Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Jojka - 6. október 2017
Prosím vás, viac krát sa nám stalo, že so susedom sme vám položili otázku a odpoveď sme nenašli. Podľa čoho vyberáte, na čo odpoviete a na co nie? Napr. Sme sa pýtali, prečo mesto st. Turá zaplatilo pomôcky z našich daní iba prvakom a to iba tento rok, prečo nie aj ďalším deťom. Dakujeme

Odpoveď: Dobrý deň,
na otázky odpovedáme postupne v poradí ako sú prijaté. Žiadny užší výber na ktoré mesto Stará Turá bude reagovať, neuskutočňujeme. Snažíme sa občanom vyhovieť a odpovedať na všetky došlé otázky v prípade, že spĺňajú aspoň minimálne potrebné kritéria, ktoré sú uvedené v texte pri otázkach a odpovediach. Pravdepodobne Vaše otázky nespĺňali niektoré náležitosti, prípadne boli anonymné a v takýchto prípadoch si mesto Stará Turá vyhradzuje právo na podnet nereagovať. V prípade, že by ste chceli opätovne položiť otázku, poprosíme Vás o dôsledné vyplnenie povinných polí formulára v sekcií otázky a odpovede, aby nevznikli možné komplikácie.
Finančné prostriedky určené pre prváčikov, boli riadne schválené MsZ a zapracované do rozpočtu pre rok 2017. Rovnako budú navrhnuté aj do rozpočtu pre rok 2018. Celkovo až 45 % rozpočtu mesta je vynaložených priamo na školy v meste Stará Turá. Tento nemalý objem financií teda, podporuje všetky deti a študentov, ktorí navštevujú školské zariadenia v meste Stará Turá.
Ďakujeme za Váš podnet a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok, napr. aj ohľadom financovania škôl, Vás radi uvítame osobne na Mestskom úrade počas úradných hodín, príp. na zasadnutí MsZ, ktoré sú verejné.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Tomáš - 6. október 2017
Prosím o riešenie situácie s občanom ktorý neustále spaľuje smeti na ulici Štúrovej 23. Vzniká neustále toxický dym, ktorý zamoruje celé okolie. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
vo Vašej správe nás žiadate o riešenie situácie s občanom, ktorý neustále spaľuje smeti, na Ul. Štúrovej č. 23. Ďakujeme za vašu snahu riešiť túto situáciu. Samozrejme, voľné spaľovanie smetí je zakázané v zmysle VZN 17/2012, § 5, ods.1. Nerešpektovaním tohto ustanovenia dochádza k priestupku proti verejnému poriadku v zmysle zákona 372/1990 Zb. § 46. Za uvedený priestupok môže MsP uložiť blokovú pokutu 33 €. Na to, aby sme mohli za uvedený skutok uložiť sankciu potrebujeme preukázať, že sa konkrétny skutok stal a že ho spáchala konkrétna osoba. Majiteľa nehnuteľnosti si predvoláme na MsP a požiadame ho o podanie vysvetlenia. Pomohlo by nám, keby sme vedeli čas a dátum kedy ku skutku došlo, prípadne mená svedkov, ktorí by mohli udalosť bližšie popísať.
Ďakujeme za oznámenie.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Tomáš - 3. október 2017
Kedy bude dobudovanie chýbajúceho chodníka na ulici Štúrovej? Kedže práve prebiehajú práce na rôznych chodníkoch v meste , bolo by efektívne využiť tento čas na prepojenie spodnej a vrchnej časti korei chodníkom. Jedná sa o úsek od bytoviek po vrchnú križovatku s Hviezdoslavovou ulicou. Jedná sa o veľmi nebezpečný usek cesty , z každej strany je križovatka, plus neprehľadná zákruta. Autá tam dosahujú veľké rýchlosti v oboch smeroch a chodci sa nemajú kde vyhýbať. Daným úsekom chodia deti do školy, aj mamičky s kočíkmi i ostatný chodci. V prípade že v oboch smeroch ide auto, chodec sa nemá kde uhnúť, ludia uskakujú do trávnika. V zime keď je sneh sa tu majú problém vyhnúť autá, chodec tu už riskuje život a zdravie. Naviac v celom úseku je len jedno svetlo čo je tiež obrovský problém ohľadom bezpečnosti. Prosím vedenie mesta nech sa tam príde pozrieť vo večerných hodinách za tmy, aby pochopilo túto žiadosť. Táto požiadavka je tu už rok a žiadnu odpoveď kedy sa niečo udeje mesto nedalo. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcie chodníkov v meste Stará Turá prebiehajú postupne a spomínaný chodník je tiež zaradený do zoznamu tohtoročných opráv. Po dokončení chodníka na Ul. Mýtnej začne firma Cesty Nitra, a. s. realizovať daný úsek na Ul. Štúrovej. Samozrejme všetky takéto vonkajšie rekonštrukčné práce sú závislé od poveternostných podmienok, ktoré veríme, že nenarušia naplánované opravy všetkých chodníkov.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Peter M. - 29. september 2017
Dobrý deň. V našom bytovom dome je veľa spov, ale či ho majitelia majú prihláseneho a platia poplatok za psa sa nikde nedozviem. Nebolo by možné uverejniť a pravidelne (4x/ročne) aktualizovať zoznam majiteľov psov s adresou spolu s plemenom psa a číslom známky v našom meste ? Keď sa nebude dať zverejniť majiteľ, tak aspom adresa, číslo známky a plemeno. Mnohé mestá takéto zoznamy uverejňujú - Trnava, Piešťany,... Ďakujem za zoznam.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter
pred necelým mesiacom sme z internetovej stránky mesta stiahli zoznam neplatičov za psov. Tento spôsob bol zavedený v roku 2013 s cieľom upozorniť dotknutých občanov i ostatnú verejnosť na daný problém. Prax však ukázala, že uvedený systém nepriniesol žiadne zlepšenie v disciplinovanosti platenia poplatkov za psy, pričom jeho aktualizácia bola administratívne aj časovo náročná. Podľa toho, čo uvádzate, bývate v bytovom dome, kde je viacero majiteľov psov. Ak máte pochybnosti o tom, či platia poplatok za psa, prípadne znečisťujú priestory domu či jeho okolia, alebo obťažujú okolie nadmerným hlukom, môžete túto skutočnosť oznámiť MsP, ktorá situáciu preverí a zjedná nápravu.
Záverom Vám ďakujeme za podnet, z ktorého vyplýva, že Vám nie je život v našom meste ľahostajný a máte záujem na jeho zlepšení.

Mgr. Soňa Krištofíková, vedúca ekonomického oddelenia

Otázka od: Michal Gregor - 28. september 2017
Dobrý deň chcel som sa spýtať kedy spravíte na( kujanovci)_družstevná ulica detské ihrisko. Býva tu veľa malých detí ktoré sa nemajú kde hrať. V centre Turej je už dosť ihrísk treba sa venovať už aj druzstevnej ulici. Za 30rokov tu mesto nič nespravilo. Dane, smeti platíme aj mi

Odpoveď: Dobrý deň,
tak ako u väčšiny ihrísk bola realizácia podmienená získaním finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, resp. z dotácií alebo grantov. Mesto Stará Turá sa uchádzalo o možnosť získania takýchto prostriedkov na tento účel, nakoľko však v tomto roku nebolo úspešné, rozhodlo sa ihrisko zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov. Detské ihrisko na Kujanovci (Ul. Družstevná) tak bude realizované ešte v tomto roku, prostredníctvom Technických služieb.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Miroslav - 25. september 2017
Vážení zodpovední, nedá mi po prečítaní článkov o zlých chodníkoch, aby som sa neopýtal aj ja- za občanov ulice Hurbanovej 130, za školákov a všetkých, ktorí po takom dierovom chodníku musia denne chodiť. Prešli ste sa niekedy po chodníku smerom na cintorín, Koreu a hlavne, ako bezpečne je okolo Základnej školy? Chodník sa prepadol, je tam jama, nedaj Boh, keď padne sneh, alebo pôjde niekto po tme domov. Nie všetci sa vozíme na aute. No a chodia tam denne deti do školy. Po okraji cesty sú autá, po ceste chodia do garáží, čiže to máme lietať, aby sme sa nedokaličili? Žiadam kompetentných, aby mi láskavo dali odpoveď, kedy urobia aj "náš" chodník. Sme tiež občania mesta, no a je tu prosím Základná škola. Kde je tu zodpovednosť a hlavne bezpečnosť?

Odpoveď: Dobrý deň,
spomínaný chodník je tiež zaradený do zoznamu rekonštrukčných prác pre tento rok. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby boli aj tieto práce zhotovené včas. Jedine z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia, by sa jeho realizácia musela oddialiť na jarné obdobie v roku 2018. Avšak veríme, že i toto jesenné počasie bude priaznivé na rekonštrukčné práce, ako to bolo po minulé roky.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Miloš Hucko - 21. september 2017
Dobré ráno, je možné že na ul. Lipovej 369 nám v bytoch nefunguje kúrenie? Dcérka kvôli tomu dostala zápal pľúc. Od kolegov počúvam, že u nich sa už kúri a kúri sa v celom meste no na ul. Lipovej nám v byte kúrenie nefunguje a ta zima sa nedá vydržať. Ďakujem za skorú odpoveď, s pozdravom Hucko

Odpoveď: Dobrý deň, pán Hucko
zistili sme, že bytový dom na Ul. Lipovej číslo 369 je od centrálneho zásobovania teplom odpojený. Správcom tohto bytového domu je SBDO Stará Turá. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo SBDO Stará Turá. Ich odpoveď uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
Bytový dom na Ul. Lipovej 369, nie je centrálne vykurovaný od spoločnosti Technotur, s. r. o., ale majú od r. 2009 samostatnú kotolňu v dome, k čomu majú vyškolených kuričov z radov vlastníkov bytov. Títo náhle ukončili svoju činnosť a odmietajú kúriť - vlastne i sami sebe. Správca intenzívne hľadá nových kuričov s príslušným oprávnením.

Ing. Jarmila Pagáčová, riaditeľka SBDO Stará Turá.

Otázka od: Zlata - 20. september 2017
Chcela by som sa spýtať, podľa akých kľúčov sa opravujú chodníky v našom meste. Mám na mysli chodník pri Materskej škôlke na Hurbanovej ulici. Po tom chodníku chodí minimum občanov, napriek tomu po chodníku na druhej strane cesty popri obytnému domu "Z", ich denno-denne prejde nespočetné množstvo. Tento chodník je rozbitý - s vytlčeným a povydúvaným asfaltom. Ak chce človek po ňom prejsť bezpečne aby si nevytkol nohu, musí si pozerať stále pod nohy. To isté platí aj o chodníku popri dome na Hurbanovej 156. Nehovoriac o priestore so smetnými košmi, ktoré je neskutočne špinavé, rozbité a dokonca smetiaky stoja na ceste. No a parkovanie medzi týmito domami? Desivé! V neskorších poobedňajších hodinách má občan s tam trvalým bydliskom problém zaparkovať . Možno by bolo čiastočné riešenie namaľovať aspoň čiary na zem a tak vyznačiť parkovacie miesta. Ešte som si všimla, že parčík pre MsÚ by si zaslúžil tiež trocha údržby,

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálne je veľmi ťažké vybrať chodníky, ktoré sa budú rekonštruovať medzi prvými, keď prakticky 80 % chodníkov v Starej Turej si žiada nutnú údržbu alebo opravu. Jedná sa predovšetkým o poškodenia menšie i havarijne - jamy po rozkopávkach, sieťové rozpady, praskliny a mnoho iných poškodení. Zoznam chodníkov k rekonštrukcií v tomto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo po odsúhlasení komisiou výstavby. Je zrejmé ako sme už vyššie uviedli, že tie chodníky, ktoré sa v tomto roku rekonštrukcie nedočkajú sú takisto medzi prioritami, avšak finančné prostriedky neumožňujú opraviť všetky. Na jednej strane nás teší, že sa zaradilo do tohto zoznamu omnoho viac úsekov ako v predchádzajúcom roku. Na strane druhej, chápeme i takéto odozvy u občanov mesta Stará Turá, ktorých chodníky neboli v tomto roku zaradené do zoznamu určenému k oprave. Do budúceho rozpočtu plánujeme znovu zaradiť väčší objem finančných prostriedkov, takže sa bude v rekonštrukciách pokračovať. Na revitalizáciu parku pred MsÚ je spracovaný projekt, prioritu však dostávajú práve opravy chodníkov v meste Stará Turá.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Tomas Beno - 20. september 2017
Zdravim vas,zaujimalo by ma, ci sa planuje konecne robit nieco s chodnikom,ktory vedie po ulici 8.Aprila,nakolko hned na zaciatku ulice od autobusovej zastavky uz niekolko mesiacov je na chodniku jama,ktora vznikla asi pri prerabke nejakej elektrickej pripojky alebo nieco podobne.... chcel by som vediet,ci sa planuje aspon ta jama zasypat a zarovnat,alebo to bude celu zimu take rozbite..... nakolko mame kocik,tak sa velmi tazko cez tuto chybu chodnika prachadza..... tak ma to velmi zaujima.Dakujem .

Odpoveď: Dobrý deň,
chodník na Ul. 8. apríla je zaradený do úsekov, ktoré sa budú rekonštruovať v tomto roku. Ide o úsek od prvého domu (kde už bol chodník rekonštruovaný cca pred dvomi rokmi) po krížny chodník na železničnú stanicu. V prípade, že ste mali na mysli iný úsek daného chodníka, prosím kontaktujte nás telefonicky alebo osobne v Technických službách mesta Stará Turá.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Ivan R. - 19. september 2017
Chcel by som vedieť, kedy začne vykurovacia sezóna v bytových domoch. Nočné a ranné teploty začínajú byť dosť nízke. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
okrem okruhu KOS-4 je ústredné vykurovanie spustené po celom meste. Okruh KOS-4 sme začali oživovať a spúšťať dnes 19.09.2017 od 12.30 hod.

Jaroslav Filus, vedúci tepelno-technických zariadení, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Jaroslav G. - 13. september 2017
Chcem sa spytat, co je to za napad, ze na ZS na Komenskeho ulici funguje ranny vstup do skoly iba cez stredny - modry pavilon ? Na ostatnych vstupoch su spravene "gule" aby sa nedalo ist do vnutra ale von sa da ist. Skuste to spravit, tak ako to bolo. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
väčšina škôl a školských zariadení má iba jeden vstup do budovy a nespôsobuje to nikomu problémy. Pre bezpečnosť vašich detí sme nechali otvorený aj my len jeden vchod do budovy, kde máme službu. Za pochopenie Ďakujeme.

Vedenie ZŠ Stará Turá

Otázka od: JANA - 13. september 2017
Dobrý den. CHcela by som sa spýtat či sa plánuje robiť do Topoleckej vodovod. Stavaju sa domy, ale nikto sa nezaujíma či je dostatok vody. V minulosti nebolo toľko domov ani neboli take suchá.Ako ma človek existovat bez vody , až ked vypukne nejaká epidemia potom sa to bude riešit? Na začiatku Topoleckej sa stavia veľa domov ,dalo by sa z druzstva aspon potial potiahnut vodovod?Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
Mesto Stará Turá, oddelenie výstavby ÚP a ŽP zadalo v roku 2014 vypracovať projektovú dokumentáciu stavby pre územné rozhodnutie stavby: „Stará Turá Topolecká vodovod“. Predmetná projektová dokumentácia (dodaná v októbri 2014) rieši celú stavby po jednotlivých etapách výstavby. V prvej etape by sa vybudovala čerpacia stanica napojená na mestskú vodovodnú sieť vrátane výtlačného potrubia do Topoleckej, vodojem a rozvodné potrubie. V druhej etape by sa zachytili vodné pramene a zabezpečilo by sa pramenisko nad Topoleckou (Horná mestská) a v tretej etape by sa vybudovalo napojenie na Myjavský skupinový vodovod. Po dodaní projektovej dokumentácie oddelenie výstavby ÚP a ŽP zabezpečilo všetky potrebné vyjadrenia k vydaniu územného rozhodnutia vrátane hydrogeologického posudku zameraného na výdatnosť prameňov Horná mestská nad Topoleckou. K vydaniu územného rozhodnutia je potrebné povoľujúcemu orgánu preukázať vzťahy k jednotlivým pozemkom dotknutým stavbou, ktoré nemáme doposiaľ k dispozícii. PreVaK, s. r. o. požaduje v prvej etape v zmysle hydrogeologického posudku sledovať minimálne 1 rok v týždenných intervaloch výdatnosť prameňov a až na základe výsledkov monitorovania definitívne určiť spôsob ich zachytenia a následne pristúpiť k výstavbe prameniska. Oddelenie výstavby ÚP a ŽP doposiaľ nedostalo pokyn a ani mu neboli vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta na zabezpečenie monitorovania prameňov ako aj na pokračovanie v príprave tejto investičnej akcie. Dôvodom sú predpokladané vysoké investičné náklady a momentálne žiadna možnosť pokryť tieto náklady aspoň čiastočne z dotačných zdrojov.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Miroslav - 13. september 2017
TSK v januári sľúbil opraviť cesty napr. Stará Turá-Papraď, Vaďovce-Kostolné, Palčekov vrch a iné. Je po auguste, chcem sa spýtať, či mesto tieto opravy nejako urguje... Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali Správu ciest TSK, ktoré má predmetné cesty v správe. Ich odpoveď uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
realizácia schváleného plánu súvislých opráv ciest II. a III. tried bude uskutočnená po podpise zmluvy s vybratým uchádzačom v rámci verejného obstarávania. Predpokladaný termín realizácie je september - október 2017.

Ing. Radovan Karkuš, Správa ciest TSK

Otázka od: K.Durec - 11. september 2017
Dobrý den,mám otázku ohľadom kosenia trávy,konkrétne pri bytovom dome 125/19,20,21,naposledy tu pokosili pred jarmokom s veľkou kosačkou,potom už sa nikto nenamáhal zbytok dokosiť krovinorezmi.Pri vchodoch vpredu a vzadu sú metrové buriny.Myslím,že platíme rovnaké dane mestu,ako v iných častiach ,kde sa kosí viackrát.Kompetentný ľudia by si mali práce aj skontrolovať,čo tu zjavne nespravili.

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na väčší počet prác v letnom období sme pozabudli na tento úsek, za čo sa ospravedlňujeme. Daný priestor v najbližšom čase dokosíme.

Ing. Jana Vráblova, riaditeľka TSST

Otázka od: k - 7. september 2017
Dobry den.rada by som sa informovala kde najdem uzatvorene zmluvy mesta s dodavatelmi prac?na kolko je povinnost so zakona zmluvy zverejnovat...ale ako vsetko,na turej nie...

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky zmluvy, objednávky i faktúry, ktoré má mesto povinnosť zo zákona zverejňovať, sú umiestnené na internetovej stránke mesta v sekcií Verejný register odberateľských vzťahov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 4. september 2017
Dobrý deň, na parkovisku na Mýtnej, oproti kotolne, dlhý čas stoja vraky áut, ktoré zaberajú miesto na parkovanie domácim a tak isto aj návštevníkom polikliniky. Má mesto alebo polícia nejaké páky na to, aby došlo k odstráneniu týchto "automobilov"? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v súčasnej dobe sa podarilo zistiť majiteľov dvoch starých vozidiel o ktorých píšete. S majiteľmi komunikujeme a bola im odoslaná výzva na odstránenie starého vozidla. V ostatných prípadoch musí Mestská polícia dodržiavať zákon.
Pri zistení starého vozidla (vraku) postupujeme v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V stručnosti môžeme uviesť, že ak sa dá zistiť majiteľ starého vozidla, mestská polícia vykoná úkony na zistenie totožnosti majiteľa starého vozidla a písomne ho vyzýva na odstránenie vraku. Problém nastáva, ak sa majiteľ nedá zistiť, alebo je dlhodobo odcestovaný a k starému vozidlu sa nehlási. V takom prípade mestská polícia musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie totožnosti majiteľa. Ak sa sčítajú všetky zákonné lehoty, ktoré sa musia v tomto konaní dodržať, zistenie totožnosti môže trvať niekoľko mesiacov. Výsledok samozrejme môže byť negatívny a mestská polícia majiteľa nezistí. V takom prípade postupuje vec na OÚŽP.
OÚŽP v zmysle zákona o odpadoch uverejní na úradnej tabuli oznam, o starom vozidle. Staré vozidlo sa pokladá za opustenú vec, ak sa k nej nikto neprihlási do jedného roka. Potom sa staré vozidlo odťahuje na náklady správcu komunikácie.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michal - 28. august 2017
Dobrý deň Prečo MP nechodí robiť poriadok na Dubník a otáča sa na vrchnom parkovisku? Aká je aktuálna práca MP v letných mesiacoch, keď nemusí stáť na prechodoch pred školou? Kedysi chodili v pravidelných intervaloch po meste, teraz je vidieť strážnikov len pravidelne chodiť na obed a domov si vybavovať súkromné záležitosti. Môže MP zverejniť koľko ročne vyberie na pokutách? Počas prechádzky na Dubníku ma v lesnej časti takmer zrazil rybár ktorý si jazdil v lese akoby nič. V lese sa často nachádza viac aut ako na vrchnom parkovisku. Odkedy je povolené jazdiť a parkovať v lese v zákone?. Majitelia bojových plemien si chodia veselo venčiť psíkov bez náhubkov dokonca ich kúpu v Dubníku. Rybári sú už tak drzí, že si rozkladajú ležadlá na cestu okolo nádrže. V pešej zóne si veselo jazdia autá. Bordel ktorý tam robia zahraničný robotníci ktorý sú tam ubytovaní, smeti, hluk nehovoriac. Po upozornení na autá v lese strážnik MP povedel že je tichá dohoda..... Prosím vedenie mesta nech prehodnotí prínos MP v dnešnej dobe. Máme rok 2017 nie 90 roky, tam sa nachádza naša MP. Potrebujeme políciu ktorá sa nebojí riešiť priestupky v meste, ktorých je vidieť na každom kroku nespočet. Za štvrť milióna ktorý ide ročne na MP a skladáme sa nato všetci v daniach, by sme si zaslúžili poriadnu MP. Môj názor je, že ak má MP pokračovať, tak potrebuje poriadne nové vedenie nakoľko súčasné má už toľko kamarátov ktorých nemôže pokutovať čo bráni akejkoľvek spravodlivosti a efektívnej činnosti.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
skôr ako budem reagovať na vaše slová, jednoznačne prehlasujem, že to čo píšete vnímam ako váš subjektívny, súkromný pohľad na to, čo ste zažili a čo prežívate vo vzťahu k MP v Starej Turej. Pod textom nevidím žiadne iné podpisy, alebo splnomocnenia na jednanie v mene niekoho iného. V tejto komunikácii sa cítim jednoznačne znevýhodnený vzhľadom k vašej anonymite, čo výrazne zhorší kvalitu komunikácie a zrejme ovplyvní aj vašu spokojnosť s odpoveďou. Mrzí ma, že máte skúsenosti, ktoré Vám bránia podpísať sa. Rešpektujem, ako veci vidíte. Rozhodne odmietam vaše slová uznať ako všeobecnú pravdu o našej činnosti.
Odpoviem na otázky a tvrdenia, ktoré ste napísali, alebo sú implicitne obsiahnuté vo vašom texte.
- Prečo MP nechodí robiť poriadok na Dubník?
MP vykonáva kontrolu RO Dubník približne 4x za 24 hodín. V tom čase rieši aj priestupky v doprave spáchané neuposlúchnutím zákazu vyplývajúceho z d. z. IP25, či už na základe vlastného zistenia alebo iného oznámenia. Nakoľko neuvádzate konkrétne skutky, nemôžem reagovať či naši príslušníci nekonali v prípade zistenia nerešpektovania zákona. Čo sa týka priestupkov rybárov, MP rieši tieto priestupky v spolupráci s MORZ.
- Aká je aktuálna práca MP v letných mesiacoch?
Rovnaká ako po iné mesiace s prihliadnutím na špecifické, letné potreby obyvateľov nášho mesta.
- Teraz je vidieť strážnikov chodiť len na obed a domov si vybavovať súkromné záležitosti...
Toto vnímam ako obvinenie z neplnenia si služobných povinností príslušníka MP. Keďže nemám konkrétne informácie (dátum opisovanej udalosti, služobné číslo príslušníka, alebo jeho meno a pod...), nemôžem sa k veci spravodlivo vyjadriť.
Koľko MP ročne vyberie na pokutách?
Odpoveď nájdete vo výročných správach o činnosti MP, ktoré sú verejne prístupné.
- Odkedy je zákonom povolené jazdiť a parkovať v lese? Strážnik MP povedal, že je tichá dohoda s majiteľmi áut parkujúcich v lese..
V zmysle zákona o lesoch č. 326/2005, 63, ods.1, b, je jazda, alebo státie s motorovým vozidlom v lese zakázaná. Riešenie priestupkov v zmysle uvedeného zákona je vo vecnej príslušnosti okresného úradu. MP v prípade zistenia priestupku na úseku lesného hospodárstva postupuje priestupok vecne príslušnému orgánu. Ak máte znalosť o neriešení konkrétneho priestupku, poskytnite mi prosím informácie o udalosti, inak nemôžem vec riešiť.
- Skoro ma zrazil rybár v pešej zóne, venčenie psov bez náhubkov a kúpanie psov v Dubníku...
Bohužiaľ neuvádzate dátum ani iné bližšie informácie ku konkrétnej udalosti. Nemôžem preto vec riešiť, ani k nej podať informácie, lebo neviem o akú konkrétnu vec sa jedná. Jazdu v pešej zóne riešime v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch a vodenie psa bez náhubku v zmysle VZN 16/2012 o podmienkach držania psov.
- Bordel zahraničných pracovníkov a hluk...
Zahraničných pracovníkov ubytovávajú majitelia, resp. prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Ak sa niekto dopustí priestupku v objekte ubytovacieho zariadenia, MP rieši takýto priestupok v spolupráci s majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadenia. Ak sa priestupok stane mimo zariadenia, MP rieši vec v zmysle zákona o priestupkoch. Ak máte znalosť o neriešení konkrétneho priestupku, poskytnite mi prosím informácie o udalosti, inak nemôžem vec riešiť.
- Môj názor je, že ak má MP pokračovať tak potrebuje poriadne nové vedenie, súčasné má už toľko kamarátov, ktorých nemôže pokutovať, čo bráni akejkoľvek spravodlivosti a efektívnej činnosti...
Toto vaše tvrdenie vnímam ako obvinenie z korupčného správania, neuvádzate konkrétne informácie a preto sa nemôžem k veci vyjadriť.
Ak Vám moja odpoveď nestačí a potrebujete bližšie informácie, kontaktujte ma prosím osobne na MsP Stará Turá.
S úctou,

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Milan Pilát - 18. august 2017
Zdravím,počul som že spustenie vody po výmene Túv potrubia bude až po v polovici septembra miesto sľubovaného termínu 1.9.2017,čo je na tom pravdy?

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali. Čo sa týka termínu "polovica septembra" sme určite nedeklarovali. Podľa zhotoviteľa stavby, bude termín dodržaný a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa môžete osobne informovať v spoločnosti TECHNOTUR.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Ján Novák - 18. august 2017
Dobrý deň, našiel som nový web futbalového klubu MFK Stará Turá a rád by som sa spýtal, kedy bude stránka dokončená. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke, sme požiadali vedenie Mestského futbalového klubu Stará Turá. Ich stanovisko uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň, pán Novák
web stránku MFK Stará Turá sme sa rozhodli zmodernizovať a aktualizovať do novej podoby po dlhšom čase. Testovacia prevádzka prebiehala v období jún - júl. Vyskytli sa však neočakávané technické problémy, ktoré sa snažíme v spolupráci s programátorom vyriešiť. Predpokladáme, že úplne dokončenie a spustenie nového webu MFK Stará Turá sa nám podarí k 1.9.2017.

Bc. Sylvia Záhorová, sekretárka a ISSF manžérka MFK Stará Turá

Otázka od: Jano - 18. august 2017
Dobry den, ako prebieha rekonstrukcia kurenia? Budu dodrzane terminy, alebo mame moznost skorsieho spustenia TUV?

Odpoveď: Dobrý deň,
termíny spustenia TÚV podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavby budú dodržané, čo sa týka skoršieho termínu spustenia TÚV budeme sa snažiť o jej spustenie v čo najskoršom možnom termíne, ale presne určiť záväzný termín zatiaľ nevieme.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Andrej Maron - 17. august 2017
Dobry den,zaujimalo by ma,dokedy sa bude obchadzat problem s parkovanim na chodniku pred domom specialistov? Kazdy den tadial prechadzaju studenti do skoly,zakaznici do irishpubu a pivarne,chodci musia vyjst na cestu,aby obchadzali zaparkovane auta. Nema byt chodnik prioritne pre chodcov a parkovisko na druhej strane cesty pre auta. Ziadam kompetentných,aby sa tymto problémom zaoberali,nasledne i umiestnenim smetiakov na tomto kusku chodnika. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v Zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 § 25, pís. q, vodič vozidla nesmie zastaviť na chodníku, okrem prípadu, ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Situáciu v mieste, ktoré ste nám opísali budeme monitorovať. Vodič, ktorý nebude rešpektovať zákon bude vyriešený v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch.

MsP Stará Turá

Otázka od: Ján - 17. august 2017
Dobry den reagujem na dotaz pani Jany zo dňa 9.augusta t.r. ohladne hlbky potrubia v zemi. Odpoved p.Bohuša bola, že potrubie bude ulozene v zemi v hlbke 900-1100mm, skutocnost je vsak uplne ina. Dal som si tu námahu, a zmeral som danu hlbku na par miestach na Hurbanovej ulici pri novootvorenej kaviarni a od vrchnej casti potrubia po okraj vykopu je hlbka 350 - 400mm (40cm). Mam to aj nafotene, takze dolozenie fotografii nie je problem. Kedze realizaciu vymeny vykonava externa firma, bolo by asi vhodne, aby si rekonstrukciu potrubia este pred zasypanim (so zásypom potrubia sa už začína) niekto z kompetentych skontroloval. Mam obavu, ze v zimnych mesiacoch bude potrubie opäť premrzat a budu vacsie úniky tepla ako doposiaľ. A v konečnom dôsledku to zaplatíme zasa iba my - obyvatelia a tým pádom bola výmena potrubia úplne zbytočná ! ! ! !

Odpoveď: Dobrý deň,
realizujeme ďalšiu etapu modernizácie tepelného hospodárstva a to okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá, ktorá je z posledne realizovaných najrozsiahlejšia v počte KOST a dĺžky výmeny tepelných rozvodov. Pri realizácii vznikajú nepredvídané okolnosti, ktoré sa musia priebežne riešiť. Vzniknuté problémy riešime na kontrolných dňoch za účasti generálneho projektanta, dodávateľa stavby a nás, ako investora stavby. Riešili sme aj hĺbku uloženia tepelných rozvodov. Projektant nás ubezpečil, že min hĺbka uloženia 600 mm je dodržaná. Najplytkejšie je uložené potrubie pri vstupe do VS 10 tak, ako uvádzate. Ďalšie sa môžu vyskytnúť pri niektorých vstupoch do odberných miest bytového domu Hurbanova 136 a pri bytovom dome Hurbanova 131/5. Tieto časti rešpektujú výškové usporiadanie pôvodných rozvodov. Podľa projektanta sú na rozvody použité predizolované rúry systému PIPECO, ktoré môžu byť použité i na vonkajšie tepelné rozvody, nakoľko sú odolné proti mrazu. V konečnom dôsledku obyvatelia zaplatia za teplo len cenu schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a straty v tepelných rozvodoch sú stanovené normatívnymi účinnosťami, pri ich nedodržaní idú na vrub dodávateľa tepla.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o.

Otázka od: Eva Dingová - 17. august 2017
Pls je možné urobiť niečo so ZROZUMITEĽNOSTOU miestneho rozhlasu? Bývame v úplnom centre mesta a z hlásenia vašimi pracovníkmi rozumieme iba"... ďakujeme za pozornosť". Mám 84 ročnú mamu ktorá nemá prístup k internetu, takže informácie nemá ako inak získať. Bola by som vám vďačná za odpoveď, prípadne za riešenie problému. Prípadne za info, kam sa mám obrátiť s touto otázkou? S pozdravom Dingová

Odpoveď: Dobrý deň,
vzhľadom na vek mestského rozhlasu sa problém so zrozumiteľnosťou občas vyskytne. Vedenie rozhlasu, teda stĺpy a amplióny sa budovali ako infraštruktúra jednotlivých sídlisk, bez ohľadu na dôsledky ozvučenia konkrétnych oblastí v meste. Preto od jednotlivých budov môžu vznikať rôzne odrazy, ktoré potom zapríčiňujú, že rozhlas v niektorých častiach nie je zrozumiteľný. Úpravou alebo pootočením ampliónov sa však tento problém nedá ovplyvniť, pretože po ich otočení, by vznikol rovnaký problém v inej oblasti. Je však možné, že vo Vašej lokalite je technický problém mestského rozhlasu a bude potrebné preverenie tejto situácie. Najvhodnejším riešením bude teda kontaktovať Technické služby mesta Stará Turá (032/776 32 15) a informovať ich o presnej lokalite, kde sa daný problém vyskytuje.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: pavol - 17. august 2017
Dobrý deň, pýtam sa, či mesto vie, že hotelová škola na Starej Turej bude zrušená. A ak viete, prečo? Prečo mesto nevyvinulo nejaké úsilie, aby bola táto škola so širokým uplatnením v našom meste zachovaná? Prečo nebola p. Tlčikovi podaná pomocná ruka, aby sa to dalo finančne utiahnuť? Je to smutné, ked nikto nehľadí ani na deti, na mládež. Je to znova pre naše mesto strata.

Odpoveď: Dobrý deň,
SHA Stará Turá je súkromnou strednou školou, ktorej zriaďovateľom je právnická osoba - TBS, a. s., Stará Turá, zastúpená prokuristom Ing. Vojtechom Tĺčikom. Škola od svojho vzniku sídlila v budove, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj na základe nájomnej zmluvy. Budova je v nevyhovujúcom stave s vysokou energetickou náročnosťou. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyradilo Súkromnú hotelovú akadémiu, Generála M. R. Štefánika 375/63, Stará Turá zo siete škôl a školských zariadení na základe žiadosti zriaďovateľa školy - TBS, a. s., Stará Turá. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 31.8.2017. Študenti SHA Stará Turá budú pokračovať v štúdiu v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom. Študenti aj ich zákonní zástupcovia boli o všetkom vopred informovaní, ďalšie informácie dostanú na rodičovskom združení dňa 28.8.2017. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení SR bolo doručené mestu Stará Turá v júni 2017. V rozhodnutí sa uvádza, že dôvodom predloženia žiadosti sú najmä ekonomické dôvody, ktoré nedovoľujú zvyšovanie finančných nákladov na obnovu prenajatých priestorov školy, ako aj zvyšovanie výdavkov na energetickú náročnosť a celkovú údržbu prevádzky priestorov školy.
Mesto Stará Turá nemá právomoc zasahovať do interných záležitostí súkromnej školy a vlastníka nehnuteľnosti.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Jana - 9. august 2017
Chcela by som sa spýtať, či rekonštrukcia vodovodného potrubia pre firmu Technotur na ulici Hurbanova naozaj spĺňa všetky potrebné predpisy. Som len laik, ale nemyslím si, že vodovodné potrubie by malo byť zakopané ani nie 0,5 metra pod zemou. To sa naozaj nedali vypracovať nejaké iné pracovné postupy, či zase len vyhrala tá najlacnejšia ponuka? Staré potrubie je ponechané na pôvodnom mieste a naň sú kladené ešte 2 podlažia ďalšieho nového potrubia. Pri -20 mrazoch to asi nie je veľmi ekonomické, že? A ďalší dotaz sa týka renovácie mesta, keď už je naozaj všetko rozkopané a zničené, plánuje sa pri následnej úprave s rozvojom parkoviska na danej Hurbanovej ulici? Tam naozaj nie je kde parkovať. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. nerealizuje rekonštrukciu vodovodného potrubia, ale výmenu tepelných rozvodov podľa schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktorá spĺňa všetky predpisy ohľadom rozvodov tepla. Výmena nie je ukončená. Výkop je prevedený len po strop tepelného kanála. Po demontáži stropných panelov a výmene starých rozvodov za nové predizolované bude hĺbka uloženia min. 900 až 1100 mm.
Na otázku ohľadom parkoviska na Ul. Hurbanovej sme odpovedali i v starších príspevkoch. Úprava tohto parkoviska, by pomohla celej situácií s parkovaním v danej oblasti a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Ľubomír Bohuš, TECHNOTUR, s. r. o., Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubomír - 8. august 2017
Dobrý deň na internete som čítal že je vypracovaný projekt na vodovod a kanalizáciu do Topoleckej článok je ešte z roku 2015 a chcem sa spýtať v akom je to štádiu a či projekt bude aj zrealizovaný za skorú odpoveď vopred Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň
Pre vodovod a kanalizáciu Topolecká máme spracované projekty pre územné konanie. Keďže nie sú zabezpečené súhlasy vlastníkov pozemkov, po ktorých je navrhovaná trasa sietí vedená a ktoré je potrebné doložiť k návrhu na územné rozhodnutie a zároveň aj vzťahy podľa §139 stavebného zákona (vlastnícke alebo iné právo k pozemku), nie je možné vybaviť územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie pre tieto stavby. Realizácia projektu je možná až po vybavení uvedených dokladov a v prípade získania finančných prostriedkov zo zdrojov EU.
Nakoľko reálna možnosť získať na realizáciu tohto investičného zámeru finančné prostriedky v súčasnosti nie je, mesto pozastavilo práce na projektovej príprave.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

Otázka od: Robo K - 1. august 2017
Na internete som cital,ze mesto ma ziskat do vlastnictva objekt byvaleho internatu pri spse.Bolo tam spominane,ze sa uvazuje o prestavbe na najomne byty.je to pravda?kedy by mohla byt prestavba ukoncena a ake su podmienky na ziskanie bytu?zaujimalo by ma,ci tam budu aj vacsie byty,napr.3 izbove.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, zverejňujeme odpovede z dvoch oddelení MsÚ:

1. Podľa platného územného plánu mesta Stará Turá sa bývalá SPŠE a internát nachádzajú v území BOV1: Blok s polyfunkčným využitím pre bývanie a občiansku vybavenosť, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, resp. extenzívne využívané objekty a areály občianskej vybavenosti. Tieto objekty predstavujú rezervu s výhodným polohovým potenciálom na postupnú transformáciu (prestavba / náhrada časti objektov na polyfunkčné bytové domy). Jednotlivé funkcie prípustného funkčného využívania a obmedzujúceho funkčného využívania je možné kombinovať v rámci polyfunkčných objektov (napr. bývanie v bytových domoch + prípustné druhy občianskej vybavenosti). O tom na aký účel by sa mali objekty využívať a akým spôsobom mesto zabezpečí ich prestavbu a následné využitie rozhodne mestské zastupiteľstvo. Než k takému kroku pristúpime bude potrebné spracovať analýzu územia a to najmä statické posúdenie objektov, možnosť ich ďalšieho využitia, prípadne návrh sanácie objektov, ktoré nebudú vyhovovať a zároveň finančné vyčíslenie nákladov stým spojených.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP aŽP

2. Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta za nehnuteľnosti bývalej SPŠE (časť areálu) schválilo zastupiteľstvo mesta Stará Turá aj zastupiteľstvo TSK Trenčín. Prevod majetku zámennou zmluvou zatiaľ nebol zrealizovaný, takže v súčasnej dobe o tomto majetku ešte nemôžeme rozhodovať. Čo sa týka obecných bytov všeobecne, je potrebné podanie žiadosti s predpísanými dokladmi na majetkovom oddelení MsÚ.

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenie MsÚ

Otázka od: Iveta - 17. júl 2017
Dobrý den, chcela by som sa spýtať na predaj cesnaku 13. 7. 2017, bol vyhlásený aj v mestkom rozhlase, pán ževraj od mesta povolenie mal, ALE pán Sluka z technických služieb mal neaký problém a cesnak pán musel zbalit a odísť so slovami že do Starej Turej už nedojde. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
predávajúci mal k predaju povolenie od mesta Stará Turá. Pracovník (p. Sluka) z Technických služieb, ktoré sú prevádzkovateľom tržnice ho však upozornil, že v zmysle platnej legislatívy sa musí preukázať potvrdením o registrácií od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) podľa trvalého bydliska a potvrdením o vlastníctve pôdy na ktorom príslušnú plodinu dopestoval. Upozornil predávajúceho, že ak takéto náležitosti nemá alebo nebude mať, vystavuje sa možnému finančnému postihu zo strany RVPS. Z tržnice vykázaný nebol, bol len upovedomený na dodržiavanie legislatívy. Následne po tomto upozornení sa predávajúci zbalil a odišiel.

Juraj Straka, pracovník TSST

Otázka od: Roman - 17. júl 2017
Dobrý deň Po prečítaní posledných príspevkov o Štúrovej ulici a výhovoriek prečo to nejde -pokazené zametacie auto, dažde..... . musím ako občan platiaci dane reagovať. Začo sú platené technické služby? Každý deň chodím po tejto ulici a môžem potvrdiť, že tento chodník tento rok nebol ešte zametaný, a za celú zimu nebol ani raz odhrnutý. Po upozornení občanov že sa tam nedá naozaj chodiť ho raz ručne posypali. Neviem prečo tu zaznievajú také hlúpe výhovorky ale problém je zjavne v tom, že sa tam technika nedostane nakoľko sú tam vysoké obrubníky a elektrické vedenie. Možno by stačilo zobrať metlu a pozametať to ručne, alebo spraviť také nájazdy aby sa tam dostali aj ľudia a technika bez toho aby museli prekonávať neskutočne vysoké obrubníky. Aktuálne je medzi cestou a obrubníkom vysoká burina, plus spodná časť ulice je pravidelné už aj pri menších dažďoch znečistená fekáliami, ktoré vyvierajú z kanála na križovatke pod čerešňami. Tie následné tečú cez cestu až na trávnik za poliklinikou, kde by z hygienického hľadiska nemali byť. Pevne verím, že mesto, technické služby a prevak začnú konečne aj niečo robiť a nebude sa to riešiť tak dlho ako sa rieši vrchná časť, ktorá sa stále nezačala realizovať. Za peniaze, ktoré platíme chceme aj služby, ktoré by ste mali robiť bez upozornení. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na otázku ohľadom Ul. Štúrovej sme odpovedali v príspevkoch nižšie. O chodníky pri rodinných domoch sa starajú vlastníci. Vo všeobecnosti sa v zimnom období, konkrétne v tejto lokalite odhrňujú len spojovacie chodníky, schody a takisto zametajú hlavné ťahy. Pri našej osobnej obhliadke a zhodnotení stavu, sme nemali pocit, že by bola daná ulica v kritickom stave na aký poukazujete. Je dosť možné, že hovoríme o rôznych úsekoch a preto bude najvhodnejšie, aby ste zanechali kontakt, zavolali, príp. sa osobne zastavili v Technických službách a môžeme tento problém konkrétnejšie konzultovať a vyriešiť.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST


Otázka od: jano - 17. júl 2017
Dobry den. Mam otazocku tykajuca sa cistoty na parkovisku na Hurbanovej ulici, Su tam stromy, ihlicnany, z ktorych uz dlhe roky opadavaju šišky a ihličie. Za tie roky sa nazbieralo dost biologickeho odpadu, bolo by mozne keby pracovnici technickych sluzieb dane parkovisko vycistili, je to dost nebezpecne, hrozia urazy podvrtnutia na siskach, o kvalite podkladu ani nehovoriac, pri vstupe na parkovisko je velmi vela vytlkov s ostrymi hranami. Kedy a ako sa bude renovovat dane parkovisko. Dakujem za vsetkych parkujucich

Odpoveď: Dobrý deň,
toto parkovisko má povrchovú úpravu z drobeného betónu, ktorý je ťažký akoukoľvek údržbou ochrániť a vyčistiť. Zametacia technika je v tomto prípade neefektívna a neúčinná, navyše by sa mohla poškodiť. Betón sa neustále odlamuje a tým vznikajú i nepríjemné výtlky. Nová povrchová úprava, by pomohla celej situácií v okolí tohto parkoviska a v budúcnosti sa plánuje s jeho úpravou. Nateraz však v programovom rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na tento projekt.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michal - 17. júl 2017
Všimol som si pri vstupe do mesta vpravo pred železničným mostom na svahu zeleň pravdepodobne postriekanú nejakým svinstvom ako je Roundup. Zeleň tam nie je zeleň, ale hnedeň. Rastliny sú hnedé, suché, mŕtve. Ak je to chemicky ošetrené Roundupom, alebo podobným "zaručene neškodným" chemickým svinstvom tak proti tomu dôrazne protestujem. Tieto "zaručene neškodné" chemické prípravky sú karcinogínne, ničiace všetko. V konečnom dôsledku aj človeka, teda mňa, vás, naše deti... A ak by to bolo poliate trebárs iba neškodnou "horúcou vodu", o čom silno pochybujem, aj tak sa mi nepáči zdevastovaný svah so zničenou zeleňou na vstupe do mesta. V Starej Turej predsa nežijú barbari, ktorí si ničia životné prostredie.

Odpoveď: Dobrý deň,
na tomto mieste sa vyskytovali hlavne zaburinené spoločenstvá rastlín, ktoré sa bohužiaľ inak ako postrekom nedajú zlikvidovať. Svah bude následne od tohto plevelu upravený, pokosený a zhrabaný.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Veronika - 13. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som poprosiť, či by bolo možné riešiť situáciu s pohybom áut na pešej zóne a lese na starom Dubníku. Chodíme na Dubník pravidelne takmer každý deň deťmi na prechádzky a ja s mojími kamarátmi behávať a bicyklovať. Čo je pre mňa potešujúce, chodí tam poslednom čase veľa dôchodcov a venuje aktívnemu oddychu, či už nordic walking-u, bicyklovaniu, alebo len prechádzkou a posedení si na lavičkách s priateľmi. Bohužiaľ je bežnou praxou, že sa tam pohybuje množstvo áut a motoriek aj mimo povoleného času vyznačeného na dopravnej značke PEŠIA ZÓNA. Miesto toho aby tí nezodpovední vodiči niečo urobili pre svoje zdravie prechádzkou v peknom prostredí, radšej budú znečisťovať výfukovými plynmi prírodu a ohrozovať naše zdravie. Akoby toho smradu z áut nebolo dosť v meste. Štátny policajti sa tam prevážajú hore dole, ale nikdy som ich nevidela, že by niekoho zastavili a upozornili, že tam je pešia zóna a že do lesa je zakázaný vjazd. Nechápem to načo ich štát platí, keď sú taký ľahostajný pri porušovaniu zákona. Tiež by som chcela poprosiť či by bolo možné, aby sa osadili na pláži na starom Dubníku nové tabule ZÁKAZ KÚPANIA PSOV. Je tam len jedna tabuľa a tá je takmer nečitateľná. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke, sme požiadali Obvodné oddelenie PZ Stará Turá ako i MsP Stará Turá. Ich stanoviská uvádzame nižšie. Z Technických služieb nám potvrdili, že tabuľa "ZÁKAZ KÚPANIA PSOV" bude obnovená.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Situáciu ktorú uvádzate, riešime celý rok. Obzvlášť v letnom období. Ak počas kontroly zistíme priestupok spáchaný tým, že vodič vedie vozidlo v mieste kde to zakazuje dopravná značka IP 25a, hliadka vodiča rieši v zmysle § 22, zákona č. 372/1990 Zb. Mestská polícia vykonáva kontrolu v uvedenej oblasti spravidla 4 až 5 krát za 24 hodín.

MsP Stará Turá

V prípade výskytu motorového vozidla v uvedenej oblasti, bez príslušného povolenia, ktorý porušuje pravidlá cestnej premávky, je potrebné kontaktovať Políciu na tel. číslo 158, prípadne Mestskú políciu Stará Turá. Obvodné oddelenie Stará Turá vykonáva v oblasti Dubník, Stará Turá, hliadkovú činnosť, zabezpečuje verejný poriadok, zamedzuje krádežiam. Po uvedenom upozornení sa hliadka OO PZ Stará Turá zameria na kontrolu vozidiel v danej oblasti.

OO PZ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 6. júl 2017
Dobrý deň! Už obchádzame chodník na Štúrovej ul. po ceste - sú na ňom popadané čerešne a posypový materiál zo zimy. Kedy bude pozametaný?

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálne máme na zametacej technike poruchu. Po jej odstránení budeme môcť dokončiť zametanie v priľahlých častiach mesta - konkrétne na Černochovom vrchu a v Drgoňovej doline. Po zimnom období bola celá ulica pozametaná, avšak ako sme už predtým avizovali, objavili sa miesta, ktoré je potreba opätovného vyčistenia. Nie inak tomu je i na Štúrovej ulici. Musíme však najskôr dokončiť všetky úseky ciest a miestnych komunikácií, ktoré máme v správe (cca 80 km), taktiež nánosy po búrkach v okolitých častiach i na cintorínoch a následne sa budeme snažiť odstrániť problematické miesta aj v oblasti na Štúrovej ulici.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michaela - 4. júl 2017
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa v budúcnosti nechystá mesto zriadiť koše na odpadky, ktorých súčasťou budú aj vrecká určené na psie výkaly. Koše na tieto účely som nejaké postrehla, no verejne poskytované sáčky nie. Myslím, že za poplatok 34€ ročne by mohla byť majiteľovi poskytnutá aspoň nejaká výhoda.. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
investícia na zakúpenie a inštalovanie zásobníka na sáčky, je rovnako finančne nákladná ako zakúpenie samotného koša. Po zvážení týchto okolností sme sa rozhodli investovať do nákupu košov ako do zakúpenia zásobníkov. Tým sa nám podarilo za posledné obdobie takmer zdvojnásobiť počet odpadkových košov na tieto účely, čo by však v opačnom prípade znamenalo, že by zostal pôvodný počet košov a pribudli by len zásobníky na sáčky. Z praktického hľadiska vnímame väčší počet umiestnených košov pre majiteľov psov ako vhodnejšiu variantu, namiesto osadenia niekoľkých zásobníkov na sáčky.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Hygiena+čistota - 3. júl 2017
Súhlasím z pánom Peterkom že kvalita vody na plavárni nespĺňa kvalitu vody, ani doma sa neumývate v ročnej vode kde sa okúpe niekoľko tisíc ľudí za rok (žiaci zo škôl, deti atd .. vedecky je dokázané že každý 5. návštevník sa vyciká do vody!!!! a vodu meniť 1x za rok!!!! chlór to nespraví !!! vlasy, žuvačky,......

Odpoveď: Dobrý deň,
obsluha ako i správca plavárne sa riadia prevádzkovým poriadkom, schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Voda v bazéne je neustále filtrovaná pieskovými filtračnými jednotkami, čiže je stále v cirkulácii a teda menená. Filtračné jednotky sú menené a čistené 2x do týždňa. Úplne vypustenie bazéna ako sme informovali v príspevku nižšie, sa robí raz ročne podľa predpisu zo zákona. Chemické ošetrenie vody je pod prísnym dozorom a dávkovanie sa zaznamenáva. Každý deň sa odoberajú vzorky z vody pre oddelenie hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. V prípade, že by bol zistený akýkoľvek nevyhovujúci stav a kvalita vody, bola by plaváreň mimo prevádzku až do úplného odstránenia problému.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Ján - 3. júl 2017
Súčasná hlavná kontrolórka je podľa mňa dlhšie na mestskom úrade ako od roku 2014, keďže píšete že má pracovný pomer od tohto roku. Z tohoto mi vyplýva, ze malo byť výberové konanie na toto miesto. Napíšte mi kde a kedy bolo v roku 2014 zverejnené výberové konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
pracovný pomer hlavnej kontrolórky je uzatvorený v súlade so zákonom na dobu určitú, t. j. 6 rokov. Pred skončením pracovného pomeru v roku 2014 bolo vypísané výberové konanie, ktoré sa zverejňovalo na internetovej stránke mesta, vyhlasovalo sa v mestskom rozhlase, bolo zverejnené v Staroturianskom spravodajcovi a vyvesené na úradnej tabuli mesta. Vo výberovom konaní terajšia hlavná kontrolórka uspela a preto bola s ňou uzatvorená pracovná zmluva na dobu 6 rokov a to do roku 2020.

JUDr. Branislav Pribiš, vedúci správneho odd.

Otázka od: Miroslav - 3. júl 2017
Dobrý deň, chcem sa opýtať či Vám nevadí že vyschli všetky novonasadené stromčeky pred lentilkami??? Aj tie čo na jar vyhnali listy sú už zoschnuté. Viem že keď boli nasadené stromky v centre, tak ich chodili z technoturu zalievať, no tieto su asi mocdaleko na zalievanie:))))

Odpoveď: Dobrý deň,
o tomto probléme vieme a dané stromy boli predmetom reklamácie. V jesennom období, by sa mali dreviny vymeniť.

Mgr. Jarmila KNAPOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Janka Vránová - 28. jún 2017
Nepríde Vám tvrdenie "Preto sa zamestnávateľ rozhodol v druhom výberovom konaní požadovať iba všeobecne, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby zabezpečil čo najväčší počet záujemcov o pracovné miesto" protirečivé k tvrdeniu "Prax (myslí sa 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky z toho vo vedúcej funkcii) je pri obsadzovaní tohto miesta podstatnou požiadavkou. Dôležitosť priebehu zamestnaní je rozhodujúca hlavne v preukázaní vedomostí pred výberovou komisiou"? Snažím sa zamyslieť, koľko poznám ľudí pracujúcich 5 rokov vo verejnej správe a 3 roky vo vedúcej funkcii...keď tak dbáte na čo najväčší počet záujemcov. Čiže ak som farmaceut a mám uvedenú prax, môžem sa stať vedúcim ekonomického oddelenia? Skvelé zistenie :-)

Odpoveď: Dobrý deň,
áno samozrejme. V prípade, že spĺňate požadované vzdelanie, prax a preukážete dostatočné odborné vedomosti z danej problematiky pred výberovou komisiou, ktoré sú tiež v požiadavkách na toto pracovné zaradenie, môže Vás komisia odporučiť vedeniu mesta k obsadeniu pracovnej pozície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ing. M. Peterka - 28. jún 2017
Dobrý deň, rád by som sa informoval, či sa pred letnou sezónou plánuje čistenie bazéna na plavárni, resp. výmena vody v bazéne , nakoľko mám pocit, že voda nespľňa ukazovatele kvality vody na kúpanie ( vlasy, špina.. ) Veľa návštevníkov je nedisciplinovaných, a do bazéna vstupujú bez predchádzajúceho osprchovania. ( tu by bolo vhodné, aby si plavčík ľudí všímal a upozornil ich na to, pokiaľ tak nevykonajú). Taktiež poprosím o informáciu kedy sa naposledy uskutočnilo vypustenie celého objemu vody. Ďakujem , S pozdravom M.P.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali správcu športového areálu v Starej Turej. Jeho odpoveď si môžete prečítať nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Čistenie a vysávanie bazéna sa robí 3 krát za týždeň, čo je evidované a kontroluje to hygiena. Kompletne vypúšťanie sa robí zo zákona raz ročne, posledný termín vypustenia bol 9 - 10.10. 2016. Všetky úkony sa musia nahlásiť vopred oddeleniu hygieny na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Každý mesiac sa tiež odoberajú vzorky vody, na kompletný rozbor ukazovateľov kvality vody. Tieto vzorky odoberajú osobne pracovníčky hygieny z Trenčína. Plavčíci boli upozornení na nedisciplinovaných návštevníkov, žiaľ niekedy sa to nedá ustrážiť hlavne pri väčšom počte zákazníkov.

Peter Ušiak, správca MŠA

Otázka od: Marek - 27. jún 2017
Dobrý deň, čo sa bude robiť na mestskom oplotenom pozemku za garážami pri katolíckom kostole? Plánovali sa tam bytovky, nejako sa to pohlo? Viacero ľudí by potešilo, ak by si takéto informácie čo sa týkajú investícií mesta, našli na web stránke s predstihom, ale nič som si nevšimol. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
ako ste si mohli všimnúť, tento pozemok bolo potrebné oplotiť a bude momentálne využívaný ako úložný priestor pre teplovodné rúry, ktoré budú použité pri investičnej akcii spoločnosti Technotur, s. r. o. Jedná sa o modernizáciu tepelného hospodárstva v meste Stará Turá. Na web stránke mesta je informácia o týchto prácach k dispozícii.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  »