Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: ANKA - 30. január 2019
Dobrý deň! Ďakujem za orezanie stromov na Štúrovej ulici. Ešte jeden konár nad chodníkom by ste mali zrezať, lebo z neho popadá veľa zrelých čerešien a tie budú rozpleštené na chodníku dlhu. Jedná sa o druhý strom od vstupu na Štúrovu ulicu, ten, ktorý je nad chodníkom aj nad elektrickým vedením. Je dosť vysoko, ale určite to zvládnete.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
budeme informovať Technické služby mesta, aby sa na daný strom pozreli a ak to bude možné upravili ho orezaním.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anka - 25. január 2019
Blíži sa jar a ja chcem upozorniť na staré čerešne na začiatku Štúrovej ulici. Chcem Vás poprosiť, či by sa nedali na jar orezať, aby čerešne nepadali na chodník, po ktorom sa potom 2 - 3 mesiace nedá chodiť. Všimla som si, že konáre sú blízko aj elektrického vedenia. Možno by bolo vhodné tieto staré stromy vyrezať a nahradiť ich inou vhodnou zeleňou. Pri búrke sa lámu konáre a ohrozujú ľudí chodiacich po chodníku.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
čerešne sú bohužiaľ na súkromnom pozemku. Technické služby mesta sa pokúsia skontaktovať s majiteľmi. Orez už vykonali na jeseň, jednalo sa len o nebezpečné konáre. V prípade dohody s majiteľom skúsia vykonať orez, príp. výrub v tomto zimnom období vegetačného kľudu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anka - 25. január 2019
Ďakujem za odhrnutý chodník od snehu na Štúrovej ulici, vždy sme chodili v zime po ceste. Takto chodiť je úžasné!

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
Technické služby mesta ho presnejšie odložili lyžicou, pomocou traktorbágra. Väčšia pokrývka snehu to umožnila, avšak pri menšej vrstve to ide odpratať jedine ručne. Veríme, že do budúcna chodníky prispôsobíme na vstup techniky, aby sa dali odhrnúť aj pri menšej snehovej pokrývke.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: tono - 25. január 2019
Chcel by som sa spýtať, ako bola potrestaná pani, čo býva v činžiaku nad lentilkami, ktorá krmi potulné mačky. Krmi ich stále, denno denne, nám susedom to už vadí, všade mačka, aj 4 misky pri vchode, pod balkonom, kde im nosí jedlo. Prosíme o pomoc, čo máme robiť, neprajeme si to, obťažuje nás to, bojíme sa aj deti von pustiť.

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP musí konať iba v zmysle zákona. Momentálne nie je legislatíva upravená tak, aby zakazovala prikrmovanie mačiek. Východiskom by bolo VZN, ktoré by upravovalo spôsob prikrmovania voľne žijúcich zvierat v intraviláne mesta Stará Turá. Proces predkladania a schvaľovania VZN sa riadi zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení, konkrétne v §6 a podrobnosti predkladania upravuje rokovací poriadok MsZ.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michaela - 18. január 2019
Dobrý deň, rada by som sa spýtala na poplatky za psa na rok 2019. Na stránke mesta som žiadne aktuálne informácie k tejto veci nenašla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Michaela,
poplatky za psa, konkrétne daň za psa sa ani pre rok 2019 nemenili. Daň za psa je zverejnená vo VZN č. 8/2017 a toto VZN je v platnosti.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica - 18. január 2019
Dobrý deň,včera som Vám písala ohľadom parkovacích miest pre ŤZP občanov na parkovisku Hurbanova 156,157,dnes sú plochy vyčistené od snehu,chcem sa veľmi pekne poďakovať za rýchle vybavenie mojej požiadavky,veľké ďakujem za všetkých vozičkárov,Ľubica

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ľubica,
aj nás teší, že sa podarila situácia vyriešiť rýchlo a k spokojnosti občanom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 18. január 2019
Chcem poprosiť kompetentých, či by nebolo možné pokiaľ dôjde k odmeku snehu, aby sa potom aj chodníky opäť poprehŕňali. Ako aj ráno - 16.1.2019 - keď začalo pršať na tie zladovatelé chodníky, tak je to veľmi nebezpečné pre chodcov. Mohli sa chodníky aspom posypať, keď už neboli prehrnuté. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
chodníky boli prehrnuté všetky viackrát. Žiaľ, pri väčšej snehovej nádielke sa nedá odhrnúť sneh dokonale až na asfalt, príp. zámkovú dlažbu. Preto sa stalo, že na nich zostala malá vrstva snehu a pri striedaní teplôt sa stáva, že vzniknú tzv. "zmrazky". Chodníky sa snažia Technické služby mesta posýpať pravidelne predtým a aj dňa 16. januára. Niektoré miesta vzhľadom na kapacitné využitie a menšiu frekventovanosť, sú skutočne so zostatkami "zmraziek" a veľakrát nejdú následky zimy odstrániť z úplne každého miesta. Mesto i Technické služby mesta sa však snažia zmierniť tieto následky na minimum, tak aby sme čo najviac uľahčili chodcom i všetkým obyvateľom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica - 17. január 2019
Dobrý deň,už prešli dva týždne od snehovej nádielky,všimol si niekto parkovacie miesta pre ŤZP na novom parkovisku Hurbanova ul. 156,157,je tam cca meter nahrnutého snehu, miesta sú nepoužiteľné,ako má vozíčkar zaparkovať? (zdravý človek takéto veci nevidí? ),ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ľubica,
je pravda, že tieto úseky boli vzhľadom na vzniknutú situáciu so snehovou nádielkou mimo pozornosť. Technické služby mesta Stará Turá sa posnažia i tieto konkrétne parkovacie miesta sprejazdniť, avšak i keď je už dlhšia doba od kedy napadlo množstvo snehu, tak ešte stále nie sú všetky chodníky, ktoré boli komplet pokryté aj snehom z cesty uvoľnené. Veríme, že sa to všetko podarí v dohľadnej dobe k spokojnosti vyriešiť. Niektoré individuálne miesta, ktoré je potrebné riešiť promptnejšie, ohláste a konzultujte prosím na tel. č. Technických služieb 032 /776 32 15 a ak to bude v ich kapacitných možnostiach, posnažia sa situáciu vyriešiť v kratšom časovom intervale.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: milan lisy - 15. január 2019
na mieso asfaltovej plochy na mierovej ul. ktora kedysi v minulom tisicroci v 70 -tych rokoch bolo mozno asi hrisko spravit parkovacie miesta a vyriesit tym parkovanie na chodnikoh na mierovej ved detskych ihrisk je tu viac nez ich je treba su na kazdom kusku staci sa len prejst po meste ,za tridsat rokov co tu byvam asi raz tato plocha bola pouzita na sutaz silakov, ktory tam prekacovali pneumatiky

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lisý,
ďakujeme za podnet i návrh využitia daného priestoru. Máte pravdu, že ihrisko už dávno neslúži tomu účel, na ktoré bolo koncipované. O možnostiach využitia jednotlivých plôch ako aj týmto priestorom sa budeme zaoberať v najbližšom období.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: M. Richard - 15. január 2019
Dobrý deň. Čítal som, že podľa novely zákona o obecnom zriadení môže viceprimátor ako poslanec dočasne uvoľnený zo zamestnania dostávať riadnu mzdu iba v prípade, že bol pred nástupom do funkcie v klasickom zamestnaneckom pomere. Je to pravda ? Ak to nie je dôverné je možné zverejniť plat viceprimátora? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Richard,
podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom do 1. 2. 2019 patrí plat od obce len v prípade, ak je poslanec dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. 2. 2019 odstraňuje diskrimináciu poslanca MsZ, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je uvoľnený zo zamestnania (teda je napr. nezamestnaný, dôchodca, SZČO, atď.). Poslancovi, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania, ale sa jedná o druhý prípad výkonu funkcie zástupcu starostu, patrí mesačná odmena určená starostom, najviac vo výške 70 % základného platu starostu. Plat, resp. odmena, zástupcu starostu sa zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom. Z uvedených dôvodov súčasná zástupkyňa primátora od ustanovenia do funkcie (6.12.2018) do 1. 2. 2019 nepoberá za výkon funkcie žiadnu finančnú čiastku, nakoľko nebola uvoľnená zo zamestnania. Po 1. 2. 2019 bude mesačná odmena zástupcu primátora zverejnená na webovom sídle mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: milan lisy - 15. január 2019
chcem sa opytat na kvalitnu rekonstrukciu skolky na snp hurbanovaa a mierova ul. mala byt zahajena 07/2018 a stale nic kto je za to zodpovedny a ake budu za to postihy hlavne ze deti maju kam chodit ze

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lisý,
rekonštrukcia škôlky sa oddialila z dôvodu kontroly a preverovania verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, nie mesta Stará Turá. Po ukončení všetkých náležitostí a doplnení by sa celá rekonštrukcia mala začať v jarných mesiacoch. Deti zaradené v materskej škole sú v dočasných, resp. náhradných priestoroch, ktoré síce spĺňajú požadované predpisy a normy, no nie sú tak komfortné. Uvedomujeme si, že táto situácia si nie je jednoduchá. Vyžaduje si pochopenie z Vašej strany – strany rodičov, ako aj zo strany zamestnancov MŠ a ZŠ. O aktuálnej situácii týkajúcej sa rekonštrukcie MŠ budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a v Staroturianskom spravodajcovi.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter M. - 15. január 2019
Dobrý deň, mám otázku, čo mienite urobiť s tým, že skončila zmluva MUDr.Žižkovej , psychiatričke a čo ďalej.Je veľa ľudí, ktorí túto ambulanciu navštevovali často, nebola nevyužitá a prečo sa nezabezpečilo dostať sem náhradného lekára? To teraz kam ísť, to nikoho nezaujíma? Naše mesto zostáva hluché a nevšímavé pre svojich občanov, je to smutné . Čia je povinnosť zabezpečiť, nájsť a došikovať lekára, ktorý tu má byť a nie je? Ďakujem za odpoveď, ktorá iste zaujme veľa dotknutých.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter,
lekárom, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať svoju lekársku ambulanciu v našom meste máme možnosť jedine poskytnúť vhodné priestory. Bohužiaľ, riešenie problému s ukončením prevádzky danej ambulancie neprináleží Mestu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v územných obvodoch sú v plnej kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja sme dostali tento oznam, ktorý je umiestnený aj na dverách polikliniky:
„Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť SENZUS, s. r. o., zastúpená konateľom MUDr. Andreou Žiškovou ukončil ku dňu 31.8.2018 prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v mieste prevádzkovania Mýtna 146, Stará Turá. Vzhľadom k uvedenému od 1.9.2018 sa zdravotná dokumentácia poistencov tohto zdravotného obvodu nachádza v úschove lekára Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V prípade potreby vydania zdravotnej dokumentácie je potrebné uzatvoriť dohodu o poskytovaní starostlivosti novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému bude zdravotná dokumentácia následne zaslaná. Bližšie informácie ohľadne zdravotnej dokumentácie budú poskytnuté na tel. č. 032/655 51 55, 032/655 51 53, 032/655 51 50.“
V Trenčíne dňa 31.7.2018, MUDr. Marián Brídik, lekár samosprávneho kraja

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 15. január 2019
Prosím o pravidelnú zimnú údržbu chodníkov na Štúrovej ulici, nakoľko sa tak túto zimu nedeje. Mesto je už plne zodpovedné za tieto chodníky podla nového zákona, to znamená že v prípade úrazu je možné zažalovať správcu. Prosím preto aby si začalo plniť svoje povinnosti skôr ako k takémuto niečomu príde. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
počas týchto dní, ktoré boli výdatné na snehovú nádielku robia Technické služby mesta Stará Turá, čo je v ich silách a kapacitných možnostiach. Ulica Štúrova je v rámci odhŕňania snehu veľmi nepriaznivo riešená. Hornú časť je takmer nemožné odhrnúť, nakoľko na chodníkoch parkujú autá. Krížne chodníky a nový chodník sa udržujú. Dva spodné úseky sa tento rok ešte veľmi ťažko udržujú, nakoľko z dôvodu vysokých obrubníkov sa na tieto miesta žiadna technika nedostane. V letnej sezóne plánujeme v tejto časti obrubníky prispôsobiť, aby tieto úseky boli pre ďalšiu zimnú sezónu zjazdné.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Erika - 10. január 2019
Dobrý deň, Chcela by som sa len informovať, či je dovolené parkovať na trávnatej ploche na Hurbanove ulici, vedľa bytového domu č. 125/23, lebo tam každý den/večer parkuju 3 ci 4 auta bez povšimnutia mestskej policie, a ak áno, či by sa tam teda mohla osadiť tabuľa označujúca parkovisko... Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, p. Erika,
státie vozidiel na verejnej zeleni upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, kde je v § 25, ods. 1, pís. s, uvedené, že vodič vozidla nesmie zastaviť a stáť okrem iného aj na verejnej zeleni. Toľko k odpovedi na vašu žiadosť o informáciu. Ďalej vo svojej správe uvádzate, že mestská polícia si nevšíma vozidlá parkujúce ne verejnej zeleni pri dome č. 125 na Hurbanovej ulici. K vášmu tvrdeniu uvádzame, že za posledné tri mesiace mestská polícia riešila predmetnú situáciu 7 krát. Osadenie tabule označujúcej parkovisko nie je v kompetencii MsP.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michal - 27. december 2018
Ďakujem za rýchlu odpoveď Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina , ale otázka ohľadom tomboly zaujíma aj iných občanov Starej Turej. Tak prosím zistite u starostu p. Beňatinského kde skončili tieto ceny aby si to mohli prečítať všetci poškodený skôr ako dajú trestné oznámenie. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal
opätovne Vás informujeme, že organizátorom predstavenia - Malý veľký muž a venovaním ceny (elektrobicykel) bol Obecný úrad Lubina. Je preto potrebné sa obrátiť na sekretariát obce (032/777 81 75) alebo priamo na starostu p. Beňatinského (č. tel.: 0905 985 508, starosta@obeclubina.sk), ak sa cítite poškodený. Vysvetlenie Vám určite radi poskytnú, tak ako aj ostatným občanom. Taktiež pripomíname, že v Dom kultúry Javorina bol zabezpečený len predaj lístkov na toto predstavenie, aby vyšli v ústrety našim občanom a nemuseli cestovať do obce Lubina pre vstupenky.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: tibor - 27. december 2018
Prosím vedenie mesta aby zastavilo nezmyselnú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a tieto peniaze použilo na dofinancovali školstvo, aby rodičia nemuseli platiť každý rok výpalné v podobe zrpš, učebníc.... Tento objekt už dávno neslúži svojmu pôvodnému účelu. Je nezmyselne veľký, mal byť zbúraný a ponúknutý ako pozemok pre Lidl po ktorom občania tak túžia. Dobrovolný hasiči mali byť presunutý do športového areálu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Tibor.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice sa realizuje z finančných prostriedkov, ktoré Mesto získalo ako štátnu dotáciu presne určenú na tento účel. Teda v žiadnom prípade nie je možné tieto prostriedky použiť napr. na dofinancovanie školstva, ako uvádzate. Váš názor na využitie či nevyužitie tohto objektu je zvláštny, no máte samozrejme naň právo. Možno by ste inak uvažovali v prípade, že by ste potrebovali pomoc hasičov tak, ako sa to mnohým občanom už stalo.
Čo sa týka vyjadrenia ohľadom „výpalného“ v podobe ZRPŠ – nie je to žiadne výpalné, ale je to dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý je v plnej výške použitý pre všetky deti školy. Presnejšie informácie o čerpaní takýchto financií dostanete na zasadnutí rodičovského združenia, na ktoré ste ako rodič pravidelne pozývaný.

Napriek výhradám, ktoré uvádzate, Vám ďakujeme za podnet a možnosť vysvetliť ho.

Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ

Otázka od: Ján Smutný - 10. december 2018
Dobrý den. Dozvedel som sa že vo vašom meste Stara Tura sa nachadza archiv mzdovych listov,potrebujem adresu alebo č.t.Potrebujem to kôli vybaveniu dôchodku.Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Smutný,
archív mzdových listov je na MsÚ, avšak týka sa len pracovníkov, ktorí pracovali na mestskom úrade, v prevádzkárňach mesta alebo v službách mesta. V prípade, že ste bol v minulosti zamestnancom MsÚ alebo zamestnancom služieb, je možné ich na ekonomickom oddelení dohľadať. V prípade nejasností prosím kontaktujte priamo ekonomické odd. MsÚ, konkrétne p. Gondárovú na tel. čísle 032/746 16 26.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 5. december 2018
Krásny zimný deň Vám prajem! Rád by som sa opýtal kompetentných, ktorí majú za úlohu dozorovať verejné priestory v našom meste, či by bolo možné nainštalovať kameru v priestoroch "medzibloku" vytvoreného ulicami Mýtna, Hurbanová, SNP (myslím, že MP nemá možnosti v každom čase pokryť dohľadom územie mesta)? Zdôvodnenie: V krátkej minulosti - tento týždeň (48.týždeň 2018) do finálneho stavu sa dobudoval priestor "medzibloku" na sídlisku Stred I. Je to priestor medzi obytnými blokmi ulíc Mýtnej, Hurbanovej, SNP. Uvedený priestor dostal krásnu úpravu od pracovníkov Technických služieb mesta Stará Turá. Za uvedené patrí veľká vďaka tým, ktorí vykonali mravenčiu prácu. Keď som zo šiesteho poschodia odfotil priestor a poslal som záber rodine do Ba i Blatného, tak obdiv nemal konca s poznámkami, že niečo také je i pre časopisy. Včera (v sobotu 1. 12.) vo večerných hodinách sa našiel "vodič" auta, ktorý "musel" zatiahnuť až k 3. vchodu na Hurbanovej 137 a to tak, že tým ako išiel jednými kolesami po novovybudovanom chodníku, druhými išiel po upravenom priestore. Keď sa otáčal po parku, chýbali centimetre, aby prešiel po vysadenej zeleni. Svoju jazdu ukončil dotyčný po chodníku, pri obytnom bloku Mýtnej. To, že jazda do tých priestorov nebola ojedinelá dokazovala i vychodená kolaj vedľa chodníka, z obdobia pred úpravou. Keď som videl a vidím stopy auta po čerstvo upravených priestoroch je mi smutno na duši.

Odpoveď: Dobrý deň p. Kormoš,
oceňujem vaše návrhy ohľadom kamerového systému. V blízkej dobe bude spustená realizácia obnovy kamerového systému v našom meste. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta budeme smerovať na obnovu prenosových a koncových zariadení, ktoré sú zastarané a poruchové. Bohužiaľ objem prostriedkov nebude postačovať na rozmiestnenie nových kamier. Našou snahou je získať ďalšie prostriedky na kúpu nových kamier a kabeláže (alebo inej technológie) potrebnej na prenos signálu. Preto zatiaľ nebudeme rozširovať kamerový systém o ďalšie kamery.
Samozrejme chceme sa podieľať na ochrane majetku obce a jej obyvateľov, ako nám to nariaďuje zákon o obecnej polícii. Ako správne píšete, nemôžeme byť v každom čase na každom mieste. Prosím, ak zistíte poškodzovanie verejnej zelene, resp. iný priestupok, neváhajte nás kontaktovať na t. č.: 0907 772 868 v čase, kedy je priestupok páchaný, resp. čo najskôr, aby sme mohli páchateľa priestupku identifikovať a vyriešiť v zmysle zákona.

S úctou,

D. Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Andrea - 3. december 2018
Dobrý deň, na novovybudovanom parkovisku na Hurbanovej ul. pri MsÚ nie sú urobené vodorovné čiary pre parkovacie miesta. Parkovisko už nie je uzatvorené, stavbári balia náradie, zvyslé dopravné značky stoja. Pýtam sa, prečo nie sú namaľované biele čiary pre parkovacie miesta , tak ako je to na novom parkovisku na Jiráskovej ???? Verím , že sa tak skoro stane, lebo chaos s parkovaním , kedy zostávajú veľké plochy nevyužité, čo samozrejme prichádzajúcich vodičov "vytáča", by sa z časti vyriešil. Nehovoriac o tom, že parkovisko je ako v priemyselnej zóne, kde parkujú rôzne veľké firemné autá a obyvateľ nemá kde zaparkovať. Ďakujem za inf. S pozdravom

Odpoveď: Dobrý deň,
vodorovné dopravné značenie sa po dohode so zhotoviteľom bude realizovať až v jarných mesiacoch. Dôvod je jednoduchý. V prípade, že by sme trvali na realizácii vodorovného dopravného značenia teraz v decembri keď je nepriaznivé počasie, jeho životnosť by sa veľmi skrátila, nakoľko by sa značenie realizovalo na čerstvý, mastný a mokrý asfalt. Vodorovné dopravné značenie je finančne pomerne nákladné a realizovať ho teraz by bolo zbytočné plytvanie s prostriedkami mesta. Z tohto dôvodu sa nerealizovalo ani vodorovné dopravné značenie na parkovisku pred BD č. 143 na Hurbanovej ulici, kde bol položený nový asfalt.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Michal - 27. november 2018
Dobrý deň Je to už dávnejšie čo DK predával lístky na predstavenie Malý veľký muž a lákal pri ich kúpe aj na tombolu, kde mala byť hlavná cena elektro bicykel. Cítim sa byť podvedený, nakoľko žiadne žrebovanie nebolo. Kde skončili vecné ceny z tomboly? V Januári budú RND opäť na turej tak by bolo možno vhodné tieto ceny vylosovať pokiaľ si ich už organizátori nerozdelili. ďakujem

Odpoveď: Vážený pán Michal,
Dom kultúry Javorina Stará Turá predával vstupenky na predstavenie Malý veľký muž, ktoré sa malo uskutočniť 1.9.2018 v amfiteátri na vrchu Roh Lubina a nakoniec sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnilo dňa 15.10.2018 v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave. Organizátorom predstavenia bol Obecný úrad Lubina. V Dome kultúry Javorina bol len predaj lístkov, aby sme vyšli Staroturancom v ústrety a nemuseli cestovať do Lubine pre vstupenky. O možnej výhre elektrobicykla (1 cena) sme informovali ľudí, ktorí si lístky zakúpili. Naozaj sme nikoho nelákali, nemali sme dôvod. Ak sa cítite podvedený, tak ako píšete, prosím obráťte sa na Obecný úrad Lubina a starostu p. Beňatinského, ktorý Vám na Vaše otázky odpovie.
Predstavenie RND - To nemá chybu, ktoré pripravuje Dom kultúry Javorina 23. januára 2019, nemá nič spoločné s predstavením, ktoré organizoval Obecný úrad Lubina.

Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Fedor - 23. november 2018
Priemyslovka a internát sa dostal po zložitých procesoch do majetku mesta, chcem sa spýtať či zodpovední činovníci mesta vedia čo sa na internáte deje, hlavne v nočných hodinách, ako to mesto chce riešiť ? Mesto čaká aby to bolo centrum bezdomovcov a rôznych pochybných osôb z celého okresu, možno kraja ? Nakoľko ich počet má stúpujúcu tendenciu a či z tohto dôvodu plánuje mesto posilniť hasickou technikou, nakoľko zima sa blíži a problémi kedy ju bude mesto potrebovať sú v dohladne . . .

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP vždy informuje MsÚ (majetkové oddelenie, primátorku) o dianí v objekte bývalého internátu. To znamená, kedy bola vykonaná kontrola objektu, koľko osôb sa v objekte, alebo vo vonkajších priestoroch nachádzalo, a aj to, že boli z miesta tieto osoby vykázané. Mestská polícia vykonáva pravidelné kontroly v priestoroch tohto objektu a pokiaľ zistí, že sa tu nachádzajú cudzie osoby z miesta ich vykáže a dozerá na to, aby miesto skutočne opustili. Obhliadka objektu spravidla trvá niekoľko desiatok minút až hodinu. Vykázané osoby sa bohužiaľ, do objektu vracajú, pretože objekt nie je možné dostatočne zabezpečiť. Objekt je majetkom mesta a mesto je povinné chrániť si svoj majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím v zmysle zákona 138/1991, o majetku obcí, §7/2, pís. b. a aj preto MsP robí pravidelné kontroly daného objektu. Čo sa týka bezdomovcov, je všeobecne známe, že ich počet v mestách má mierne stúpajúcu tendenciu, avšak podľa našich kontrol z pôvodných 8 osôb, ktoré sa v tomto objekte nachádzali, sa k dátumu 16.11.2018 ich počet znížil na 4. Takže v tomto prípade ich počet klesá.

MsP Stará Turá

Otázka od: Pavol - 21. november 2018
Dobrý deň, chcem sa spýtať či na tých nových a zrekonštruovaných parkoviskách na Hurbanovej ulici budú vyznačené aj parkovacie miesta? Bolo by to dobré, aby tam vošlo tolko aút kolko má a nestál niekto cez dve miesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
parkovacie miesta pre jednotlivé vozidlá budú vyznačené až na jar, nakoľko teploty už nie sú priaznivé pre maľovanie a taktiež nový asfalt vytláča zo svojej štruktúry mastnotu, ktorá by momentálne farbu pohltila a znehodnotila.
Za pochopenie vopred ďakujeme!

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Dominik Malár - 13. november 2018
Dobrý večer, týmto by som sa chcel opýtať či by po dlhých rokoch sa nedalo niečo so zábradlím okolo potoka, ide o to že napríklad prechod pre chodcov pri ZUŠ je umenie si po tme tam vôbec niekoho všimnúť navyše nieje tam ani poriadné osvetlenie a to isté platí pri všetkých týchto prechodoch okolo potoka. Nerád by som niekoho zrazil. Myslím že by pomohlo keby sa ASPOŇ to zábradlie natrie nejakou skôr reflexnejšou farbou, je to samozrejme len osobný názor. Ďakujem za odpoveď a dúfam že sa to nejako vyrieši veď sami viete že na týchto prechodoch sa neraz stala nehoda a naozaj by som nebol zrovna nadšený keby zrazí niekto kvôli tomu mňa alebo nebodaj zrazím ja. Ešte raz Ďakujem a pekný večer

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá každý rok dáva do rozpočtu spracovanie projektu nasvietenia prechodov v meste. Na spomínaný prechod je už vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy, ktorý by mal realizovať správca komunikácie a následné dá mesto vypracovať projekt nasvietenia prechodu, čo by sa malo realizovať v roku 2019. Na otázku ohľadom zábradlia odpovedala p. Vráblová v príspevku nižšie.

Jaroslav Martinus, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Veronika - 13. november 2018
Dobrý deň, keďže sa nedá reagovať na konkrétnu otázku, tak sa pýtam takto. V otázke ohľadne mačiek ste odpovedali pani, že MsP rieši problém s prikrmovanim mačiek. Tak by som sa chcela spýtať, či sa bol niekto s kompetentných pozrieť v okolí mestských bytov "lentiliek"? Obyvatelka bytovky za lentilkach ich tam kŕmi vo veľkom štýle, urobila im prístrešky, mačky sú agresívne, napadli už aj človeka a deti sa boja chodiť von. Mačky si pobehujú po ihrisku a neraz som videla ako si priamo na detskom ihrisku mačky bezne robia potrebu. Je super, že je tam detské ihrisko, ale nikto tam s deťmi poriadne nechce chodiť kvôli týmto problemom s mačkami. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Veronika,
ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho MsP k riešeniu. V prípade, že i v budúcnosti budete mať podozrenie na prikrmovanie túlavých zvierat, je potrebné takúto skutočnosť ohlásiť priamo na MsP (č. tel.: 032 /776 00 77, 0907 772 868).

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň pani Veronika,
Váš podnet sme preverili. Hliadka vykonala dňa 9.11.2018, v čase o 15:10 kontrolu lokality pri bytovke č. 537 na Mýtnej ulici. Bolo zistené, že v okolí bytovky sa nenachádzajú žiadne misky s krmivom, ani prístrešky pre mačky. Následne bola vykonaná kontrola bytovky č. 595/58 na Mýtnej ulici, kde boli zistené misky s krmivom pod jedným z balkónov. Šetrením bola zistená totožnosť osoby, ktorá tam misky umiestnila. Prikrmovanie mačiek síce nie je zakázané zákonom (tak ako bolo odpovedané v predchádzajúcej reakcii na otázku p. Barbory Bukovčan), ale dôsledky takéhoto kŕmenia sú hlavne v znečisťovaní už spomínaného verejného priestranstva, detských ihrísk a pod. S dotyčnou osobou bol vykonaný pohovor o dodržiavaní verejného poriadku. K veci ešte uvádzame, že v čase preverovania vašej sťažnosti, sa v uvedenej lokalite nenachádzala žiadna mačka a v priestoroch ihriska sa nenachádzali žiadne exkrementy.

MsP Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 13. november 2018
Dobrý deň, prechádzkou mestom okolo potoka si nedá nevšimnúť staré stromy ktoré majú suché haluze , môžu ohrozovať cestnú dopravu a ľudí. Potom pri dome služieb sú tiež 4stare suché jedle ! A zábradlie okolo potoka sa neplánuje natierať !? Je dosť v hnusnom stave !? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
stromy ktoré sú pri potoku sú v správe Povodia Váhu. Väčšinou na jeseň - jar (v čase vegetačného kľudu) sa snažíme s pracovníkmi Povodia Váhu spolupracovať a tieto konáre prerezávať. Tento rok sa už prerezávky robili viackrát.
Čo sa týka suchých jedlí pri Dome služieb, bol zaslaný list na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý sa má k výrubu vyjadriť a zároveň Technotur, s. r. o. dal vypracovať projekt rekonštrukcie tohto územia pred Domom služieb vrátane náhradnej výsadby.
Zábradlie a územie okolo potoka je zložitejšia záležitosť. Bola vypracovaná štúdia rekonštrukcie lávok a zábradlia okolo celého potoka. Budúci rok by sa mala štúdia dostať do fáze realizačného projektu, čo sa týka najhoršej lávky a to pred potravinami p. Stančíka, ktorá potrebuje ako prvá rekonštrukciu. Súčasťou bude vždy aj zábradlie. Nakoľko rekonštrukcia lávok a postupne aj zábradlia bude finančne náročná, neplánujeme už náter starého zábradlia i za cenu toho, že bude na zábradlie zlý pohľad nakoľko je skutočne "hnusné". V tomto prípade by bol samotný náter nákladný a nebolo by ekonomicky vhodné pustiť sa do toho, keď by došlo k postupnej rekonštrukcií.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Barbora Bukovčan - 7. november 2018
Krásny deň želám vedeniu mesta Stará Turá, chcela by som sa informovať aké sú možnosti mesta pri riešení premnoženia pouličných mačiek. Je ich tu veľmi veľa a častokrát sa rodia aj 4x do roka každej mačke mladé. Vidím našich občanov a po väčšinou starších ľudí ako do nich kopú, ubližujú im, dávajú im jed do jedla a podobne. Pre mňa a chvalabohu i veľa iných ľudí v našom meste je to nepríjemné. Iste má mesto na riešenie podobných situácií vyhradené nejaké finančné prostriedky. Chcem sa teda informovať či mesto vie naplánovať kastračnú akciu aby sa množeniu zabránilo. Podľa infomrácií jedného OZ vám bola táto služba už i ponúknutá a z vašej strany odmietnutá. Prosím teda o vaše vyjadrenie. Ďakujem a želám pekný deň! Barbora Bukovčan

Odpoveď: Dobrý deň,
k voľne žijúcim mačkám v súčasnosti neexistuje platná legislatíva, ktorá by regulovala ich chov a upravovala zodpovednosť. Voľne žijúce mačky sú zvyčajne opustené ich majiteľmi. Každý majiteľ zvieraťa a teda aj mačky je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnoženia. Dôležitá je aj prevencia a preto by ľudia mačky prikrmovať nemali. Samotné prikrmovanie mačiek nie je však zakázané. Zakázané je znečisťovanie verejného priestranstva – VZN č. 17/2012 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá, ktoré kontroluje MsP.
MsP ešte začiatkom roka rozmiestnilo po vchodoch informačné letáky o rizikách kŕmenia túlavých zvierat. V týchto aktivitách MsP naďalej pokračuje a pri zistení, že niekto pohadzuje zvyšky jedál, resp. kŕmenie pre mačky voľne po verejnom priestranstve, je riešený v zmysle zákona o priestupkoch. Taktiež budú v rámci prevencie upozorňovať na dôsledky takéhoto konania, aby nedochádzalo k znečisteniu verejného priestranstva práve prikrmovaním túlavých zvierat. Bohužiaľ, o ponúknutej službe "jedného" OZ naozaj nevieme.

Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ
MsP Stará Turá

Otázka od: Martin - 5. november 2018
Chcem sa spytat vedenia mesta ako aj vedenia technickych sluzieb kedy sa zacnu opravovat cesty v miestnych castiach ktore su v katastrofalnom stave a nemam na mysli triskovu metodu ktora nema na com drzat lebo vedsina je uz len kamen a blato ale riadny asfaltovy koberec. To ze spravite raz za rok 100metrov na hlavnom tahu je nic a len vyhovorky ze nie su financie a v meste sa investuju statisice eur do opravy parkovisk a chodnikov. Za toto mame platit dane? To sme horsi ako ludia v meste? Tu som sa docital ze ludia ako aj u dornakov si na vlastne naklady rozhrnaju drt po turej si tiez robia ludia na vlastne naklady chodniky?

Odpoveď: Dobrý deň,
už sme viackrát písali, že z celkovej investície 100 tis. a po dva predchádzajúce roky 250 tis. sa realizujú opravy, síce z Vášho pohľadu možno pomalším tempom, ale ďakujeme aj za tieto zrekonštruované cesty a chodníky. Vždy z tohto objemového balíka finančných prostriedkov je 35 - 40 tis. vyčlenených každoročne do priľahlých miestnych častí. Vďaka tomu sa nám každý rok podarí opraviť cca 250 - 300 m komunikácií i v miestnych častiach. V tomto roku sa realizovala rekonštrukcia v Drgoňovej Doline od otoču autobusu, na Černochovom Vrchu smerom po Rudník a opravovala sa križovatka v Drgoňovej Doline (hore koňom). Nakoľko v priľahlých častiach je veľa ciest s nespevnenými podkladmi, ako aj u Dornakov, sme radi keď im dovezieme aspoň drvený spevňujúci materiál a privítame keď si ho niektorí občania i rozhrnú. Často sa však jedná len o prístupové cesty a nie miestne komunikácie.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: JAN VALENTA - 5. november 2018
Prosim o opravu rozhlasu Topolecka smer Hlavina druhy krat pred dvoma rokml dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Valenta
najvhodnejšie je nahlásiť poruchu priamo Technickým službám mesta Stará Turá (032/776 32 15, 0905 254 350, e-mail: strakova@tsst.sk), ktoré spravujú a zabezpečujú údržbu mestského rozhlasu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Milan Durec - 26. október 2018
Pýtam sa touto cestou vedenie mesta,dokedy budú občania Topoleckej odkázaní na kúrenie drevom,alebo uhlím.Drevom z našich lesov,ale široko- ďaleko cenove najdrahším.Neuvažuje sa o dobudovaní plynovodu do tejto časti Starej Turej?Rozbieha sa tu masívna výstavba domov a inžinierske siete žiadne.Skoro každý dom má kurenie len na pevné palivo,čo zrovna nie je moc ekologické.O vybudovaní vodovodu a kanalizácie počúvame už roky.Všetky finančné prostriedky mesta sa preinvestujú v Starej Turej a na priľahlé obce ostanú len odrobinky.Preto sa pýtam .Čo robia zástupcovia mesta v tomto smere pre bohom zabudnuté kopanice?Snažili sa o rokovania s SPP?

Odpoveď: Vážený pán Durec,
pokúsim sa reagovať na Vašu otázku nakoľko pracujem na oddelení výstavby ÚPaŽP najdlhšie s pomedzi svojich kolegov a pravdepodobne mám viac informácií ako ktokoľvek zo súčasných zamestnancov. V minulosti sa mesto Stará Turá viac krát písomne obrátilo na Slovenský plynárenský priemysel, š. p. s požiadavkou plynofikácie niektorých mestských ako aj miestnych častí (kopaníc) Starej Turej. Na SPP, š. p. sa uskutočnili rokovania na úrovni primátor Starej Turej a a riaditeľ SPP, š. p. odštepný závod Nové Mesto nad Váhom. Doslova "krvopotne" sme popripravovali podklady, ktoré si plynári vyžiadali aby mohli spraviť rôzne analýzy a ekonomické prepočty návratnosti finančných prostriedkov. Predmetné analýzy a prepočty vypracované pracovníkmi SPP, š. p. preukázali, že plynofikácia miestnych častí medzi ktoré spadá aj miestna časť Topolecká nespĺňajú požiadavky na ich plynofikáciu v zmysle platných smerníc SPP, š. p... Naše požiadavky o plynofikáciu kopaníc sme niekoľko krát s odstupom niekoľkých rokov opakovali a vždy s negatívnym výsledkom.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Roland - 25. október 2018
Dobrý deň. Tu - https://www.staratura.sk/item/suhrnna-sprava-o-zakazkach-podla-117-odst-2-zakona-c-343-2015-z-z-o-verejnom-obstaravani-za-3-stvrtrok-2018-nad-5-000/ - som našiel zákazku - Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, Ul. SNP a Ul. Hurbanova Stará Turá (stavebná práca) . Predpokladám, keď je to zaplatené, tak to bolo aj zrealizované. Kde sa nachádza ten cyklochodník ? Ja som ho nenašiel. Môžete zverejniť mapku, ked sú v rámci Starej Turej a jeho častí zrealizované cyklochodníky ? Ďakujem.

Odpoveď: Prajem pekný deň pán Roland,
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní musí mesto Stará Turá ako verejný obstarávateľ každý štvrť rok na svojej webovej stránke uverejňovať správu o zákazkách nad 5 000 €. Do tejto správy sa vkladajú údaje o všetkých zákazkách (tovary, služby a stavebné práce), u ktorých bolo ukončené výberové konanie v danom štvrť roku. To značí, že bola s víťazným uchádzačom uzatvorená zmluva alebo mu bola zaslaná objednávka na zákazku v ktorej bol úspešný. V prípade zákazky : „Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ bola podpísaná zmluva č. 72/2018/08431 dňa 30.07. 2018 s termínom dokončenia stavebných prác najneskôr do 15.12. 2018. Predmetnú zmluvu si môžete tiež nájsť na webovej stránke mesta Stará Turá (verejný register odberateľských vzťahov) vrátane (previazaných dokumentov ) čo sú v tomto prípade faktúry. V nadväznosti na zmluvné podmienky zhotoviteľ vystavuje faktúru mesačne len na fyzicky skutočne vykonané práce. Z uvedeného vyplýva, že zaplatené bolo zhotoviteľovi zatiaľ len to čo zrealizoval. V odpovedi na vašu druhú časť otázky „kde sa nachádza zrealizovaný cyklochodník“ tak teraz sa realizuje len tá časť začínajúca pri oplotení areálu MsÚ po fitness na ul. Hurbanova. V súčasnom období oddelenie výstavby ÚPaŽP zabezpečuje výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: „Cyklochodník meste Stará Turá„ ktorého trasovanie priamo nadviaže na v súčasnosti realizovaný cyklochodník. Trasovanie projektovaného cyklochodníka je navrhované od fitness po ulici Hurbanova - križovatka s ul. Mýtna smer poliklinika - parkovisko pred Chiranou – pozdĺž oplotenia areálu Chirany – po areál firmy Honeywell.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Mirka - 22. október 2018
Dobrý deň , reagujem na odpoveď pani Vráblovej na moju otázku zo dňa 19. septembra 2018 týkajúcu sa rekonštrukcie parkoviska a údržby stromov na Hurbanovej ulici. Nakoľko sa nedá reagovať priamo na Vašu odpoveď, ktorú ste písali, pýtam sa opakovane, kedy sa začne s opravou parkoviska prešiel ďalší mesiac (zimné obdobie sa už blíži) a zatiaľ sa nič na parkovisku nedeje a myslím si, že v tomto kalendárnom roku sa už ani nebude. Druhá vec na ktorú som upozorňovala (staré, krivé a choré stromy) boli od danej žiadosti podanej v roku 2013 o výrub iba jeden krát orezané, stromy naďalej ohrozujú životy, zdravie ale aj majetok. Boli ste sa v priebehu týchto dní pozrieť v akom stave je chodník pod stromami?! Chodník je pod vrstvou ihličia, šišiek, a na viacerých miestach je chodník prasknutý a dvihnutý, čo spôsobili korene z týchto starých stromov. Chcem sa preto spýtať, či sa uvažuje v rámci rekonštrukcie daného parkoviska aj s úpravou okolia, t.j. prípadný výrub týchto ihličnatých starých chorých stromov a následnou náhradnou výsadbou, tak ako sa to deje pri rekonštrukcií vnútrobloku pod mestským úradom, kde sa vyrúbali ale zdravé stromy a budú nahradené novými - listnatými drevinami a stromami. Chcela by som sa spýtať, ako by sa riešila prípadná situácia, keby niektorý z týchto chorých stromov pri prípadnom silnom vetre alebo pod ťarchou snehu poškodil pod ním parkujúce vozidlá alebo by zranil osobu idúcu po chodníku pod nimi ( nehovoriac o poškodenom, prasknutom a vydutom chodníku). Jedná sa o mestský pozemok na ktorom rastú tieto stromy, takže je za prípadné škody, ktoré spôsobia stromy zodpovedné mesto a ich výrubom by sa predišlo akýmkoľvek problémom. Ihličnany by bolo najvhodnejšie nahradiť listnatými stromami, kde by nedochádzalo k celoročnému opadu ihličia a šišiek a kvapkajúcej živice na zaparkované vozidlá. Súhlasili by sme aj s dvojnásobným počtom listnatých stromov. Nemáme proti výsadbe nových stromov nič ale tieto ihličnaté stromy sú už veľmi vysoké, staré a choré, plytko koreniace o čom svedčí aj ten náš chodník a to nám spôsobuje nemalé problémy (na šiškách a ihličí sa po daždi veľmi šmýka, v prípade silného vetra sa ihličie dostáva na zrekonštruovanú strechu, kde následne upcháva rýny a zvody dažďovej vody.) Žiadame kompetentných o konkrétne riešenie týchto problémov (parkovisko v dezolátnom stave + stará a zlá výsadba ihličnatých stromov. Výhovoriek zo strany mesta sme sa už napočúvali aj prečítali dosť. Chceme po niekoľkých rokoch vidieť už aj výsledky nie len sľuby a výhovorky ako to nejde.....

Odpoveď: Dobrý deň, pani Mirka,
v čase keď som odpovedala na Vašu predchádzajúcu otázku, že sa rekonštrukcia uskutoční cca o mesiac, znamenalo to, že sa presne nevie určiť termín asfaltovania. Dnes už túto informáciu vieme a asfaltovanie by sa malo uskutočniť v tomto týždni (samozrejme v závislosti od počasia). V stredu si Cesty Nitra chcú pripravovať (čistiť...) nielen toto parkovisko ale i ostatné plochy, ktoré sa budú asfaltovať (ul. Hurbanova pri MsÚ, ul. Hurbanova parkovisko, Drgoňova dolina). Skutočne je treba byť trpezlivý. A aj preto keď som písala odpoveď, spomenula som, že tých prác zazmluvnených je oveľa viac ako len toto jedno parkovisko. A asfaltérske práce sa budú realizovať až v závere. Čo sa týka výrubov, znovu píšem, že sme len vykonávateľmi „Rozhodnutí“. Takže na Vašu žiadosť o výrub komisia doporučila zrezať dreviny bezprostredne pri bytovom dome, ale tieto ktoré oddeľujú chodník od parkoviska posúdila žiadosť ako neopodstatnenú. Dokonca i čo sa týka stromu, ktorý rastie nakrivo, avšak je zdravý. Pri Mestskom úrade ide o rozsiahlejší projekt, kde sa buduje nový cyklochodník a tiež i nové odstavné plochy. V tomto prípade bolo nevyhnutné odstrániť dreviny, ktoré zasahovali do týchto plôch. Neznamená to, že sa rúbe „hlava-nehlava“, ale skutočne len to najnevyhnutnejšie, ale keďže ide o rozsiahlejší projekt, išlo i o viac stromov. V prípade rekonštrukcie parkoviska nedôjde do stretu so žiadnymi drevinami. To, že padajú šišky a ihličie naozaj nie je dôvod na výrub. Listnaté stromy tiež nie sú pri parkoviskách vždy žiadané, pretože v čase medovania padá lepkavá tekutina zo stromov, ktorá oveľa viac znepríjemňuje život šoférom. Avšak všetky stromy, najmä v dnešnej dobe, keď je diametrálne viac áut ako bolo kedysi, zachytávajú prach a hluk. V prípade doplňujúcich informácií ma kľudne kontaktujte priamo na tel.č. 0905/889 324.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: tibor - 15. október 2018
Prosím o odpoveď pani starostky, v akom štádiu sú jej minulé volebné sľuby, či už za mesto alebo TSK. Lidl v Starej Turej stále nemáme, namiesto toho chodíme nakupovať do NM prípadne do Myjavy po ceste na ktorej už zahynul nejeden občan Starej Turej. Spolu zo županom ste pred rokom sľubovali, že ju v celej dĺžke zrekonštrujete. To že tu nemáme Lidl je len neschopnosť mesta sa dohodnúť s reťazcom, v NM sa už pripravuje výstavba 2 predajni, na Myjave nové obchodné centrum a v starej turej skapal pes. Cyklotrasa spolu s chodníkom po Hurbanovej až k Elsteru nám tiež nestojí, namiesto toho chodíme po dezolátnom chodníku vedúcemu k Chirane a ďalej už len po blate. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vážený pán Tibor,
1. Áno v Starej Turej nemáme LIDL – zatiaľ. V minulom volebnom období sme boli "mesto s nedostatočnou kúpnou silou." LIDL však prehodnotil svoje stanovisko a už tri roky rokujeme so zástupcami, žiaľ bez konečného výsledku. Najskôr sme urobili všetko preto, aby sme získali areál bývalej priemyslovky do majetku mesta. To sa nám v auguste 2018 podarilo. O tomto priestore sme hovorili aj ako o priestore pre LIDL. S týmto návrhom zástupcovia odišli na riaditeľstvo do Nemecka. Pán riaditeľ povedal, zle - je to ďaleko od hlavnej cesty (N. Mesto n/V. – Myjava). Požaduje výslovne 8.000 m2 pri tejto ceste, najlepšie pri kotolni. Rokovania naďalej pokračujú.
2. Rekonštrukcia cesty od N. Mesta n/V. do Myjavy je v pláne opráv cez prostriedky EÚ. Prebieha verejné obstarávanie (opakované), nakoľko sa jeden z uchádzačov v prvom kole odvolal. Nemáme možnosť urýchliť, len čakať úspešné ukončenie verejného obstarávania.
3. S výstavbou cyklotrasy sa začalo v rámci projektu Rekonštrukcia vnútrobloku ul. SNP a Hurbanova Stará Turá z vlastných finančných prostriedkov. Následne zahajujeme projekčnú prípravu celej stavby cyklochodníka až k spoločnosti ELSTER Honeywell. Hľadáme spôsob finančného krytia tohto chodníka.
V prípade konkrétnejších informácií a záujmu nahliadnuť do podkladov, nás môžete hocikedy osobne kontaktovať.

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Otázka od: Janko - 10. október 2018
Pozeral som na stránke mesta zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov, ktorí by mali byť abecedne uposriadaní aj na volebnom lístku. Prečo sú vo volebnom obdvode 3 - Topolecká a Súš zle usporiadané dve mená ? Je to v poriadku, keď písmeno H je pred písmenom D ? Opravte to. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
administratívnu chybu na webovej stránke sme odstránili.

Mgr. Ľubica Klimáčková, správne oddelenie MsÚ

Otázka od: Marianna Ambrušová - 10. október 2018
Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou. Ako matka malého syna sa chcem opýtať, či by nebolo možné zvýšiť teplotu bazéna na plavárni, uvítala by som (a verím, že je nás viac) aspoň jeden deň v týždni teplejšie kúpanie, čím by sa vytvoril priestor pre deti a teplomilnejších plavcov. Mnoho mojich známych chodí s tohto dôvodu na plaváreň na Myjavu. Myslím, že naša plaváreň si zaslúži väčšiu návštevnosť, a týmto by určite oslovila rodiny z malými detmi :) S pozdravom

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ambrušová,
o vyjadrenie sme požiadali priamo správcu plavárne. Jeho odpoveď prinášame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
teplotu vody na plavárni, resp. v bazéne rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. I na základe nej chodia pracovníci hygieny na pravidelné kontroly, brať vzorky a merať teplotu vody. V prípade, že by sme porušili vyhlášku, mohla by byť obmedzená prevádzka bazéna. Bazény s povolenou vyššou teplotou sú evidované ako detské, neplavecké a oddychové bazény.

Miloš Minárech, MŠA Stará Turá

Otázka od: Martin - 4. október 2018
Dobrý deň. Dnes 4. októbra 2018 by malo byť zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na úradnej tabuli na webe som nenašiel zverejnenú pozvánku. Už sa pozvánky nebudú zverejňovávať ?

Odpoveď: Dobrý deň,
pozvánka je zverejnená. Odkaz na link https://www.staratura.sk/resources/File/40-zas-mszpoz.pdf. Pozvánky sa zverejňujú vždy v sekcii úradná tabuľa a vždy na dobu určitú.

Mgr. Ľubica Klimáčková, správne oddelenie MsÚ

Otázka od: jan michalec - 4. október 2018
Dobrý deň, 1. Sú informácie na úradnej tabuli, ktorá je pri vstupe na mestský úrad obsahovo vždy totožné s informáciami, ktoré sú uverejňované na "elektronickej" úradnej tabuli, ktorá je súčasťou štruktúry webovej stránky mesta Stará Turá? 2. Ak nie, ktorá z týchto tabúľ je oficiálnou úradnou tabuľou mesta? 3. Je možné aby na úradnej tabuli na webe boli uverejňované všetky informácie tak ako sú uverejňované na úradnej tabuli pri vstupe na mestsky úrad, tak aby obe tabule v aktuálnom dátume boli obsahovo totožné? Ak nie sú tieto dve úradné tabule v aktuálnom dátume obsahovo zhodné, je to pre užívateľov mätúce.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michalec,
na úradnej tabuli sa zverejňujú všetky oznámenia a dokumenty v zmysle platnej legislatívy. Zverejňovanie úradných materiálov na úradnej tabuli a i na webovom sídle mesta upravujú viaceré zákony (napr. zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, zákon č. 71/1968 Zb. o správnom konaní... atď.) vo svojich ustanoveniach. O niektorých to zákon nehovorí, preto je na vôli autora písomnosti, či ju zverejní okrem webového sídla mesta aj na úradnej tabuli. Všeobecne však platí, čo je zverejnené na úradnej tabuli má byť identické s tým, čo je zverejnené v elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle mesta. Samozrejme včítane lehoty platnej na zverejňované dokumenty. Treba si však uvedomiť, že pojem webové sídlo je obsahovo širší, než úradná tabuľa.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Martin I. - 25. september 2018
Dobrý deň. Premiéra filmu Pivnica, ktorý sa vo veľkej miere natáčal v Starej Turej je 27.9.2018. Neuvažuje sa, že by táto premiéra mohla ísť súbežne aj v Starej Turej ? Minimálne by nebolo zlé aspom, aby sa v DK Javorina premietal tento film. Neoslovíte tvorcov filmu alebo niekoho iného, či by preméra nemohla ísť v našom meste ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Martin,
film Pivnica, ktorý sa natáčal i na Starej Turej určite bude zaujímať viacerých Staroturiancov. Slávnostnú premiéru mal 13. septembra a do kín bude uvedený 27. septembra 2018. Keďže naše kino nie je digitalizované, nie je možné film premietnuť z nosiča (DCP), ktoré distribútor filmu používa. Preto rokujeme s produkciou o možnosti premietnutia tohto filmu v Starej Turej. Jednoznačný prísľub producentky je, že film bude v Starej Turej premietaný, ale zároveň požiadala o trpezlivosť, keďže je dlhodobo odcestovaná a je potrebné vyriešiť technické záležitosti ohľadom premietnutia. Predbežne sme dostali prísľub na najskorší možný termín v novembri 2018.

Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Milan - 25. september 2018
Rád by som vedel, kedy začne vykurovanie bytových domov pod správou Technoturu z dôvodu výrazného ochladenia. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sleduje priemernú dennú teplotu, ktorú určuje vyhláška a keď teplota klesne pod 13 °C počas dvoch za sebou nasledujúcich dní, je povinný začať vykurovať. Táto skutočnosť už nastala, preto TECHNOTUR, s. r. o. dňa 24.09.2018 začal s vykurovaním mesta Stará Turá.

Jaroslav Filus, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Stanislav Z. - 19. september 2018
Dobrý deň. Prosím o odpoved, z akého dôvodu bolo zmenené dopravné značenie so zmenou prednosti v jazde pri MSu, keď v smere od Paprade jazdí podstatne menel ľudí, ako z Hurbanovej ulice. Som presvedčený, že táto zmena podstatne znížila bezpečnosť na tejto križovatke, pretože pri jazde v smere od MSu na Hurbanovu ul. treba dať prednosť protiidúcemu vozidlu, ktoré však kvôli zákrute a plotu nevidieť a pri 50 km rýchlosti tohto auta hrozí dosť pravdepodobne kolízia. Počul som od mnoho ľudí z môjho okolia, že majú doslova strach jazdiť cez túto križovatku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Stanislav,
žiadosť o zmenu dopravnej situácie na ceste III/1211 (Ul. Podjavorinská), ktorá bola doručená na MsÚ, sme postúpili ešte v roku 2017 na VÚC Trenčín, nakoľko sa nejedná o miestnu komunikáciu a mesto Stará Turá nemá kompetencie pre riešenie dopravnej situácie. VÚC Trenčín spolu so svojim správcom Slovenskou správou ciest v Novom Meste nad Váhom situáciu na tejto ceste posúdili a na doporučenie Dopravného inšpektora z Nového Mesta nad Váhom došlo k zmene prednosti v jazde na križovatke Ul. Hurbanova a Ul. Podjavorinská.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 19. september 2018
Slnečný deň Vám prajem! Keď som čítal položenú otázku p. Juraja Z. k zákazovej značke na ulici Mýtnej pred "kruháčom", mal by som kompetentných priviesť k jednej situácii, keď som "ťahal za kratší koniec". Zo strany od kruháča je zákazová značka osadená. Vošiel som na parkovisko (vybudované na sídlisku Stred A1) od pripájacej ulice zo smeru Hurbanovej ulice. Keď som jedného motoristu na novo vybudovanom parkovisku upozornil, že mi ide v protismere pretože odbočil do "zákazu" z Mýtnej, tak odpoveďou bol úsmev z jeho strany. Po chvíľke som sa usmial i ja, keď mi povedal, že podľa predpisov cestnej premávky, prvá krížovatka ruší značku osadenú, pred ňou (to som mu dal za pravdu). Ulica do smeru, kde je zákazová značka priamo na začiatku ulice osadená, je ulica SNP - smerom k predajni Jednota. Vodič odbočil do druhej ulice - "p a r k o v i s k o", kde zákazová značka nie je (tu nastal ten môj úsmev). Dokonca z balkóna som videl vodiča, ktorý prechádzajúc opísaným spôsobom parkovisko, pokračoval po ulici SNP až po cukráreň. Ak by sa mala uvedená situácia riešiť, prosím o konanie komplexne, aby nedokonalé riešenia neprivolávali nezhody. Ďakujem za pochopenie a i v mene ostatných vodičov s pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš,
bohužiaľ tu ste sa stretli so známym javom a to "aroganciou vodičov a predpisov". Dotyčný, ktorý vošiel do protismeru pravdu nemá, pretože musí vojsť najskôr do zákazu až potom na parkovisko. Značky sú osadené správne a v tomto prípade, by sa jednalo o duplikovanie zákazovej značky pre svojvoľné porušovanie predpisov od nedisciplinovaných vodičov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »