Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Doc. Ing. J. Borovský, PhD. - 23. jún 2017
Na stránke ú uvádzané investičné akcie do koncaroku 2016, chýbajú však tie aktuálne

Odpoveď: Dobrý deň, pán Borovský
ďakujeme za postreh, v najbližšej dobe bude i táto sekcia aktualizovaná o aktuálne skončené, rozpracované a plánované investičné akcie mesta. Zoznam dopĺňajú i naše organizácie a preto musíme všetky dodané údaje zosúladiť a spracovať k zverejneniu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Olinka - 21. jún 2017
Chcem sa spýtať, prečo deti nemajú mydla a papierové utierky na toaletach pri triedach, v družinách. V médiach všade počuť o žltačke, chorobách, deti vychovávame, učíme množstvo vecí, čo nebudú nikdy potrebovať, ale taký základ, že po WC si treba umyť ruky s mydlom v škole nepoznajú. Nepíšte mi, že v triede je mydlo, uterák, kde sa utieraju všetci, aj vy si umývate po WC ruky, v inej miestnosti, ako kde sa vykoná potreba, nech dieťa si ide umyť ruky do triedy, zazvoní, dávno zabudne, že si malo umyť ruky, a navyše pochytá všetky kľučky, no hygiena naša každodenná vitaj .....

Odpoveď: Dobrý deň,
v našej škole máme nielen v triedach, ale i na toaletách dávkovače na mydlá, ktoré pravidelne dopĺňame. Deti si mali do tried priniesť na začiatku školského roka uteráčik, do ktorého si utierajú ruky. V školských kluboch si deti utierajú ruky do papierových utierok, niekde do prinesených uteráčikov. Každému z nás záleží na tom, aby sa u detí budovali hygienické návyky, ku ktorým ich v škole vedieme. Myslím, že veľa závisí aj na rodičoch, ktorí by mali poučiť svoje dieťa o hygiene a zabezpečiť mu pravidelné vymieňanie uteráka.

Základná škola Stará Turá

Otázka od: Ján K. - 21. jún 2017
Dobrý deň. Robíte druhý krát "výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu Stará Turá". Pri prvom výberovom bola požiadavka aj vysokoškolské ekonomické vzdelanie, pri druhom už netreba. Prečo ? Niečo sa zmenilo ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
Výberové konania vypisuje (vyhlasuje) zamestnávateľ v súlade s prijatým pracovným poriadkom organizácie, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme s poukazom na katalóg pracovných činností, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť a určuje kvalifikačné predpoklady zamestnancov verejnej správy. Rozhodnutie o požiadavkách na typ vzdelania, resp. odbor vzdelania ak priamo nie je určený v katalógu pracovných činností, určí zamestnávateľ a ten môže rozhodnúť, že bude požadovať iba vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Na predchádzajúcom výberovom konaní sa zúčastnili dve uchádzačky, z toho jedna nesplnila kvalifikačné predpoklady a druhá vo výberovom konaní odborne neuspela. Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto s tým, že výberová komisia po skončení výberového konania odporučí primátorke mesta najlepšieho uchádzača na obsadenie tohto miesta.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Roman - 20. jún 2017
Prosím kedy bude doriešená Štúrova ulica pre chodcov? Stále tam chýba chodník v najnebezpečnejšom úseku od križovatky pred bytovkou až po zákrutu hore. Jedná sa o miesto ktoré je neosvetlené a nebezpečné. Autá tam vyletujú zo zákruty a majú vážny problém, kde sa vyhnúť chodcom ktorý idú po ceste. Odpoveď tipu nie sú peniaze prosím nepíšte, ak sa našli peniaze na novú dlažbu pred hotelom Lipa, na 2 súkromné vjazdy do kvetinárstva Iris, tak určite sa nájdu aj na 100 metrový chodník. Tiež by bolo vhodné nakoľko máme už koniec Júna pozametať celý chodník aj ulicu od posypového materiálu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je v programe materiál – návrh na rekonštrukcie chodníkov. V návrhu je zahrnuté i dobudovanie chodníka na Ul. Štúrovej oproti bytovke vo svahu. V prípade, že materiál bude schválený MsZ, tak sa pristúpi k rekonštrukcii i v tejto časti mesta Stará Turá. Posypový materiál po zimnej údržbe bol uprataný i zametaný v celom meste. Je možné, že vzhľadom na veterné počasie i búrky sa znova nahromadili nečistoty a bude potrebné opätovné pozametanie, nielen tejto ulice. Momentálne sa kosia trávnaté plochy v meste a po skončení tejto činnosti zaradíme zametanie do plánu. Čo sa týka súkromných vjazdov do kvetinárstva, tie si hradil majiteľ na vlastné náklady.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Robo - 19. jún 2017
Rád by som vedel, kedy budú renovované - natreté prechody pre chodcov v našom meste na štátnych cestách ? Už sú videť minimálne. Na mestských cestách sa postupne obnovujú, ale na štátnych minimum. Pozrite si napríklad ulicu SNP. Na čo sa čaká ? Takéto dôležité veci by nemali byť na štátnych cestách dávno spravené ? Ďakujem za chodcov.

Odpoveď: Dobrý deň,
požiadavku na obnovu priechodov pre chodcov na cestách v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Stará Turá urgovalo už v mesiaci máj. Na základe telefonického vyjadrenia p. Mikuša zo Správy ciest TSK sa predmetné úpravy a teda vyznačenia priechodov pre chodcov v meste Stará Turá vykonajú do konca mesiaca jún 2017.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter - 16. jún 2017
Dobry den, Rad by som sa informoval, ci na ulici SNP 149/60 (na rohu skolky) sa jedna o vyhradene parkovacie miesto alebo nie? Predpokladam, ze nie nakolko je parkovaci box "vyznaceny" iba vyblednutou zltou ciarou a nie oznacenim vyhradeneho parkovacieho miesta ako uklada zakon. Pytam sa preto, ci existuju nejake zakonne prekazky tam parkovat i ostatnim vozidlam a nielen vozidlam toho jedneho majitela? Tie zlte ciary totizto dost matu nas vodicov, ci mozno na tom mieste bez porusenia predpisov zaparkovat alebo nie. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovacie miesto je riadne prenajaté a zaplatené. Majiteľ, ktorý predmetné parkovacie miesto užíva má tento priestor prenajatý pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom. Ak na dodatkovej tabuľke nie je uvedené inak, na takomto mieste potom smie parkovať len vozidlo s evidenčným číslom, ktoré je uvedené na tejto tabuľke označujúcu parkovacie miesto. Nájomca parkovacieho miesta bol upozornený, že práve na tabuľke bolo iné evidenčné číslo vozidla. Tento nesúlad musí nájomca napraviť a odstrániť osobne. V prípade parkovania iných vozidiel sa jedná o porušenie predpisov a je možnosť uloženia pokuty.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Karol - 14. jún 2017
Dobrý večer, rád by som vedel kedy bude správca byt. domov Technotur posielať ľudom preplatky z vyúčtovania za minulý rok. Ďakujem. Karol.

Odpoveď: Vážený pán Karol,
podľa zmluvy o správe bytového domu je správca povinný vyúčtovaný preplatok vrátiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania tomuto vlastníkovi. Vyplácanie preplatkov realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty v priebehu mesiaca jún 2017.

správa bytov, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Peter - 12. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, kde by som si mohol pozrieť fotky podujatí, ktoré sa konaly na Starej Turej? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter
fotky z akcií konaných v meste Stará Turá väčšinou uverejňujeme v galérii na webovej stránke mesta. Nakoľko však web stránka prechádzala inováciou, ostala nám táto sekcia zatiaľ neaktualizovaná. Postupne ju však budeme upravovať a pribudnú tiež fotografie z posledne konaných podujatí a akcií. Prosíme o trpezlivosť a veríme, že už v najbližšom čase si budete môcť prezrieť požadované fotografie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 31. máj 2017
Krásny, slnečný deň Vám prajem! Vzhľadom na to, že na Starej Turej v krátkej budúcnosti bude mimo iné i významné, medzinárodné športové podujatie na Slovensku - cyklistické preteky "Okolo Slovenska" a to dvojnásobným prejazdom v častiach Starej Turej (príjazd od Vaďoviec smer na Hrubú stranu a následne od Hrnčiarového smer na Papraď, Poriadie), zatiaľ som nezazrel upútavku (prečo?) na uvedené podujatie v uliciach mesta, ani na web stránke Starej Turej. Myslím, že významnejšiu reklamu, ako sú uvedené preteky pre mesto a okolie, je celkom obtiažne zabezpečiť na medzinárodnej úrovni. S pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš
tieto preteky organizačne zabezpečuje Slovenský zväz cyklistiky. Veľmi radi by sme informovali občanov o tomto podujatí, či už na webe alebo na výlepných plochách, avšak zo strany organizátora nebola iniciatíva o propagáciu a nebol nám zatiaľ zaslaný ani materiál k propagácii. Splnili si len oznamovaciu povinnosť o čiastkovom prechode trasy cez územie nášho mesta. V prípade, že nám bude poskytnutý informačný materiál k pretekom (plagáty) budeme o predmetnom podujatí informovať aj našich občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Dominik - 31. máj 2017
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať či by sa na ulici SNP 70 od potoka nedalo niečo spraviť s gaštanom, mame tu čím ďalej tým väčšie problémy s bodavým hmyzom ktorých počet sa tu každoročne zväčšuje a začínajú sa domácniť na balkónoch bytov. Viem že prípadne odstránenie by síce problém vyriešilo ale bola by to vzhľadom k veku a zdraviu stromu škoda. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
zvýšený výskyt bodavého hmyzu môže súvisieť s kvitnutím uvedenej dreviny (gaštanu). Ak by problém pretrvával i po jej odkvitnutí, je potrebná obhliadka a v prípade výskytu hmyzu situáciu riešiť prostredníctvom zásahu hasičského zboru alebo deratizačnej firmy.

Mgr. Jarmila KNAPOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: veronka - 24. máj 2017
1. Prosím Vás, robíte niečo preto, aby tu vznikali postupne cyklochodníky? A čo? 2. Ďalej chodník na Dubník v nevyhovujúcom stave. 3. Schody nad staršou bytovkou nad Chiranou su rozbité, bezpečosť ohrozujúce. 4. Deti v MS v areáli ZS sa nemajú kde vonku hrať, žiadne ihrisko tam nie je. 5. Neuvažujete nad diskusiou mesta s občanmi prostredníctvom FB? Ako to majú okolité mestá?

Odpoveď: Dobrý deň,
K otázke č. 1: Nakoľko si uvedomujeme, že prevažná väčšina jázd v meste je kratšia než 2 km a vo väčšine prípadov sa v 5-miestnom aute vezie 1 človek, čo zvyšuje nároky na parkovacie miesta, zhoršuje kvalitu životného prostredia a hlavne preplňuje miestne komunikácie v čase dochádzania do práce (ulica Dibrovova a Jiráskova), mesto v súčasnosti pripravuje výber projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu cyklochodníkov v rámci mesta Stará Turá. Prioritou č.1 je dochádzanie do práce a do školy na bicykli aby sa odľahčila doprava na cestách a prioritou č. 2 je prepojenie mesta Stará Turá s Dubníkom I. tak, aby bola vylúčená Mýtna ulica (od hasičskej zbrojnice po čerpaciu stanicu). Nakoľko šírkové pomery v rámci mesta neumožňujú budovať cyklochodníky v zelených plochách, realizácia je plánovaná v rámci existujúcich komunikácií a chodníkov (formou rozšírenia) v zmysle platných noriem.
Navrhnuté trasovanie: Cyklochodník povedie od Mestského úradu Stará Turá po miestnej komunikácií Hurbanovej ulice. Následne priechodom cez Mýtnu ulicu sa dostaneme na chodník okolo polikliniky k administratívnej budove Chirany, ďalej po pravostrannom brehu potoka popri oplotení k Elsteru. Pomedzi areál Elsteru a Justuru (tu musí dôjsť k dohode medzi mestom a majiteľmi podnikov) sa napojí poľnou cestou na Topoľovú alej a na Dubník I. V rámci tohto projektu je navrhnuté riešenie cyklochodníka z Kórei a z lokality Nad Chiranou pre napojenie do mesta po ulici Štúrovej a ďalej po ulici Mýtnej – ideálne po chodníku situovanom od Polikliniky a pre prepojenie Lokality nad Chiranou s Dubníkom a priemyselným parkom viesť trasovanie po miestnej komunikácií Lúčna a Sadová a vybudovať cyklochodník medzi rodinnými domami a bytovými domami s napojením na existujúci prechod pre chodcov pri čerpacej stanici (potrebné vyznačiť aj prechod pre cyklistov).
Navrhnuté trasovanie musí byť zvážené projektantom a odsúhlasené dopravným inžinierom. Finálna trasa bude teda upravená pri spracovávaní projektu na základe zistených priestorových možností a vlastníckych práv k pozemkom. V rámci projektu by mala byť riešená aj cyklistická infraštruktúra. Pre ideálne využívanie cyklochodníkov je potrebné vyriešiť v niektorých lokalitách parkovanie automobilov na cestách. V rámci riešenia cyklotrás sme v roku 2016 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu na dobudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. Cieľom projektu je zrekonštruovať, opraviť, dobudovať a poprepájať cesty v lesoch Bielych Karpát na cyklotrasy, tak aby sme dosiahli ucelený cykloprodukt v cezhraničnom regióne a zároveň prepojili popod Veľkú Javorinu 2 dôležité cyklokoridory – Vážsku cyklomagistrálu a Cyklotrasu Baťov kanál popri rieke Morave. Predmetom projektu bude aj ich značenie a drobná infraštruktúra. Konkrétne v rámci mesta Stará Turá bude realizovaný projekt, ktorý dalo spracovať Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu regiónu pod Veľkou Javorinou“, ktorý uvažuje v k.ú. Stará Turá s rekonštrukciou cca 1 km lesnej cesty v lokalite Hlavina a vyznačiť úsek cca 12 km cyklotrasy (od hotela Lipa cez Topoleckú, Hlavinu s napojením na nemapovanú cestu až po hranicu s ČR). Projektová dokumentácia rieši okrem úpravy lesnej cesty aj osadenie značenia, ktoré budú umiestnené na 4 ks existujúcich a 7 ks nových cyklosmerovníkoch. Ako hlavný partner projektu bude v prípade získania NFP obec Stará Myjava a hlavným cezhraničným partnerom bude mesto Veselí nad Moravou.

K otázke č. 2: Chodník i cestná komunikácia je zaradená do projektu rekonštrukcie topoľovej aleje, kde by sa mali predmetné nedostatky riešiť.

K otázke č. 3: Na podobný typ otázky k týmto schodom sme odpovedali v príspevkoch nižšie. Schody sú zahrnuté do zásobníka opráv k ďalším problémovým miestam v našom meste.

K otázke č. 4: V súčasnosti sa pripravuje projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ pre podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 (ďalej len „výzva“) za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. Zámerom je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií. V rámci tohto podprogramu chceme predložiť projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“, ktorý rieši výstavbu povrchu detského ihriska a dodávku a osadenie vybavenia detského ihriska - súboru hracích prvkov.

K otázke č. 5: V súčasnej dobe nad týmto druhom komunikácie mesto neuvažuje. Do budúcnosti však nevylučujeme aj takúto možnosť priniesť informácie o meste bližšie k občanom.

Ing. arch. Katarína ROBEKOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ; Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Zlatka - 24. máj 2017
Prosim vas,ako je na tom mesto s najomnymi bytmi?su vsetky obsadene?popripade,neuvazuje sa o vystavbe novych najomnych bytov,kde by boli aj 3 izbove?nie kazdy moze ziskat hypoteku a prenajmy u nas v meste su naozaj dost drahe.dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky nájomné byty, ktoré mesto vlastní sú momentálne obsadené. Záujemca o takýto byt, musí mať v prvom rade u nás evidovanú žiadosť o pridelenie bytu, ktorú evidujeme v zozname uchádzačov o byt. Taktiež musí spĺňať určité podmienky stanovené právnymi predpismi. Čo sa týka 3-izbových bytov, mesto vlastní aj takéto byty. S novou výstavbou sa v súčasnej dobe neuvažuje.

Majetkové odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna - 23. máj 2017
Rada by som sa opýtala ako je to s kosením trávy v meste. Pýtam sa preto , že som zaregistrovala že v niektorých miestach sa kosí tento rok už druhý a aj tretí krát a podotýkam, že to nie sú frekventované miesta ako napr. námestie, čo treba rešpektovať. Pýtam sa ,že či sme my občania 3. triedy ,keď máme okolo domu trávu po kolená( miestami i vyššie) a plné byty semien púpavy a inej buriny. Trávy už začínajú kvitnúť .Som alergička a robí to nie len mne, ale i ostatným alergikom značné ťažkosti . To musíme čakať až bude jarmok? Potom sa to snáď pokosí. Konkrétne sa jedná o bytový dom na ulici Gen.M.R.Štefanika č.365

Odpoveď: Dobrý deň,
Technické služby mesta Stará Turá zabezpečujú kosenie trávnatých plôch postupne. Kapacitné využitie pracovníkov je teraz i cez víkend, kedy chodia tiež kosiť. Vďaka priaznivému počasiu v posledných týždňoch, tráva rastie enormne rýchlo. Veríme, že trávu pokosíme aj pred Vaším bytovým domom v čo najkratšom čase.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek - 23. máj 2017
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď ohľadom trvalého pobytu Stará Turá. Len ma ešte zaujíma, aká je u týchto ľudí úspešnosť preberania si tých zásielok? A keď vravíte, že za odpad platia, ako im mesto doručuje šek? Koľko ľudí z tých 181 reálne za odpad zaplatilo? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mnoho bezdomovcov má vytvorený buď priamo na pošte P.O.BOX, v ktorom si preberajú svoju poštu, prípadne majú uvedenú korešpondenčnú adresu na preberanie poštových zásielok alebo bývajú v podnájme, kde im pošta tieto zásielky doručuje. V tomto prípade na mesto Stará Turá nie sú doručované poštové zásielky pre všetkých bezdomovcov. Reálne si poštové zásielky prevezme iba malá časť týchto ľudí. Poplatok za odpad vyrubujeme pre každého občana ktorý má v meste Stará Turá trvalý pobyt vo výške 21,50 €. Občanom s trvalým pobytom Stará Turá je rozhodnutie vyvesené na oznamoch mesta, kde každý občan má možnosť takúto obálku si prevziať na evidencii obyvateľov mesta Stará Turá. Odpad zaplatilo reálne z týchto občanov asi 30 %. Ďalší občania, ktorí pracujú a nezaplatili sú vymáhaní exekučne.

Správne odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna - 10. máj 2017
Dobrý deň. Aspom touto cestou chcem poďakovať vedeniu DK Javorina - p. Adámkovej a jej spolupracovníkom za perfektnú starostlivosť o tento náš kultúrny stánok a s ním súvisiace kultúrne akcie, zájazdy, trhy, knižnica, múzeum, nový web, festival Divné veci.... Pani Adámková je človek na svojom mieste, žije pre DK Javorina a pod jej vedením došlo k výraznému posunu kultúry v našom meste. Ďakujem za občanov nášho mesta.

Odpoveď: Milá pani Anna,
ďakujem za Vaše pozitívne ladané slová adresované kolektívu Domu kultúry Javorina. Som úprimne rada, že sa zaujímate o kultúrne a spoločenské dianie v našom meste a tým i o našu prácu. Častokrát je to mravenčia práca, ktorú bežný návštevník vidí len čiastočne. V rámci možností sa snažíme Staroturiancom ponúknuť pestré kultúrne vyžitie. Nie vždy, sa však naša ponuka stretáva s dostatočným záujmom verejnosti. Preto vítame návrhy a pripomienky občanov, aby sme vedeli, čo by uvítali, o čo by mali záujem. Naším cieľom je zabezpečovať kultúru, ktorá by oslovila a hlavne spríjemnila uponáhľané dni našich spoluobčanov. Lebo i o tom je život. Aby Staroturianci mali možnosť kultúrneho vyžitia, rozptýlenia, aby deti boli vedené ku kultúre od malička, aby sa vytvorila komunita ľudí, ktorí budú hrdí na našu históriu, na to, že Stará Turá je naše mesto.
Vaša spokojnosť s činnosťou domu kultúry je zásluhou celého nášho kolektívu. Vážim si obetavosť mojich kolegov, ktorí svojej práci venujú nielen pracovný čas, ale častokrát i kus svojho osobného voľna. Váš príspevok potvrdzuje, že naša práca ma zmysel.

Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Andrea - 9. máj 2017
Dobrý deň. Som veľmi znepokojený ako "rýchlo" napreduje oprava-výmeny rozvodov potrubia v centre mesta a na Dibrovovej ulici. Prečo to všetko trvá tak dlho ? Osobne si myslím, že takéto práce a ktoré sú a ešte v centre mesta by sa mali vykonávať aj v neskorších poobedných hodinách prípadne v sobotu. Idete tu predsa o to, aby to bolo čím skôr hotové a nemali sme takto rozkopané centrum mesta. Nie je to pekný pohľad pre nás a ani pre návštevníkov mesta. Za 5 týždňov máme jarmok potom festival Divné veci (predtým den detí), tak hádam už nebude v centre mesta žiadna rozkopávka. Ďakujem za občanov.

Odpoveď: Dobrý deň,
Vaše znepokojenie samozrejme chápeme. Ani nás táto situácia neteší. Navrhujeme Vám, pani Andrea, stretnutie, na ktorom si môžeme celý problém osobne vysvetliť.

Jaroslav Filus, vedúci tepelno-technických zariadení, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: vladimír - 9. máj 2017
dobrý večer, rád by som sa v prvom rade chcel opýtať, koho to bol "skvelý" nápad, postaviť workautové ihrisko tesne pod oknami bytového domu, keď už sa teda tak stalo, mali by sa doriešiť aj nasledovné veci, pri ihrisku sú teraz najnovšie osadené 2 lavičky, na ktorých sa po večeroch stretáva mládež, z mobilov a iných zariadení si tu púšťajú nahlas hudbu (väčšinou tie repové blbiny s vulgárnymi nadávkami) , popritom škriekajú, vykrikujú - no des, nedá sa ani televízor poriadne pozerať a to ešte nie je ani leto, som zvedavý ako to bude vyzerať, keď budú prázdniny a ľudia budú nútení vetrať (mať pootvárané okná pre vysoké teploty), navyše sa tam občas (hlavne piatky a soboty) vo večerných hodinách stretávajú rôzne skupinky mládeže, pričom tam požívajú aj alkohol (lebo je tam tma ako vo vreci), v okolí žiadna lampa verejného osvetlenia, potom v takomto podguráženom stave "idú cvičiť" a podľa štýlu cvičenia toto ihrisko dlho nevydrží, chýba tu aj dajaká tabuľa s usmernením pre užívateľov (ako je to napríklad pri Multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ulici) , na ktorej by boli základné pokyny, napr. od kedy do kedy je možné využívať toto workautové ihrisko, že by na ňom (aj v jeho okolí) bolo zakázané piť alkohol, aby bol zákaz vstupu zo psami, lebo minule som si všimol, že mladík, ktorý si chcel ísť zacvičiť, musel najskôr z ihriska odstrániť "tmavohnedý pozdrav" po psíčkaroch, ktorí si sem zvykli vodiť svojich miláčikov, navyše sa tu psi pohybujú navoľno (bez obojkov a vôdzky). To je iba pár postrehov, ktoré som si všimol za zhruba mesiac, čo je ihrisko v prevádzke, takže by som chcel požiadať kompetentných, aby zjednali nápravu (lampy ver.osvetlenia a tabuľa s pravidlami), aby sa tam pre ihrisko, neznížila kvalita života tu bývajúcich občanov nášho malého, ale krásneho mestečka

Odpoveď: Dobrý deň,
mrzí nás, že máte takéto skúsenosti s ihriskom, ktoré má predovšetkým slúžiť k cvičeniu a udržiavaniu zdravého životného štýlu. Prípadné osvetlenie a možné oplotenie je finančne náročné a ťažko realizovateľné v tomto mieste. Tiež sa domnievame, že by to mohlo mať presne opačný efekt a zdržiavanie cvičiacich by bolo ešte do neskorších hodín. Tabuľa upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý kto vstupuje na workoutové ihrisko dodržiavať a rešpektovať. Taktiež voľný pohyb psov je v obytných častiach (zónach) mesta, na plochách verejnej zelene, ktoré sú súčasťou obytných častí a zón resp. nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti bytových domov týchto zón (vrátane mestských parkov alebo ich častí) zakázaný. Váš podnet sme taktiež postúpili MsP, ktorá bude toto ihrisko pri pravidelných obchôdzkach kontrolovať
V prípade, že nastane podobná situácia a máte podozrenie na požívanie alkoholu, prípadne na neprimerané správanie návštevníkov ihriska alebo voľne pohybujúceho sa psa odporúčame kontaktovať Mestskú políciu, ktorá je povinná situáciu riešiť a zjednať nápravu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá.

Otázka od: Mário - 9. máj 2017
Dobrý deň, začnem tým, že som veľmi rád investícii OCTAGO workout parku na Hurbanovej ulici. Keď prechádzam okolo, je tam rušno, niektoré deti, dorastenci, juniori cvičia. Na druhej strane sa mi však nepáči, že niektoré 6-10 ročné deti si z toho spravili ihrisko, jazdia tam na bicykloch, kolobežkách, zo susednej stavby kaviarne sa tam povaľujú palety, dosky, hranoly a konáre z okolitých stromov, deti si tam s nožíkmi strúhajú paličky a pod...Nebola to určite lacná investícia a takýmto štýlom bude za pár mesiacov - rokov z Octago workout parku zrúcanina. Bol som svedkom, kde dokonca jeden dospelý človek upozornil niektoré "hrajúce" sa deti v parku s odôvodnením, že prak nie je určený na hranie, ale na cvičenie, na čo sa druhý dospelý človek (pravdepodobne rodič niektorého z hrajúcich sa detí) "osočil", že kde sa majú deti hrať? Samozrejme, že neuspel s vysvetlením, že park nie je na hranie. Takýmto prístupom aj niektorých rodičov bude naozaj v blízkej dobe z parku zrúcanina a som presvedčený, že potom ten dotyčný rodič sa bude sťažovať, že v meste sa nič nerobí a nebuduje. Prechádzam tade častejšie a v podstate tam vidím stále tie isté deti v čase od 17-18h, možno by nezaškodilo, keby sa tam pozrela mestská polícia a aspoň upozornila deti, že to nie je hranie. Z mojej strany je to hlavne príspevok, nechcem tým deti uberať o zábavu a hry, ale som presvedčený, že hrať by sa mali niekde inde ako vo workout parku. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
Na podobný podnet sme odpovedali nižšie. Bohužiaľ, nedokážeme ovplyvniť nedisciplinovanosť niektorých ľudí a hlavne detí. V tomto prípade by mali zasiahnuť hlavne rodičia. Žiaľ, nie vždy tomu tak je. Tabuľa usmerňujúca i upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý návštevník rešpektovať a dodržiavať. Váš podnet sme poslali aj MsP, ktorá bude i toto ihrisko pri pravidelných obchôdzkach kontrolovať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jaroslava F. - 5. máj 2017
Veľmi by mňa, a istotne aj iných občanov mesta zaujímalo, k čomu "slúži" tá trávnatá plocha? Žiadne lavičky, nič pre ľudí kde by si oddýchli . Za obeť padli drevené obchodíky, kde človek niečo kúpil so sľubom, že čo všetko tam bude. No a čo tam je?Ľudia staršieho veku si nemajú kde slušne posedieť. Na námestí sú samé deti na bicykloch, mamičky, čo si na deti nedávajú pozor, nech si deti robia čo chcú a v neposlednej rade "výrastkovia" na rôznych dopravných prostriedkoch, ktorí majú dojem, že to je ihrisko. Policajti s rukami za chrbtom, vo veľkej debate okolo chodia, no ale aby upozornili, že to nie je pretekárska dráha, to oni neurobia. Tak sa pýtam, to bolo urobené na "ukážku", že aj na Turej máme trávnatú plochu, kde nič nie je a zrejme ani nebude? Na nič nie sú peniaze, vedenie mesta do ulíc nevyjde, aby videlo, čo chýba a čo "ohromné sa tu za posledné obdobie urobilo". Je to ostuda, okolité dediny sú na tom lepšie, krajšie a z nášho mesta ostáva dedina. Lidl, Kaufland tu nehrozí, lebo to bolo vysvetlené, že tu žije nesolventné obyvateľatvo. Oni majú autá, no a kto ho nemá, alebo je už starý, nech si pomôže ako vie. To je "záslužná" práca pre ľudí.Pochopte už, že treba pozerať na potreby ľudí, a nie na svoje zabezpečenie na dôchodok.

Odpoveď: Dobrý deň,
Trávnatá plocha na Mierovej ulici vznikla po odstránení unimobuniek, ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave a boli riešené ako dočasné. Tieto stavby boli skolaudované v roku 1992 ako dočasné stavby na dobu 25 rokov. Od roku 2015 sa realizovala v tomto území rekonštrukcia pešej zóny od kvetinárstva Iris smerom k bytovému domu „Zetko“ položením zámkovej dlažby a výmenou svietidiel. Následne prebehla rekonštrukcia spevnených plôch smerom na Ul. Mierovú. Ďalej boli v tejto časti osadené fitness prvky, workoutové ihrisko, zrealizovaný bol chodník od kvetinárstva IRIS smerom k Hurbanovej ulici a prevedené terénne a sadové úpravy. Záujem občanov mesta o osud tohto územia a o pripravované riešenia do budúcnosti bol impulzom pre vytvorenie spolupráce s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov, ktorá zadala študentom pre ich študentské práce tento priestor na Mierovej ulici. Študentské práce boli prezentované v rámci výstavy „Nová architektúra pre mesto Stará Turá“ inštalovanej v Stredisku cezhraničnej spolupráce v DK Javorina začiatkom roka 2016. Predmetom zadania bolo navrhnúť polyfunkčný dom s bytmi pre rôzne sociálne i vekové skupiny, ktorý vytvára nielen kvalitné obytné prostredie, ale zároveň ponúka aj nové možnosti využívania verejného priestoru na predmetnom pozemku. Občania mohli prostredníctvom ankety priamo na výstave vyjadriť svoj názor, ktorá zo štúdii sa im páči. Išlo však o overenie možností, ako využiť priestor pre polyfunkčný objekt a prezentovať ich obyvateľom. Tieto návrhy však nie sú definitívne a v konečnom dôsledku posledné slovo bude mať investor a mesto. V prípade, že sa nájde vhodný investor, bude možné začať s realizáciou výstavby vybraného polyfunkčného objektu. Mesto Stará Turá túto plochu zatrávnilo a vysadilo zeleň tak, aby zostala možnosť osadiť v tomto priestore či už polyfunkčný objekt, alebo (v prípade zmeny územného plánu) vybudovať park známych osobností. Ako dočasné riešenie sa tak vybudovala verejná zelená plocha, ktorú bude možné využívať na oddych obyvateľov.

Ing. arch. Katarína ROBEKOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: janíčko - 5. máj 2017
Prosím Vás, mal som tu mamu a chcela sa ísť prejsť, veľmi sa zranila na schodoch nad bytovkou nad lentilkami, išla smer hore, neviem ako sa volá tá ulica na Štúrovu ulicu, schody rozpadnuté sú nad činžiakom (čo je nad lentilkami). Bol sa tam niekto pozrieť?

Odpoveď: Dobrý deň,
Predmetné schody sú zaradené do zásobníka opráv k ďalším problémovým miestam v našom meste. Kapacitná vyťaženosť pracovníkov Technických služieb, nám dovoľuje ročne pokryť najnutnejšie opravy a rekonštrukcie. Chápeme, že občania uprednostňujú požiadavku opravy v blízkosti svojich bytových domov, avšak prioritné sú opravy, kde je frekvencia obyvateľov oveľa väčšia. Prioritné rekonštrukcie sa tiež prejednávajú v komisií MsZ, ktorá vzhľadom na finančnú náročnosť dáva odporúčanie k realizácii. Boli by sme najradšej, keby takýchto problémových miest v Starej Turej v bolo čo najmenej. Mesto Stará Turá chce túto situáciu riešiť mimoriadnym zvýšením rozpočtových prostriedkov na opravy chodníkov. Návrh sa pripravuje na júnové zasadnutie MsZ.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek - 5. máj 2017
Dobrý deň, ako je možné, že také množstvo ľudí má uvedený trvalý pobyt mesto Stará Turá, keď sa tu stále dokola zverejňujú oznámenia o doručení písomnosti? To sú bezdomovci? Ako to mesto rieši? Aké má s tým spojené náklady? Má mesto z týchto ľudí nejaký príjem? Platia títo ľudia za odvoz odpadu? Ako? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálny počet občanov vedených s trvalým pobytom na mesto Stará Turá je 181. Títo občania sú v evidencií podľa zák. č. 253/1998 Z. z. – Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. A teda napr. ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností, alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu, ďalej na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo, taktiež ak budova zanikla – občan sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Tento právny stav automaticky neznamená, že občan s trvalým pobytom mesto Stará Turá je bezdomovec (z pohľadu sociálneho stavu). Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť. Poplatok za odpad platia aj občania, ktorí majú trvalý pobyt mesto Stará Turá. Mesto taktiež i za takýchto občanov poberá zo štátneho rozpočtu podiel na dani z príjmov fyzických osôb.

Správne odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ondrej - 4. máj 2017
Dobrý deň. Chcel by som požiadať vedenie mesta, aby sa opravy chodníkov v našom meste nerealizovali tryskovou metódou, ktorú využívajú roky veľmi radi technické služby. Vyzerá to strašne. Každý sa snaži takto opravedné chodníky obísť aby si nezničil topánky a prípadne neutrpel úraz zaborením do "zvláštnej hmoty". Na chodníky to nie je vhodná metóda, radšej opraviť za tie isté peniaze menej ako používať túto metódu. Napíše mi, ktoré mesto v okolí to ešte používa. Vyjadrenie technických služieb tu nezverejňujte, keďže oni si tento typ "opravy" budú zastávať. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
môžeme Vás ubezpečiť, že v tomto roku sa opravy chodníkov nebudú realizovať tryskovou metódou. Nové opravy, ktoré sa zatiaľ uskutočnili boli vykonané liatym asfaltom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Martin - 25. apríl 2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať prečo pribudli nové značky zákaz vjazdu pre všetky vozidlá v časti nad Hlavinou smerom na "novú cestu" na Moravu? Som cyklista a je to moja obľúbená a často jazdená trasa. Rozumiem, že sa tam ťaží drevo, ale nestačila by tam značka pre zákaz vjazdu motorových vozidiel? Takto len pribúdajú obmedzenia pre športovcov, keďže tu nemáme ani len cyklochodníky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
dopravné značky sú na lesných cestách v užívaní Lesoturu umiestnené podľa projektu dopravného značenia z dátumu 4/2016 i podľa staršieho usmernenia z ministerstva. Dopravná značka B3 znamená „Zákaz vjazdu všetkým motorových vozidiel“ ktorá cyklistov neobmedzuje a nahradila staršiu značku B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ ktorá vjazd cyklistom zakazovala. Pripomíname tiež, že na lesných cestách je jazda motorových vozidiel (mimo viditeľne označených vozidiel lesnej prevádzky a lesnej, vodnej, poľovnej stráže, stráže prírody ) zakázaná podľa paragrafu §31 ods.1 písm. d) zákona o lesoch č.326/2005, čiže dopravná značka tam nemusí byť! Takisto oblasť, ktorú v otázke spomínate je chránená krajinná oblasť, druhý stupeň ochrany, kde je vjazd motorovým vozidlom zakázaný (Zákon o ochrane prírody 543/2002, §13 ods.1 písm. a).

Ing. Ivan Durec LESOTUR, s. r. o.

Otázka od: Alena - 10. apríl 2017
Dobrý večer pani Ing.Janka Vráblová, Normálne by som zavolal ako reakciu na Vašu odpoveď, no nemám naVás číslo, tak píšem. To je neskutočné trápne, ale práve Vy sa už v tomto fóre opakujete rok po roku, že na ihrisko v lokalite nad Chiranou nie sú peniaze, alebo že to nie je zaradené do plánu výstavby atď. Naozaj je to minimálne tri krát, čo takto odpovedáte konkrétne Vy. Je to naozaj trápne, lebo na Vás by človek povedal, že ste žena s rozhľadom a aktívnym prístupom k riešeniu vecí. Preto sa pýtam, kedy konečne bude vybudované toto žiadané predmetné ihrisko v lokalite "Lentilky" nad Chiranou_"?!? Uvedomte si prosím, že v danej lokalite je sústredených najviac detí a že vždy bude, pretože sa jedná o nájomné byty. A pre každú mamičku je veľký problém ísť sa hrať s deťmi niekam do stredu mesta, lebo je to ďaleko a s mizerným prístupom. Celá rodina sme VOLILI pani primátorku Halinárovú a za odmenu sme doteraz nedostali nič, vôbec nič. Len od nás vyberáte nájomné a o kultúru bývania sa vôbec nestaráte. Nasťahovali ste nás sem a je Vám jedno, kde sa hrajú naše deti. Je to ostuda a je to otrasné keď sa porovnáme s nejakou zabudnutou dedinou. Vždy keď idú deti samé do školy, zo školy len sa trasieme ako pojdú po tom chodníku vedla cesty s divokou premávkou... Hlavne že pri Vás pani Vráblová, je ihrisko už 6 rokov. Ktohovie či ste si spočítali koľko je u Vás detí v okolí oproti čo je u nás. A keď hladáte peniaze, tak Vám poradíme: - Pozrite sa na o 200% predražený teplovod, ktorý sa má budovať /akcia Technotur/ a garantujem Vám, že nájdete minimálne 50 000,-EUR okamžite. - alebo to postavte ušetrenými peniazmi mesta, ktoré sa ušetrili nepreinvestovaním za minulé roky, viete sú to rádove milióny. Na koniec vyjadrujem len obyčajnú prosbu občana, aby ste sa konečne zobudili a zodpovedne riešili naše základné životné požiadavky, Aj keď viem, že mi znova napíšete, ako sa to nedá a aké je to problematické atď. Lebo, keď sa pozriete na mnohé odpovede mesta, sú práve také. "AKO SA TO NEDÁ...!!!" Osobne sa musíme hanbiť, že tu bývame.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alena,
otázka realizácie ihrísk či už v lokalite nad Chiranou alebo kdekoľvek v meste Stará Turá má oveľa náročnejší rozmer od žiadania, cez plán, financovanie až po konečnú realizáciu. Otázku, ktorú smerujete, konkrétne na mňa dokonca ani určená pre nás ako Technické služby nie je. Je však pravda, že na tieto otázky ohľadom ihrísk z veľkej časti odpovedáme my. Preto sa môžem domnievať, že sa Vám zdajú odpovede rovnaké. Nie je to však tak. Vždy sa snažíme pri tvorbe rozpočtu poukázať a upozorniť na požiadavky od občanov, i na potrebu dobudovania infraštruktúry mesta. Naopak je ťažké vyhovieť všetkým požiadavkám, nakoľko sú finančné prostriedky mesta obmedzené a je potrebná realizácia závažnejších oblastí ako sú napr. školy, škôlky, cesty, havarijné stavy a veľa iných zásadných problémov, ktoré si vyžadujú veľké balíky financií a ovplyvňujú chod celého mesta.
Avšak koncom roku 2015 sme na spomínanom sídlisku osadili detské hracie prvky. Aj keď sa to môže zdať, že je to málo, my sme sa tešili, že sa podarila aspoň táto realizácia. Naposledy som sa vyjadrovala k žiadosti od občanov na dobudovanie chodníkov, zelene a mobiliáru k týmto predmetným prvkom. A aj tam som informovala, že pri nasledujúcej tvorbe rozpočtu budeme tiež pamätať a pripomínať, že treba ešte túto oblasť postupne doriešiť. Skôr sa mi však zdá, že ste touto otázkou mali na mysli asi vybudovanie multifunkčného ihriska (väčšie, na loptové hry....). Veľká väčšina takýchto ihrísk, ktoré sú v meste k dispozícii bola vybudovaná za pomoci výziev, grantov alebo dotácii. I to, ktoré spomínate na ul. Dibrovovej - ako ste ho nazvali "pri nás" tak sa realizovalo z cudzích zdrojov (konkrétne dotácií) a nie programového rozpočtu mesta Stará Turá.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek - 10. apríl 2017
Dobrý deň, Prečo sa pri oprave priestoru pred umeleckou školou nedoriešil aj nevyhovujúci priechod pre chodcov? Tento priechod končí v tráve a na ceste a je to jediný priechod pre deti idúce do prvého stupňa ZŠ z druhej strany potoka na dlhom úseku. Takéto niečo by nemal schváliť nikto so zdravým rozumom. Ďakujem za skorú nápravu.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcia a obnova pôvodného chodníka sa realizovala minulý rok. Išlo o výmenu povrchu pôvodného chodníka. Už aj vtedy viedol priechod rovno do zelene, ale keďže chodník bol v zlom stave, tak to bolo menej vnímané. Teraz sa tento problém s vyústením priechodu zvýraznil, takže skutočne sa môže javiť ako nezmyselný. Bohužiaľ, v tomto prípade sa jedná o štátnu cestu. Priechody na štátnych cestách bude obnovovať správa ciest TSK priebežne v roku 2017.
Mesto Stará Turá ako aj Technické služby mesta, hľadajú najvhodnejšie riešenie úpravy tohto priechodu. Na akúkoľvek úpravu je však potrebný súhlas dopravného inšpektora a teda i príprava nového projektu dopravného značenia. Tieto súhlasy i projekt aj napriek tomu, že ide o štátnu cestu sa bude snažiť mesto Stará Turá získať, čo pri dnešnej legislatíve nie je jednoduchý proces.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav Pollák - 7. apríl 2017
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, dokedy ešte budú rozkopané chodníky pred Hotelom Lipa, Billou , Tescom a rozkopaný trávnik za pomníkom I.D.Dibrova ? Už viac ako mesiac sa v týchto miestach nič nedeje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o rozkopávkach, ktoré popisujete, sme už písali na inom mieste na stránke nášho mesta. Ani vtedy som sa nevedela vyjadriť, dokedy rozkopaný chodník a trávnik upravíme do pôvodného stavu. Ani dnes, mesiac po odstránení havárie na týchto miestach Vám s určitosťou neviem odpovedať, kedy zmizne oplotenie nad rozkopanými kanálmi.
Projekt na zrealizovanie opravy máme vypracovaný. Predizolované potrubie vyrobené. Situáciu „brzdí“ spracovanie projektu prenosného dopravného značenia. Nechcem sa na nikoho vyhovárať. Všetkých týchto odborníkov sme podľa nás včas oslovili, ale na každé takéto vyjadrenie sú lehoty. Aj keď budeme mať schválený a odsúhlasený projekt dopravným inšpektorátom, pred veľkonočnými sviatkami zase nechceme začať na tejto oprave pracovať, pretože sa môže zhoršiť počasie a odstaviť od kúrenia domácnosti práve v tomto čase nie je vhodné. Na záver si teda myslím, že s opravou začneme po Veľkej noci. To už verím, že dopravný projekt bude.
Tak ako som písala minule, ešte raz všetkým chcem poďakovať za trpezlivosť. Ani mňa tento stav neteší, ale naozaj sme podľa mňa vyvinuli z našej strany maximálne úsilie.

Ing. Zuzana Petrášová, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: ján - 7. apríl 2017
Dobrý deň, chcem sa pridať k pani Eve, prosím Vás, v čom by iní rodičia s ňou nezdieľali jej názor? Prosím o vysvetlenie. Internetové žiacke knižky v 21.st., prepáčte, samozrejmosť. To neznamená, že by deti nemali mať aj bežné žiacke knižky, ale internet, nemá každá domácnosť? Tak má sused, rodič má internet v práci, a dokonca je verejný internet v knižnici, ale to asi vy neviete. Na námestí je wifi. K tomu toľko. A ihrisko na 1.st, tak to je vizitka, deti zamazané z družiny denno denne, to nemyslím, že by s nimi nemali chodiť von, to je super, pani družinárky su super, starostlivé, ale nemajú inú možnosť, vďaka našim predstaviteľom mesta, kde s nimi ísť na dvor, iba na tu betonovu plochu a pod stromy, no a to tam je navyše a škôlka. To je skutočne taký problém im tam dať urobiť nejaké húpačky, preliezačky, domčeky, alebo niečo podobné? Ja teda, ako rodič nezdielam váš názor - pani z Mestského úradu.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
triedne rodičovské združenia v Základnej škole Stará Turá sa konali 28.3. a 29.3.2017. Na základe informácie vedenia školy zo strany rodičov neboli predložené žiadne námety, návrhy ani požiadavky obsahovo zhodné s Vašimi otázkami. S návrhmi a pripomienkami k práci školy je potrebné sa osobne obrátiť na riaditeľstvo základnej školy.

Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad

Otázka od: janka,danka,ivko,dominik.... - 30. marec 2017
Dobrý deň, prosím pre naše deti, čo bývame v lentilkách, prosím Vás, mohli by ste nám tam vysadiť nejaké stromy, kríky, kvety, viem, urobili ste tam "ihrisko", ale to je akoby ste na neupravenú plochu položili vázu, vôbec tam nie je chodník, nie je tam žiaden stromček, dokonca, nemáme ani pieskovisko, a detí tu máme teda neúrekom. Chýba niečo pre staršie deti. ĎAKUJEME Ivan

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ivan
V roku 2017 nie sú v rozpočte mesta Stará Turá plánované finančné prostriedky na zabezpečenie výsadby na sídlisko nad Chiranou. Snažíme sa však, ako náhradnú výsadbu osadiť stromčeky pred bytovkami. Pokúsime sa do budúcna navrhnúť možnosť úpravy okolia tohto ihriska tak, aby vyhovovala k spokojnosti občanov.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: evka - 27. marec 2017
Dávala som tu dotaz ohľadom toho, ako sa čo nedá. Veď ako je možné, že vy ako zriaďovateľ školy nemôžete napr. riešiť tie atlasy s vedením školy, prečo nemôže mesto urobiť tak málo pre deti, že by to nemuseli nosiť a atlasy tej škole kupi. Ďalej prečo do dnešného dňa nie je na ZS zavedený internetový systém známok , tak ako to je všade naokolo. Rodič si pozrie známky aj pubertiaka, ktorý ich nie vždy rád prizná, to je všade okolo normálna vec. Ale vy ako mesto, do toho neviete zasiahnuť. A čo sa týka tej policajnej hliadky pri autobuse z Paprade, je tam fakt každý deň? To podstrešenie, čo sa týka do telocvične malo byť už dávno, nie aby upotené deti chodili po vonku a o tom, že na tom dvore sa hrajú v hline, na jesen si kopu hnilé jablka, namiesto toho, aby mesto pustilo nejaké eura a dalo tam urobiť riadne ihrisko, no hanba. prepáčte je to do plaču. A to len oblasť školstva.

Odpoveď: Dobrý deň,
musíme nesúhlasiť s Vaším názorom p. Eva, nakoľko všetky otázky, podnety a záležitosti týkajúce sa škôl prejednávame s kompetentnými osobami. Či už je to vedenie školy, školský úrad, TSK, príp. iná inštitúcia, ktorej sa daný problém týka. Dokonca je to naša povinnosť riešiť a konzultovať otázky škôl s týmito zastupujúcimi orgánmi, pretože 45 % rozpočtu mesta je vynaložených priamo na školy.
Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa, prípadne ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. Má svoje výhody aj nevýhody. Podmienkou je, aby rodičia mali k dispozícií počítač, pripojenie k internetu a vedeli s internetom pracovať. Používanie IŽK nie je povinné, spôsob komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi je výhradne v kompetencii školy.
K Vašim ďalším otázkam sme sa už vyjadrovali. Rodičia majú možnosť vystúpiť so svojimi návrhmi a pripomienkami k práci školy na triednej alebo plenárnej schôdzi Rodičovského združenia, osloviť triedneho učiteľa, riaditeľa školy, predsedu Rodičovského združenia, prípadne sa na zasadnutiach RZ oboznámiť aj s názorom iných rodičov. Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje 686 žiakov, nie všetci rodičia by zdieľali Váš názor, pani Eva. Pri osobnej návšteve školy by určite stálo za to si pozrieť vnútorné školské priestory a vybavenie učební, aby ste mali prehľad, kam sa škola za posledné roky a mesiace posunula.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá; Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad


Otázka od: Pavol - 27. marec 2017
Dobrý deň, chcel som sa spýtať či sa oznamy ktoré sú v mestskom rozhlase dajú prečítať aj niekde na webovej stránke mesta alebo na nejakej Facebookovej stránke mesta (oficiálnu asi nemá)? Nie všetci majú možnosť si tieto oznamy vypočuť.

Odpoveď: Dobrý deň,
oznamy hlásené v mestskom rozhlase nie sú k dispozícii pre prečítanie, či už na web stránke mesta alebo v našom tlačenom médiu. Vieme, že z rôznych dôvodom, nemajú niektorí občania možnosť si jednotlivé hlásenia vypočuť a bolo by vhodné, mať možnosť si ich prezrieť aspoň v textovej forme. Je to však o niečo zložitejší proces, nakoľko mnoho hlásení má komerčný charakter a sú spoplatnené v počte vyhlásení. Príspevky ohľadom mesta, podujatí a akcií sú vždy zverejnené na web stránke, na vývesných plochách, ako aj v našom mesačníku. Ďakujeme za tento podnet a určite sa do budúcna možnosťami zverejňovania oznamov hlásení mestského rozhlasu budeme zaoberať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 27. marec 2017
Dobrý deň. Najprv by som chcel poďakovať mestu a ľuďom ktorý podporili projekt workoutoveho ihriska v našom meste. Zároveň by som chcel pripomenúť že toto ihrisko by sa malo využívať hlavne na cvičenie a nie ako "detské ihrisko" na ktorom sa hrajú malé deti. Každý deň keď chodím okolo tak tam vždy sú deti ktoré sa tam iba hrajú a ohrozujú svoje zdravie. Zdá sa mi že pri ihrisku je tabuľa s PRESNÝMI pokynmi čo sa má a nemá robiť na ihrisku. Poprosil by som teda hlavne rrodičov menších detí aby im vysvetlili že na toto ihriako ešte nemôžu chodiť. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v tomto prípade sa stotožňujeme s Vašim názorom. Tabuľa upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý kto vstupuje na workoutové ihrisko dodržiavať a rešpektovať. Bohužiaľ, nedokážeme ovplyvniť nedisciplinovanosť niektorých ľudí a hlavne detí, ktoré sa snažia preskúmať a vyskúšať všetky novinky. Vhodným spôsobom je upozorniť dotyčných mladistvých na správne používanie cvičebných pomôcok a prevádzkový poriadok, v prvom rade od rodičov, ale i od návštevníkov ihriska. Len vzájomným rešpektovaním a dôsledným vysvetlením detským návštevníkom, možného nebezpečenstva v prípade nevhodného používania predmetného ihriska, docielime spokojnosť pre všetkých užívateľov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Viera Pašková - 9. marec 2017
Dobrý deň. chceme Vás poprosiť o radu ako postupovať v prípade že sused si postavil prístrešok na svojom pozemku - to je v poriadku. Ale strecha presahuje na našom pozemku asi 20 cm už sme sa aj porezali na plechu. Upozornili sme ho pri stavbe, že nám na náš pozemok steká voda a ten plech prečnieva a môžme sa poraniť napriek tomu strechu dokončil . Kam sa môžme obrátiť aby si strechu prerobil - je to iba prístrešok . Ďakujeme za radu.

Odpoveď: Dobrý deň,
stavebník žiadnou časťou stavby nesmie obmedzovať vlastnícke alebo iné právo k stavbám a pozemkom. V prípade, že nedôjde k dohode o odstránení predmetu sporu, je na vyriešenie takéhoto sporu príslušný súd. Ani stavebný úrad nemôže nariadiť odstránenie takejto stavby, bez právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý v tejto veci takto rozhodne. Všetko sa dá riešiť i mimosúdne, avšak musia obe strany chcieť.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Miroslav - 28. február 2017
Chcem sa spytat, ci by sa nedalo zrusit TESCO a namiesto neho v priestoroch zrealizovat obchod Lidl ? Taktiez nerozumiem prerobenej hornej casti nad Tescom, naco,preco sa to robilo, su tam nevyuzite priestory, zyva to tam prazdnotou..stara dobra jednota

Odpoveď: Dobrý deň, p. Miroslav
žiaľ, tak ako sme písali v sekcii otázky a odpovede niekoľkokrát, mesto Stará Turá nemá možnosti a ani právomoci zasahovať do súkromného vlastníctva. Objekt v ktorom sa spomínaná prevádzka obchodného reťazca nachádza je v takomto súkromnom vlastníctve. Preto o možnostiach využitia a umiestnení prevádzok rozhoduje majiteľ nehnuteľnosti, na základe podpísaných zmlúv a dohôd. V prípade, že ste nespokojný s prevádzkou, je potrebné sa obrátiť na majiteľa, príp. na oddelenie riešenia sťažností predmetného obchodného reťazca.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek Steinsdorfer - 28. február 2017
Dobrý deň, Mám otázku ohľadom pozemku pre obchodný reťazec. O ktorý pozemok sa jedná? A ešte otázka ohľadom starého detského ihriska pod mestským úradom na Hurbanovej, bolo tu uvedené, že do konca roka 2016 sa ihrisko zruší a priestor upraví, ale doteraz sa tak nestalo, prečo? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Marek
pozemok pre obchodný reťazec nie je presne určený. Ako sme písali v odpovedi, vyvíjame iniciatívu na získanie rôznych pozemkov, ktoré by mohli byť následne ponúknuté potenciálnemu investorovi. Taktiež nie je jasné, či by bol záujem zo strany niektorého obchodného reťazca o vybudovanie svojej prevádzky v našom meste.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Máte pravdu, pôvodne bol zámer odstránenia ihriska na Ul. Hurbanovej pred BD 156. Nakoľko sa v závere roka 2016 vyčlenili finančné prostriedky i priestor na výstavbu workoutového ihriska, muselo sa pristúpiť k zrušeniu starého tenisového kurtu a priestoru okolo neho na Ul. Mierovej. Odstránenie a zrušenie ihriska na Ul. Hurbanovej, sa preto presunulo do tohto roku, aby bolo územie pripravené na prípadný projekt " Rekonštrukcie vnútroblokov" o ktorý sa chce mesto Stará Turá uchádzať v prípade výzvy.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: elena - 28. február 2017
dobry den reagujem na podnet p.VERONIKY hladate miesto pre LIDL? A co tak zrusit TESCO ?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Elena
miesto pre akýkoľvek obchod alebo občiansku vybavenosť hľadáme stále, nakoľko sme limitovaný nedostatkom takýchto pozemkov a priestorov. Supermarket TESCO je umiestnený a prevádzkovaný v budove, ktorá je v súkromnom vlastníctve. V takomto prípade, nemôžeme zasahovať a nie to ešte rušiť obchod, ktorý sa nachádza v predmetnom objekte.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jan Hornaček - 27. február 2017
prečo nemože stát autobus pri hornej zdš ked idu cestujuci na zastávku prechádzaju 5x cez cestu najme deti nieje tam žiaden prechod ani poriadny chodnik na zastavke posedávaju bezbomovci nie je to bespečnejšie pri zdš kde by boli deti bezpečnejšie pod dohladon pokial nestavaly prior vždy bývala zastávka pri zdš nemože sa to vrátit ako to bolo predtým?

Odpoveď: Dobrý deň,
toto problémové státie bolo už v minulosti riešené v spolupráci s SAD. Bohužiaľ, SAD i dopravný inžinier neodporučili práve z bezpečnostných dôvodov preloženie zastávky na druhú stranu. Na osadenie zastávky by bolo potrebné vybudovať nástupný ostrovček, na ktorý nie je dostatočný priestor v chodníku.

Ing. Iveta Petrovičová, organizačné oddelenie MsÚ

Otázka od: Zlatica Hornackova - 27. február 2017
Prosim vas,reagovala som na situaciu,kedy ste pisali,ze nieje mozne aby stala hliadka MSP pri urade,kedze stoja pri zus,a zs.Ja som pisala,ze cely tyzden som chodila s detmi do skoly,a a policajt pri zus veru nestal.Preco nebolo na moj podnet odpovedane?Ale otazky z novsieho datumu uverejnene su.Myslim,ze som nijako neporusila ziadne pravidla.Dakujem za vysvetlenie

Odpoveď: Dobrý deň Zlatica,
snažím sa porozumieť, čo potrebujete. Píšete, že skutočnosť bola v istom momente (počas týždňa od 13.2. – 17.2. 2017 a v čase nepriaznivého počasia) iná, ako som prezentoval vo svojej predchádzajúcej reakcii. Zrejme to čo som pred tým uviedol, teraz znie pre vás ako zavádzajúce. Určite som vás nechcel zavádzať, keď som písal, že sme personálne schopní zabezpečiť dvoch policajtov. Moju predchádzajúcu odpoveď chcem upraviť takto: Väčšinou sme personálne schopní zabezpečiť dvoch policajtov. K predmetnej veci ešte dodávam. MsP nie je zo zákona povinná stáť pri prechode a dozerať na bezpečnosť za každých okolností. Robíme to v rámci preventívnych opatrení, v rámci našich personálnych možností a v snahe urobiť život pre našich spoluobčanov bezpečnejším. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti rád odpoviem osobne.
S úctou

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Veronka - 23. február 2017
Chcem sa spýtať, myslím, že bolo sľubované, že bude v našom meste Lidl, alebo ešte nejaký obchod, okrem tohto trápneho Tesca, a drahej Billy. ďakujem, kedy to bude a kde to bude.

Odpoveď: Dobrý deň p. Veronka,
vo volebnom programe primátorky mesta Stará Turá bolo uvedené: „pokúsiť sa nájsť vhodný priestor pre vybudovanie obchodného centra Lidl (nie parkovisko na Mýtnej ulici).“ Mesto vyvíja iniciatívu pre získanie pozemku a toto rieši zámenou určitých objektov a pozemkov. Až po úspešnej realizácii bude možné ponúknuť priestory a pozemky potenciálnemu investorovi. Podmienkou je vlastníctvo pozemku. Všetko závisí, však od rozhodnutia a schválenia zámeny Trenčianskym samosprávnym krajom (naše zastupiteľstvo túto zámenu už odsúhlasilo) a následne záujmu niektorého obchodného reťazca v našom meste prevádzkovať svoj obchod.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivana K. - 22. február 2017
Môžete mi vysvetliť prečo Technotur na svojej najlepšej webovej stránke www.technotur.sk nezverejňuje žiadne aktuálne informácie ? Napríklad minulý týždeň realizácia odstávky kúrenia a teplej vody a na webe nič. Keď sa to stihlo dať do niektorých bytových domoch a na web sa to prečo nedalo ? Na čo je dobrá takáto stránka? Dúfam, že už konečne nastane zmena. Ďakujem za občanov mesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za otázku od občana. Od upozornenia budeme na svojej webovej stránke v sekcii aktuality zverejňovať každú takúto akciu.

Ing. Ľubomír Bohuš, vedúci technického úseku, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Adam - 22. február 2017
Dobrý deň. Vaša odpoveď nepotešila asi nikoho. Keďže v roku 2012, ako pišete sa realizácia daného prechodu nestretlo s pochopením vtedajších poslancov, tak to treba nechať tak?! Prečo ste to teda nedali do programového rozpočtu teraz? To je taká veľká položka, že musia o nej rozhodovať poslanci MsZ? Neverím tomu, že by to súčasní poslanci "neudobrili". Ľahko sa napíše, že sa s tým neuvažuje. Chcem - chceme iné stanovisko a hlavne by sa k tomu mali vyjadriť aj školy - školský úrad. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke sme požiadali Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP mesta Stará Turá ako i Školský úrad. Ich stanoviská uvádzame nižšie.

Dobrý deň, pán Adam o všetkých investičných akciách ako i o rozpočte mesta Stará Turá rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Na vybudovanie prestrešenia nad chodníkom do telocvične je potrebná projekčná príprava a povolenie príslušným stavebným úradom. Ak bude zo strany školy uplatnená požiadavka na vybudovanie predmetného prekrytia a poslanci schvália takýto rozpočet odd. výstavby nemá problém zabezpečiť prípravu, následne povolenie a realizáciu investičnej akcie.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Dobrý deň, je škoda, že sa pri poslednej rekonštrukcii školy v rokoch 2009 – 2010 nezachovalo pôvodné funkčné riešenie školskej budovy. V pôvodnom projekte základnej školy boli všetky pavilóny prepojené. V prípade nepriaznivého počasia mohli žiaci pohodlne prejsť do telocvične cez učebňový pavilón (dnešná MŠ), takže prekrývať chodník nebolo potrebné. Bola to výhoda aj pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa na hodinu telesnej výchovy aj dnes prezliekajú v triede. V súčasnosti už spätná úprava nie je možná, a to ani v tom prípade, ak by sa podarilo triedy materskej školy umiestniť v inom vhodnejšom priestore.
K súčasnému stavu :
Máte pravdu v tom, že prechod do telocvične treba „zbezpečniť“, že exteriér školy treba riešiť, aby bol funkčný, bezpečný a esteticky príťažlivý. V súčasnosti však škola musí riešiť viaceré havarijné situácie, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti žiakov a zamestnancov prioritou. S prihliadnutím na finančnú náročnosť.

Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad


«  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  »