Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Matus - 15. apríl 2020
Prosím o do-sypanie štrku aby bol možný prístup suchou nohou na kolotoč na pláži na Dubníku. Ak by sa dalo opraviť aj chýbajúce laty po ktorých sú tam nebezpečné skrutky. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Matúš,
ďakujeme za upozornenie. I keď kolotoč nie je v majetku mesta, vždy opravu ako aj bežnú údržbu realizovali pracovníci Technických služieb mesta Stará Turá. Váš podnet im odovzdáme a veríme, že sa podarí upraviť okolie ako aj potrebné úpravy, tak aby kolotoč slúžil svojmu účelu a pre všetkých občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Martin B - 15. apríl 2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či je možné zabezpečiť, aby poľnohospodárske družstvo bolo povinné oznámiť dopredu kedy bude vykonávať postreky na poliach a mesto toto oznámilo rozhlasom aj po okolitých dedinách. Ocenia to všetci včelári na okolí. Ešte stojí za uváženie, či by sa nemohli vykonávať v skorých ranných alebo večerných hodinách, nie počas dňa ako sa to robí teraz. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Martin,
ďakujeme za Váš podnet. O stanovisko sme požiadali priamo PD Stará Turá. Ich vyjadrenie pripájame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Poľnohospodárske družstvo nemá zákonnú povinnosť nahlasovať vykonávanie chemickej ochrany na svojich porastoch. Túto záležitosť rieši správna farmárska prax. PD Stará Turá má vzájomnú dohodu so včelármi, pravidelne ich oboznamuje s vykonávaním chemickej ochrany a včelám škodiace prípravky aplikuje zásadne v nočných hodinách. Z nášho pohľadu a dobrej vôle môžeme chemickú ochranu plodín do budúcna ohlasovať prostredníctvom mestského rozhlasu.

Ing. Miloš Roháček, predseda PD Stará Turá

Otázka od: Juraj - 9. apríl 2020
V dnešných správach som videl ako dezinfikuju dobrovoľní hasiči verejne priestory, pritom tam nemajú žiadnych pozitívnych ľudí. Robia to preventívne. U nás sa tak prečo nedeje? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Juraj,
na túto situáciu sme tiež pripravený a v súčasnosti prebiehajú prípravy, technické riešenia a zabezpečenie potrebnej koordinácie, na čo najefektívnejšie využitie dezinfekčných prostriedkov pri takýchto úkonoch.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jan K. - 9. apríl 2020
Mohlo by mesto v súčasnej situácii dezinfikovat verejne priestory, tam kde je najvacsi pohyb ludi v meste, pripadne aj lavičky, ... Robia to niektore mesta a obce. Radsej zacat skor. Dezinfekciu na prvom mieste. A ešte jedna otázka. Chodia verejne priestory pri súčasných opatreniach kontrolovať mestska polícia a aj štátna polícia /peši, autami/? Ďakujem za turancov.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
v súčasnosti prebiehajú prípravné práce na začatie takýchto dezinfekcií v meste Stará Turá. V úvodných fázach sa dostanú do pozornosti hlavne kontajnerové stojiská a autobusové zastávky i miesta s väčším pohybom osôb. Na verejných priestranstvách i priestoroch je momentálne zvýšená hliadková činnosť MsP ako aj príslušníkov PZ SR.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jaroslav K. - 9. apríl 2020
Chcel by som požiadať mesto, aby dobrovoľní hasiči dezinfikovali alebo pracovníci tech. sluzieb verejne priestory mesta pripadne aj vstupy do bytovych domov z dovodu znizenia mozneho sirenia virusu. Urcite to obcania nasho mesta uvitaju. Dakujem za obcanov mesta.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Jaroslav,
tak ako sme už odpovedali v inej otázke občana, v súčasnosti sa pripravujú možnosti dezinfekcie verejných priestorov, prioritne pôjde o kontajnerové stojiská a autobusové zastávky. Vchody, vstupy a bytové domy do tejto kategórie nespadajú, nakoľko majú svojich správcov alebo riadne určené týždenné služby, pri ktorých by sa mali tieto vstupy pravidelne dezinfikovať bez ohľadu na pandémiu koronavírusu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Elena - 9. apríl 2020
Dobrý deň. Bolo by možné dezinfikovať v meste spoločné priestory a priestranstvá v súvislosti s koronavírusom? Mnohé mestá to už začínajú robiť, napr. aj v Novom Meste nad Váhom. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Elena,
mesto Stará Turá pristúpilo v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu k mnohým opatreniam a pokynom, ktoré minimalizujú šírenie vírusu v našom meste. Samozrejme, pripravujeme sa i na dezinfekciu verejných priestorov. V súčasnosti prebiehajú prípravy, technické riešenia a zabezpečenie potrebnej koordinácie, na čo najefektívnejšie využitie dezinfekčných prostriedkov. Dezinfekcia verejných priestorov by sa mala týkať hlavne kontajnerových stojísk a autobusových zástaviek.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica H. - 9. apríl 2020
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako mesto zabezpečilo bezdomovcov, ktorí sa pohybujú po meste? Majú rúšky? Nejaké dezinfekčné prostriedky? Sú dostatočne informovaní, aby v tejto dobe nevyberali kontajnery? Kto ich bude kontrolovať? V prípade nedodržania podmienok kto a ako ich bude postihovať? Bude mesto postupovať ako napr. Žarnovica a dezinfikovať vonkajšie priestory - lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše? Prípadne, aké iné kroky mesto podnikne?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ľubica,
ochranné pomôcky - rúška boli zabezpečené prostredníctvom hliadok mestskej polície okrem seniorov aj ľuďom bez domova. Príslušníci MsP ich zároveň poučili, ako by sa mali správať v tejto mimoriadnej situácii počas pohybu na verejnosti. Dodržiavanie nariadení, pokynov a opatrení Ústredného krízového štábu SR, ale aj krízového štábu mesta vo zvýšenej miere, hlavne pri týchto občanoch, zabezpečujú každodenne hliadkujúci príslušníci MsP. Žiaľ, pri tejto skupine obyvateľov, je ich práca naozaj ťažká. Počas dňa ich niekoľkokrát vykazujú spred budovy Obchodného domu, upozorňujú ich na nosenie rúšok i na zvýšenú hygienu. Vždy je to však len v rovine odporúčaní, nakoľko pokuty sú u ľudí tohto typu nevymožiteľné, a teda vyhrážanie sa pokutou u nich nepomôže. Momentálna situácia súvisiaca s vírusom COVID-19 sa dotkla všetkých miest na Slovensku, v ktorých sa bezdomovci zdržiavajú. Nie sme jediná samospráva, ktorá bojuje aj s týmto problémom. Veríme, že v tejto oblasti nám v blízkej dobe pomôže i štát.
Čo sa týka dezinfekcie mesta, momentálne riešime spôsob a možnosti, ako čo najefektívnejšie dezinfikovať verejné priestory, hlavne teda kontajnerové stojiská a autobusové zastávky.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Katarína Mikulcová - 7. apríl 2020
Dobrý deň, ešte sme neobdržali rozhodnutia o zaplatení preddavkov za komunálny odpad. Nikde som ani nezachytila informácie, akým spôsobom sa v tejto situácii doručujú a ku ktorému terminu bude mať splatnosť. Môžete mi prosím upresniť ako to bude v tomto roku? Za odpoveď vopred ďakujem. Mikulcová

Odpoveď: Dobrý deň, pani Mikulcová,
po prijatí opatrení MsÚ v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus) bola dočasne pozastavená distribúcia rozhodnutí o poplatkoch za komunálny odpad. O tejto skutočnosti sme informovali prostredníctvom hlásenia miestneho rozhlasu v príkazoch primátora ako aj informáciou na web sídle mesta. V súčasnosti sa už opäť rozhodnutia doručujú, platbu je potrebné zrealizovať podľa platného VZN č. 5/2019: prvú časť platby do 15 dní od doručenia rozhodnutia a druhú časť do 30.9.2020. Občanov prosíme, ak je to možné, aby platby realizovali platbou na účet mesta. Keďže mestský úrad funguje v obmedzenom režime, bude zohľadnený aj neskorší termín splatnosti.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján - 7. apríl 2020
Mohli by ste zverejňovať oznamy mestského úradu aj cez internet,pretože hlásenie mestského rozhlasu je nezrozumiteľné na viacerých miestach v Starej Turej.Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
dôležité oznamy vždy uverejňujeme okrem rozhlasu aj na web sídle mesta v sekcii Novinky, prípadne Oznamy, rovnako aj na oficiálnej facebookej stránke mesta. Taktiež sú na web stránke umiestnené aj dôležité hlásenia mestského rozhlasu, ktoré si môžete nájsť a vypočuť v sekcií „ŽIADANÉ ODKAZY“/Hlásenia mestského rozhlasu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ing.J.Revayova - 7. apríl 2020
Preco neboli distribuovane ruska do dnesneho dna (7.4.2020) na Druzstevnej ulici - Kujanovec obcanom nad 65+ prosim? V mestskom rozhlase bolo dnes ohlasene, ze vsetky ruska boli uz distribuovane. Zije tu dost ludi nad 70 a 80 rokov. Zelam pekny den!

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ing. Revayová,
ospravedlňujeme sa za oneskorenie dodania rúšok, na Družstevnej ulici, spolu s Dibrovovou, 8. Apríla a Štúrovou bola zabezpečená distribúcia ochranných rúšok za pomoci dobrovoľníkov až dnes 7.4.2020. Ochranné rúška by tak mali byť už k dispozícií aj v schránkach pre seniorov v týchto uliciach.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Zuzana - 7. apríl 2020
Dobrý večer. Mestský úrad ma úradne hodiny pre verejnosť, i ked obmedzené, ale ma ich. Prečo ich nemá aj Technotur? Raz za týždeň by mi mohli mať aspoň 3 hodiny pre verejnosť. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Zuzana,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sa rozhodla z dôvodu prevencie proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 zrušiť úradné hodiny pre verejnosť až do odvolania. Samozrejme ak potrebujete akútne riešiť akúkoľvek agendu, ktorá spadá do kompetencií spoločnosti TECHNOTUR, pracovníci spoločnosti sú Vám k dispozícií na tel. č. 032/777 20 11 alebo elektronicky e-mailom: technotur@stonline.sk.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Mária Zatkalíková - 2. apríl 2020
V prvom rade chcem poďakovať mestu za prijaté opatrenie - prideliť seniorom ochranné rúška. Nie je mi však jasné podľa čoho určujete, komu budú pridelené. Dnes som našla v poštovej schránke otvorenú obálku s priloženým plagátikom a 1 kusom ochranného rúška. Prihlásení sme k trvalému pobytu už 45 rokov s manželom obaja. Manžel má 74 rokov a ja mám 69 rokov. Kto z nás nie je senior a nemá nárok na rúško? Nie že by som iné nemala, ale zaujíma ma to z princípu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Zatkalíková,
za vzniknutý problém s nedodaním rúška sa veľmi ospravedlňujeme. Dostali sme viacero upozornení od občanov, že im rúška neboli dodané, a týmto budú v najbližších dňoch opäť doručované. Žiaľ, pri veľkom počte distribuovaných rúšok, mohlo dôjsť len k omylu a nedodaniu. Taktiež po ukončení distribúcie budeme ešte vyzývať občanov - seniorov, aby v prípade, ak nedostali rúška sa telefonicky prihlásili na MsÚ a budú im, čo najskôr dodané. Ďakujeme za pochopenie a ešte raz sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 2. apríl 2020
Dobrý deň! Po Starej Turej chodia nezarúškovaní ľudia, starí ľudia majú zakryté len ústa, nos nie. Prosím políciu o častejšie kontroly chodiacich ľudí.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
nosenie rúšok na verejnosti je podľa nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR povinné. V tejto mimoriadnej situácii je dôležité, aby občania pristupovali k prijatým opatreniam vážne a zodpovedne. Viac ako hrozba sankcie by mala byť pre nich dôležitá ochrana života a zdravia seba a ostatných občanov. Mestská polícia robí pravidelné kontroly, či a ako si ľudia ústa a nos prekrývajú. Väčšina obyvateľov sa k noseniu rúšok stavia zodpovedne, ojedinelé prípady v prvom rade upozorňujú. V prípadoch neuposlúchnutia alebo opakovaného porušenia nemôžu osobu sankcionovať, ale musia ju nahlásiť vecne príslušnému správnemu orgánu, teda RÚVZ v Trenčíne. Zároveň apelujeme aj na Vás zodpovedných občanov, aby ste pri porušení nariadení upozornili dotyčnú osobu, príp. kontaktovali príslušníkov MsP, ktorí zjednajú nápravu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Holovic Juraj - 2. apríl 2020
Dobrý deň. Pri mestskom úrade pribudol prechod pre chodcov, ale na druhej strane cesty a to na chodník na ulici SNP je dosť vysoký obrubník, bolo by super vybudovať zjazd pre rodiny s kočárom a nielen na tomto konkretnom mieste, ale na miestach, kde je takýto veľký obrubník. Za pochopenie ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Holovic,
ďakujeme za Váš podnet. Spomínaný priechod pre chodcov realizoval správca komunikácie - Trenčiansky samosprávy kraj. Dodatočné úpravy vstupov na chodníky však nezrealizovali. Mesto Stará Turá tento, ako aj ďalšie nevhodné vstupy z priechodov pre chodcov na chodníky, eviduje a po uplynutí mimoriadnej situácie na Slovensku sa bude v súčinnosti s TSK ako aj Technickými službami mesta týmto úpravám venovať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Zuzana Hanusová - 19. marec 2020
Chcem sa spýtať či sa nedá zariadiť dočasné otvorenie Galantérie. Ide o to, že ruška v predaji nie su. Mám možnosť ich ušiť ale nemám dosť materálu (gumičky/. iste je viac žien, ktoré maju túto možnosť a privítali by to.Ďakujem .

Odpoveď: Dobrý deň, pani Hanusová,
žiaľ, otvorenie môže zabezpečiť jedine majiteľ prevádzky, avšak v tejto mimoriadnej situácii by sa vystavoval riziku porušenia nariadenia ÚKŠ SR. Odporúčame Vám kontaktovať majiteľa telefonicky a prípadné vydanie chýbajúceho materiálu si dohodnúť. Za dodržania určitých podmienok sa domnievame, že by to nemuselo predstavovať komplikáciu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 19. marec 2020
Veľa žien v Starej Turej šije rúška. Otázka: nemohlo by mesto zabezpečiť ich predaj cez nejaký obchod v Starej Turej, ktorý je otvorený napr. cez Dobrodejku, alebo potraviny. Ľudia ich nemajú, všetci si ich nevedia ušiť, objednať - môže v tomto mesto niečo urobiť?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
mesto ako také nemôže prevádzkovať predaj v niektorom zo súkromných prevádzok. V Starej Turej je mnoho šikovných šičiek, ktoré už svoje ušité rúška distribuujú rôznymi spôsobmi. Predaj rúšok môžu v tomto prípade zabezpečiť jedine majitelia prevádzok po dohode z distribútorom rúšok. V prípade, že by niekto chcel venovať rúška bezodplatne, napr. pre seniorov, ZŤP, príp. inak ohrozených obyvateľov, môže ich priniesť na MsÚ a zodpovední pracovníci v spolupráci s Odd. školstva a sociálnych vecí ich odovzdajú občanom ktorí ich potrebujú.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 19. marec 2020
Mám otázku: je zriadená špeciálna linka alebo číslo mobilu, kam môžu volať starí a chorí ľudia v Starej Turej, ktorým nemá kto urobiť nákup /chlieb, .../ Neviem im odpovedať.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
špeciálna linka zriadená nie je. V súčasnosti pracovníci Odd. školstva a sociálnych vecí za pomoci členov Komisie pre sociálne veci a bývanie identifikujú takto ohrozených občanov, aby im mohli prednostne zabezpečiť takúto službu. O pomoc s nákupom môžu títo občania požiadať na tel. č. 0918 627 392. Toto číslo je uvedené aj na webovom sídle mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: jana sadloňová - 18. marec 2020
bolo by fajn, keby mestská polícia chodila na vlakovú a autobusovú stanicu kontrolovať ciel cesty cestujúcich. Ak časť domorodcov ignoruje pokyny , problémy pribudnú všetkým

Odpoveď: Dobrý deň, pani Sadloňová,
žiaľ, nie je v našich kapacitných možnostiach zabezpečiť stálu kontrolu prichádzajúcich cestujúcich, či už na vlakovej alebo autobusovej stanici. V nariadeniach Ústredného krízového štábu SR je povinnosť v prostriedkoch hromadnej dopravy používať prekrytie tváre rúškou alebo inou vhodnou alternatívou a aj toto nariadenie prispieva k väčšej ochrane všetkých obyvateľov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 18. marec 2020
Dnes 16. 3. 20120 som zaznamenala, že v obchodoch má rúška cca 50 % ľudí. Nemalo by sa prijať opatrenie, aby sa do obchodov vstupovalo len v rúškach a zabezpečiť aj kontrolu dodržiavania? Pri pokladni sa čaká a je veľmi nepríjemné, ak veľa ľudí rúška nemá. Poliklinika prijala opatrenie a obchody, kde ráno bolo veľa ľudí, nič?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
máte pravdu, že zo začiatku týždňa bol ten pomer osôb vstupujúcich do priestorov obchodov s rúškami nižší. Zároveň v pondelok 16.3.2020 sme požiadali vedenia jednotlivých prevádzok o súčinnosť, aby v rámci bezpečnosti prijali opatrenie a zabezpečili vchod aspoň vyvesením oznámenia krízového štábu mesta o vstupe do budovy len so zakrytou časťou tvárou. Môžeme konštatovať, že všetci predajcovia túto možnosť využili, avšak jednotlivá kontrola dodržiavania nie je v našich kapacitných možnostiach a musia si ju zabezpečiť predajne, príp. za spolupráce prítomnej SBS služby.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 10. marec 2020
Neplánuje mesto z dôvodu súčasných opatrení ohľadne koronavirusu zrušiť niektore spolocenske alebo kulturne podujatia, napr. aj staroturansky jarmok? Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
po zasadnutí Krízového štábu mesta Stará Turá i odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prišlo k opatreniam, ktoré sú zverejnené na webovom sídle i oficiálnej FB stránke mesta. Obmedzenia a zákazy sa dotkli najbližších športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Staroturiansky jarmok zatiaľ zrušený nebol.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miriam Vittekova - 6. marec 2020
Dobry den rada by som sa spytala kedy sa bude prerokovavat zmena uzemneho planu pre mesto Stara Tura. dakujem za informaciu

Odpoveď: Dobrý deň, pani Vitteková,
zmena územného plánu mesta je v štádiu spracovávania žiadosti. Termín verejného prerokovávania nie je stanovený.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman - 6. marec 2020
Chcel by som požiadať , aby na základnej škole boli na WC prístupné pre žiakov a pravidelne dopĺňané tekuté mydlá. V triede mávajú, ale na WC nie je vždy je. Neboli by zlé, aby mala škola k dispozícii aj dezinfekčné prostriedky na ruky aspom na chodbách, keď vidíme čo sa deje. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Roman,
o vyjadrenie k Vašej otázke sme požiadali priamo ZŠ Stará Turá. Ich stanovisko Vám prinášame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

ZŠ pravidelne dopĺňa tekuté antibakteriálne mydlá na WC aj v triedach. Na WC je vždy a nie je pravda, že nie vždy. Pripúšťame, že sa môže počas dňa stať, že sa minie, ale po príchode pani upratovačky na svoj úsek v popoludňajších hodinách sa doplní. Ak tak nie je, môže žiak upozorniť na službe pracovníčku a ona tak hneď urobí, po zistení a oznámení žiakom. Škola objednala v pondelok aj dávkovače na dezinfekciu rúk bez oplachovania pre žiakov a zamestnancov školy v oboch budovách, po dodaní budú hneď inštalované.

Vedenie ZŠ Stará Turá

Otázka od: Roman Stančík - 5. marec 2020
Všimol som si že dopravných tabuliach vyznačjúcich pešiu zónu na starom Dubníku, zmizol čas kedy tam vozidla mohli jazdiť a je tam novo doplnené SRZ STARA TURÁ - na povolenku. Kto bude vydávať tie povolenky? - koľko budú stáť ? - budú nejaké obmedzenia vjazdu pre držiteľov povoleniek? Ešte jeden dotaz....na tabuli je uvedené : Vozidlá TECHNOTURU Neviem prečo tam vozidla technoturu mali chodiť, veď žiaden mestký majetok tam nie je, alebo? Poprosím odpoved

Odpoveď: Dobrý deň, pán Stančík,
po rokovaniach so zástupcami MO SRZ Stará Turá prišlo k úprave značenia vjazdu tak, že v súčasnosti je dovolený vjazd pre držiteľov povoleniek. Oprávnené povolenky na ktorých sú dané pravidlá a časy vjazdu sú vydávané organizáciou MO SRZ Stará Turá a kontrolu dodržiavania uvedených pravidiel vykonáva MsP Stará Turá. Máte pravdu majetok mesta sa síce v tomto priestore nenachádza avšak mesto dohliada, udržuje a spravuje verejné osvetlenie. V prípade nutnosti a pri poruchách, zabezpečujú súčinnosť obsluhe TSST i pracovníci spoločnosti TECHNOTUR a preto je tam informačná tabuľka pre vjazd ich vozidiel.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: mišo - 4. marec 2020
Prosím o zverejnenie evidencie priestupkov za rok 2019 v Starej Turej, podobne ako zverejnila MP na Myjava. https://www.teraz.sk/regiony/myjava-mestska-policia-zaevidovala-v/445174-clanok.html ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Mišo,
informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2019 bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 20.2.2020 a je k dispozícii na web sídle mesta Stará Turá v sekcií Informácie Mestskej polície.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Daniel Valenta - 28. február 2020
Poradte mi prosim co s nepotrebnymi, prebytocnymi knihami robit. Je mi luto ich hodit do kontajnera v Starej Turej. Dakujem, s uctou D.V.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Valenta,
obdobné problémy máva asi každý vášnivý čitateľ. Samozrejme netušíme aké množstvo kníh máte na mysli. Ak máte prebytok nepotrebných kníh, môžete kontaktovať antikvariáty, ktoré občas venované knihy prijímajú. U nás v meste je možnosť využiť umiestnenie kníh pre verejnosť do verejného knižného boxu na Námestí slobody. Avšak, kapacita je obmedzená len na niekoľko ks kníh. Ak máte spracovaný zoznam publikácií, ktoré chcete venovať skúste sa obrátiť na pracovníčky našej mestskej knižnice, ktoré Vás môžu o niektoré tituly odbremeniť. Taktiež môžete využiť burzu kníh, ktorá bude prebiehať 3. apríla. V tomto prípade je potrebné sa vopred prihlásiť v mestskej knižnici ako predávajúci.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 28. február 2020
Dobrý deň! Chcem sa spýtať, či sa uvažuje s úpravou zelene vedľa chodníka na začiatku Štúrovej ulice. Nachádzajú sa tam staré okýptené čerešne, zeleň je zanedbaná, málo kosená. Svah by sa žiadal upraviť a vysadiť nové stromy. Chýba tam aj malá smetná nádoba.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
tento pozemok je v súkromnom vlastníctve a preto sa tu zeleň upravuje havarijne. Technické služby mesta Stará Turá odstraňovali len polámané časti čerešní a kosenie obmedzili na menšiu intenzívnosť ako v iných častiach. Tento rok majú v pláne ešte minimálne jednu čerešňu odstrániť, nakoľko je v zlom zdravotnom stave. O chýbajúcej odpadkovej nádobe sme ich informovali a prisľúbili nám, že bude na toto miesto doplnená.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Lukáš - 27. február 2020
Rád by som vedel ako je mesto pripravené na koronavírus? Má mesto nakúpené ochranné rúžka pre občanov a ďalšie opatrenia?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lukáš,
samozrejme vývoj situácie s epidémiou tohto vírusu sledujeme. Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia. Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť aj toto riziko. Všetky opatrenia ohľadom šírenia tohto vírusu sú v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a taktiež Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý vydáva usmernenia i pre jednotlivé mestá a obce. Podľa ÚVZ SR sa v súčasnosti uskutočňujú všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí. Hlavný hygienik SR vydal a zaslal usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Predseda vlády SR oznámil, že sa preveruje pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade riešenia krízových situácií. Boli zriadené informačné tabule s témou prevencie proti novému koronavírusu na letiskách a v súčasnosti už sprísnené opatrenia pri príletoch z krajín, kde bol vírus potvrdený. K otázkam verejnosti o tomto vírusovom ochorení bolo zriadené call centrum na Úrade verejného zdravotníctva SR a na všetkých krajských regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. ÚVZ SR situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Informácie zverejňuje na svojej oficiálnej stránke a na sociálnych sieťach.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 26. február 2020
Dobrý deň, chcem sa informovať ako mesto rozdáva občanom papiere o voľbách, nakoľko do mojej schránky na adrese Hurbanova 136 sa Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR nedostavilo. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň, p. Jana,
Oznámenie o čase a mieste konania volieb sa doručuje do domácnosti na adresu trvalého bydliska. Nie sú uvedené konkrétne mená voličov. Ak sa stalo, že vo Vašom vchode bolo Oznámenie vložené do schránky, kde bývajú občania bez trvalého bydliska a Vám doručené nebolo, prosím dajte nám to vedieť a bezodkladne Vám doručíme. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 10. február 2020
Dobrý deň, chcem sa spýtať či mesto uvažuje nad novými premosteniami a lávkami cez potok, nakoľko sú v hroznom stave. Je len otázka času kedy sa človek/ľudia pod nimi prepadnú Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
áno máte pravdu, že lávky už za tie roky nie sú v dobrej kondícii. V súčasnosti mesto finišuje s projektovou prípravou premostenia a nových lávok. Pri vyhlásení avizovanej výzvy z Kopaničiarskeho regiónu – MAS, do ktorého bude možnosť sa zapojiť, by mohlo už v tomto roku dôjsť k realizácii prvej lávky.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter Podolan - 10. február 2020
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či by sa nedali odstrániť stromy, ktoré sú nebezpečne naklonené nad cestu na Družstevnej ulici oproti Poľnohospodárskemu družstvu?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Podolan,
po zistení tejto akútnej situácie pri poslednom nepriaznivom a veternom počasí sme požiadali o odstránenia stromov v tomto mieste Správu povodia Váhu, nakoľko oni majú toto územie v správe. V súčasnosti sa pracuje na príprave odstránenia týchto nebezpečných drevín a zrealizované bude pri vhodných poveternostných podmienkach.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ondrej Kokavec - 7. február 2020
Dobrý deň, Bol som síce na štvrtkovom stretnutí s pánom primátorom, kde sa vyjadroval ku všetkým bodom rekonštrukcie areálu bývalej priemyslovky a jej blízkeho okolia, ale nepostrehol som, čo konkrétne sa chystá s daným pridruženým parkom. Pán primátor síce povedal, že zelená plocha tam určite ostane, ale nepriblížil, či park ostane v takom (pomerne zlom) stave, v akom momentálne je, alebo sa bude upravovať a svojim spôsobom prerábať aj ten. Viete mi poskytnúť bližšie info? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kokavec,
tak ako pán primátor na stretnutí deklaroval park v priestore pred bývalým internátom ostane zachovaný ako zelená plocha. Z pohľadu projektu zatiaľ nie je pripravené komplexné riešenie tohto parku, avšak zo severozápadnej strany internátu dôjde k vysadeniu stromov a zatrávneniu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 29. január 2020
Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa naše mesto tohto roku nemá záujem pripojiť k projektu "Kúpele v regióne", ako po minulé roky. Ako som sa dozvedela v kúpeloch Trenčianske Teplice, niekoľko miest a obcí nášho regiónu je už do projektu zapojených a stále sa pridávajú ďalšie /trvá do 28. 2. 2020/. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, páni Jana,
v súčasnosti sa mesto neplánuje zapojiť do tohto projektu. Do budúcna však možnosť opätovného zapojenia pre našich občanov nevylučujeme.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Olga Valentova - 29. január 2020
V katastri Stara Tura mam chatu ..docitala som sa na Vasej stranke ze poplatok za odpad zvysujete na 27 eur a ziadna zlava neplati dotaz aj tf.na MsU Trvaly pobyt mam v meste Trnava a zlava 50% podla VZN c-532 bod 1 --dochodca vo veku nad 62 r.na zaklade ziadosti plati na rok 2020 za rok 2019 som uhradila Msu Stara Tura poplatok za kom.odpad na mojej chate .. vo vyske 21,50 eur a mestu Trnava /bez.zlavy /20,91 eur ---jedna osoba :rok cize nemate najnizsi poplatok ako pisete a Mesto Trnava ma viac obyvatelov a pristupilo tento rok k 50% ulave pre dochodcov.nad 62 rokov... V Starej Turej ulava pre dochodcov nad 62 rokov neplati ?????

Odpoveď: Dobrý deň, pani Valentová,
poplatok za komunálny odpad je určený VZN č. 5/2019 – Nar., ktoré stanovuje aj predmetné úľavy na poplatku za odpad. V tomto VZN sú tiež stanovené úľavy poplatku aj za TKO avšak len pre študentov a pracujúcich občanov s ubytovaním v mieste štúdia a v mieste práce, občania pracujúci dlhodobo v zahraničí, občania umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov) a občania vo výkone trestu. V zákone je definovaný a stanovený vek 62 rokov a nie pojem dôchodca. Vo veku 62 rokov ešte mnohí občania pracujú a preto mesto Stará Turá nemá takúto úľavu stanovenú ani uvedenú v predmetnom VZN.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Slavo T. - 28. január 2020
Dobrý den. Vážená kancelária primátora. V ostatnom čísle "Staroturianskeho spravodajcu" som si prečítal bilanciu r. 2019. Tento material považujem faktograficky za vyvážený až na jednu vec. Píšete že ste obhájili pokračovanie vysielania prenosov z rokovania MZ proti snahám ich zrušiť. Pokial viem, tak o prenosoch rozhodlo samotné vedenie mesta a po roku to isté vedenie mesta malo snahu tieto prenosy zrušiť, avšak kvôli sankciam zakotveným v zmluve od toho muselo upistiť. Takže sa pýtam proti koho snáhám ste to vlastne obhajovali ? Vypadá to že proti svojim vlastným. Nevyrábate si zbytočne imaginárneho nepriateľa aby ste lepšie vypadali pred občanmi ? Za odpoved ďakujem. S úctou Slavo T.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Slavo,
máte pravdu, že námet prinášať video prenosy zo zasadnutí MsZ vzišiel priamo z vedenia mesta. Avšak návrh na zrušenie týchto prenosov, resp. ich obmedzenie odznel na zasadnutí Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, predovšetkým z dôvodu hľadania finančných zdrojov na prioritné akcie mesta a taktiež na zabezpečenie financovania ostatných sfér ako sú školy, kultúra, TSST a pod. A práve preto bolo potrebné viesť dialóg s členmi komisie a obhájiť opodstatnenosť prinášania týchto prenosov pre Vás občanov. Poprosíme, aby ste nehľadali žiadne konšpiračné teórie, nepriateľov a dokonca sankcie, pretože z uzatvorenej zmluvy vyplýva len trojmesačná výpovedná lehota v prípade, že by sme sa i napriek tomu rozhodli prenosy zrušiť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 28. január 2020
Dobrý deň. Miroslav 22.januára 2020 V zápisnici z rokovania Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 25.11.2019 v bode 3c sa mimo iné píše: ,,Pán Bunčiak navrhol ak príde zámer o odpredaj, aby bol zamietnutý, ale vytvorená zmluva o budúcej zmluve ak bude dodržaný zámer výstavby.,, Pán primátor, mýslíte si, že mesto Stará Turá je tak bohaté, že si môže dovoliť čakať niekoľko (až) rokov až ,,pán ctihodný podnikateľ a spol,, bude mať dostatok finančných prostriedkov? Dúfam, že táto Vaša ,, komisia,, bude týmto spôsobom riešiť i ďaľšie možné odpredaje pozemkov vo vlastníctve mesta. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Miroslav,
predaj pozemku spôsobom uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je bežne používaný spôsob odpredaja. V takomto prípade mesto chce, aby žiadateľ dodržal účel budúceho využitia pozemku, na ktorý mu bude pozemok odpredaný. Mesto už aj v minulosti odpredávalo takýmto spôsobom pozemky a kupujúci s tým nemal problém. Alebo mesto využilo právo zriadenia vecného bremena spätného odkúpenia pozemku na dohodnutú dobu v prípade, ak počas dohodnutej doby nebude začatá výstavba na odpredávanom pozemku, alebo nebude dodržaný účel využitia odpredávaného pozemku. Každý odpredaj pozemku z majetku mesta sa rieši individuálne a na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jozef - 23. január 2020
Dobrý deň. Opäť dnes ráno o 7:10 vypnuté osvetlenie. Vonku ešte tma, deti idú do školy... Skúste sa nad tým zamyslieť, či je to dobré takto robiť ? Keď sa stane napr. úraz už bude neskoro. A nepíšte tu rôzne vysvetlenia a že to nastavíte, lebo ak by to tak bolo, tak tu ľudia nebudú stále vypisovať o tomto probléme...

Odpoveď: Dobrý deň, pán Jozef,
ďakujeme za Váš podnet. Budeme tento problém so skorým vypnutím verejného osvetlenia urgovať na Technických službách mesta, aby zjednali nápravu. Veríme, že sa to vyrieši k spokojnosti Vás občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jaroslav Molec - 23. január 2020
Dozvedel som sa,že v priestoroch parku pred poliklinikou sa má budovať ihrisko pre psov. Zaujímalo by ma, kedy a kde bol tento zámer uverejnený a kto stojí za týmto zámerom a kedy sa občania mesta mohli k tomuto vyjadriť? Pýtam sa,či nebolo vhodnejšie zvoliť inú lokalitu mesta na vytvorenie psieho ihriska a tak uspokojiť majiteľov psov? Ak sa presadí pôvodný zámer výstavby /park pred poliklinikou/ asi budeme "raritou" v celom okrese a možno i na Slovensku,kde mesto súhlasilo s výstavbou psieho ihriska pred zdravotným strediskom. Napíšte prosím ,aké stanovisko zaujali k danému zámeru poslanci a primátor mesta. Za odpovedˇ dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Molec,
v prvopočiatku zámer o výstavbe psieho ihriska predstavilo miestne občianske združenie Staroturanský okrášľovací spolok priamo pánovi primátorovi a zástupcom Technických služieb mesta, ktorí spravujú verejné plochy i zeleň. Samozrejme aj pri tejto diskusií nastala otázka, zaoberať sa inou lokalitou. Avšak vzhľadom na stále aktuálny územný plán mesta, nebolo možné vhodnú lokalitu, ktorá by spĺňala potrebné náležitosti pre tento zámer okrem priestoru pred poliklinikou nájsť. Následne bol priestor na podnet OZ navštívený a vizuálne predstavený odborníkom na chov psov, zástupcom Technických služieb mesta a pracovníkom odd. výstavby a životného prostredia MsÚ. Primátor mesta však ešte odporučil tento zámer i na verejnú diskusiu s občanmi, ktorá prebehla v novembri vo veľkej zasadačke MsÚ (presnejšie dňa 6.11.2019). Zámer psieho ihriska bol tiež zaradený do novembrového zasadnutia Komisie pre výstavbu a životné prostredie, kde voči umiestneniu, resp. celkovému zámeru argumentoval jeden člen komisie, ktorý sa nezúčastnil hlasovania. Zápisnica z komisie je k dispozícií na webovom sídle mesta Stará Turá.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 13. január 2020
Dobrý deň! V Staroturianskom spravodajcovi nám p. Haverová a p. Horňáková oznámili, že sa nebude konať v hoteli Lipa ples pre nedostatok finančných prostriedkov. Ja sa chcem spýtať, či by sa v hoteli Lipa /kde sú na to najlepšie priestory v Starej Turej/ nemohla zase zaviesť silvestrovská zábava, na akú sme boli dlhé roky v Starej Turej zvyknutí /aj za socializmu sme tam chodili/. Je mi ťažko uveriť tomu, že by sa im to finančne neoplatilo, alebo že by na Starej Turej občania nedali 40 - 50 EUR. Obec Lubina dokáže zorganizovať silvestrovskú zábavu za 25 EUR, my sa chodíme baviť do Luhačovíc - Reštaurácia RACEK za 44 EUR. Tiež si myslím, že na silvestrovskú zábavu by sa prihlásilo viac ľudí ako na ples, lebo by nemuseli mať plesovú dlhú róbu, ale stačia im aj krátke spoločenské šaty. My s manželom sme sa týchto silvestrovských zábav zúčastňovali a boli tam všetky vekové kategórie občanov Starej Turej. Boli sme doma, všetci sa tu poznáme a boli to najlepšie oslavy Silvestra. Ľudia v Starej Turej sa chcú stretať a baviť a toto je dobrá príležitosť. Preto by sme uvítali znova zavedenie silvestrovských zábav.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
ďakujeme za zaujímavý námet, pri vhodnej príležitosti Váš podnet určite prekonzultujeme so zodpovednými zamestnancami hotela Lipa. Žiaľ, ide o súkromné zariadenie, ktoré si tvorí samostatný spoločenský program, takže konečné rozhodnutie je vždy na majiteľoch/vedení hotela.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna Alušicová - 6. december 2019
Minulý rok som sa pýtala, kedy bude opravený priestor pred pekárňou. Odpoved bola,že ten priestor majú prenajatý majitelia pekárne. Neviem,či tam bol niekto pozrieť počas dažďov. Celé priestranstvo počas dažďa je pod vodou. Máme si kúpiť gumáky a na zimu si pripraviť korčule? Mám dojem, že nieje v moci pána Matejku to vyriešiť bez pomoci Mestského úradu, pretože tam treba riešiť kanalizáciu. Budem rada,ak sa tam prídu pozrieť naši zvolený zástupcovia ale počas dažďov a nie keď bude sucho. Ak niekto si myslel, že vyriešil problém kaluží zasypaním niektorých jám kamením, tak sa mýli, pretože aj odtiaľ voda stiekla na cestu a kaluž sa iba zväčšila. Za pochopenie a skoré riešenie ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alušicová,
ďakujeme za Vašu pripomienku, počas daždivého počasia sme v priestore vykonali osobnú obhliadku. Tak ako píšete, na priestranstve je v súčasnosti vytvorených viacero jám, z ktorých následne voda preteká na cestu. Ide o mestský pozemok, ktorý má v súčasnosti v prenájme majiteľ pekárne, ktorý chcel na danom mieste budovať parkovaciu plochu. Tá tam však stále nie je a aj preto zákazníci s vozidlami zastavujú na trávnatej ploche, čím narúšajú prirodzený odtok vody do pôdy. Pre zabezpečenie riešenia situácie požiadame Technické služby mesta, aby vykonali zatiaľ aspoň dočasný zásyp vzniknutých jám. Následne vyzveme nájomcu, aby vybudoval parkovacie miesta, resp. začal túto situáciu riešiť v súčinnosti s mestom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Svetozár Petrovič - 6. december 2019
Tento spojovací chodník je v tak dezolátnom stave že, keď išla manželka na stretnutie jubilantov na MSU stal sa jej vážny úraz s potrebou ambulantného liečenia dlhšou dobou liečenia a následnými odbornými vyšetreniami. Na tento stav bol osobne upozornený aj p. primátor poškodenou. Nakoľko podľa informácií spoluobčanov ktorí tento chodník využívajú, pády sa tu vyskytujú častejšie.Prosím Vás aj v mene ostatných užívateľov z tejto oblasti o urýchlenú opravu.Chýba aj primerané osvetlenie /tienia stromy/. Ďakujem za skorú opravu a vyrozumenie.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Petrovič,
je nám úprimne veľmi ľúto, čo sa stalo Vašej manželke. V rámci našich možností sa snažíme kritické úseky chodníkov v meste riešiť. Žiaľ, pri množstve chodníkov, ktoré majú technické služby v správe, sa nám nedarí všetky nerovnosti a havarijné stavy dať naraz do adekvátneho stavu pre komfortné využitie občanov. V spomínanej lokalite je v súčasnosti viac chodníkov, ktoré sú v horšom technickom stave, no nie sme schopní zabezpečiť ich kompletnú rekonštrukciu. Posnažíme sa však aspoň dočasne upraviť stav chodníka v tomto priestore za pomoci Technických služieb mesta strhnutím vrchnej vrstvy asfaltu, tak aby sa nepoškodili obrubníky. Následne priestor zhutníme väčšou frakciou kameniva a opäť pridáme kamenivo s menšou frakciou. Tým by sme mohli docieliť zarovnanie chodníka. Žiaľ, iné riešenie v momentálnej situácií zabezpečiť nedokážeme, nakoľko takýchto problémových úsekov je v meste v súčasnosti veľa. Snáď sa nám podarí aspoň takto zmierniť nepriaznivú situáciu pre občanov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »