojnice po čerpaciu stanicu). Nakoľko šírkové pomery v rámci mesta neumožňujú budovať cyklochodníky v zelených plochách, realizácia je plánovaná v rámci existujúcich komunikácií a chodníkov (formou rozšírenia) v zmysle platných noriem.
Navrhnuté trasovanie: Cyklochodník povedie od Mestského úradu Stará Turá po miestnej komunikácií Hurbanovej ulice. Následne priechodom cez Mýtnu ulicu sa dostaneme na chodník okolo polikliniky k administratívnej budove Chirany, ďalej po pravostrannom brehu potoka popri oplotení k Elsteru. Pomedzi areál Elsteru a Justuru (tu musí dôjsť k dohode medzi mestom a majiteľmi podnikov) sa napojí poľnou cestou na Topoľovú alej a na Dubník I. V rámci tohto projektu je navrhnuté riešenie cyklochodníka z Kórei a z lokality Nad Chiranou pre napojenie do mesta po ulici Štúrovej a ďalej po ulici Mýtnej – ideálne po chodníku situovanom od Polikliniky a pre prepojenie Lokality nad Chiranou s Dubníkom a priemyselným parkom viesť trasovanie po miestnej komunikácií Lúčna a Sadová a vybudovať cyklochodník medzi rodinnými domami a bytovými domami s napojením na existujúci prechod pre chodcov pri čerpacej stanici (potrebné vyznačiť aj prechod pre cyklistov).
Navrhnuté trasovanie musí byť zvážené projektantom a odsúhlasené dopravným inžinierom. Finálna trasa bude teda upravená pri spracovávaní projektu na základe zistených priestorových možností a vlastníckych práv k pozemkom. V rámci projektu by mala byť riešená aj cyklistická infraštruktúra. Pre ideálne využívanie cyklochodníkov je potrebné vyriešiť v niektorých lokalitách parkovanie automobilov na cestách. V rámci riešenia cyklotrás sme v roku 2016 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu na dobudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. Cieľom projektu je zrekonštruovať, opraviť, dobudovať a poprepájať cesty v lesoch Bielych Karpát na cyklotrasy, tak aby sme dosiahli ucelený cykloprodukt v cezhraničnom regióne a zároveň prepojili popod Veľkú Javorinu 2 dôležité cyklokoridory – Vážsku cyklomagistrálu a Cyklotrasu Baťov kanál popri rieke Morave. Predmetom projektu bude aj ich značenie a drobná infraštruktúra. Konkrétne v rámci mesta Stará Turá bude realizovaný projekt, ktorý dalo spracovať Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu regiónu pod Veľkou Javorinou“, ktorý uvažuje v k.ú. Stará Turá s rekonštrukciou cca 1 km lesnej cesty v lokalite Hlavina a vyznačiť úsek cca 12 km cyklotrasy (od hotela Lipa cez Topoleckú, Hlavinu s napojením na nemapovanú cestu až po hranicu s ČR). Projektová dokumentácia rieši okrem úpravy lesnej cesty aj osadenie značenia, ktoré budú umiestnené na 4 ks existujúcich a 7 ks nových cyklosmerovníkoch. Ako hlavný partner projektu bude v prípade získania NFP obec Stará Myjava a hlavným cezhraničným partnerom bude mesto Veselí nad Moravou.

K otázke č. 2: Chodník i cestná komunikácia je zaradená do projektu rekonštrukcie topoľovej aleje, kde by sa mali predmetné nedostatky riešiť.

K otázke č. 3: Na podobný typ otázky k týmto schodom sme odpovedali v príspevkoch nižšie. Schody sú zahrnuté do zásobníka opráv k ďalším problémovým miestam v našom meste.

K otázke č. 4: V súčasnosti sa pripravuje projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ pre podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 (ďalej len „výzva“) za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. Zámerom je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií. V rámci tohto podprogramu chceme predložiť projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“, ktorý rieši výstavbu povrchu detského ihriska a dodávku a osadenie vybavenia detského ihriska - súboru hracích prvkov.

K otázke č. 5: V súčasnej dobe nad týmto druhom komunikácie mesto neuvažuje. Do budúcnosti však nevylučujeme aj takúto možnosť priniesť informácie o meste bližšie k občanom.

Ing. arch. Katarína ROBEKOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ; Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Zlatka - 24. máj 2017
Prosim vas,ako je na tom mesto s najomnymi bytmi?su vsetky obsadene?popripade,neuvazuje sa o vystavbe novych najomnych bytov,kde by boli aj 3 izbove?nie kazdy moze ziskat hypoteku a prenajmy u nas v meste su naozaj dost drahe.dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky nájomné byty, ktoré mesto vlastní sú momentálne obsadené. Záujemca o takýto byt, musí mať v prvom rade u nás evidovanú žiadosť o pridelenie bytu, ktorú evidujeme v zozname uchádzačov o byt. Taktiež musí spĺňať určité podmienky stanovené právnymi predpismi. Čo sa týka 3-izbových bytov, mesto vlastní aj takéto byty. S novou výstavbou sa v súčasnej dobe neuvažuje.

Majetkové odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna - 23. máj 2017
Rada by som sa opýtala ako je to s kosením trávy v meste. Pýtam sa preto , že som zaregistrovala že v niektorých miestach sa kosí tento rok už druhý a aj tretí krát a podotýkam, že to nie sú frekventované miesta ako napr. námestie, čo treba rešpektovať. Pýtam sa ,že či sme my občania 3. triedy ,keď máme okolo domu trávu po kolená( miestami i vyššie) a plné byty semien púpavy a inej buriny. Trávy už začínajú kvitnúť .Som alergička a robí to nie len mne, ale i ostatným alergikom značné ťažkosti . To musíme čakať až bude jarmok? Potom sa to snáď pokosí. Konkrétne sa jedná o bytový dom na ulici Gen.M.R.Štefanika č.365

Odpoveď: Dobrý deň,
Technické služby mesta Stará Turá zabezpečujú kosenie trávnatých plôch postupne. Kapacitné využitie pracovníkov je teraz i cez víkend, kedy chodia tiež kosiť. Vďaka priaznivému počasiu v posledných týždňoch, tráva rastie enormne rýchlo. Veríme, že trávu pokosíme aj pred Vaším bytovým domom v čo najkratšom čase.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek - 23. máj 2017
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď ohľadom trvalého pobytu Stará Turá. Len ma ešte zaujíma, aká je u týchto ľudí úspešnosť preberania si tých zásielok? A keď vravíte, že za odpad platia, ako im mesto doručuje šek? Koľko ľudí z tých 181 reálne za odpad zaplatilo? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mnoho bezdomovcov má vytvorený buď priamo na pošte P.O.BOX, v ktorom si preberajú svoju poštu, prípadne majú uvedenú korešpondenčnú adresu na preberanie poštových zásielok alebo bývajú v podnájme, kde im pošta tieto zásielky doručuje. V tomto prípade na mesto Stará Turá nie sú doručované poštové zásielky pre všetkých bezdomovcov. Reálne si poštové zásielky prevezme iba malá časť týchto ľudí. Poplatok za odpad vyrubujeme pre každého občana ktorý má v meste Stará Turá trvalý pobyt vo výške 21,50 €. Občanom s trvalým pobytom Stará Turá je rozhodnutie vyvesené na oznamoch mesta, kde každý občan má možnosť takúto obálku si prevziať na evidencii obyvateľov mesta Stará Turá. Odpad zaplatilo reálne z týchto občanov asi 30 %. Ďalší občania, ktorí pracujú a nezaplatili sú vymáhaní exekučne.

Správne odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna - 10. máj 2017
Dobrý deň. Aspom touto cestou chcem poďakovať vedeniu DK Javorina - p. Adámkovej a jej spolupracovníkom za perfektnú starostlivosť o tento náš kultúrny stánok a s ním súvisiace kultúrne akcie, zájazdy, trhy, knižnica, múzeum, nový web, festival Divné veci.... Pani Adámková je človek na svojom mieste, žije pre DK Javorina a pod jej vedením došlo k výraznému posunu kultúry v našom meste. Ďakujem za občanov nášho mesta.

Odpoveď: Milá pani Anna,
ďakujem za Vaše pozitívne ladané slová adresované kolektívu Domu kultúry Javorina. Som úprimne rada, že sa zaujímate o kultúrne a spoločenské dianie v našom meste a tým i o našu prácu. Častokrát je to mravenčia práca, ktorú bežný návštevník vidí len čiastočne. V rámci možností sa snažíme Staroturiancom ponúknuť pestré kultúrne vyžitie. Nie vždy, sa však naša ponuka stretáva s dostatočným záujmom verejnosti. Preto vítame návrhy a pripomienky občanov, aby sme vedeli, čo by uvítali, o čo by mali záujem. Naším cieľom je zabezpečovať kultúru, ktorá by oslovila a hlavne spríjemnila uponáhľané dni našich spoluobčanov. Lebo i o tom je život. Aby Staroturianci mali možnosť kultúrneho vyžitia, rozptýlenia, aby deti boli vedené ku kultúre od malička, aby sa vytvorila komunita ľudí, ktorí budú hrdí na našu históriu, na to, že Stará Turá je naše mesto.
Vaša spokojnosť s činnosťou domu kultúry je zásluhou celého nášho kolektívu. Vážim si obetavosť mojich kolegov, ktorí svojej práci venujú nielen pracovný čas, ale častokrát i kus svojho osobného voľna. Váš príspevok potvrdzuje, že naša práca ma zmysel.

Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Andrea - 9. máj 2017
Dobrý deň. Som veľmi znepokojený ako "rýchlo" napreduje oprava-výmeny rozvodov potrubia v centre mesta a na Dibrovovej ulici. Prečo to všetko trvá tak dlho ? Osobne si myslím, že takéto práce a ktoré sú a ešte v centre mesta by sa mali vykonávať aj v neskorších poobedných hodinách prípadne v sobotu. Idete tu predsa o to, aby to bolo čím skôr hotové a nemali sme takto rozkopané centrum mesta. Nie je to pekný pohľad pre nás a ani pre návštevníkov mesta. Za 5 týždňov máme jarmok potom festival Divné veci (predtým den detí), tak hádam už nebude v centre mesta žiadna rozkopávka. Ďakujem za občanov.

Odpoveď: Dobrý deň,
Vaše znepokojenie samozrejme chápeme. Ani nás táto situácia neteší. Navrhujeme Vám, pani Andrea, stretnutie, na ktorom si môžeme celý problém osobne vysvetliť.

Jaroslav Filus, vedúci tepelno-technických zariadení, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: vladimír - 9. máj 2017
dobrý večer, rád by som sa v prvom rade chcel opýtať, koho to bol "skvelý" nápad, postaviť workautové ihrisko tesne pod oknami bytového domu, keď už sa teda tak stalo, mali by sa doriešiť aj nasledovné veci, pri ihrisku sú teraz najnovšie osadené 2 lavičky, na ktorých sa po večeroch stretáva mládež, z mobilov a iných zariadení si tu púšťajú nahlas hudbu (väčšinou tie repové blbiny s vulgárnymi nadávkami) , popritom škriekajú, vykrikujú - no des, nedá sa ani televízor poriadne pozerať a to ešte nie je ani leto, som zvedavý ako to bude vyzerať, keď budú prázdniny a ľudia budú nútení vetrať (mať pootvárané okná pre vysoké teploty), navyše sa tam občas (hlavne piatky a soboty) vo večerných hodinách stretávajú rôzne skupinky mládeže, pričom tam požívajú aj alkohol (lebo je tam tma ako vo vreci), v okolí žiadna lampa verejného osvetlenia, potom v takomto podguráženom stave "idú cvičiť" a podľa štýlu cvičenia toto ihrisko dlho nevydrží, chýba tu aj dajaká tabuľa s usmernením pre užívateľov (ako je to napríklad pri Multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ulici) , na ktorej by boli základné pokyny, napr. od kedy do kedy je možné využívať toto workautové ihrisko, že by na ňom (aj v jeho okolí) bolo zakázané piť alkohol, aby bol zákaz vstupu zo psami, lebo minule som si všimol, že mladík, ktorý si chcel ísť zacvičiť, musel najskôr z ihriska odstrániť "tmavohnedý pozdrav" po psíčkaroch, ktorí si sem zvykli vodiť svojich miláčikov, navyše sa tu psi pohybujú navoľno (bez obojkov a vôdzky). To je iba pár postrehov, ktoré som si všimol za zhruba mesiac, čo je ihrisko v prevádzke, takže by som chcel požiadať kompetentných, aby zjednali nápravu (lampy ver.osvetlenia a tabuľa s pravidlami), aby sa tam pre ihrisko, neznížila kvalita života tu bývajúcich občanov nášho malého, ale krásneho mestečka

Odpoveď: Dobrý deň,
mrzí nás, že máte takéto skúsenosti s ihriskom, ktoré má predovšetkým slúžiť k cvičeniu a udržiavaniu zdravého životného štýlu. Prípadné osvetlenie a možné oplotenie je finančne náročné a ťažko realizovateľné v tomto mieste. Tiež sa domnievame, že by to mohlo mať presne opačný efekt a zdržiavanie cvičiacich by bolo ešte do neskorších hodín. Tabuľa upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý kto vstupuje na workoutové ihrisko dodržiavať a rešpektovať. Taktiež voľný pohyb psov je v obytných častiach (zónach) mesta, na plochách verejnej zelene, ktoré sú súčasťou obytných častí a zón resp. nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti bytových domov týchto zón (vrátane mestských parkov alebo ich častí) zakázaný. Váš podnet sme taktiež postúpili MsP, ktorá bude toto ihrisko pri pravidelných obchôdzkach kontrolovať
V prípade, že nastane podobná situácia a máte podozrenie na požívanie alkoholu, prípadne na neprimerané správanie návštevníkov ihriska alebo voľne pohybujúceho sa psa odporúčame kontaktovať Mestskú políciu, ktorá je povinná situáciu riešiť a zjednať nápravu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá.

«  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  »