Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Billa taska - 25. október 2016
Dobry den. Uz vyse tyzdna je spustena reklamna taska Billa pri "bilackom" parkovisku. Neviem kolko rokov nebola spustena, ale ked uz niekto dostal tak skvely napad ju znova dat do obehu, mohol ratat s tym, ze bude vrzgat. Je to maximalne obtazujuce cele dni a noci to pocuvat, ako v kuse vrzga. Nechapem, preco doteraz nikto s tym nic nerobil, ale celu noc to musim pocuvat (podotykam, ze mam plastove okna) a urcite nie som jedina. Mohla by som poziadat kompetentnych o vyjadrenie a naslednu napravu? Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
osvetlenie i reklamná taška spoločnosti Billa na parkovisku, nie sú v správe mesta Stará Turá. Spustenie tohto pútača realizoval súkromný subjekt a to supermarket Billa. Požiadali sme ich o vyjadrenie k Vášmu podnetu. Medzičasom však bol tento problém odstránený, zastavením a len osvetlením predmetného reklamného pútača.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Adrian M. - 20. október 2016
Dobrý deň. S úpravou osvetlenia sa neudialo nič. Dnes ráno boli zhasnuté o 6:59 a vonku stále tma a určite by sa hodilo, aby sa minimálne ešte 15-20 minúť svietilo. Občanov mesta určite nezaujíma, že viete robiť iba minimálne korekcie verejného osvetlenie. Ide tu hlavne o bezpečnosť ľudí a hlavne keď je dosť veľká premávka, tak môže nastať úraz, keďže mnohí ľudia sú horšie viditeľní aj keď majú reflexné prvky a verejné osvetlenie tomu dopomôže aby ich bolo lepšie vidieť (ale iba keď bude zapnuté). Potom už bude neskoro nastavovať osvetlenie, keď sa stane úraz. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
svietidlá sme nastavovali ihneď po podnete od občana. Teraz sme pridali znovu ešte 10 min. Ale ako som vravela súmrak je počítaný z dlhoročného štatistického priemeru na naše mesto a k tomu sme pridali 30 min ráno a ubrali večer. Je však rozdiel v nastavení hlavných ciest a ciest na sídliskách (vedľajších) a tiež aj v priľahlých častiach. Po úprave by to malo byť už v poriadku.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: stromček - 20. október 2016
Prosím môže mesto zverejniť aký je finančný plán výrubu topoľov na ceste smerom na Dubník. Koľko bude stáť výrub, koľko sa zarobí z predaja dreva, cenu výsadby nových stromov, následná cenu oprava cesty ktorú držia stromy ktoré sa chystajú odstrániť , oprava zničeného chodníka ktorý sa pri výrube tiež určite ešte viac zdemoluje a aj následnú cenu starostlivosti o nové stromy. Nedáva zmysel prísť o takéto krásne prostredie len na základe nejakého zaplateného odborníka. Malo by sa spoločensky diskutovať ale nie rúbať. Mesto za posledné roky úplne zlyhalo pri starostlivosti o tieto stromy, tak je úplne zbytočné tam sadiť niečo nové keď sa o to nestaralo doteraz. Treba sa ísť pozrieť aj na staršie topole napríklad kúpelný ostrov v Pieštanoch kde sú omnoho mohutnejšie, rozdiel je ten že sa o ne starajú odborníci nato vyškolený ktorý vedia čo treba odrezať aby sa strom omladil. To že presychajú nespôsobuje ich vek ale aj to ako sa za posledné roky okolo nich kopali výkopy z každej strany ktoré nikde nereguloval. Bude to nesmierna škoda že nasledujúcim generácie berieme posledné poriadne stromy v meste, tak to prosím zastavte ešte je čas, mesto prichádza o jednu z dominánt.

Odpoveď: Dobrý deň,
problematikou topoľovej aleje sa viackrát zaoberala Komisia pre životné prostredie ktorá dospela k záveru, že existujúca topoľová alej dožíva, stráca na estetike a ohrozuje návštevníkov Dubníka. Každopádne ju treba z pohľadu krajinárskeho, z ekologického i z bezpečnostného nahradiť vhodnejšími drevinami a to v čo najkratšom časovom horizonte. Problematika posudzovania výrubov drevín je pomerne zložitá a treba urobiť viacero dôležitých zisťovaní pred samotným rozhodnutím pristúpiť k výrubu danej dreviny. Doteraz bolo urobené komisionálne zisťovanie zdravotného stavu ako napr. posúdenie vitality podľa vonkajších znakov, posúdenie stability i rozsahu poškodenia hnilobou, posúdenie fyziologického veku atď. Na základe merania taxačných veličín (t.j. hrúbka a výška) jednotlivých stromov a ich sumarizáciou bola zistená celková zásoba drevnej hmoty v m3. Z dôvodu zistenia vlastníckych vzťahov boli jednotlivé stromy zamerané a zmapované. Pomerne vážnym problémom s ktorým sa v súčasnosti zaoberá Komisia pre životné prostredie spolu so stavebným oddelením sú inžinierke siete, ktoré ovplyvňujú súčasnú alej a budú mať vplyv aj na budúcu výsadbu. Z tohto dôvodu sa komisia životného prostredia prikláňa k náhradnej výsadbe iba v pravej časti súčasnej aleje, kde dochádza len k niektorým križovaniam so sieťami a nie ich súbehom. Ďalším nevyhnutným krokom pre úspešnú realizáciu novej výsadby je zistenie pôdnych pomerov.
Vlastný výrub sa plánuje realizovať formou súťaže na ťažbu dreva na pni z dôvodu nedostatku vlastných kapacít Technických služieb mesta. Do podmienok súťaže budú zapracované aj také kritéria ako napríklad vybavenie súhlasu na používanie prístupových ciest vrátane ich údržby a zodpovednosti za prípadné škody, úpravu terénu po ťažbe pôdnou frézou, frézovanie náletov a pňov atď. Výsadba budúceho stromoradia bude pozostávať z odrastenejších stromov. Aj keď komisia pre životné prostredie doporučila začať s realizáciou rekonštrukcie topoľovej aleje spolu s cestou a chodníkom už v roku 2017, z dôvodu ďalších zistených skutočností sa s najväčšou pravdepodobnosťou posunie celá akcia do roku 2018.
O ďalších krokoch bude komisia informovať na stránkach mesta a v Staroturianskom spravodajcovi.

Ing. Ivan Durec LESOTUR, s. r. o., Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Komisia pre životné prostredie

Otázka od: Roman J. - 14. október 2016
Dobrý deň. Chcel by som požiadať o informácie, aké investičné akcie mesta sa v roku 2016 realizovali a budu realizovať v meste a miestnych častiach sa. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
v roku 2016 sme realizovali resp. prebieha realizácia nasledovných investičných akcií:
- Plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu ZŠ ul. Komenského, Stará Turá
- Plynová kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá
- Detské ihrisko miestna časť Trávniky
- výmena okien ZŠ ul. Hurbanova, Stará Turá
- modernizácia školskej jedálne
- vybavenie ŠKD školským nábytkom
- úprava priestoru pred Domom kultúry Javorina (dlažba, výsadba, osvetlenie)
- chodník pred ZUŠ, Stará Turá
- úprava plochy ul. Mierová
- rekonštrukcia schodov pri Dome smútku
- rekonštrukcia miestnych komunikácií (Papraď, ul. Hviezdoslavova - horná časť)
- kontajnerové státie - Durcova dolina, Buchlov Papraď
- oplotenie cintorína
- rekonštrukcia zdravotníckeho strediska Poliklinika Stará Turá
- modernizácii tepelného hospodárstva – okruh ÚK a TÚV VS4 Stará Turá

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 14. október 2016
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či náhodou neviete, prečo nefunguje webová stránka, ktorá má reklamu aj na oficiálnych stránkach mesta. Blíži sa sviatok zosnulých a stránka cintoriny.sk pomáhala mnohým ľudom pri vyhladávaní hrobov zosnulých. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
preverili sme tento problém webovej stránky cintoriny.sk. Domnievame sa, že mohlo ísť o údržbu systému, príp. aktualizáciu, ktorá mohla zapríčiniť dočasnú nedostupnosť služby. V súčasnosti je už všetko v poriadku. Spoločne s našim správcom informačného systému, sme otestovali funkčnosť tohto webu na všetkých dostupných prehliadačoch a stránka funguje bez problémov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica - 12. október 2016
Na margo - detský lekár - Dobrý deň, na základe otázky pani Jansovej - vy ste spokojní s odpoveďou z TSK ohľadom detského lekára? To je síce pekné, že v meste Stará Turá sú evidovaní dvaja detskí lekári a ani nezazlievam, že pán doktor Klička je dlhodobo PN - ale!! kedysi tu boli traja detskí lekári. Čo ohľadom tohto stavu robí mesto? Lebo vieme, že TSK nerobí nič. Ďakujem.

Odpoveď: Vážená pani Ľubica,
k Vašej pripomienke citujem "kedysi tu boli traja detskí lekári" si dovolím uviesť, že "kedysi" sa rodilo podstatne viac detí ako dnes a bol aj iný systém financovania zdravotnej starostlivosti. V súčasnom období sú lekári neštátni a financovaní zdravotnými poisťovňami. Úhrada u všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast pozostáva prevažne z tzv. "kapitačnej platby" ktorá závisí od počtu poistencov, s ktorými má poskytovateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čím je menej detí v spádovom území, tým je potreba nižšieho počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
K Vašej námietke - citujem "Lebo vieme, že TSK nerobí nič" si dovoľujem poukázať na skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj je orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj na výkon dozoru. Tieto zákonom stanovené kompetencie si plní v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mgr. Elena Štefíková, MPH, Trenčiansky samosprávny kraj, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie


Ako už bolo uvedené, mesto nemá žiadny dosah a kompetenciu ohľadne obsadzovania zdravotných obvodov lekármi a už vôbec nie v rozhodovaní o počte obvodov. Napriek tomu sa ale týmto problémom zaoberáme a konzultovali sme ho priamo s MUDr. Kličkom. Dvaja detskí lekári sú v Starej Turej od 1.1.2015 - teda 1 rok a 10 mesiacov. Problémy sa vyskytli (predĺžili sa čakacie doby) skutočne PN-kou MUDr. Kličku a aj MUDr. Slámovej, ktorá počas zastupovania tiež ochorela. Opakujem – sú to ľudia, ktorým sa nevyhne choroba. MUDr. Klička ordinoval takmer 30 rokov bez PN. Myslím, že k tomuto už niet čo dodať. Treba len ľudský prístup a pochopenie. Čo sa týka Vašej požiadavky o zriadenie 3. ambulancie. Ideálny obvod by mal mať cca 1200 detí. Od roku 1989, kedy ordinovali 3 lekári s počtom detí 4000, klesol ich počet na 2500. Detí sa rodí, žiaľ stále menej. V Starej Turej evidujeme ku dnešnému dňu 1469 osôb od 0 do 19 rokov. Z toho vyplýva, že ostatné deti sú z okolitých obcí. Každý má, ale ešte právo vybrať si lekára pre svoje deti kdekoľvek. Čiže zriadenie 3. ambulancie a obvodu je nereálne. Lekári, aby mali ekonomicky efektívnu ambulanciu („aby sa uživili“), pri súčasnej kapitácii od zdravotných poisťovní, potrebujú cca 2500 detí. V Starej Turej tento počet predstavuje limit pre 2 lekárov.
Na základe informácie od MUDr. Kličku, ktorý je stále PN, od pondelka 17.10.2016 bude opätovne zastupovať jeho obvod MUDr. Slámová.
Verím, že odpoveď Vám pomôže pochopiť spôsob fungovania zdravotných ambulancií v našom meste. MUDr. Kličkovi, želáme skoré uzdravenie a návrat do práce.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Adrian M. - 10. október 2016
Dobé ráno. Bolo by možné nastaviť zapínanie a zhasínanie svetiel tak, aby sa večer zapínali - vypínali keď je to treba. Večer sa zapínajú neskoro a ráno sa zhasínajú skoro, napr. dnes ráno 10.10.2016. Problémy s neskorším zažínaním a skorím vypínaním začali po rekonštrukcii verejného osvetlenia. Myslím, že tento problém sa už v tejto rubrike riešil, ale nezlepšilo sa to. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
svietidlá sú riadené astronomickým spínačom a my môžeme robiť len minimálne korekcie. Nastavenie svietidiel sa robilo na začiatku leta. Niektoré dni keď je veľmi zamračené, by samozrejme bolo vhodné skoršie zapnutie a neskoršie vypnutie. Pokúsime sa ešte mierne upraviť tieto časy, nakoľko je práve jesenné obdobie a obloha, býva čoraz viac zamračená.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Andrea Jansova - 10. október 2016
Prosím Vás nedá sa niečo spraviť s tým aby na Starej Turej fungovali aspoň dvaja detský lekári? Moja dcéra nebýva často chorá ale nie je na mieste aby sa s chorým dieťaťom čakalo minimálne 4.5 hodiny keď mu je mizerne a rodičovi ešte viac ako som videla keď ma na starosti dve malé deti ktoré sú nervózne a ako vidieť i pani doktorka Kozempelová má toho akurát dosť .Píšem za rodičov a za seba urobte s tým prosím niečo! Dospelí majú doktorov až nadmieru a deti iba jedného? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali Trenčiansky samosprávny kraj, nakoľko usmerňuje činnosť zdravotníckych zariadení na svojom území. Odpoveď na Váš podnet, nájdete nižšie.

Odpoveď - vo veci detských lekárov v Starej Turej.
V meste Stará Turá evidujeme dvoch poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a to spoločnosť PEDALERG, s. r. o., zastúpenú konateľom spoločnosti MUDr. Jurajom Kličkom, ktorý je zároveň aj odborným zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, druhým poskytovateľom je MUDr. Helena Kozempelová. Miesto prevádzkovania oboch ambulancií je v budove polikliniky na Mýtnej ulici č. 146/7. Jedná sa o neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí v prípade, ak jeden z lekárov ochorie, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť sa vzájomne zastupujú. Zabezpečenie zastupovania je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a nie mesta Stará Turá. Trenčiansky samosprávny kraj mal hlásenú neprítomnosť na ambulancií spoločnosti PEDALERG, s. r. o. z dôvodu práceneschopnosti MUDr. Juraja Kličku. Mesto Stará Turá ani Trenčiansky samosprávny kraj nemajú zákonnú možnosť zasahovať do prevádzkovania neštátnych ambulancií. V meste Stará Turá budú naďalej v prevádzke dve všeobecné ambulancie pre deti a dorast ihneď po ukončení práceneschopnosti MUDr. Juraja Kličku. Dovoľujeme si poznamenať, že žiaľ zdravotné problémy neobchádzajú ani lekárov a zdravotníckych pracovníkov, preto prosíme občanov o pochopenie tejto situácie.

Mgr. Elena Štefíková, MPH, Trenčiansky samosprávny kraj, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

Otázka od: Michal - 7. október 2016
Chcel by som sa spýtat či mesto by bolo ochotné zasponzorovat výstavbu Workoutového ihriska alebo sa zase výstavá ďalšia "zelená" plocha na ktorej pribudnú dalsie lavičky na ktorých sa budú vyzivat dôchodcovia a taky co ich budu nicit. Ako sa mi tak cvidi nase mesto bide radswj stavať viac a viac takýchto vecí nez takých co by prilákalo viac vekových skupín a molo pre seba a svoje zdravie niečo spraviť

Odpoveď: Vážený občan,
vaša pripomienka na výstavbu workoutového ihriska mi pripadá úplne ironická. Keby ste si pozreli našu stránku, alebo otázky a odpovede trocha spätne zistíte, že tento problém výstavby ihriska riešime dlhodobejšie. Od marca je spracovaný projekt a hľadali sa dostupné finančné prostriedky. Bola podaná žiadosť na výzvu nadácie Slovenskej sporiteľne, no bohužiaľ sme neuspeli. Pri otvorení ďalšej výzvy v nadácií SPP, nás vybrali, no bolo treba za náš projekt hlasovať. Celý uplynulý týždeň sme vyzývali občanov na hlasovanie prostredníctvom rozhlasu, bolo to propagované na našich stránkach mesta i na plagátovacích plochách, dokonca rozdaním letákov. V pondelok 3.10. hlasovanie skončilo a naše workoutové ihrisko získalo celkovo bohužiaľ iba 2808 hlasov. Keďže k finančnej podpore bolo vybraných prvých 5 projektov, predbehli nás i také obce s počtom obyvateľov 612, ktoré získali 7086 hlasov. Veľmi pekne Vás prosím, pozrite si v otázkach občanov požiadavky od občanov, čo by sa malo všetko vybudovať a zabezpečiť. Sme ústretoví myšlienke budovať športoviská, pretože pohyb na zdravom vzduchu je určite potrebný. Sme ústretoví taktiež vyhovieť všetkých vekovým skupinám a radi si vypočujeme názor, akým kľúčom máme postupovať pri riešení požiadavok občanov, keď 47% nášho rozpočtu ide do škôl a školských zariadení a zo zvyšku musíme uhradiť ostatné (vývoz smetí, zimný posyp, oprava chodníkov a ciest a pod.) Budovanie workoutového ihriska zostáva v našom programe i v budúcom roku.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Alena - 7. október 2016
A este sa chcem opytat,ak som mala v minulosti oneskorene zaplatenu dan za smeti,moze to nejako zavazit pri rozhodovani,ak mam podanu ziadost na najomny byt?myslim tym,ze by som kvoli tomu nedoplatku nemohla dostat byt,ak ostatne podmienky splnam?dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
ku dňu pridelenia nájomného bytu musí mať občan splnené a vyrovnané všetky záväzky voči mestu Stará Turá.

Majetkové oddelenie MsÚ Stará Turá

Otázka od: tono - 4. október 2016
Zaujímalo by ma, prečo sa niekto nezamyslí nad tým, že deti na ZS Komenského sa nemajú kde hrať, ide o deti MS, a aj o deti zo školského klubu. Trávia vonku dosť času na to, aby mali dôstojné podmienky na hranie, športové aktivity. Namiesto toho behajú po tráve, po hline, a po hnilých jablkách. Ďakujem za odpoveď, a verím, že nebude ako sa čo nedá a nie sú na to prostriedky, prosím Vás, navštívte okolité školy, mesta, aké su športové ihriská tam.

Odpoveď: Dobrý deň,
pozemok na Komenského ulici je v správe základnej školy, materská škola dostala do správy iba samotnú budovu elokovaného pracoviska. Škola v blízkej minulosti v spolupráci s Technickými službami upravila trávnatú plochu do používateľnej a bezpečnej podoby. Škôlka a škola vypracovali k dnešnému dňu štyri projekty s cieľom úpravy trávnatých plôch a ihrísk, o ktorých je reč. Konkrétne projekt SPP – spoločne, 2 x projekt Nadácie Tesco, projekt nadácie Volkswagen. Žiaľ, ani jeden projekt nebol úspešný. V prípade projektu SPP však treba povedať, že projekt nebol úspešný aj preto, lebo sme nezískali dostatočný počet hlasov od občanov – podobne ako tomu bolo v posledných dňoch v prípade workoutového ihriska. Stará Turá má 9089 obyvateľov, dnes už takmer neexistuje rodina, ktorá nepoužíva aspoň 1 mobil. Napriek tomu sa nám podarilo cez mobilných operátorov získať „len“ 2 808 hlasov. A to bolo v porovnaní s ostatnými oveľa menšími obcami žalostne málo. Takže pomôcť mohli v oboch prípadoch aj občania. Napriek nespočetným výzvam mnohí tak neurobili.
Späť k detským ihriskám – návrhy za materskú školu aj školský klub detí sú na svete. Sú to návrhy školských zamestnancov, odborníkov, aj detí. Hľadáme finančné zdroje, pripravujeme rozpočet na rok 2017. Ale potrebujeme aj pomoc od občanov – dobrú radu, dobrovoľnícke práce, alebo aspoň zahlasovať za dobrý nápad. Každý len to, čo môže. Všetko sa počíta a spolu dokážeme viac.

Školský úrad, Mesto Stará Turá

Otázka od: Alena - 4. október 2016
Pekny den. Pred nedávnom som pocula vraj sa ma rusit dom specialistov a budu tam nájomne byty pre obyvatelov mesta. Viete sa mi v tejto veci vyjadrit ze ci je to pravda alebo ci ma mesto nejaky iny plan s touto budovou? Za odpoved dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá zatiaľ neuvažuje s rušením domu špecialistov, v najbližšom období ani nepočíta s jeho prestavbou na nájomné byty.
Spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sa v roku 2016 v rámci svojho plánu opráv rozhodla postupne opraviť niektoré izby na druhom a treťom poschodí v tejto budove. Do opravných prác sú zahrnuté vymaľovanie izieb, výmena alebo oprava poškodených podláh, podľa potreby bude vymenená zdravotechnika v izbách a v spoločných sociálnych zariadeniach. Uvedené kroky prispejú k zlepšeniu štandardu bývania v tejto budove.

Ing. Zuzana Petrášová, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá


Otázka od: Miroslav - 4. október 2016
Dobry vecer chcem sa spytat ci sa bude nieco riesit za vcasu alebo az ked sa vyskitne niejaky problem po ceste z prace (HONEYWELL) po 22:00.Ked tam zacali zamestnavat urcitu sortu ludi ked sa to nevie ani trosku uhnut z chodnika az ked do jedneho z nich clovek buchol tak sa otocily vsetci a spytali sa ci ma niejaky problem to co ma akoze byt a pri vratnici kludne mozu stat aj policajti by som povedal

Odpoveď: Dobrý deň p. Miroslav,
ubezpečujeme Vás, že určite nechceme, aby sa stalo niečo zlé. Personálne možnosti mestskej polície sú obmedzené. Na istú dobu vieme v čase cca od 22:00 do 22:30 zabezpečiť ulicu 8. Apríla dvojmužnou hliadkou. Bohužiaľ nie je v našich silách realizovať takéto opatrenie navždy a počas všetkých pracovných dní. Hliadka MsP je nepretržite dostupná na mobilnom telefónnom čísle: 0907 772 868 a vie sa dostať na miesto spravidla do niekoľkých minút. Navrhujeme Vám v prípade potreby, privolať hliadku MsP, resp. OOPZ (tiesňová linka 112, alebo 776 3333) a protiprávne konanie riešiť v spolupráci s privolanou hliadkou priamo na mieste.

Ďakujeme za podnet a zostávame s pozdravom,
za MsP Mgr. Dušan Redaj

Otázka od: juraj - 3. október 2016
Dobry den.mam otazku ohladom novej bytovky,ktora sa stavia pri policajtoch.viem,ze sa uz vela ludi na byty pytalo,ale ako citam,tak nikdy nebola ziadna poriadna odpoved,len to,ze majetok nepatri mestu.Mna by tiez zaujimalo,ci este prijimate ziadosti o tieto byty,a kedy sa budu vyberat najomnici.na tabuli som dnes videl,ze ukoncenie je naplanovane na november.Sestra byva vo vedlajsej bytovke,a viem,ze byt obyvali este davno predtym,ako mesto odkupilo bytovku.az neskor mali novu zmluvu,uz priamo s mestom.prosim o korektnu odpoved,dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá prijíma žiadosti na nájomné byty stále. Nevedie sa zoznam žiadostí len na konkrétny bytový dom. V súčasnej dobe skutočne bytový dom nie je majetkom mesta Stará Turá. Mesto bude podávať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z úveru a štátnej dotácie na kúpu predmetného domu v januári 2017. Je preto na rozhodnutí súčasného vlastníka (spoločnosť STINEX, s. r. o.), či bytový dom obsadí nájomníkmi po kolaudácii. Ku dnešnému dňu predmetný bytový dom nie je skolaudovaný.

Majetkové oddelenie, mesto Stará Turá

Otázka od: Zdeno - 30. september 2016
Dobry den. Ma mesto v plane robit nieco s parkoviskom na Hurbanovej ulici? Jedna sa o parkovaciu plochu nad pizzeriou Andiamom. Tato plocha je v katastrofálnom stave, a myslim ze natiahnutym nového ,,koberca,, a vyznačenie rovnými čiarami parkovacie miesta by zvýšilo efektivitu tohto miesta. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
pre budúci rok máme v programovom rozpočte mesta realizáciu parkoviska na Ul. Hurbanovej za predajňou COOP Jednota. Technické služby postupne riešia tie najpálčivejšie lokality, kde je problém s parkovaním, ale toto parkovisko je zatiaľ funkčné a kapacitne vyhovuje. V budúcnosti sa plánuje i s úpravou tohto parkoviska, čím dôjde k efektívnejšiemu komfortu parkovania.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Andrej - 29. september 2016
Dobry den.Zaujimalo by ma ci mesto nepristupilo k odstraneniu chatrajuceho oplotenia stareho a uz nevyuzivaneho ihriska v priestore medzi obyt.dom a garazami ..resp je to cast plochy medzi bytovkou a fir.Rotex.Ihrisko je v podstate uz zarastene krikmi a burinami a co viac uz ho nikto nevyuziva na sportove aktivity...naopak toto prostredie len ohizdi.Myslim ze by to bol fajn priestor na oddychovu aktivitu..t.z.odstranenie stareho oplotenia zatravnenie a nejake lavicky...nieco podobne ako mesto teraz spravilo tam kde kedysi stali drevenne unimobunky...je to uplne iny pohlad na taku peknu a zatravnenu plochu..dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá v rámci úprav okolia bytových domov a bytových „vnútroblokov“ pristúpi ku koncu roka 2016 k odstráneniu i tohto nepoužívaného ihriska. Samozrejme sa odstráni i chátrajúce a staré oplotenie. V následnom kroku bude táto plocha zatrávnená a dôjde tak k vzniku novej zelenej plochy takmer v centre mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivana - 29. september 2016
Pripájam sa k otázke p. Romana z 20.9.2016. Aj moje dieťa vo väčšom prípade polievku nezje. Skrátka nechutí mu. Neviem, či pomôžu tomu nové receptúry schválené od 1.9.2016. Budú polievky lepšie ? Na stránke školy som anketu nenašiel. Napíšte presný link, kde sa teda nachádza. Anketu ste robili anonymne ? Pokiaľ nie, tak to nemá význam a anketa nemá pravdivú vypovedaciu schopnosť. A ešte ste neodpovedali na dôkladnejšie utieranie tácok. Skúste mi odpovedať na to, na čo sa pýtam. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobný typ otázky odpovedali vedúca školskej jedálne pani Eva Hučková a rovnako tiež Vedenie školy. Ich vyjadrenie nájdete nižšie v príspevkoch.

Vyhodnotenie ankety je prístupné na stránke školy v sekcií školská jedáleň. Pre lepšiu orientáciu pripájame priamu adresu na vyhodnotenú anketu o stravovaní v ZŠ Stará Turá.
https://issuu.com/lendurcova/docs/anketa-_vyhodnotenie/4?e=2320950/36360837

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: LH - 29. september 2016
Zelené oddychové zóny alebo parky: Plánuje alebo je v projektoch mesta vystavba zelených oddychových zón /oblastí pre všetky vekové kategórie ??? Stará Turá by mala byť viac zelená na relax,oddych,prechádzky a podobne. Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom LH

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá sa snaží vytvárať stále nový počet verejných zelených zón. Vzhľadom i k okolitým mestám máme najväčší počet zelených plôch, či už na oddych alebo relax. V rámci prechádzky majú možnosť občania využiť i rekreačnú oblasť Dubník. Každoročne dochádza k likvidácií chátrajúcich ihrísk, ktoré neplnia svoju funkciu. Niektoré sú nahradené modernejšími detskými prvkami, iné sa zatrávňujú a vznikajú tak oddychové "zelené" zóny. Mesto plánuje v ďalšom období i naďalej vytvárať takéto verejné plochy.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Kormoš Ján, Ing. - 29. september 2016
Krásny jesenný deň Vám prajem na MsÚ Stará Turá! Rád by som sa touto cestou opýtal, či na autobusovej stanici sa nedá upraviť osvetlenie tak, aby vo večerných hodinách (po zotmení) bolo vidieť na cestovné poriadky, uverejnené na jednotlivých tabuliach zastávok. Osvetlenie sa nachádza na strane príjazdového chodníka a ako to poznáte iste, všetky tabuľky s cestovnými poriadkami sú otočené chrbtom ku smeru osvetlenia. Jednak, ak sa snažíte niečo zistiť na uvedených zoznamoch Vás osvetlenie oslepuje - svieti Vám priamo do očí, ale i oznamy sú drobnými písmenami písané a málokto si berie baterku na cestu. Druhý podnet by bol na informačnú tabuľu (svetelnú), ktorá je kúsok za hranicami smerom na západ, bežnou súčasťou vybavenia autobusových i vlakových staníc. Pokiaľ na Starej Turej sa chcete vo večerných hodinách dozvedieť na "autobuske" niečo bližšie o spojoch, tak od šoférov sa dozviete, že uvidíte priamo na autobusoch, ktoré vozidlo kam odchádza 3 (slovom tri) minúty pred odchodom. Vzhľadom na to, že po skončení druhej zmeny vo firmách odchádza cca 6-8 spojov je len obdivuhodné, že návštevníci, turisti atď. za tri minúty si nájdu "svoj" spoj a nezostanú na zastávke. Píšem z vlastnej skúsenosti a nechcite prosím vedeť, ako som sa cítil o 22.15-ej hodine s kuframi na chodníku, pred cestou do Lubiny k zájazdovému autobusu, zo zastávok - hoci som "turanec". Myslím si, že vybudované spojové stanice (vlakové i autobusové) sú zrkadlom mesta, obce nielen pri príchode, ale i pri odchode do i z miesta návštevy. Vopred ďakujem vedeniu mesta, za riešenie uvedenej problematiky pri cestovaní v našom meste. S pozdravom a s úctou k Vašej práci Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň,
upravenie osvetlenia autobusovej stanice je ťažko realizovateľná problematika. Celé autobusové nástupisko je v súkromnom vlastníctve, tzn., že akékoľvek úpravy by znamenali zásah do práv súkromného subjektu. Menšie i väčšie výtlky v miestach stanice sa vždy snažia aspoň čiastočne opraviť Technické služby, samozrejme až po súhlase majiteľa. Rovnako i preklad elektrického osvetlenia by si vyžadoval náročné stavebné úkony, na ktoré mesto Stará Turá nemá právomoci. Otočenie informačných tabúľ a veľkosť zoznamov s odchodmi autobusov je v kompetencií SAD Trenčín, ktorá jednotlivé podnety od občanov rieši pomocou formulára „pripomienky“. Kontaktovali sme ich i s Vašim podnetom avšak bez úspešného vyjadrenia.
Vieme, že elektronická informačná tabuľa by zabezpečila a zvýšila komfort cestujúcich nielen po skončení druhej zmeny vo firmách. Na jej riešenie a osadenie budeme hľadať dostupné možnosti, avšak vzhľadom na súkromné vlastníctvo autobusovej stanice, to bude zložitejší a časovo náročnejší postup. Veríme, že sa nám to podarí úspešne zvládnuť k spokojnosti občanov mesta Stará Turá.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Janka - 28. september 2016
Chcem sa vrátiť k odpovedi p. Hučkovej pre p. Hanu z 22.9.2016. K "anonymnej" ankete sa nebudem vyjadrovať, lebo mám na to svoj názor, ale stále neviem kde sa nachadza na stránke školy.... Ďalej neviem z čoho si treba urobiť záver pri cudzích stravníkov, keď ani nie je uvedené koľko ich máte a keď sa 4 nevrátili k stravovaniu v ŠJ. Napísali ste, že "V prvom rade si treba uvedomiť, že sme školská jedáleň, nie reštaurácia". K tomu iba dodám, že školská jedáleň by mala predsa ešte lepšie variť ako reštaurácia ? Varíte predsa hlavne pre deti a každý deň z čerstvých surovín ! Skúste aspom zlepšiť kvalitu polievok a vyriešte aj tie tácky, lebo k tomu ste sa vôbec nevyjadrili. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
anketa pre stravníkov bola robená v máji 2016 a bola anonymná, vyhodnotenie
je na stránke školy, v sekcii školská jedáleň, pod jedálnymi lístkami,
alebo v sekcii aktuality 2016. Anketové lístky sú archivované, je
možnosť si ich prezrieť.
Pre lepší prehľad pripájame i link priamo na vyhodnotenú anketu: https://issuu.com/lendurcova/docs/anketa-_vyhodnotenie/4?e=2320950/36360837
Cudzích stravníkov máme na Komenského 25 a na Hurbanovej 70.
K táckam: nakoľko sú tácky plastové a už majú nejaký ten rok, je ťažšie
zabezpečiť, aby boli ako nové. Tácky sa umývajú so saponátom a oplachujú v čistej vode. Utierajú sa čistou utierkou a po výdaji sa neukladajú na seba, ale sa nechajú preschnúť samostatne.
Postupne vyraďujeme poškodené tácky /poškriabané od príborov, i inak znehodnotené/ a dokupujeme nové.

S pozdravom
Eva Hučková

Otázky, ktoré sa týkali stravovania v školských jedálňach boli zdokumentované v relácií TV JOJ. Veľmi by nás potešilo, keby ste si pozreli epizódu z televízneho gastronomického programu, ktorý vysielala TV JOJ zo školskej jedálne ZŠ a MŠ Grösslingova Bratislava. Pretože rovnaké problémy zažíva v stravovaní aj naša škola, možno by ste sa na danú problematiku pozerali inak. Spomínaný link na reláciu pripájame nižšie:
http://anosefe.joj.sk/epizody/2011-10-20-ano-sefe-premierove-casti

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školyOtázka od: pavol - 27. september 2016
Dobry den.Chcel by som dat inzerat,ale s fotkou.Myslim si,ze fotka vela napovie,ale neda sa mi fotografia vlozit,vraj je velky subor.Neda sa to neako opravit?Vsimol som si,ani jeden inzerat nema fotku.Bolo by to dobre pre predavajuceho,aj kupujjuceho . Dakujem Pavol

Odpoveď: Dobrý deň p. Pavol,
vložnie fotky (fotiek) k inzerátom funguje bez problémov. Obmedzenie je vo veľkosti jednej fotky a to do 200 kB (je to uvedné pri vkladaní). Pokiaľ máte fotografiu väčšiu, tak je potrebné ju najskôr zmenšiť grafickým programom – sofvérom.

Ing. Marek Miklovič
Mesto Stará Turá

Otázka od: Anna - 27. september 2016
Chcela by som sa spýtať, či by nebolo možné začať vykurovanie v činžiakoch napr. dnes ráno 27.9.2016 boli plus 4 stupne. To nestačí, má byť mínus 4 stupne ?

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme odpovedali nižšie. Spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sleduje priemernú dennú teplotu, ktorú určuje vyhláška a keď teplota klesne pod 13 °C počas dvoch za sebou nasledujúcich dní, je povinný začať vykurovať. Táto skutočnosť už nastala a preto dňa 27.09.2016 začal s vykurovaním mesta Stará Turá.

S pozdravom
Jaroslav Filus, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Richard - 27. september 2016
Dobry vecer. Kedy zacne Technotur v nasom meste vykurovat bytove domy. To nestacia 4-5 stupnov rano ? V inych mestach sa uz zacalo vykurovat. Staci vykurovat vecer a rano. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sleduje priemernú dennú teplotu, ktorú určuje vyhláška a keď teplota klesne pod 13 °C počas dvoch za sebou nasledujúcich dní, je povinný začať vykurovať. Táto skutočnosť už nastala, preto TECHNOTUR, s. r. o. dňa 27.09.2016 začal s vykurovaním mesta Stará Turá.

S pozdravom
Jaroslav Filus, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Jaroslava F. - 27. september 2016
Pýtala som sa na zvláštne praktiky na Pošte v Starej Turej, a ako vidno nie som sama , koho to trápi. Odpoveď veľmi jednoduchá",žiadali sme o vyjadrenie. Tak prosím Vás, buďte taký dobrí a dajte občanom odpoveď, prečo to nikto nerieši z vedenia mesta. To nikoho nezaujíma, ako sa ľuďom tu na Starej Turej žije a čo im veľmi znepríjemňuje denný život? Tak nám napíšte, aby sme to poslali na Lampáreň, možno tam sa toho niekto ujme a urobí nápravu. To mi pripadá, ako výhovorka podobná tejto "- To je súkromný objekt, To má henten a tamten"Je to veľmi zvláštny prístup, ktorý sa zo stoličky úradu nevyrieši. Vy ľudia sa starajte! Choďte medzi ľudí a opýtajte sa , tak ako to robia po dedinách starostovia a možno budete veľmi prekvapení, čo všetko ľudí trápi.

Odpoveď: Dobrý deň,
na Vašu otázku sme odpovedali v príspevku nižšie. Bohužiaľ, musíme znova zdôrazniť, že Slovenská pošta, a. s. je samostatný právny subjekt a preto nemáme kompetencie zasahovať do ich interných záležitostí. V príspevku sme tiež zverejnili vyjadrenie Slovenskej pošty, a. s., ktoré riešilo Vaše podnety.
Tieto podnety berieme veľmi vážne a snažíme sa vždy preveriť danú situáciu a zjednať nápravu k spokojnosti občanov. V tomto prípade, však mesto Stará Turá nemá žiadne právomoci ani zákonné postupy riešiť interné pravidlá súkromného subjektu. V prípade, že ste naďalej nespokojná so službami na pobočke Slovenskej pošty, a. s., doporučujeme obrátiť sa priamo na vedenie pobočky v Starej Turej alebo využiť podanie sťažnosti osobne, listom na adresu Slovenskej pošty, príp. mailom na staznosti@slposta.sk alebo zakaznickyservis@slposta.sk. K dispozícií je tiež bezplatné infolinka pošty 0800 122 413, kde môžete svoj podnet nahlásiť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: hana - 22. september 2016
Dobrý deň, prečítala som si tu pár dotazov od občanov a z odpovedí som hlboko sklamaná, ako sa čo nedá, ako to je dobre, ako niekto iný je vinný. Viď príspevok ohľadom atlasov, deti to zničia, deti nosia zbytočnosti do školy, deti deti, a na čo je tam ten pedagog? predsa dohliadne na to, aby ten atlas sa nezničil, ktorý sa aj tak časom opotrebuje, predsa nie je z nereze. A zakúpiť cca 40 - 50 atlasov je naozaaaaaj problém? to skutočne sa na to v mestskej kase nenájdu na to peniaze??? alebo vedenie školy nechce mať prácu navyše, že si tie deti pred hodinou prídu po atlasy a rozdaju si ich do každej lavice jeden? to je fakt problém? A čo sa týka stravovania, Vážená p. Hučková, hovorte si či chcete, tá strava nestojí za nič, a to hlavne na Hurbanovej ulici, to, že ste vy robili dotazník je síce pekné, ale sami učitelia povedali, to nemôžem tam napísať pravdu, to by zistili, že som to bola ja. Prečo napríklad redaktor zo Staroturanského spravodaja neurobí anketu pár dní pred školou? Alebo to poslanci nejdu neočakávane ochutnať? -Ved na to jedlo sa sťažujú aj dôchodci v opatrovateľskej službe, nie iba "prieberčivé deti". Alebo aj oni su prieberčiví? Tu zas som si prečítala od p. hučkovej deti deti deti, ....tí su na vine.Ja ked idem niekedy malej pre obed, čo nebolo často, sa to naozaj nedalo jesť, bez chuti, málo toho, no skutočne nič a to nie sme prieberčiví, jeme doma pestru stravu. Prosím Vás už tam konečne niečo spravte, aby sa to zlepšilo.ĎAKUJEM

Odpoveď: Vážená pani Hana,
otázky ohľadom atlasov, sú v štádiu riešenia a ZŠ bude informovať o výsledku.

V školskej jedálni sa riadime vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania...
Výroba jedál sa uskutočňuje podľa:
A, materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
B, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
C, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov
D, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
E, finančného príspevku od zákonného zástupcu
F, hygienických požiadaviek na prácu s potravinami
K vašim poznámkam:
Ak by strava nestála za nič, myslíte, že by sa 80 % zamestnancov školy stravovalo? V ankete sa vyjadrovali anonymne, tak neviem prečo by nemali napísať pravdu.
K cudzím stravníkom: V prvom rade si treba uvedomiť, že sme školská jedáleň, nie reštaurácia. Máme možnosť variť aj pre cudzích stravníkov, ale títo stravníci majú možnosť sa stravovať aj v iných zariadeniach. Cez letné prázdniny sme nevarili, nakoľko sa maľovali priestory ŠJ. Cudzí stravníci mali zabezpečenú stravu od inej organizácie a mali možnosť výberu. V septembri sa až na 4 osoby všetci vrátili k stravovanie v ŠJ. Urobte si z toho záver sama.
Ak pôjdete nabudúce dcére pre obed a nebudete spokojná s kvalitou a hmotnosťou, máte právo to priniesť a spýtať sa o akú receptúru vlastne ide a dať si prevážiť porciu. Na to majú právo všetci stravníci.
Budem sa opakovať, keď poviem, že vyhovieť takmer 700 stravníkom je prakticky nemožné.
Ak máte záujem vy alebo iný rodič, môžete prísť do školy sa presvedčiť o kvalite stavy v školskej jedálni.

Eva Hučková, vedúca ŠJ

Otázka od: Mito - 22. september 2016
Dobry vecer.Chcem sa spytat aky osud čaká bývaly obecny dom na Hurbanovej ul. pri II.zš?..Je nan žalostny pohlad.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
tento objekt je od roku 2007 v súkromnom vlastníctve. Bohužiaľ, nevieme s určitosťou predpovedať aký osud túto kultúrnu pamiatku čaká, nakoľko mesto Stará Turá nemá kompetenciu zasahovať do plánov súkromného vlastníka daného objektu.

Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman V. - 20. september 2016
Dobrý deň. Chcem sa vrátiť k problému stravovania detí v školskej jedálni. Moje deti sa stravujú v jedálni ZŠ na Komenskéhu ulici. Dosť často sa mi sťažujú na polievky, ktoré nie sú vôbec chutné, skrátka nedajú sa jesť. Deti majú veľmi radi polievky, doma jedávajú rôzne - rajčinová, zeleninová, šošovicová, rascová,... a všetko zjedia narozdiel od školy. Mám 40 rokov a tiež som sem chodieval na obedy a už vtedy ani mne polievky nechutili, občas sa nejaká dala zjesť. Ako vidím, nič sa nezmenilo. Nikto z mojich detí a ani ja nie je prieberčivý. Dá sa s tým konečne niečo urobiť napr. zmeniť recepty na polievky, aby polievky chutili všetkým a zbytočne vám ich deti nevracali ?! A nepíšte tu tak ako ste písali v jedno príspevku, že deti polievky nepreferujú atď. lebo toto nie je pravda. Ďalej chcem upozorniť´, aby sa tácky na obede utierali dôkladnejsšie, lebo potom zapáchajú... Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
áno, už sme sa vyjadrovali k stravovaniu detí v školskej jedálni. V marci – apríli prebehla anketa na oboch školách a výsledky sú uverejnené na stránke školy. Deti druhého stupňa odpovedali osobne, na prvom stupni prebehli besedy detí s vedúcou ŠJ.
Strava sa varí podľa noriem ministerstva školstva, nové receptúry sú schválené od 1.9.2016.Postupne sa budú zaraďovať do jedálnych lístkov. Nepoužívame všetky receptúry, nakoľko máme vyskúšané, že niektoré polievky väčšina detí nemá rada. Snažíme sa zaraďovať polievky, ktoré deti obľubujú, ale treba si uvedomiť, že stravníkov na škole máme takmer 700 a nedá sa vyhovieť všetkým. Ďalšia vec je, že varíme 20 dní v mesiaci a žiadna z receptúr sa nemôže opakovať viac krát.
Ja sama som robila besedu s malými deťmi a porozprávali mi čo majú a nemajú radi, a samozrejme názory boli rôzne. Poprosila som o vyjadrenie vychovávateľky z družiny, ktoré sú osobne prítomné pri obede. Vo všeobecnosti deti pri obede reagujú hneď, „Ja takú polievku nemám rád“. Ešte ani neochutnali... Keď ich ako vychovávateľky vyzveme, nech aspoň dve – tri lyžicky ochutnajú, zrazu zistia, že je polievka dobrá. Ale sú aj takí, ktorí tvrdia, že oni polievky nemusia, lebo ani doma ich nejedávajú. Stále viac detí chodí na dupľu aj polievky. Ak máte záujem, môžete osobne prísť do školskej jedálne a posúdiť sám a alebo sa spýtať vychovávateľky ako jedia vaše deti.

S pozdravom
Eva Hučková, vedúca ŠJ

Otázka od: Romana - 20. september 2016
Dobrý deň, riaditeľka technických služieb uviedla v príspevku z 24.8.2016, že "ihriská kontrolujeme pravidelne". Ja tomu vôbec neverím. Pozrite sa na ihrisko na Mierovej ulici (medzi činžiakom na Mierovej a Hurbanovej ulici) v štiepke vyrastá zeleň - zelina. Prečo, keď ihriská kontrolujete ? Štiepka tam nevyzerá dopĺnaná a udržiavaná. Treba zvážiť možno niečo iné (mäkká plocha, drobné kamienky,...) namiesto štiepky, treba sa pozrieť v iných mestách na okolí. Štiepka určite nie je vhodný materiál pre ihriská, dávate ju aj po vysadenú zeleň. A ešte sa vrátim k chodníkom. V čom je problém rekonštruovať viacej chodníkov v meste a začať už na jar. Máme v meste veľa chodníkov v zlom stave. Tryskovú metódu som nevidel v žiadnom na okolí meste používať na chodníky, myslím Trenčín, NMnV, Myjava, Piešťany... Alebo sa mýlim ? Ďakujem za uspokojivé odpovede.

Odpoveď: Dobrý deň,
v jednom aj v druhom prípade išlo hlavne o financie. Pružné gumové podložie pod ihrisko vyjde cenovo takmer ako všetky prvky, ktoré sú osadené na ihrisku. Na ihrisku medzi bytovkami SNP 261 a 263 je taká umelá tráva. AJ nám sa ľahšie udržiava takéto ihrisko ako ihrisko so štiepkou. Štiepka sa dopĺňa vždy na jar a dávame takú, ktorá je vhodná do detských ihrísk. Pod výsadbu si ju vyrábame sami. Máte pravdu vyrastená zelina sa musí vytrhať. Keď som hovorila, že pravidelne kontrolujeme ihriská, mala som na mysli hracie prvky, ktoré spomínal občan v príspevku.
S chodníkmi je to rovnako aj tie sa nám lepšie udržiavajú nové ako staré vypadané... Avšak mesto vo svojom rozpočte, keďže musí riešiť aj iné priority, tak na chodníky každý rok vyčleňuje len cca 15-20 tis. €. Najviac zo všetkého tiež narážame na nedostatok zamestnancov, z tohto dôvodu sa veľa veľa vecí v podstate len "hasí". Investičné činnosti(budovanie nových úsekov chodníkov, spevnených plôch...) sa na Technických službách nikdy nevykonávali a teraz ich vykonávame s rovnakým počtom pracovníkov ako predtým. A k tomu ešte pravidelné činnosti ako odvoz odpadu (tiež sme rozšírili pôsobnosť aj do iných obcí), údržba verejnej zelene (jej množstvo narastá ), verejné osvetlenie, zberný dvor (triediaca linka).....
Neberte to ako sťažovanie, ale konštatovanie, že vlastne všetky naše činnosti sú veľmi citlivé a preto aj v návrhu na rozpočet pre ďalšie roky chceme uvažovať o možnom náraste počtu zamestnancov, aby sme mohli čo najviac verejných prác vykonávať viac systematicky.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Simona - 20. september 2016
Dobry večer.Chcem sa opýtať či sa chystáte v budúcnosti robit niečo s betonov.ihriskom na Hurbanovej ulici ,hned vedla deckeho ihriska.Je v dezolátnom stave.Chodí tam vela mamičiek s detmi.Odreté kolená sú na dennom poriadku.

Odpoveď: Dobrý deň,
v našom meste bolo cca 25 detských ihrísk vrátane týchto asfaltových.
Žiadne z nich už nezodpovedá súčasným normám. Sú evidované na postupnú likvidáciu, nakoľko aj samotná likvidácia jedného takéhoto ihriska stojí cca 2 - 4 tis.€ (podľa veľkosti). Ide o likvidáciu starých zariadení, odstránenie betónov (asfaltu), až po opätovné zatrávnenie plochy. Väčšinou už nevzniká nové ihrisko, ale len oddychová zóna prípadne s lavičkami. Každoročne likvidujeme jedno až dve takéto ihriská. V tomto roku je v pláne likvidácia detského ihriska na Ul. Hurbanovej 156 (pri fitness).
Plán budovania detských ihrísk je navrhovaný väčšinou na komisii výstavby hlavne v nadväznosti na finančné možnosti Mesta. Na tento rok je plánované detské ihrisko na Trávnikoch.
S týmto priestorom bolo už viac plánov (dopravné ihrisko, ale aj podzemné garáže...), ktoré dodnes neboli dotiahnuté, nakoľko sa nenašiel investor.
Je to teda jedno zo "záťaží " Mesta, s ktorým sa bude musieť v dohľadnej dobe popasovať, ale samozrejme s ohľadom na finančné možnosti.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Janula - 19. september 2016
Dobrý deň, chcela by som predstaviteľov Mesta Stara Tura požiadať, aby zabezpečili deťom na ZS atlasy na geografiu. Myslím si, že by tak veľmi mesto nezaťažilo, keby kupili na ZS atlasy, vzhľadom k tomu, že nám určite všetkým záleží na kvalite vzdelávania, a taktiež na zdravom vývoji chrbtice našich detí. Skúste si odvážiť tašku dieťaťa, ktoré nemá ani 30 kg a akú tašku ťažkú musí nosiť do školy. To nehovorím o všelijakých zošitoch, pracovných zošitoch, učebniciach, Preto ma napadlo, že my ako deti sme mávali atlasy v škole,. ktoré sme si požičiavali z triedy do triedy, a teraz také dieťa chúďa to vláči z domu do školy a naopak. ĎAKUJEM

Odpoveď: Dobrý deň,
môžeme potvrdiť, že nám všetkým pedagógom ZŠ v Starej Turej a nášmu zriaďovateľovi mestu Stará Turá záleží na kvalite vzdelávania a na zdravom vývoji našich detí v Základnej škole. Vieme, že geografické atlasy sú naozaj potrebné pre získanie praktických zručností – práca s mapami. Vyučujúce predmetu geografia tvrdia, že na hodine geografie stačí 1 kus atlasu do lavice. Cena atlasu sa neustále mení a napriek mäkkým obalom je to dosť vysoká položka. Treba si uvedomiť, že celá škola má skoro 700 žiakov a hodinu geografie môže mať naraz v jednu hodinu aj 87 žiakov v 3 rôznych triedach s 3 rôznymi učiteľkami. Škola má zlé skúsenosti s používaním atlasov, ktoré boli a sú majetkom školy. Ak žiaci neboli zapísanými používateľmi, a teda nezodpovedajú oficiálne za stav atlasu - úmyselne atlasy poškodzujú vulgarizmami, obrázkami a pod., čo učiteľ nemá šancu hneď po každej hodine skontrolovať a zistiť vinníka, ktorý by škodu uhradil. Takéto atlasy treba vyradiť z používania a hneď sa škole nepodarí získať finančné prostriedky, ako sa nám stalo aj minulý školský rok. Vieme, že váha tašiek detí je dosť veľká, ale máme skúsenosť, že niekedy žiaci majú v taške kopec zbytočností, ktoré každý deň a práve v ten deň nepotrebujú...

vedenie ZŠ Stará Turá

Otázka od: Anna - 19. september 2016
Dobry vecer pridavam sa k panovi Petrovi plachtu vasi pracovnici urcite nepouzili pri koseni krovinorezmi, vsetky auta na parkovisku pod salasom su spinave od travy az po strechu. Su tam dost prudke brehy, ktore nie je mozne kosit velkou kosackou ako pisete ale bolo to kosene krovinorezom. Vsetka trava, kamienky odletovali na odparkovane auta, mam to odsledovane, jeden kosil ostatní posedavali a na prestavky to bolo dost dlho. Nebolo by na skodu, keby ste si ich aj vy osobne prisli odsledovat, ci je to tak ako pisete. Nabuduce nie je problem poslat aj foto "pracujucich na lavickach". Zatial som to nefotila, pripadalo mi to blbe a nefer, no v buducnosti nie je problem.

Odpoveď: Dobrý deň,
budem to s našimi chlapcami riešiť. Ak pracujú na určenom mieste, vždy sa za nimi niekto z vedúcich zastaví a tak isto aj ja chodím do terénu. Skôr položím otázku ja, ak by nepracovali, tak kto potom pokosil tých cca 40 ha tuto sezónu už asi 4x (ak nie viac), keď by teda tak vysedávali ako vravíte. Ale, ak budete mať také podozrenie znovu, pošlite mi prosím to foto.

Ďakujem s pozdravom
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Drahoslava B. - 19. september 2016
Vážené vedenie Pošty! Dnes som bola na Pošte zaplatiť šeky a stála som až v chodbe.Prosím Vás, to aké poriadky u Vás panujú?Po nazretí dovnútra stála zákazníčka pri prvej priehradke a nepustila ľudí ďalej, údajne to tak musí byť. Ja sa pýtam, možno aj za viac ľudí, kto takú nehoráznosť povolil. Pošta má vedenie, pravidlá, ktoré neudávajú ješitní jednotlivci, to čo je za poriadok? Na starej pošte boli vždy otvorené všetky okienka, každý sa postavil do radu tam, kam potreboval, a teraz ide maximálne 1 až 2 a ešte máme stáť až von? To snáď nie.Alebo mali prirobiť čakáreň, aby sme nemuseli stáť vo fronte a pošta je od prvého po posledné okienko prázdna.Toto neexistuje nikde na okolí. Žiadam, aby bol urobený systém, a nešikanovali nás jednotlivci.Pre také mesto je pramálo, aby fungovalo 1 až 2 okienka.Ak sa toto v blízkej dobe nezmení, napíšem priamo nadriadenému orgánu Pošty v Starej Turej.

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali, viď nižšie v sekcií otázky a odpovede. Slovenská pošta, a.s. je samostatný právny subjekt a preto nemôžeme podať relevantné informácie k ich interným záležitostiam. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo vedenie pobočky v Starej Turej. Vzhľadom na dlhší čas vybavovania Vášho podnetu, pridávame vyjadrenie pošty, ktoré nájdete nižšie.

Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Podnety občanov – odpoveď
Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „SP, a. s.“) prijala dňa 08.08.2016 a následne dňa 17.08.2016 Vaše správy, v ktorých ste nám zaslali názory občanov Mesta Stará Turá na fungovanie Pošty Stará Turá (ďalej len „pošta“) a na spôsob organizácie práce na pošte, čoho dôsledkom sú predĺžené čakacie lehoty vybavenia zákazníkov.
Na základe prijatých pripomienok sme situáciu na pošte preverili v súčinnosti s kompetentným organizačným útvarom - oddelením prevádzky poštovej siete. Radi by sme Vás o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach ďalej informovali.
SP, a. s. , v súčasnosti prechádza postupnou zmenou z prevádzkovo –úradnej inštitúcie na obchodno- komunikačnú spoločnosť. Cieľom prebiehajúcich zmien je ponuka služieb novým spôsobom, ktorý by mal postupne zabezpečiť spokojnosť zákazníkov. Zmena si vyžaduje nastavenie flexibilnej predajnej siete s využitím existujúceho predajného potenciálu a vytvorením efektívnej obslužnej zóny pre zvýšený komfort poskytovaných služieb. Pošta v meste Stará Turá prešla celkovou rekonštrukciou z dôvodu nevyhovujúcich priestorov z hľadiska prevádzky, ako aj bezpečnosti. Rekonštrukcia zlepšila nielen prostredie pre poskytovanie služieb zákazníkom, ale aj pracovné prostredie pre samotných zamestnancov pošty. S cieľom urýchlenia procesu vybavovania zákazníkov a zvýšenia ich komfortu boli zriadené špecifické priehradky určené pre činnosť služieb Poštovej banky, a. s., univerzálne priehradky a balíková priehradka, ktorá v prípade nedostatočnej vyťaženosti poskytuje aj univerzálnu službu.
Vzhľadom na užší priestor určený pre verejnosť dochádzalo počas leta v poobedných hodinách k zvýšenej intenzite poštu a pohybu zákazníkov, nakoľko pošta počas letného obdobia júl - august 2016 mala obmedzené hodiny pre verejnosť v ranných aj poobedných hodinách. Za zníženú kvalitu prostredia a predĺžený čas čakania sa všetkým zákazníkom pošty ospravedlňujeme.
Na základe podnetov občanov a zistených skutočností boli prijaté viaceré opatrenia. Skrátené hodiny pre verejnosť boli predčasne vrátené do pôvodného režimu, nakoľko ich obmedzenie považujeme za hlavný dôvod predĺženia čakania zákazníkov a ich zaraďovania do jedného zástupu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu v hale pošty zabezpečí vedúca pošty, respektíve jej zástupcovia v prípade potreby usmernenie zákazníkov. V priebehu mesiaca september 2016 príslušný organizačný útvar opakovane preverí situáciu na pošte a v prípade potreby bude hľadať ďalšie riešenie.
Záverom si dovoľujeme uviesť, že existujúci počet priehradiek a počet zamestnancov pošty spĺňa požadované kritéria z pohľadu záťaže danej pošty. Nakoľko nám však záleží na spokojnosti každého zákazníka, SP, a. s., bude naďalej monitorovať poštu za účelom zlepšenia podmienok pre jej zákazníkov.
Ďakujeme Vám za postúpené názory a vyjadrenie ku kvalite našich služieb. Veríme, že v budúcom období nebudú mať obyvatelia Mesta Stará Turá dôvody na nespokojnosť so službami SP, a. s.

S pozdravom
Anna Nováčková, vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Otázka od: Jaroslava - 19. september 2016
Prosím Vás o vysvetlenie, prečo a kto nariadil systém vybavovania pri okienku na Pošte. Chcela som si vybrať balík pri poslednom okienku. rada bola až vo vchodových dverách , a keď som prešla k nemu, istá pani sa začala rozkrikovať, že je jedna rada a z tej potom idete tam, kam potrebujete.Navštívila som na okolí aj v okresnom, krajskom meste pošty, no takýto "svojvolný" zákon neexistuje nikde.Každý zákazník prejde k okienku, ktoré práve potrebuje a tam sa postaví do radu v určitom odstupe.Nie som sama, čo sme to schytali a myslím si, že sú tam oni na to, aby tomu dali dajaký poriadok. Veď na Pošte pred rekonštrukciou takéto "móresy" neboli. veď tu je to horšie, ako po dedinách. Keď idú ľudia z práce ide 1 až 2 okienka, čo toto je za systém? Preto prosím o vysvetlenie,istotne budú aj viacerí na toto zvedaví.Či Pošta v našom meste je výnimkou?

Odpoveď: Dobrý deň,
Slovenská pošta, a.s. je samostatný právny subjekt a preto nemôžeme podať relevantné informácie k ich interným záležitostiam. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo vedenie pobočky v Starej Turej. Vzhľadom na dlhší čas vybavovania Vášho podnetu, pridávame vyjadrenie pošty, ktoré nájdete nižšie.

Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Podnety občanov – odpoveď
Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „SP, a. s.“) prijala dňa 08.08.2016 a následne dňa 17.08.2016 Vaše správy, v ktorých ste nám zaslali názory občanov Mesta Stará Turá na fungovanie Pošty Stará Turá (ďalej len „pošta“) a na spôsob organizácie práce na pošte, čoho dôsledkom sú predĺžené čakacie lehoty vybavenia zákazníkov.
Na základe prijatých pripomienok sme situáciu na pošte preverili v súčinnosti s kompetentným organizačným útvarom - oddelením prevádzky poštovej siete. Radi by sme Vás o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach ďalej informovali.
SP, a. s. , v súčasnosti prechádza postupnou zmenou z prevádzkovo –úradnej inštitúcie na obchodno- komunikačnú spoločnosť. Cieľom prebiehajúcich zmien je ponuka služieb novým spôsobom, ktorý by mal postupne zabezpečiť spokojnosť zákazníkov. Zmena si vyžaduje nastavenie flexibilnej predajnej siete s využitím existujúceho predajného potenciálu a vytvorením efektívnej obslužnej zóny pre zvýšený komfort poskytovaných služieb. Pošta v meste Stará Turá prešla celkovou rekonštrukciou z dôvodu nevyhovujúcich priestorov z hľadiska prevádzky, ako aj bezpečnosti. Rekonštrukcia zlepšila nielen prostredie pre poskytovanie služieb zákazníkom, ale aj pracovné prostredie pre samotných zamestnancov pošty. S cieľom urýchlenia procesu vybavovania zákazníkov a zvýšenia ich komfortu boli zriadené špecifické priehradky určené pre činnosť služieb Poštovej banky, a. s., univerzálne priehradky a balíková priehradka, ktorá v prípade nedostatočnej vyťaženosti poskytuje aj univerzálnu službu.
Vzhľadom na užší priestor určený pre verejnosť dochádzalo počas leta v poobedných hodinách k zvýšenej intenzite poštu a pohybu zákazníkov, nakoľko pošta počas letného obdobia júl - august 2016 mala obmedzené hodiny pre verejnosť v ranných aj poobedných hodinách. Za zníženú kvalitu prostredia a predĺžený čas čakania sa všetkým zákazníkom pošty ospravedlňujeme.
Na základe podnetov občanov a zistených skutočností boli prijaté viaceré opatrenia. Skrátené hodiny pre verejnosť boli predčasne vrátené do pôvodného režimu, nakoľko ich obmedzenie považujeme za hlavný dôvod predĺženia čakania zákazníkov a ich zaraďovania do jedného zástupu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu v hale pošty zabezpečí vedúca pošty, respektíve jej zástupcovia v prípade potreby usmernenie zákazníkov. V priebehu mesiaca september 2016 príslušný organizačný útvar opakovane preverí situáciu na pošte a v prípade potreby bude hľadať ďalšie riešenie.
Záverom si dovoľujeme uviesť, že existujúci počet priehradiek a počet zamestnancov pošty spĺňa požadované kritéria z pohľadu záťaže danej pošty. Nakoľko nám však záleží na spokojnosti každého zákazníka, SP, a. s., bude naďalej monitorovať poštu za účelom zlepšenia podmienok pre jej zákazníkov.
Ďakujeme Vám za postúpené názory a vyjadrenie ku kvalite našich služieb. Veríme, že v budúcom období nebudú mať obyvatelia Mesta Stará Turá dôvody na nespokojnosť so službami SP, a. s.

S pozdravom
Anna Nováčková, vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Otázka od: Peter - 13. september 2016
Dobry den to s tym kosenim nemyslite snad vazne minuly tyzden sa kosilo pri hurbanovej ulici a rad by som teda videl tych panov co mali drzat plachtu, myslite tych co posedavali na lavickach a tvarili sa ze pracuju? vsetky auta su zas... az po strechu trava nejde dole ani vodo ani saponatom. Riadne prilepene. V prispevku nizsie ste pisali, ze plachtu pouzivaju, no musim vas sklamat nie je to tak... prosim o napravu

Odpoveď: Dobrý deň,
naši pracovníci (s krovinorezom) boli a tiež znovu budú upozornení. Avšak keď kosí veľká kosačka a má pustené kosenie na mulčovanie (čo podľa mňa časovo sedí na termín, ktorý uvádzate na Ul.Hurbanovej), nie je to celkom reálne s plachtou.
A so sedením našich pracovníkov: Kosenie je to dosť náročná práca. Každý kto si len doma na pol hodinu skúsil, čo je to kosiť s krovinorezom (a profi krovinorezy bývajú ešte ťažšie) vie, že si musí oddýchnuť a robiť prestávky, aby vydržal kosiť celú smenu.Prestávky potrebuje aj samotné zariadenie s ktorými sa kosenie vykonáva. Čo zvlášť platí pri horúčavách.
Vďaka za pochopenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Ada - 12. september 2016
Dobrý deň, rada by som sa spýtala prečo mesto nerobí žiadne akcie pre mladých ľudí. Jediné podujatie, ktoré sa tu koná je Tanec slnka. Už tu neni ani jediná diskotéka. Minulý rok sa dalo chodiť aspoň na Dubník. Tento rok to už ani tam nefunguje. Nerobia sa žiadne koncerty, festivaly, nič kde by sa dalo ísť zabaviť. Bude sa mesto v tomto smere nejako angažovať? Radi by sme tu mali o niečo viac zábavy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Milá pisateľka,
s Vaším názorom o vyžitie mladých ľudí sa určite stotožňuje veľa mládeže v Starej Turej. Kultúrneho vyžitia pre mladých ľudí je v našom meste naozaj málo. Z pozície Domu kultúry Javorina, ako kultúrnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje kultúrne i spoločenské vyžitie v Starej Turej uvediem akcie, ktoré sú určené širokej verejnosti a teda i mládeži. Kultúrne predstavenia konané v DK Javorina – divadelné predstavenia, koncerty (napr. 30.9.2016 komédia Nízkotučný život so zaujímavým hereckým obsadením, 14.12.2016 koncert Fragile).
Koncerty rockové, o ktoré by mládež mala najväčší záujem, v našich priestoroch nie je možné organizovať, keďže sedadlá vo veľkej sále sú umiestnené napevno. A bohužiaľ v Starej Turej sa nenachádza priestor, v ktorom by bolo možné podobné koncerty organizovať. Niekdajšie zariadenie na Kujanovci už je využívané na iné účely. Počas leta, tak ako vo svojom príspevku spomínate sa na Dubníku organizuje Tanec slnka a my DK Javorina sme po druhýkrát pripravili festival Divné veci, ktorý bol z veľkej časti určený práve mladým ľudom. Stará Turá nemá ani vhodný vonkajší priestor, kde by bolo možné uskutočniť koncert. Honoráre kapiel sa šplhajú do niekoľko tisíc eur, preto nie je možné urobiť koncert bez vstupného. A priestor, kde by bolo možné vyberať vstupné, nemáme.
Spomínali ste tiež ukončenie konania diskotéky v rekreačnej oblasti Dubník. Bohužiaľ, tieto akcie nemôže mesto Stará Turá ovplyvniť, nakoľko je táto oblasť v súkromnom vlastníctve.
Aktivity, ktoré organizuje dom kultúry – zájazdy na muzikály, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, poznávacie zájazdy sú tiež vhodné i pre mládež. Onedlho otvárame kurz spoločenských tancov, kde majú mladí ľudia dvere otvorené.
S mojou odpoveďou asi nie ste veľmi spokojná, ale ak máte nápady, čo by sme mohli pripraviť pre mladých ľudí, my v dome kultúry, rada sa s Vami, či ďalším zástupcami mládeže stretnem.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina Stará Turá, Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman - 9. september 2016
Dobrý deň. Kedy technické služby pozametajú kamienky, ktoré boli nasypané pre mňa nevysvetlitelnou a drahou tryskou metódou ? Niekde ste to spravili a niekde nie (napr. boli ste sa pozrieť na chodník medzi obchodným centrom a činžiakom na ulici SNP ? Strašne to vyzerá.). Na chodníky dávať takéto niečo je úplný nezmysel. Každý sa tomu vyhýba a nie aby to ešte "údupaval". Napíšte mi, ktoré mestá na Slovensku takto opravujú-neopravujú chodníky ? Pozrite sa v Novom Meste nad Váhom, ako majú vynovené chodníky a ako ich pravidelne rekonštruujú. Uviedli ste v jednom príspevku zo 7.7.2016 - citujem "... tak nás ľudia vlastne presvedčia, aby sa to zastriekalo tryskovou metódou aspoň dočasne...." Tomuto asi nikto neverí, že to ľudia povedia. Radšej tie chodníky neopravovať, toto určite chodníku nepomôže. Napíšte mi ešte, kde sa v meste tento rok rekonštruovali chodníky ? Videl som iba pri ZUŠ. Hádam sa nezačnú rekonštruovať až pred zimou ? Odpovedzte mi na všetky otázky. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
kamienky pozametáme, prvé dva mesiace to nebolo vhodné zametať. Z dôvodu finančných možnosti by sa práve chodník na ul. SNP, ktorý spomínate nerealizoval najbližších min. 10 rokov, preto sme sa rozhodli ho aspoň "zaplátať" . Verím, že tie kamienky sú nepríjemne. Pozametaním sa kamienky odstránia a podkladová vrstva ostane v poriadku, ako je vidieť na iných miestach z minulých rokov. V roku 2016 budeme rekonštruovať ešte chodník na ul. Hviezdoslavovej.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Peter - 6. september 2016
Dobrý večer.Mám taký problém zo sestrov.Žijeme v spoločnej domácnosti a sestra má v byte kočky a aj psa.Chcem sa opýtať ako mám postupovať ak by som chcel zvieratá vyhodiť z domu von.Samozrejme,že to v dome smrdí a nechcem ešte hovoriť čo.Preto Vás žiadam o radu z Vašej strany.Dom je v mojom vlastnínstve a ja tie zvieratá tu nechcem.Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa toho čo píšete je zrejmé, že vaša sestra chovom spoločenských zvierat v obytnej časti spoločného domu do istej miery, obmedzuje váš nárok plnohodnotne a nerušene užívať nehnuteľnosť na bývanie. V zmysle Občianskeho zákonníka 40/1964, § 127, kde sa mimo iného uvádza: „...vlastník veci (vo vašom prípade spoločenského zvieraťa) nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami ,,,,a pod.“ , Vám vaša sestra bráni vo výkone vašich majetkových práv (to znamená, že nemôžete riadne užívať nehnuteľnosť, ktorú vlastníte).
Obávam sa, že ak sa nedohodnete so sestrou, budete musieť vec riešiť v občiansko právnom konaní (podaním žaloby na súd) a na základe rozhodnutia súdu, bude potom možné manipulovať so zvieratami, ktoré vaša sestra vlastní.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: ANKA - 5. september 2016
Dobrý deň! Vyskúšala som s deťmi nové detské ihrisko nad bytovkami /Lentilky/ . Deťom sa veľmi páčilo, ale má to aj také slovenské chybičky krásy : 1. matky sa nemajú kde posadiť /a veru ich bolia nohy z behania okolo detí/. Ja som si osedlala hojdacieho koňa, ale ak by nás bolo viac - obsadili by sme detský kolotoč? Pritom v parku povyše sú lavičky. 2. Chýba mi tam kôš na smeti - potom je tam plno poletujúcich papierov. 3. Behá tam pes na voľno - strednej veľkosti bielo čierny s obojkom - to som sa teda dosť s deťmi bála. Majiteľ si to takto zľahčuje, vypustí psa /bez náhubku/, pes behal dosť dlho, prosím Mestskú políciu o kontrolu voľne pohybujúcich sa psov, ako aj o vyžadovanie nosenia náhubkov. Tiež tam bolo dosť psích hovienok. Ak sa niečo v meste vybuduje, malo by to byť bez uvedených chybičiek krásy, keď to vedia v iných mestách...

Odpoveď: Dobrý deň,
Technické služby mesta Stará Turá ako správca tohto ihriska budú realizovať zázemie ihriska (lavičky a smetný kôš) v priebehu mesiaca september 2016.
V zmysle VZN 16/2012 o podmienkach držania psov, Mesto Stará Turá zakazuje voľný pohyb psa na uvedených miestach:
a) na verejných komunikáciách a chodníkoch,
b) v obytných častiach (zónach) mesta,
c) na plochách verejnej zelene, ktoré sú súčasťou obytných častí a zón resp. nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti bytových domov týchto zón (vrátane mestských parkov alebo ich častí).
Mestská polícia je teda vecne aj miestne príslušná riešiť voľný pohyb psa mimo povolených miest. V zmysle uvedeného, Vás prosíme o spoluprácu pri identifikácii majiteľa psa, prípadne zhotovenia foto materiálu (vyfotenie voľne pohybujúceho sa psa na mobil) a zaslanie na mail policia@staratura.sk spolu s menom majiteľa psa. Rovnako by nám pomohlo, keby ste zatelefonovali na 0907 772 868 v čase, kedy sa bude pes nachádzať na popisovanom mieste.
Ďakujeme.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: Jozef - 24. august 2016
Bývam na Dibrovovej ulici a chcel by som vedieť prečo technické služby aspom trochu neudržiavajú toto ihrisko. Jedine, čo tu robili asi v tomto roku - doviezli trochu štiepky do jám. Vôbec ich nenapade, že štiepku by bolo treba asi aj občas poprehŕnať a pravidelnejšie dopĺnať. Vady na ihrisku, ktoré asi nevidia - poškodené okolné trámy, niektoré prvky by sa zišli už aj natrieť (asi naposledy boli natreté od výrobcu), zničené prekrytie pieskoviska, strieška nad šmýkaľkou tiež dlho nevydrží,.... Chápem, že niektoré veci zničia ľudia, ale keď to necháme v takomto stave, tak to bude ešte horšie, alebo potom je úplne zbytočné budovať v Starej Turej detské ihriská, keď starostlivosť o ne je úplne minimálna. Ďakujem za opravu ihriska.

Odpoveď: Dobrý deň,
ihriská kontrolujeme pravidelne. Konkrétne na Ul. Dibrovovej tento rok nielen, že sme doplňali štiepku a piesok, ale opravovali sa aj závesné hojdačky, pružinová hojdačka a tiež už niekoľkokrát sme sa snažili udržať kryt na pieskovisko.
Drevenná obruba je síce pekná, aj sa hodí k typu tohto ihriska, ale nie je dosť trvácna. Minulý rok sme menili drevennú obrubu na Ul. Mierovej. Na ďalšiu sezónu už máme naplánovanú obrubu na Ul.Dibrovovej. Musíme sa poradiť a možno zmeniť aj druh obruby. Nátery sa tiež plánujú postupne - tento rok sme natierali ihrisko na Ul.Lipovej.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: romi - 11. august 2016
Prosim vas,ked som dnes sla po hlubockeho ulici,videla som pri policajtoch novu bytovku,ktora je este rozostavana,vyzera to velmi dobre.na tabuli som si nahodou vsimla,ze ukoncenie by malo byt v novembri tohto roku.Plati ten termin?a v novembri uz budete vyberat aj najomnikov,ci to uz bude prebiehat skor?kolko je momentalne ziadatelov,a prijimate este ziadosti?dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali, viď nižšie v sekcií otázky a odpovede. Rozostavaný bytový dom v súčasnej dobe nie je majetkom mesta Stará Turá. Žiadosti o byty sa prijímajú stále. Výber nájomníkov bude realizovaný zo zoznamu, ktorý je vedený na majetkovom oddelení, teda zo všetkých záujemcov, ktorí majú u nás žiadosť o byt. V prípade, že máte záujem o nájomný byt, je potrebné čím skôr si túto žiadosť podať. Všetky podmienky na pridelenie nájomného bytu obsahuje VZN č.1/2016 –Nar. O obecných bytoch, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta www.staratura.sk.

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »