Menu

Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Simona - 20. september 2016
Dobry večer.Chcem sa opýtať či sa chystáte v budúcnosti robit niečo s betonov.ihriskom na Hurbanovej ulici ,hned vedla deckeho ihriska.Je v dezolátnom stave.Chodí tam vela mamičiek s detmi.Odreté kolená sú na dennom poriadku.

Odpoveď: Dobrý deň,
v našom meste bolo cca 25 detských ihrísk vrátane týchto asfaltových.
Žiadne z nich už nezodpovedá súčasným normám. Sú evidované na postupnú likvidáciu, nakoľko aj samotná likvidácia jedného takéhoto ihriska stojí cca 2 - 4 tis.€ (podľa veľkosti). Ide o likvidáciu starých zariadení, odstránenie betónov (asfaltu), až po opätovné zatrávnenie plochy. Väčšinou už nevzniká nové ihrisko, ale len oddychová zóna prípadne s lavičkami. Každoročne likvidujeme jedno až dve takéto ihriská. V tomto roku je v pláne likvidácia detského ihriska na Ul. Hurbanovej 156 (pri fitness).
Plán budovania detských ihrísk je navrhovaný väčšinou na komisii výstavby hlavne v nadväznosti na finančné možnosti Mesta. Na tento rok je plánované detské ihrisko na Trávnikoch.
S týmto priestorom bolo už viac plánov (dopravné ihrisko, ale aj podzemné garáže...), ktoré dodnes neboli dotiahnuté, nakoľko sa nenašiel investor.
Je to teda jedno zo "záťaží " Mesta, s ktorým sa bude musieť v dohľadnej dobe popasovať, ale samozrejme s ohľadom na finančné možnosti.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Janula - 19. september 2016
Dobrý deň, chcela by som predstaviteľov Mesta Stara Tura požiadať, aby zabezpečili deťom na ZS atlasy na geografiu. Myslím si, že by tak veľmi mesto nezaťažilo, keby kupili na ZS atlasy, vzhľadom k tomu, že nám určite všetkým záleží na kvalite vzdelávania, a taktiež na zdravom vývoji chrbtice našich detí. Skúste si odvážiť tašku dieťaťa, ktoré nemá ani 30 kg a akú tašku ťažkú musí nosiť do školy. To nehovorím o všelijakých zošitoch, pracovných zošitoch, učebniciach, Preto ma napadlo, že my ako deti sme mávali atlasy v škole,. ktoré sme si požičiavali z triedy do triedy, a teraz také dieťa chúďa to vláči z domu do školy a naopak. ĎAKUJEM

Odpoveď: Dobrý deň,
môžeme potvrdiť, že nám všetkým pedagógom ZŠ v Starej Turej a nášmu zriaďovateľovi mestu Stará Turá záleží na kvalite vzdelávania a na zdravom vývoji našich detí v Základnej škole. Vieme, že geografické atlasy sú naozaj potrebné pre získanie praktických zručností – práca s mapami. Vyučujúce predmetu geografia tvrdia, že na hodine geografie stačí 1 kus atlasu do lavice. Cena atlasu sa neustále mení a napriek mäkkým obalom je to dosť vysoká položka. Treba si uvedomiť, že celá škola má skoro 700 žiakov a hodinu geografie môže mať naraz v jednu hodinu aj 87 žiakov v 3 rôznych triedach s 3 rôznymi učiteľkami. Škola má zlé skúsenosti s používaním atlasov, ktoré boli a sú majetkom školy. Ak žiaci neboli zapísanými používateľmi, a teda nezodpovedajú oficiálne za stav atlasu - úmyselne atlasy poškodzujú vulgarizmami, obrázkami a pod., čo učiteľ nemá šancu hneď po každej hodine skontrolovať a zistiť vinníka, ktorý by škodu uhradil. Takéto atlasy treba vyradiť z používania a hneď sa škole nepodarí získať finančné prostriedky, ako sa nám stalo aj minulý školský rok. Vieme, že váha tašiek detí je dosť veľká, ale máme skúsenosť, že niekedy žiaci majú v taške kopec zbytočností, ktoré každý deň a práve v ten deň nepotrebujú...

vedenie ZŠ Stará Turá

Otázka od: Anna - 19. september 2016
Dobry vecer pridavam sa k panovi Petrovi plachtu vasi pracovnici urcite nepouzili pri koseni krovinorezmi, vsetky auta na parkovisku pod salasom su spinave od travy az po strechu. Su tam dost prudke brehy, ktore nie je mozne kosit velkou kosackou ako pisete ale bolo to kosene krovinorezom. Vsetka trava, kamienky odletovali na odparkovane auta, mam to odsledovane, jeden kosil ostatní posedavali a na prestavky to bolo dost dlho. Nebolo by na skodu, keby ste si ich aj vy osobne prisli odsledovat, ci je to tak ako pisete. Nabuduce nie je problem poslat aj foto "pracujucich na lavickach". Zatial som to nefotila, pripadalo mi to blbe a nefer, no v buducnosti nie je problem.

Odpoveď: Dobrý deň,
budem to s našimi chlapcami riešiť. Ak pracujú na určenom mieste, vždy sa za nimi niekto z vedúcich zastaví a tak isto aj ja chodím do terénu. Skôr položím otázku ja, ak by nepracovali, tak kto potom pokosil tých cca 40 ha tuto sezónu už asi 4x (ak nie viac), keď by teda tak vysedávali ako vravíte. Ale, ak budete mať také podozrenie znovu, pošlite mi prosím to foto.

Ďakujem s pozdravom
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Drahoslava B. - 19. september 2016
Vážené vedenie Pošty! Dnes som bola na Pošte zaplatiť šeky a stála som až v chodbe.Prosím Vás, to aké poriadky u Vás panujú?Po nazretí dovnútra stála zákazníčka pri prvej priehradke a nepustila ľudí ďalej, údajne to tak musí byť. Ja sa pýtam, možno aj za viac ľudí, kto takú nehoráznosť povolil. Pošta má vedenie, pravidlá, ktoré neudávajú ješitní jednotlivci, to čo je za poriadok? Na starej pošte boli vždy otvorené všetky okienka, každý sa postavil do radu tam, kam potreboval, a teraz ide maximálne 1 až 2 a ešte máme stáť až von? To snáď nie.Alebo mali prirobiť čakáreň, aby sme nemuseli stáť vo fronte a pošta je od prvého po posledné okienko prázdna.Toto neexistuje nikde na okolí. Žiadam, aby bol urobený systém, a nešikanovali nás jednotlivci.Pre také mesto je pramálo, aby fungovalo 1 až 2 okienka.Ak sa toto v blízkej dobe nezmení, napíšem priamo nadriadenému orgánu Pošty v Starej Turej.

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali, viď nižšie v sekcií otázky a odpovede. Slovenská pošta, a.s. je samostatný právny subjekt a preto nemôžeme podať relevantné informácie k ich interným záležitostiam. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo vedenie pobočky v Starej Turej. Vzhľadom na dlhší čas vybavovania Vášho podnetu, pridávame vyjadrenie pošty, ktoré nájdete nižšie.

Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Podnety občanov – odpoveď
Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „SP, a. s.“) prijala dňa 08.08.2016 a následne dňa 17.08.2016 Vaše správy, v ktorých ste nám zaslali názory občanov Mesta Stará Turá na fungovanie Pošty Stará Turá (ďalej len „pošta“) a na spôsob organizácie práce na pošte, čoho dôsledkom sú predĺžené čakacie lehoty vybavenia zákazníkov.
Na základe prijatých pripomienok sme situáciu na pošte preverili v súčinnosti s kompetentným organizačným útvarom - oddelením prevádzky poštovej siete. Radi by sme Vás o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach ďalej informovali.
SP, a. s. , v súčasnosti prechádza postupnou zmenou z prevádzkovo –úradnej inštitúcie na obchodno- komunikačnú spoločnosť. Cieľom prebiehajúcich zmien je ponuka služieb novým spôsobom, ktorý by mal postupne zabezpečiť spokojnosť zákazníkov. Zmena si vyžaduje nastavenie flexibilnej predajnej siete s využitím existujúceho predajného potenciálu a vytvorením efektívnej obslužnej zóny pre zvýšený komfort poskytovaných služieb. Pošta v meste Stará Turá prešla celkovou rekonštrukciou z dôvodu nevyhovujúcich priestorov z hľadiska prevádzky, ako aj bezpečnosti. Rekonštrukcia zlepšila nielen prostredie pre poskytovanie služieb zákazníkom, ale aj pracovné prostredie pre samotných zamestnancov pošty. S cieľom urýchlenia procesu vybavovania zákazníkov a zvýšenia ich komfortu boli zriadené špecifické priehradky určené pre činnosť služieb Poštovej banky, a. s., univerzálne priehradky a balíková priehradka, ktorá v prípade nedostatočnej vyťaženosti poskytuje aj univerzálnu službu.
Vzhľadom na užší priestor určený pre verejnosť dochádzalo počas leta v poobedných hodinách k zvýšenej intenzite poštu a pohybu zákazníkov, nakoľko pošta počas letného obdobia júl - august 2016 mala obmedzené hodiny pre verejnosť v ranných aj poobedných hodinách. Za zníženú kvalitu prostredia a predĺžený čas čakania sa všetkým zákazníkom pošty ospravedlňujeme.
Na základe podnetov občanov a zistených skutočností boli prijaté viaceré opatrenia. Skrátené hodiny pre verejnosť boli predčasne vrátené do pôvodného režimu, nakoľko ich obmedzenie považujeme za hlavný dôvod predĺženia čakania zákazníkov a ich zaraďovania do jedného zástupu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu v hale pošty zabezpečí vedúca pošty, respektíve jej zástupcovia v prípade potreby usmernenie zákazníkov. V priebehu mesiaca september 2016 príslušný organizačný útvar opakovane preverí situáciu na pošte a v prípade potreby bude hľadať ďalšie riešenie.
Záverom si dovoľujeme uviesť, že existujúci počet priehradiek a počet zamestnancov pošty spĺňa požadované kritéria z pohľadu záťaže danej pošty. Nakoľko nám však záleží na spokojnosti každého zákazníka, SP, a. s., bude naďalej monitorovať poštu za účelom zlepšenia podmienok pre jej zákazníkov.
Ďakujeme Vám za postúpené názory a vyjadrenie ku kvalite našich služieb. Veríme, že v budúcom období nebudú mať obyvatelia Mesta Stará Turá dôvody na nespokojnosť so službami SP, a. s.

S pozdravom
Anna Nováčková, vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Otázka od: Jaroslava - 19. september 2016
Prosím Vás o vysvetlenie, prečo a kto nariadil systém vybavovania pri okienku na Pošte. Chcela som si vybrať balík pri poslednom okienku. rada bola až vo vchodových dverách , a keď som prešla k nemu, istá pani sa začala rozkrikovať, že je jedna rada a z tej potom idete tam, kam potrebujete.Navštívila som na okolí aj v okresnom, krajskom meste pošty, no takýto "svojvolný" zákon neexistuje nikde.Každý zákazník prejde k okienku, ktoré práve potrebuje a tam sa postaví do radu v určitom odstupe.Nie som sama, čo sme to schytali a myslím si, že sú tam oni na to, aby tomu dali dajaký poriadok. Veď na Pošte pred rekonštrukciou takéto "móresy" neboli. veď tu je to horšie, ako po dedinách. Keď idú ľudia z práce ide 1 až 2 okienka, čo toto je za systém? Preto prosím o vysvetlenie,istotne budú aj viacerí na toto zvedaví.Či Pošta v našom meste je výnimkou?

Odpoveď: Dobrý deň,
Slovenská pošta, a.s. je samostatný právny subjekt a preto nemôžeme podať relevantné informácie k ich interným záležitostiam. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo vedenie pobočky v Starej Turej. Vzhľadom na dlhší čas vybavovania Vášho podnetu, pridávame vyjadrenie pošty, ktoré nájdete nižšie.

Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Podnety občanov – odpoveď
Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „SP, a. s.“) prijala dňa 08.08.2016 a následne dňa 17.08.2016 Vaše správy, v ktorých ste nám zaslali názory občanov Mesta Stará Turá na fungovanie Pošty Stará Turá (ďalej len „pošta“) a na spôsob organizácie práce na pošte, čoho dôsledkom sú predĺžené čakacie lehoty vybavenia zákazníkov.
Na základe prijatých pripomienok sme situáciu na pošte preverili v súčinnosti s kompetentným organizačným útvarom - oddelením prevádzky poštovej siete. Radi by sme Vás o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach ďalej informovali.
SP, a. s. , v súčasnosti prechádza postupnou zmenou z prevádzkovo –úradnej inštitúcie na obchodno- komunikačnú spoločnosť. Cieľom prebiehajúcich zmien je ponuka služieb novým spôsobom, ktorý by mal postupne zabezpečiť spokojnosť zákazníkov. Zmena si vyžaduje nastavenie flexibilnej predajnej siete s využitím existujúceho predajného potenciálu a vytvorením efektívnej obslužnej zóny pre zvýšený komfort poskytovaných služieb. Pošta v meste Stará Turá prešla celkovou rekonštrukciou z dôvodu nevyhovujúcich priestorov z hľadiska prevádzky, ako aj bezpečnosti. Rekonštrukcia zlepšila nielen prostredie pre poskytovanie služieb zákazníkom, ale aj pracovné prostredie pre samotných zamestnancov pošty. S cieľom urýchlenia procesu vybavovania zákazníkov a zvýšenia ich komfortu boli zriadené špecifické priehradky určené pre činnosť služieb Poštovej banky, a. s., univerzálne priehradky a balíková priehradka, ktorá v prípade nedostatočnej vyťaženosti poskytuje aj univerzálnu službu.
Vzhľadom na užší priestor určený pre verejnosť dochádzalo počas leta v poobedných hodinách k zvýšenej intenzite poštu a pohybu zákazníkov, nakoľko pošta počas letného obdobia júl - august 2016 mala obmedzené hodiny pre verejnosť v ranných aj poobedných hodinách. Za zníženú kvalitu prostredia a predĺžený čas čakania sa všetkým zákazníkom pošty ospravedlňujeme.
Na základe podnetov občanov a zistených skutočností boli prijaté viaceré opatrenia. Skrátené hodiny pre verejnosť boli predčasne vrátené do pôvodného režimu, nakoľko ich obmedzenie považujeme za hlavný dôvod predĺženia čakania zákazníkov a ich zaraďovania do jedného zástupu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu v hale pošty zabezpečí vedúca pošty, respektíve jej zástupcovia v prípade potreby usmernenie zákazníkov. V priebehu mesiaca september 2016 príslušný organizačný útvar opakovane preverí situáciu na pošte a v prípade potreby bude hľadať ďalšie riešenie.
Záverom si dovoľujeme uviesť, že existujúci počet priehradiek a počet zamestnancov pošty spĺňa požadované kritéria z pohľadu záťaže danej pošty. Nakoľko nám však záleží na spokojnosti každého zákazníka, SP, a. s., bude naďalej monitorovať poštu za účelom zlepšenia podmienok pre jej zákazníkov.
Ďakujeme Vám za postúpené názory a vyjadrenie ku kvalite našich služieb. Veríme, že v budúcom období nebudú mať obyvatelia Mesta Stará Turá dôvody na nespokojnosť so službami SP, a. s.

S pozdravom
Anna Nováčková, vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Otázka od: Peter - 13. september 2016
Dobry den to s tym kosenim nemyslite snad vazne minuly tyzden sa kosilo pri hurbanovej ulici a rad by som teda videl tych panov co mali drzat plachtu, myslite tych co posedavali na lavickach a tvarili sa ze pracuju? vsetky auta su zas... az po strechu trava nejde dole ani vodo ani saponatom. Riadne prilepene. V prispevku nizsie ste pisali, ze plachtu pouzivaju, no musim vas sklamat nie je to tak... prosim o napravu

Odpoveď: Dobrý deň,
naši pracovníci (s krovinorezom) boli a tiež znovu budú upozornení. Avšak keď kosí veľká kosačka a má pustené kosenie na mulčovanie (čo podľa mňa časovo sedí na termín, ktorý uvádzate na Ul.Hurbanovej), nie je to celkom reálne s plachtou.
A so sedením našich pracovníkov: Kosenie je to dosť náročná práca. Každý kto si len doma na pol hodinu skúsil, čo je to kosiť s krovinorezom (a profi krovinorezy bývajú ešte ťažšie) vie, že si musí oddýchnuť a robiť prestávky, aby vydržal kosiť celú smenu.Prestávky potrebuje aj samotné zariadenie s ktorými sa kosenie vykonáva. Čo zvlášť platí pri horúčavách.
Vďaka za pochopenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Ada - 12. september 2016
Dobrý deň, rada by som sa spýtala prečo mesto nerobí žiadne akcie pre mladých ľudí. Jediné podujatie, ktoré sa tu koná je Tanec slnka. Už tu neni ani jediná diskotéka. Minulý rok sa dalo chodiť aspoň na Dubník. Tento rok to už ani tam nefunguje. Nerobia sa žiadne koncerty, festivaly, nič kde by sa dalo ísť zabaviť. Bude sa mesto v tomto smere nejako angažovať? Radi by sme tu mali o niečo viac zábavy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Milá pisateľka,
s Vaším názorom o vyžitie mladých ľudí sa určite stotožňuje veľa mládeže v Starej Turej. Kultúrneho vyžitia pre mladých ľudí je v našom meste naozaj málo. Z pozície Domu kultúry Javorina, ako kultúrnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje kultúrne i spoločenské vyžitie v Starej Turej uvediem akcie, ktoré sú určené širokej verejnosti a teda i mládeži. Kultúrne predstavenia konané v DK Javorina – divadelné predstavenia, koncerty (napr. 30.9.2016 komédia Nízkotučný život so zaujímavým hereckým obsadením, 14.12.2016 koncert Fragile).
Koncerty rockové, o ktoré by mládež mala najväčší záujem, v našich priestoroch nie je možné organizovať, keďže sedadlá vo veľkej sále sú umiestnené napevno. A bohužiaľ v Starej Turej sa nenachádza priestor, v ktorom by bolo možné podobné koncerty organizovať. Niekdajšie zariadenie na Kujanovci už je využívané na iné účely. Počas leta, tak ako vo svojom príspevku spomínate sa na Dubníku organizuje Tanec slnka a my DK Javorina sme po druhýkrát pripravili festival Divné veci, ktorý bol z veľkej časti určený práve mladým ľudom. Stará Turá nemá ani vhodný vonkajší priestor, kde by bolo možné uskutočniť koncert. Honoráre kapiel sa šplhajú do niekoľko tisíc eur, preto nie je možné urobiť koncert bez vstupného. A priestor, kde by bolo možné vyberať vstupné, nemáme.
Spomínali ste tiež ukončenie konania diskotéky v rekreačnej oblasti Dubník. Bohužiaľ, tieto akcie nemôže mesto Stará Turá ovplyvniť, nakoľko je táto oblasť v súkromnom vlastníctve.
Aktivity, ktoré organizuje dom kultúry – zájazdy na muzikály, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, poznávacie zájazdy sú tiež vhodné i pre mládež. Onedlho otvárame kurz spoločenských tancov, kde majú mladí ľudia dvere otvorené.
S mojou odpoveďou asi nie ste veľmi spokojná, ale ak máte nápady, čo by sme mohli pripraviť pre mladých ľudí, my v dome kultúry, rada sa s Vami, či ďalším zástupcami mládeže stretnem.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina Stará Turá, Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman - 9. september 2016
Dobrý deň. Kedy technické služby pozametajú kamienky, ktoré boli nasypané pre mňa nevysvetlitelnou a drahou tryskou metódou ? Niekde ste to spravili a niekde nie (napr. boli ste sa pozrieť na chodník medzi obchodným centrom a činžiakom na ulici SNP ? Strašne to vyzerá.). Na chodníky dávať takéto niečo je úplný nezmysel. Každý sa tomu vyhýba a nie aby to ešte "údupaval". Napíšte mi, ktoré mestá na Slovensku takto opravujú-neopravujú chodníky ? Pozrite sa v Novom Meste nad Váhom, ako majú vynovené chodníky a ako ich pravidelne rekonštruujú. Uviedli ste v jednom príspevku zo 7.7.2016 - citujem "... tak nás ľudia vlastne presvedčia, aby sa to zastriekalo tryskovou metódou aspoň dočasne...." Tomuto asi nikto neverí, že to ľudia povedia. Radšej tie chodníky neopravovať, toto určite chodníku nepomôže. Napíšte mi ešte, kde sa v meste tento rok rekonštruovali chodníky ? Videl som iba pri ZUŠ. Hádam sa nezačnú rekonštruovať až pred zimou ? Odpovedzte mi na všetky otázky. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
kamienky pozametáme, prvé dva mesiace to nebolo vhodné zametať. Z dôvodu finančných možnosti by sa práve chodník na ul. SNP, ktorý spomínate nerealizoval najbližších min. 10 rokov, preto sme sa rozhodli ho aspoň "zaplátať" . Verím, že tie kamienky sú nepríjemne. Pozametaním sa kamienky odstránia a podkladová vrstva ostane v poriadku, ako je vidieť na iných miestach z minulých rokov. V roku 2016 budeme rekonštruovať ešte chodník na ul. Hviezdoslavovej.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Peter - 6. september 2016
Dobrý večer.Mám taký problém zo sestrov.Žijeme v spoločnej domácnosti a sestra má v byte kočky a aj psa.Chcem sa opýtať ako mám postupovať ak by som chcel zvieratá vyhodiť z domu von.Samozrejme,že to v dome smrdí a nechcem ešte hovoriť čo.Preto Vás žiadam o radu z Vašej strany.Dom je v mojom vlastnínstve a ja tie zvieratá tu nechcem.Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa toho čo píšete je zrejmé, že vaša sestra chovom spoločenských zvierat v obytnej časti spoločného domu do istej miery, obmedzuje váš nárok plnohodnotne a nerušene užívať nehnuteľnosť na bývanie. V zmysle Občianskeho zákonníka 40/1964, § 127, kde sa mimo iného uvádza: „...vlastník veci (vo vašom prípade spoločenského zvieraťa) nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami ,,,,a pod.“ , Vám vaša sestra bráni vo výkone vašich majetkových práv (to znamená, že nemôžete riadne užívať nehnuteľnosť, ktorú vlastníte).
Obávam sa, že ak sa nedohodnete so sestrou, budete musieť vec riešiť v občiansko právnom konaní (podaním žaloby na súd) a na základe rozhodnutia súdu, bude potom možné manipulovať so zvieratami, ktoré vaša sestra vlastní.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: ANKA - 5. september 2016
Dobrý deň! Vyskúšala som s deťmi nové detské ihrisko nad bytovkami /Lentilky/ . Deťom sa veľmi páčilo, ale má to aj také slovenské chybičky krásy : 1. matky sa nemajú kde posadiť /a veru ich bolia nohy z behania okolo detí/. Ja som si osedlala hojdacieho koňa, ale ak by nás bolo viac - obsadili by sme detský kolotoč? Pritom v parku povyše sú lavičky. 2. Chýba mi tam kôš na smeti - potom je tam plno poletujúcich papierov. 3. Behá tam pes na voľno - strednej veľkosti bielo čierny s obojkom - to som sa teda dosť s deťmi bála. Majiteľ si to takto zľahčuje, vypustí psa /bez náhubku/, pes behal dosť dlho, prosím Mestskú políciu o kontrolu voľne pohybujúcich sa psov, ako aj o vyžadovanie nosenia náhubkov. Tiež tam bolo dosť psích hovienok. Ak sa niečo v meste vybuduje, malo by to byť bez uvedených chybičiek krásy, keď to vedia v iných mestách...

Odpoveď: Dobrý deň,
Technické služby mesta Stará Turá ako správca tohto ihriska budú realizovať zázemie ihriska (lavičky a smetný kôš) v priebehu mesiaca september 2016.
V zmysle VZN 16/2012 o podmienkach držania psov, Mesto Stará Turá zakazuje voľný pohyb psa na uvedených miestach:
a) na verejných komunikáciách a chodníkoch,
b) v obytných častiach (zónach) mesta,
c) na plochách verejnej zelene, ktoré sú súčasťou obytných častí a zón resp. nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti bytových domov týchto zón (vrátane mestských parkov alebo ich častí).
Mestská polícia je teda vecne aj miestne príslušná riešiť voľný pohyb psa mimo povolených miest. V zmysle uvedeného, Vás prosíme o spoluprácu pri identifikácii majiteľa psa, prípadne zhotovenia foto materiálu (vyfotenie voľne pohybujúceho sa psa na mobil) a zaslanie na mail policia@staratura.sk spolu s menom majiteľa psa. Rovnako by nám pomohlo, keby ste zatelefonovali na 0907 772 868 v čase, kedy sa bude pes nachádzať na popisovanom mieste.
Ďakujeme.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: Jozef - 24. august 2016
Bývam na Dibrovovej ulici a chcel by som vedieť prečo technické služby aspom trochu neudržiavajú toto ihrisko. Jedine, čo tu robili asi v tomto roku - doviezli trochu štiepky do jám. Vôbec ich nenapade, že štiepku by bolo treba asi aj občas poprehŕnať a pravidelnejšie dopĺnať. Vady na ihrisku, ktoré asi nevidia - poškodené okolné trámy, niektoré prvky by sa zišli už aj natrieť (asi naposledy boli natreté od výrobcu), zničené prekrytie pieskoviska, strieška nad šmýkaľkou tiež dlho nevydrží,.... Chápem, že niektoré veci zničia ľudia, ale keď to necháme v takomto stave, tak to bude ešte horšie, alebo potom je úplne zbytočné budovať v Starej Turej detské ihriská, keď starostlivosť o ne je úplne minimálna. Ďakujem za opravu ihriska.

Odpoveď: Dobrý deň,
ihriská kontrolujeme pravidelne. Konkrétne na Ul. Dibrovovej tento rok nielen, že sme doplňali štiepku a piesok, ale opravovali sa aj závesné hojdačky, pružinová hojdačka a tiež už niekoľkokrát sme sa snažili udržať kryt na pieskovisko.
Drevenná obruba je síce pekná, aj sa hodí k typu tohto ihriska, ale nie je dosť trvácna. Minulý rok sme menili drevennú obrubu na Ul. Mierovej. Na ďalšiu sezónu už máme naplánovanú obrubu na Ul.Dibrovovej. Musíme sa poradiť a možno zmeniť aj druh obruby. Nátery sa tiež plánujú postupne - tento rok sme natierali ihrisko na Ul.Lipovej.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: romi - 11. august 2016
Prosim vas,ked som dnes sla po hlubockeho ulici,videla som pri policajtoch novu bytovku,ktora je este rozostavana,vyzera to velmi dobre.na tabuli som si nahodou vsimla,ze ukoncenie by malo byt v novembri tohto roku.Plati ten termin?a v novembri uz budete vyberat aj najomnikov,ci to uz bude prebiehat skor?kolko je momentalne ziadatelov,a prijimate este ziadosti?dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
na podobnú otázku sme už odpovedali, viď nižšie v sekcií otázky a odpovede. Rozostavaný bytový dom v súčasnej dobe nie je majetkom mesta Stará Turá. Žiadosti o byty sa prijímajú stále. Výber nájomníkov bude realizovaný zo zoznamu, ktorý je vedený na majetkovom oddelení, teda zo všetkých záujemcov, ktorí majú u nás žiadosť o byt. V prípade, že máte záujem o nájomný byt, je potrebné čím skôr si túto žiadosť podať. Všetky podmienky na pridelenie nájomného bytu obsahuje VZN č.1/2016 –Nar. O obecných bytoch, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta www.staratura.sk.

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

Otázka od: Jarmila - 10. august 2016
Veľmi by mňa aj iných starších občanov mesta zaujímalo, prečo tu nefunguje Leto s muzikou. Tu nie je nič, čo by sme si mohli pozrieť, vypočuť a mať pocit, že sme v meste.Každý nemôže ísť do Nového Mesta a tu akoby sa zabúdalo , že tu žijeme aj my, starší.Všetko to akosi upadá, stačí ísť pozrieť , alebo si prečítať, ako sa starajú a čo robia napr. na Myjave, pre ľudí, ktorí svojou prácou toto mesto budovali, Je to smutné..Raz za čas je nejaká akcia v Dome kultúry, ale to je všetko. Už aj okolité dediny robia viac pre svojich občanov, ako je to tu.Doba akoby išla dozadu.

Odpoveď: Vážená pani Jarmila,
dovoľte, aby som Vám na Vašu otázku odpovedala z pozície kultúrneho zariadenia, ktoré organizuje kultúrne a spoločenské vyžitie v Starej Turej. V rámci finančných i personálnych možností sa snažíme občanom Starej Turej ponúknuť rôznorodé akcie pre všetky vekové skupiny. Z môjho pohľadu by bolo na mieste, kedy sa bohatšieho vyžitia domáhala mládež, pretože tá má v Starej Turej najmenej možností. Akcií pre seniorov je podstatne viac. Naozaj nemáme pocit, že sa v Starej Turej nič nedeje. Záleží však od toho, čo očakávate. Máte pravdu, že Hudobné leto v takom rozsahu, ako sa koná v Novom Meste nad Váhom, naozaj neorganizujeme. Nové Mesto nad Váhom je väčšie okresné mesto a tým je i viac finančných prostriedkov, ktoré môže vyčleniť na kultúru a podujatia. Na základe našich finančných možností sme v rámci leta plánovali uskutočniť 2 koncerty. Keďže chceme peniaze využiť čo najúčelnejšie, podporujeme aktivity, na ktorých sa zúčastňuje čo najviac občanov rôznych vekových kategórií. Preto sme sa rozhodli podporiť festival Divné veci, ktorý opäť zaznamenal vysokú návštevnosť. Na festivale, bol program, z ktorého si mohli vybrať i seniori (napr. hudobná skupina Sendreovci, hudobné vystúpenia v kostoloch a pod.). Všetky festivaly na okolí sú spoplatnené, avšak na našom bol vstup zdarma. Druhým koncertom bola tradičná Tomaníkova nota, na ktorej vystúpila dychová hudba Lieskované. Okrem týchto koncertov sa na námestí v júni uskutočnil Staroturiansky jarmok, kde sme takisto pamätali na našich skôr narodených občanom. V piatok i sobotu bolo vystúpenie dychoviek i folklórnych súborov. Akcie organizované počas leta na námestí sú určené i deťom. Pracovníčky Mestskej knižnice K. Royovej pripravili dve improvizované divadelné predstavenia. 24. júla dobrovoľníci organizovali program pre deti a ich tvorbu.
Aké sú možnosti vyžitia pre starších občanov? Seniori mali možnosť využiť bezplatnú autobusovú dopravu na Jízdu králu do Kunovíc, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine i pripravovanú spomienkovú slávnosť v osade Nárcie (26.8.2016). V dome kultúry pravidelne organizujeme koncerty hudobných skupín, ktoré sú známe z televízie Šláger. Klub dôchodcov pre svojich členov pravidelne zakupuje vstupenky na tieto programy. Spomeniem i výstavy organizované v dome kultúry v tomto roku. Veľmi hodnotná bola výstava paličkovanej čipky, ktorú pripravil Klub staroturianskych paličkáriek. Návštevnosť Staroturancov mimo dňa, kedy sa konalo Vítanie jari bola veľmi slabá. Podstatne viac prišlo návštevníkov z iných miest ako domácich. I toto svedčí o tom, ako si vážime prácu iných. V apríli sa konala výstava insitného umenia z Kovačice. Návštevníkov mimo vernisáže a okrem žiakov škôl, by som zrátala na dvoch rukách. Seniori nemajú záujem vidieť umenie takého druhu? Počas leta organizujeme autobusové zájazdy za oddychom – návštevy ZOO, výstavy. Zúčastňujú sa ich i staroturianski seniori a môžem povedať, že naše služby často krát využívajú občania z Myjavy, Nového Mesta nad Váhom, Brezovej pod Bradlom, Moravského Lieskového a ďalších obcí.
Budem veľmi rada, ak prídete s návrhom, čo by staroturianski seniori uvítali, čo napríklad organizujú na Myjave, ktorú spomínate. Na margo výstav v myjavskom kultúrnom dome uvediem, že myjavskí seniori vypomáhajú s dozornou službou na výstavách. U nás v Starej Turej sme sa nestretli s ochotou.

Teším sa na Vaše námety a bohatú účasť seniorov na ďalších podujatiach.
Eva Adámková, Dom kultúry Javorina Stará Turá

Otázka od: Adam - 9. august 2016
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sa bude stavať street workout ihrisko alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
realizácia projektu workoutového ihriska bola v tomto roku v rozpočte mesta podmienená získaním cudzích finančných zdrojov. Mesto podávalo prvú žiadosť o grant cez nadáciu Slovenskej sporiteľne ešte začiatkom roka 2016. Žiaľ, táto žiadosť bola neúspešná a projekt nebol vybraný medzi podporené projekty. Druhú žiadosť podávalo mesto v júli cez nadáciu SPP. V súčasnosti sa o týchto žiadostiach ešte nerozhodovalo, stále čakáme na výsledky hodnotiacej komisie. Projekt sa bude v tomto roku realizovať iba v prípade získania cudzích finančných zdrojov.

Miroslav Krč, MsÚ

Otázka od: Jožko - 8. august 2016
Prosím vás "kebap" sa uz v stánku na ulici SNP nepredáva, ale neporiadok oklo tohto stánku tam ostal. Prečo sa to nerieši ? Veď prevádzkovaľ predáva na druhej strane. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
táto problematika je v riešení. Je zvolané konanie, na ktoré sú prizvaní Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, prevádzkovateľ a majiteľ zariadenia, vlastník a správca pozemku.

Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, územného plánu a ŽP

Otázka od: Anna - 7. august 2016
dobry den kedze na moju otazku pre starostu nik neopovedal, skusim to tu, upozornovala som na zle urobeny najazd pri katolickej fare, bolo pisane, ze v priebehu mesiacov maj a jun bude opraveny, je august a najazd je stale rovnaky. Bude sa s tym nieco robit? dakujem Anna

Odpoveď: Dobrý deň.
Musíme sa ospravedlniť, že sme na ten nájazd zabudli, keď sa v júli vyspravovali cesty tryskovou metódou.
Úplne nám to vypadlo zo zoznamu. Tento rok na jeseň sa však ešte bude realizovať rekonštrukcia komunikácií klasickou metódou (asfaltobetónom) tak potom to znovu zaradíme a napravíme našu chybu.

Vďaka za porozumenie.

Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Marek - 3. august 2016
Dobry den, docital som sa tu o pripravovanej revitalizacii priestoru smerom od Mestskeho uradu ku skolke. Mohli by ste zverejnit podrobnosti? Aka je sanca, ze sa nieco aj naozaj zrealizuje? V akom casovom obdobi? Tyka sa to aj stareho detskeho ihriska? Chodnikov? Parkoviska? Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
navrhovaný priestor je ešte len v štádiu štúdie, ktorú musíme najskôr prejednať na komisiách a následne rozhodnúť, ktorú alternatívu budeme riešiť. Zatiaľ návrh štúdie nezvrejňujeme.
Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Petra - 3. august 2016
Chcela by som vedieť, prečo nefunguje kruhová fontána na námestí. Bola tam robená asi nejaká rekonštrukcia, ale tá skončila a nebola dokončená asi pred viacerými týždňami. V letnej sezóne, keď má táto fontána fungovať nefunguje. Asi táketo rekonštrukcie a opravy treba robiť skôr, aby v letnej sezóne veci, ktoré robia krajší vzhĺad nášho námestia fungovali. Dokedy to bude hotové ? Ďakujem za občanov, ale aj návšetvníkov nášho mesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
pôvodný materiál fontány ako sa ukázalo z predchádzajúceho fungovania nebol vhodne zvolený. Zub času (aj keď v podstate relatívne krátkeho času) spôsobil, že obklad fontány "odskočil" a murivo bolo celé vlhké. Na jar, keď sa fontána uvádzala do letnej prevádzky, sme rozhodli, že ju túto sezónu nebudeme spúšťať, ale necháme riadne preschnúť. Boli vypracované dve alternatívy rekonštrukcie (prvá - veľmi nákladná bola z antikorového plechu - bola zamietnutá).
Druhá alternatíva spočíva vlastne z polovice v svojpomocnej fáze (vyspravenie - to je už hotové), natretie tekutou gumou a zakrytie betónovými na mieru robenými strieškami. Tieto sa vyrábajú a budú hotové v druhej polovici augusta. Tekutou gumou bude fontána natretá až pred osadením striešok. Preto je teraz fontána nespustená a vyzerá ako by sa s ňou nič nedialo.
Je síce pravda, že fontána dotvára námestie, a že už sa táto sezóna nestihne, ale je potrebné práve čo najviac presušiť základ, aby sa nestalo to isté ako pri realizácii námestia (nadmerne vlhký a dobre neizolovaný podklad spôsobil, že sa pomaly ale isto obklad odlupoval).

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek - 1. august 2016
Dobrý deň.Chcem sa spýtať aký projekty revitalizacie mesta sa v najbližšej dobe planuju.Inak chcem vyjadrit podakovanie mestu ako celku ze sa v ramci moznosti snazi revitalizovat a rekonstruovat casti nasho mesta.Pracujem ako vodic a jazdim po celom Slovensku...tak viem si to porovnat ako niektore mesta ci obce vyzeraju...ako keby sa v nich zastavil cas....samozrejme je stále co vylepšovať...no v Starej Turej je vydiet snahu o zatraktivnenie mesta..pokracujte v tom..

Odpoveď: Dobrý deň,
v rámci revitalizácie pripravujeme riešenie priestoru na Ul. Hurbanovej od mestského úradu pred BD č. súp. 157 až po fitnescentrum a MŠ, trasovanie cyklochodníkov, ktoré by spájali mesto a priemyselný park s možnosťou prepojenia na cestu na Dubník I. V rámci priestoru CMZ, kde boli UNIM-o bunky, na základe výstavy návrhov, predkladáme na najbližšiu Komisiu MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu návrh ďalšieho postupu a výberu prípadného investora pre možnosť výstavby podľa platného Územného plánu mesta. Sú to len zámery v štádiu štúdií a prvých návrhov, ktoré budú na základe pripomienok ďalej rozpracované až do úrovne projektov.
Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: miro - 1. august 2016
Dobry den.mam otazku ohladom najomnych bytov.s rodinou mame zaujem o najomny byt,mame podanu ziadost.chcem sa opytat,ak som mal prijem nizsi,ten bol aj na potvrdeni o prijme,ktory som odovzdal spolu so ziadostou,no od juna som nastupil do novej prace kde mam cca o 100 eur vyssi prijem,podla ktoreho prijmu sa bude posudzovat na aky velky byt mame narok?samozrejme ak by k tomu prislo,ze budeme vybrany s pomedzi uchadzacov?a este ma zaujima,aky by mal byt prijem,v pripade 4 clennej rodiny,ak by sme chceli 3 izb.byt?pretoze som cital podmienky na pridelenie bytu,ale pravdupovediac som nepochopil.dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
pri prideľovaní bytu sa v zmysle platných právnych predpisov posudzuje priemerný čistý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, teda v prípade pridelenia bytu napr. v roku 2016 sa posudzuje príjem za kalendárny rok 2015. Veľkosť bytu sa neurčuje podľa výšky príjmu.
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

Otázka od: Branislav Molec - 28. júl 2016
Dobrý deň.Takze som to správne pochopil,že mesto mrha verejnymi peniazmi starostlivostou o cudzie pozemky?Pretože okrem majitelov bufetov(zahadne platia dane mestu),sa o kosenie a udrzbu stará len naše mesto.Preplaca to mestu majiteľ pozemkov?

Odpoveď: Dobrý deň,
pláž na Dubníku slúži rekreantom, či už sú to občania nášho mesta (asi v najväčšej miere) alebo len náhodní turisti z iných miest a krajín. Sme radi, že Dubník aj keď už nie je rekreačnou oblasťou, ako tak stále žije. Je to aj vďaka viacerým subjektom, ktoré častokrát nezištne prikladajú spoločne "ruku k dielu", aby táto krásna lokalita nebola hanbou nášho mesta (aj keď pozemky na Dubníku sú vo veľkej miere vo vlastníctve okolitých obcí a súkromníkov, vždy sa priraďuje Dubník k Starej Turej), ale aby naďalej slúžila ako miesto, kde môžu ľudia prísť tráviť svoj voľný čas na oddych či šport. Povedzme si však na rovinu, že časy, kedy bol Dubník a pláž na Dubníku obsypaná dovolenkármi, sú nenávratne preč.
Režim údržby zelene na pláži na Dubníku je nasledovný: pred sezónou (tradične pred rybárskymi pretekmi) pokosia pláž prvýkrát Technické služby Stará Turá. Robíme to pre všetkých občanov nášho mesta, ktorí Dubník navštevujú a nefakturujeme to nikomu. Počas sezóny sa však o priestory pláže (kosenie i zber odpadu) na základe gentlemanskej dohody starala spoločnosť Dubník Club, ktorá prevádzkovala Bufet Pláž. Tí počas letnej sezóny prevádzkovali aj toalety, ktoré využívali všetci návštevníci pláže. V minulom roku sa však po sťažnostiach na hluk v zariadení Bufet Pláž a po nákladných meraniach hluku rozhodli, že už bufet prevádzkovať nebudú. Bez diskoték je to pre nich neekonomické. Preto boli v tomto roku toalety už zatvorené. Sú však aj ďalší, ktorých nebudem osobne menovať, ktorí sa starajú o pláž na Dubníku, zatrávňujú ho, robia drobné opravy. Všetci to robia na cudzích pozemkov - ktoré sú vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Mrzí ma však, že tí, ktorých som spomínala a ktorí sa nezištne snažia pre Dubník niečo urobiť, sa nerešpektujú medzi sebou a hádžu si častokrát polená pod nohy. Tadiaľto však určite cesta nevedie. Vedie len k postupnému skončeniu aj tých málo aktivít, ktoré sa na Dubníku dejú.
Všetky vzťahy sú o kompromisoch. Aj tie susedské, podnikateľské či osobné. Na jednej strane sú tu spokojní návštevníci Tanca Slnka (ktorých je aj zo Starej Turej naozaj veľa) a strane druhej tí, ktorí také podujatia nenavštevujú a chcú mať na Dubníku pokoj a kľud. Veríme, že dokážete prekusnúť tých pár dní, kedy Dubník obsadia organizátori a návštevníci Tanca Slnka a potom si opäť budete užívať oddych a pokoj tohto krásneho prostredia.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST


Otázka od: Tomeš - 28. júl 2016
Pri" Salaši" nám zase rastie skládka odpadu. Mám pocit, že to akosi nikomu nevadí. Ani tým čo chodia na pivo, ani tým čo tam majú garáže ani koscom, čo to tam vykášajú.Nie je na to pekný pohľad.

Odpoveď: Dobrý deň,
naozaj máte správny postreh, že nám skládka pri Salaši vyrástla "zasa". Občania majú možnosť svoj odpad priviezť do zberného dvora technických služieb (všetky druhy od bioodpadu, cez nebezpečný, veľkorozmerný...). Ak si takýto odpad nemajú ako priviezť, môžu si objednať odvoz z technických služieb. Sú však aj takí, ktorí si službu ani neobjednajú, odpad "tichúčko" niekam odvlečú a čakajú, čo sa bude diať. Keď sa takáto skládka vytvorí, v prvom rade sa snažíme zistiť, kto ju vytvoril. Vždy je najlepšie ak to zistíme, ak nie, tak ju nakoniec musíme odstrániť my. Preto, ak by ste mali informácie o osobách, ktoré túto skládku vytvorili, neváhajte a dajte nám vedieť na t. č.: 0905 889 324 alebo na emaile: tsst@tsst.sk.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Branislav Molec - 27. júl 2016
Zdravim. Dnes som sa chcel ist okupat na plaz na vodnej nadrzi Dubnik 1. 3/4 plaze sa ohradzuju kvoli Tancu Slnka. Takze takto to bude byvat? Nestaci kemp, ale Turanci budu mavat aj ohradenu plaz? Robotnici mi na mieste povedali, ze tam bude dalsie podium. Konecne sa tam uchytila trava, uz vidim, ako to bude po akcii vyzerat. Nechapem, ako moze mesto daco take povolit. Navstevnici zrazu mali v minulosti na plaz volny vstup. Teraz to vyzera, ze naopak obyvatelia mesta sa na plaz nedostanu, ak nebudu navstevnikmi zrazu.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá nie je vlastníkom pozemkov na pláži na Dubníku a ani nemá kompetenciu povoľovať verejné kultúrne podujatia, ktoré sa konajú mimo mestských pozemkov. Organizátor má zo zákona iba povinnosť mestu oznámiť, že takéto podujatie v katastri mesta organizuje. Organizátor si riadne splnil povinnosť oznámiť mestu konanie verejného kultúrneho podujatia minimálne 7 dní pred konaním podujatia, tak ako mu plynie povinnosť zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Organizátori majú povolenie na zabratie pláže od majiteľa pozemkov. Mestu i majiteľovi pozemkov bolo prisľúbené, že predmetná lokalita bude po skončení podujatia riadne vyčistená a daná do pôvodného stavu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Marek - 27. júl 2016
Dobry den, ako sa hovori, cistota, pol zivota. Viem, ze je to chyba hlavne obcanov a navstevnikov, ale vsima si niekto to mnozstvo odpadkov, ktore sa povaluju po meste? Ci su to detske ihriska, zelene plochy, chodniky, parkoviska, odpadky a spina su skratka vsade. Tento jav je trvaly a mozno sa aj zhorsuje. Co s tym mesto robi? Alebo bude robit? Najviac ma hnevaju vsadepritomne spaky a nezaujem kompetentnych. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
žiaľ, tak ako píšete, je to vizitka ľudí, ktorí odpadky vyhadzujú v našom meste všade, len nie tam, kde patria - do smetných nádob. Technické služby sa snažia čistiť ulice mesta, ale nemajú také kapacity, aby takéto čistenie robili každodenne. Zber odpadkov sa robí približne jedenkrát týždenne po oboch stranách potoka od autobusovej stanice až po mestský úrad. Čistenie sídlisk sa robí na jar, no na častejšie čistenie nemajú dostatok ľudí. Robia aspoň to, čo je v ich silách. V niektorých činžiakoch sa stretávame i s výborným prístupom nájomníkov, ktorí si sami čistia priestranstvá pred svojimi činžiakmi.
Technické služby tiež pravidelne vydávajú rôzne propagačné materiály, kde občanov informujú o možnostiach nakladania s odpadmi, o možnostiach separácie a o možnostiach využívania zberného dvora. Nie každého však tieto propagačné materiály asi oslovia. V meste je osadených dostatok smetných nádob, dá sa povedať, že ich naozaj nájdete na každom kroku. Donútiť však človeka, aby smeti vyhodil do týchto nádob, už nedokážeme.
Jediné, čo môžeme v tejto veci urobiť, je viacej dbať na enviromentálnu výchovu už u malých detí aby nám vyrástli občania, ktorí si budú viac vážiť svoje životné prostredie.
Lívia Boorová, MsÚOtázka od: mino - 20. júl 2016
Dobry den.dnes som sa prechadzal po ceste od irishu az po koniec ulice a zastavil som sa pri objekte medzi byvalou strednou skolou a clubom 3,myslim,ze to bol niekedy internat.chcem sa opytat,ci mesto neplanuje s objektom nieco robit,pretoze za roky ktore som tadial nesiel,velmi schatral.podla mna by sa to dalo velmi dobre vyriesit,keby mesto ziskalo nejaku dotaciu od statu a objekt by sa prerobil na najomne byty,kedze viem,ze je urcite aj v nasom meste vela rodin,ktore si nemozu dovolit vlastne byvanie.dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
celý areál bývalej priemyslovky (internát, telocvičňa a rozostavaná budova priemyslovky) je v súčasnosti stále vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto v súčasti rokuje s TSK o zámene týchto objektov za iné objekty a pozemky v meste.
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ

Otázka od: Miroslav - 19. júl 2016
Dobry den . Rad by sa spital načo sa kosia travniky ktore su spalene od slnka alebo trava je vysoka sotva 7cm?!!! Mesto je asi dost bohate ked si dovoli vyhadzovat takto peniaze! Podotikam naše peniaze z našich dani!! A po druhe bolo by fajn keby začali kosit travu po 9h rano ! Su ludia ktory pracovali poobede alebo po nočnej! Dakujem za odpoved!

Odpoveď: Dobrý deň,
tento rok nebolo možné použiť pri kosení metódu rozfukovania len zberania. Práve od minulého týždňa začala tráva síce schnúť, ale vždy je v trávniku aj druh trávy (tenká, ktorá rastie aj keď je sucho), ktorý treba kosiť, pretože v konečnom dôsledku by trávnik pri nekosení zostal škaredý. Trávniky treba upravovať aj v období sucha.
Pracovná doba Technických služieb Stará Turá začína ráno o 6.00 hodine. Pre ľudí, ktorí spia, je to určite veľmi skoro, ale práve preto sa snažíme kosiť vždy ráno na inom mieste a "rušiť" pri iných bytových domoch. Ak by sme počas horúcich dní začali kosiť až o 9.00 hodine, tak počas obeda by bolo pre pracovníkov takéto kosenie na nevydržanie a nebolo by možné takúto prácu vykonávať.
Vždy žiadame občanov o trpezlivosť a pochopenie.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek - 19. júl 2016
Prosim vas,zaujima ma jedna vec.byvam v najomnom byte v tzv.lentilkach od zaciatku,a chcem sa opytat,ci nieje mozne,alebo v buducnosti nebude mozne odkupit byt do osobneho vlastnictva,kedze viem,ze v okolitych obciach a mestach to tak funguje,ze po niekolkych rokoch uzivania sa byty daju odkupit.dakujem za zverejnenie

Odpoveď: Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že na výstavbu bytového domu boli použité finančné prostriedky z dotácie a úveru, minimálne 30 rokov nie je možné bytový dom odpredať. Nevieme, či po tejto dobe odpredaj bude možný, závisí to od platnej legislatívy.
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

Otázka od: Peter - 18. júl 2016
Dobrý deň. Týmto chcem upozorniť kompetentných na časté porušovanie dopravnej značky Zákaz vjazdu umiestnenej pred poštou. Na "parkovisku" pred bytovým domom 364 denne parkujú a aj sa otáčajú aj nákladné autá. Zároveň upozorňujem na havarijný stav panelov na tomto tzv."parkovisku", keďže panely na ktorých sa tieto autá otáčajú a parkujú, sú pravdepodobne podmyté vodou z trativodu, ktorý je v ich strede, čo je evidentné už na prvý pohľad. Počas dažďa sa voda v tomto trativode strácala postupne, dnes až prirýchlo, takmer okamžite. Dotknuté panely sú zlomené a prepadnuté oproti pôvodnému stavu asi o 15 cm a stav sa stále zhoršuje. Evidentne držia iba silou vôle. Denne spomenutým miestom prechádza množstvo ľudí, matky s kočíkmi...a tie autá. Dúfam, že kompetentní situáciu preveria a zabezpečia nápravu skôr ako sa stane nejaké nešťastie.

Odpoveď: Dobrý deň,
oprava spevnenej plochy (vybudovanie parkoviska) v uvedenom priestore bola na písomný podnet občana prerokovaná dňa 02.02.2015 na Komisii MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu (ďalej len KVÚPaD).
KVÚPaD neodporučila vybudovanie parkoviska vzhľadom na existujúcu dopravnú situáciu a odporučila preveriť Technickým službám m.p.o. odtok z existujúcej vpuste, prípadne jej prečistenie. Mesto Stará Turá sa stotožnilo so stanoviskom KVÚPaD, nakoľko v roku 2004 bolo v tejto lokalite vybudované verejné parkovisko s dostatočnou kapacitou.
Čo sa týka častého porušovania zákazu vjazdu umiestneného pred poštou, na podnet mestskej polície sa touto problematikou (prípadnou zmenou dodatkovej tabuľky k zákazovej dopravnej značke) bude zoberať KVÚPaD na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 8.8. 2016.
Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: František - 18. júl 2016
Už dlhší čas nefunguje jedna kamera na námestí. Nedala by sa tá fungujúca nasmerovať na cestu tak, ako bola predtým tá nefunkčná? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
námestie sníma pre mestský úrad iba jedna kamera, ostatné kamery patria do kamerového systému mestskej polície. Našu mestskú kameru sme nastavili na 4 zóny a pridali sme aj pohľad na sochu Vodulky s kaskádou.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Daniel P. - 14. júl 2016
Dobry den.Uvazovalo mesto nad tym, ci by v dohladnej dobe pristupilo k vycisteniu koryta potoka v Starej Turej?Je zjavne ze v celej dlzke okolo cesty od uradu az po kruhovu krizovatku je zaneseny naplavovym sedimentom,z ktoreho uz rastie trava a pracovnici TS ju musia kosit- a to nie je zadarmo.Okrem ineho su tam dreviny,kamene atd.ktore so sebou priniesla vecsia voda.Nielenze kazia vzhlad tohto koryta ale aj v pripade nahlych zaplav su rizikom.Okrem toho zanesene koryto je potencialnym miestom pre vyskyt hlodavcov a inych skodcov.Viem ze obce ci mesta bezne taketo cistiace prace robia.Dakujem za odpoved.Pekny den.

Odpoveď: Dobrý deň,
potok Tŕstie patrí pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku - povodie Váhu. Pracovníci technických služieb kosia iba okolie potoka za zábradlím, kosenie potoka i jeho čistenie má v kompetencii SVP. O stanovisko k Vašej otázke sme požiadali priamo spoločnosť SVP. Nájdete ho nižšie dolu.
Lívia Boorová, MsÚ

Dobrý deň,
ide o časť úpravy koryta Tŕstie ( tiež Topolecký) v správe našej organizácie (SVP, š.p.).
Úprava je charakteristická kamennými múrmi, resp. opevneným lichobežníkovým profilom s kapacitou Q100 = 30m³/s. Registrujeme čiastočná prítomnosť nánosu na pätách úpravy, dosahujúcich výšku do 10-15cm, na ktorých rastie tráva. Ide však o nánosy skôr lokálneho charakteru, ktoré nemajú výraznejší vplyv na celkovú prietočnosť koryta a netvoria bezprostrednú hrozbu vybreženia vody v meste. Jestvujúce premostenia a krytý profil obmedzujú prietočnosť v oveľa vyššej miere ako súčasný stav nánosov ( prepočítaný bol most Turecká, jeho kapacita je na úrovni cca Q50 = 20m³/s). V prospech bezpečnosti tejto časti toku okrem iného hovorí aj priaznivý pozdĺžny profil koryta , vybudovaný polder na bočnom prítoku Tŕstia ( Brezovský potok), či absencia úpravy toku Tŕstie nad intravilánom mesta.
Stav nánosu budeme naďalej monitorovať a v prípade potreby bude čistenie toku či už lokálne, alebo komplexné zaradené do plánu opráv a údržby. V tomto smere sa javí ako žiaduca avizovaná aktivita mesta spojená so zámerom revitalizácie časti toku a jeho sprístupnenie občanom mesta formou terás, čo by pri vhodnom návrhu umožnilo prístup mechanizmov správcu toku potrebných pre údržbu. Tá je v súčasnosti vďaka frekventovaným komunikáciám, sklonu opevnenia a obojstrannému zábradliu problematická.
Čo sa týka spomínanej kosby, tú vykonávajú na tomto úseku naši zamestnanci ručne, v priebehu tohto roku bol potok kosený dvakrát.
S pozdravom
Mgr. Pavel Machava
Hovorca
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Otázka od: Pavol - 11. júl 2016
Dobry den.Chcel by som sa informovat,aka je situacia s materskymi skolkami,urcite to bude zaujimat aj rodicov.Mam taky dojem,ze sa rodi dost deti,snad mate neaku evidenciu.Preto by ma zaujimalo,aka je obsadenost v skolkach,ci sa ujde miesto na kazdu ziadost o prijatie,popripade ak je zvysena porodnost,ci bude v buducnosti dostatok miesta pre kazde dieta. Dakujem za odpoved,urcite bude zaujimat rodicov Pavol

Odpoveď: Dobrý deň,
na tohtoročný zápis detí do MŠ bolo prijatých 87 žiadostí od rodičov/zákonných zástupcov a všetky boli vybavené kladne. Mesto má v súčasnosti k dispozícii dostatok voľných miest pre deti v materskej škole, nakoľko v roku 2013 bol dokončený nový pavilón pre MŠ, ktorý vznikol rekonštrukciou starého pavilónu na ZŠ Komenského. Zvýšený počet narodených detí v meste v súčasnosti neevidujeme.
Lívia Boorová, Msú

Otázka od: jozef - 11. júl 2016
Prosim vas,chcem sa opytat na byty,ktore sa stavaju.viem,ze mesto by ich malo ziskat az v roku 2017 do vlastnictva,ale zaujima ma,kedy sa budu vyberat najomnici a ake vysoke budu preddavky napr za 3 izbovy byt,a ake priblizne mesacne naklady.dakujem,Jozef.

Odpoveď: Dobrý deň,
rozostavaný bytový dom v súčasnej dobe nie je majetkom mesta Stará Turá. Žiadosti o byt sa prijímajú stále a v prípade, že mesto získa uvedený bytový dom do majetku (predpoklad je v roku 2017), bude vyberať nájomníkov až v tomto období zo zoznamu, ktorý je vedený na majetkovom oddelení, teda zo všetkých záujemcov, ktorí majú u nás žiadosť o byt. V prípade, že máte záujem o nájomný byt, je potrebné si túto žiadosť podať. V súčasnosti Vám nevieme odpovedať na otázky ohľadom výšky predavkových platieb či mesačných nákladov v byte.
Všetky podmienky na pridelenie nájomného bytu obsahuje VZN č.1/2016 –Nar. O obecných bytoch, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta www.staratura.sk. V bytovom dome budú aj 3-izbové byty.
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového odd. MsÚ

Otázka od: Petrík - 7. júl 2016
Dobrý večer. Prečo technické služby rok čo rok dávajú opravovať cesty a ešte aj chodníky ("super" nápad dávať to aj na chodníky) tou strašnou metódou, myslím že tryskovaním? Robí to vôbec ešte nejaké mesto na Slovensku takto? Určite sú lepšia i keď drahšie metódy (napr. Silikot). Nebolo by lepšie opravovať vybrané havarijné kúsky ciest podľa dôležitosti kvalitnou metódou? A chodníky nezasypávať šutrom, ale postupne nahrádzať podľa dôležitosti zámkovou dlažbou? Naše mesto si nemôže finančne dovoliť opravovať cesty kvalitnou metódou? ... a cena tryskovanim - 22.500 €, objednávka z 9.5.2016 na webe www.tsst.sk - tá suma je reálna alebo žart ?

Odpoveď: Dobrý deň,
z dôvodu, že technické služby majú v správe približne 80 km ciest (z toho je väčšia polovica v stave trvale neudržateľnom), je jediná prístupná metóda na vysprávku týchto ciest práve trysková metóda. Každý rok je vyčlenených približne 25 000 € práve do vysprávok týchto ciest - nie je to len to čo vidí občan priamo v meste, ale hlavne na cestách v miestnych častiach. Každoročne sa približne 100 tis. € vyčlení z rozpočtu mesta na celkovú rekonštrukciu ciest (výmena asfaltu v celej šírke - cca 300 m v miestnych častiach a cca 300 m v meste) a vždy sa vyberie jeden chodník, ktorý sa rekonštruuje zámkovou dlažbou.
Zdieľam tiež názor, že trysková metóda nie je najvhodnejšou metódou na vysprávku chodníkov, ale vždy nás niekto z občanov "uhovorí", keď vidia opravovať cesty poblíž.
Nakoľko výmena chodníkov za zámkovú dlažbu (každý rok je vybraný jeden chodník) je veľmi pomalý posun a jám je veľmi veľmi veľa, tak nás ľudia vlastne presvedčia, aby sa to zastriekalo tryskovou metódou aspoň dočasne. Je však pravda, že na ceste sa kamienky oveľa rýchlejšie zžijú s asfaltom, kým na chodníku je to oveľa pomalší proces (niekedy trvá aj mesiac, kým sa to spolu spojí). Tento rok sa práve pre zníženie lepivosti povrchu pridávalo pri vysprávkach viac suchého kameňa, takže je množstvo kamienkov trošku viac výrazné. Keď sa povrch zžije s chodníkov, začneme so zametaním. Teraz za čerstva by však pozametanie nebolo vhodné, lebo by sa obnažila práve lepivá časť povrchu.
Na miestach, kde sme robili vysprávky tryskovou metódou v predchádzajúcich obdobiach je to v súčasnosti dobré a povrch drží. Vždy teda bojujeme s myšlienkou, či radšej nechať na chodníkoch jamy alebo chvíľu strpieť kamienky. A práve preto sme povolili i tento rok. Občanov žiadame približne ešte mesiac, aby vydržali, kým sa povrch utlačí.
Vďaka za pochopenie
Ing. Jana Vráblová, TSST

Otázka od: Milan - 7. júl 2016
Dobry vecer.Chcem sa spytat ako je to s dodrziavanim zakona o cestnej premavke v nasom meste.Otazka skor smeruje k respektovaniu prikazovych znaciek a to konkretne tabule vyznacujucej zakaz vjazdu na stary most cez potok oproti mestanke.Ked chodim okolo vsimol som si ze tam pravidelne stavaju osobne auta..najme suv bmw...priamo prednou castou auta az za tabulou..teda niekto nerespektuje tuto dopravnu znacku..a neverim ze si to policia este nevsimla...!...myslim ze zakon plati pre vsetkych bez vynimky...

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za upozornenie, MsP sa viacej zameria na kontroly dodržiavania vami menovanej dopravnej značky.
Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: Ivan - 6. júl 2016
Dobrý deň.Osvetlenie v chodníku na ul.SNP od trafiky po Jednotu svieti do očí a okien.Je to nepríjemné a v zime po jeho zasnežení aj nebezpečné.Nie je vidieť pod nohy a na parkovisko.Bolo by lepšie svietenie z vrchu.Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
zemné svietidlá na Ul. SNP boli súčasťou celého projektu Rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny v Starej Turej financovaného z Európskej únie. Do projektov financovaných z EÚ sa nemôže po dobu minimálne 5 rokov zasahovať.
Dôvod osadenia takýchto zemných svietidiel bol hlavne dizajnový, projektantovi išlo o nasvietenie korún stromov. V mesiaci august 2016 budeme (podľa počasia) opravovať všetky nesvietiace aj svietiace svietidlá a môžeme ich skúsiť ešte viac natočiť smerom do koruny stromov.
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Miloš - 1. júl 2016
Dobrý deň, chcel som sa spýtať, či mesto má informácie o pripájaní ďalších ulíc k optickej sieti ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
ide o informácie komerčného charakteru, ktoré by Vám vedeli poskytnúť pracovníci jednotlivých firiem, ktoré poskytujú tieto služby. Skúste osloviť spoločnosť UPC alebo ICS, ktoré v tejto oblasti pôsobia a v Starej Turej ťahali optickú sieť.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Ivan - 29. jún 2016
Dobrý deň prajem. Chcel by som sa spýtať z akého dôvodu nám nejaká asi telekomunikačná firma rozkopáva námestie - zelené plochy ? Dajú to do pôvodného stavu ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
výkopové práce firma mestu riadne oznámila. Išlo o opravu poruchy pre Slovak Telekom a po skončení nevyhnutných prác sa firma zaviazala, že dá priestor do pôvodného stavu.
Lívia Boorová, MsÚ

Otázka od: Karol M. - 29. jún 2016
Dňa 25.4.2016 bola zverejnený príspevok od Evžena ohľadne ohľaduplnejšieho kosenia mestekej zelene a prekrývania áut plachtou pri blízkom kosení, aby nedochdádzalo k ich špineniu. V Košiciach sa to dá realizovať. Robia to už naše technické služby? Ja osobne som si to nevšimol. Pri kosení taktiež trpia prízemné byty, ktoré mávajú parapety a prípadne aj sklá na oknách taktiež "zaviate" trávou. Nedá sa kosiť ohladuplnejšie voči cudziemu majetku ? Ďakujem za občanov mesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
plachtu na prekrytie áut počas kosenia už pracovníci technických služieb používajú. Čo sa týka Vašich ostatných podnetov, budeme sa snažiť byť pri kosení ohľaduplnejší.
Ing. J. Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: pavol - 27. jún 2016
Dobry den.Chcem sa opytat,ci sa planuje polievat ulice a tym trocha ochladit okolity vzduch,alebo je to financne likvidacna polozka.V inych mestach to vykonavaju a zmiernuju to asfaltove peklo horucav. Dakujem,pekny den,Pavol

Odpoveď: Dobrý deň,
v prípade, že bude dlhodobejšie pretrvávať extrémne teplé počasie, Technické služby Stará Turá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi budú polievať aj ulice mesta. Túto činnosť vykonávali podľa potreby i v minulom roku. Počas uplynulého víkendu sa polievalo ostrekovačmi Námestie slobody, kde sa konal festival Divné veci. Takéto polievanie však asfalt ochladí iba na malú chvíľu a horúčavy sa tým v konečnom dôsledku nijako nezmiernia.
Ing. J. Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Sylvia Záhorová - 23. jún 2016
Dobrý deň, oboznámila som sa so zápisnicou zo sociálnej komisie zo dňa 15.6.2016. V bode 4 sa uvádza: "P. Mockovčiaková preverila možnosti obmedziť chov zvierat v nájomných bytoch. Podľa vyjadrenia právnika je možné deklarovať zákaz chovu zvierat v bytoch v zmluve o podnájme. S ohľadom najmä na zdravotné, hygienické a ekonomické riziká, ktoré chov zvierat v bytoch prináša, prítomné členky jednomyseľne schválili ukotviť tento zákaz vo všetkých nových nájomných zmluvách, zmluvách o predĺžení nájomného alebo výmene bytov uzatváraných od nasledujúceho dňa po zasadnutí komisie t. j. od 16.6.2016. Odporúča Technoturu ako správcovi bytov, aby do 30.6.2016 všetkých súčasných podnájomníkov písomne upovedomili na túto zmenu v podmienkach pri budúcom uzatváraní zmluvy o predĺžení podnájmu alebo výmene bytu". Prepáčte, ale to ja mám teraz po 10-ich rokoch vyhodiť psa von, na ulicu alebo dať ho utratiť???? A to len preto, že zopár konfliktných susedov nemá nič iné na práci, len ako chodiť na MsÚ a sťažovať sa?? To sa asi spoločnosť na ochranu psov a mačiek poteší...Prepáčte, ale vaše rozhodnutie je ako pre mňa, tak pre iných /ktorí sa určite vyjadria k veci/ nepochopiteľné a neľudské. S pozdravom Záhorová

Odpoveď: Dobrý deň,
podľa vyjadrenia vedúcej majetkového oddelenia MsÚ išlo zatiaľ iba o návrh členov Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie, ale nič nie je rozhodnuté. O znení nájomných zmlúv sa ešte bude rokovať a je možné, že bude len obmedzená veľkosť alebo plemeno psa, ktorý môže byť chovaný v nájomnom byte.
Lívia Boorová, MsÚ

«  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  »