Otázky občanov

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Ivan z Moravy - 27. júl 2020
Dobrý den v Starej Turej přeji. Dnes je 25. júla. Jsem příznivcem vašeho městečka pod Javorinou. Mohli byste prosím na vaše stránky zařadit júnového "Staroturianského spravodajcu" ? Děkuji, Ivan z Moravy

Odpoveď: Dobrý deň pán Ivan,
žiaľ, počas letných mesiacov je vydávanie mesačníka Staroturiansky spravodajca pozastavené. Posledné číslo vyšlo v máji, ďalšie číslo spravodajcu vyjde k 1.9.2020.
Mgr. Lívia Boorová, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Robert - 27. júl 2020
Rád by som vedel kedy bude konečne daný asfalt na ceste po rozkopávke na Hurbanovej ulici blízko križovatky pri poliklinike a evanjelickej fary. Je to tam veľmi dlho a nikoho z kompetentných to netrápi? Na čo sa čaká, pekné počasie už predsa bolo!!!

Odpoveď: Dobrý deň, pán Róbert,
k tejto rozkopávke došlo pre odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke, ktorú realizovala spoločnosť PreVaK, s. r. o. Táto spoločnosť nedisponuje technikou, ktorú by použili na vyasfaltovanie daného miesta, a preto to zabezpečujú prostredníctvom externého dodávateľa. Vzhľadom na to, že i oni pracujú na viacerých zákazkách, je termín asfaltovania predbežne dohodnutý na koniec augusta, resp. začiatok septembra. Predtým sa musí ešte dané miesto zabetónovať, čo bude mať za následok obmedzenia dopravy v tomto úseku. Za pochopenie i trpezlivosť ďakujeme.
Mgr. Miroslav Krč

Otázka od: Gustav Buno - 23. júl 2020
zdravim Chcem sa spýtať prečo na námestí nejdú fontány.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Buno,
vzhľadom na vzniknutú celosvetovú situáciu s pandémiou COVID-19 i následnými úspornými opatreniami samospráv, sme i my pristúpili k nespusteniu fontán na našom námestí. Jednak by dochádzalo k nepretržitej dezinfekcií týchto objektov čistiacimi prostriedkami, čo by mohlo zapríčiniť ich poškodenie a taktiež by boli v prevádzke len na krátke obdobie, čo z hľadiska prevádzkových nákladov, nie je moc ideálne. V súčasnosti sa prekontroluje funkčný stav zariadení tak, aby boli prichystané na ďalšiu sezónu. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Paulína Roháčková - 23. júl 2020
Dobrý deň, mám dva podnety. 1. Reťaze na hupackach na ihrisku pri Bile púšťajú farbu alebo hrdzu. Deti maju po hupani oranžové dlane. 2. Na ihrisku oproti PT je lanová hupacka, je veľmi nízko, lano je povolené. Chyba tam aj ten drevovy podklad, deti sa môžu zraniť na trčiacich kameňoch. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Roháčková,
ďakujeme za informáciu, oba podnety sme ihneď zaslali na Technické služby mesta Stará Turá, ktoré majú jednotlivé detské ihriská v správe. Veríme, že sa im v čo najkratšom čase podarí nedostatky odstrániť k spokojnosti návštevníkov ihrísk.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 16. júl 2020
Rád by som vedel prečo na výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia znižujete požiadavku aj na stredoškolské vzdelanie? Nie je to prispôsobované na p. Benianovú. Doteraz bol vdeúci oddelenia vždy človek s vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. stupňa. Dúfam, že mi pravdivo odpíšete.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
výberové konanie na obsadenie pozície vedúci oddelenia výstavby, ÚP a ŽP bolo vyhlásené už po tretíkrát. Keďže sa nám počas posledných výberových konaní nijaký uchádzač neprihlásil, pristúpili sme k prehodnoteniu podmienok výberového konania, a teda aj k úprave potrebného vzdelania a praxe. Veríme, že takýmto spôsobom získame väčší počet vhodných uchádzačov, z ktorých si výberová komisia bude môcť vybrať. Pre danú oblasť je potrebné získať odborníka v oblasti stavebného zákona či životného prostredia, vysoká škola tu nie je podmienkou. Výberové konanie nie je vôbec prispôsobené na osobu pani Benianovej, ktorá je dočasne poverená vedením oddelenia. Do výberového konania sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa podmienky a na základe svojho životopisu, skúseností a prezentácie na výberovom konaní môže byť vybraný ako najvhodnejší uchádzač. Pre oslovenie vhodných kandidátov sme urobili maximum, mesto prostredníctvom platenej služby zverejnilo výberové konanie aj na portáli www.profesia.sk, ktorý patrí dlhodobo k najviac využívaným prostriedkom pre hľadanie zamestnania. Veríme, že aj vďaka tejto našej iniciatíve sa prihlási do výberového konania čo možno najvyšší počet uchádzačov. V prípade, že aj Vy máte o túto pozíciu záujem a spĺňate dané požiadavky, radi uvítame Vašu prihlášku do výberového konania.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Olga Budíková - 14. júl 2020
Prostředí přehrady Dubník I se nám velmi líbí. Máme řadu vzpomínek z mládí, kdy to tam opravdu žilo. Máme jen smůlu nebo opravdu žádný z bufetů a hospůdek v této lokalitě již nefunguje? Je nám líto, že zde život pomalu usíná a považujeme to za zvláštní nepřizpůsobivost podnikatelů. Snad se to ještě podaří změnit. Držíme pěsti. Návštěvníci z Uherského Brodu

Odpoveď: Dobrý deň, pani Budíková,
teší nás, že sa naše mestečko ako aj rekreačná oblasť Dubník stala malou stanicou vašich spomienok, kam sa radi vraciate. Je pravdou, že v súčasnosti je už táto oblasť turistami vyhľadávaná menej ako v minulosti, kedy neboli dostatočné možnosti na vycestovanie do zahraničia. S postupným ubúdaním turistov začali podnikatelia zatvárať aj svoje prevádzky. Naďalej tu však niekoľko zariadení aspoň počas letných mesiacov a pri prívetivom počasí funguje. Veríme však, že postupnou snahou mesta, okolitých obcí, občianskych združení ako aj podnikateľov sa nám podarí zašlú slávu Dubníka opäť obnoviť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 10. júl 2020
Rád by som vedel, čo urobilo vedenie mesta od minulého roka, aby zohnalo nového ortopéda na polikliniku v Stare Turej. Boli nejakí záujemcovia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Miroslav,
v tejto situácií sme v prvom kroku vypísali výzvu pre obsadenie miesta v lekárskych novinách a časopisoch, následne prebehlo osobné stretnutie primátora s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí majú v kompetencii zdravotníctvo kraja a požiadali sme ich o spoluprácu pri hľadaní vhodného lekára. Žiaľ, problém s lekármi - špecialistami majú aj iné mestá v kraji a aj v celej našej republike. Špecialistov je málo a záujem zdravotníckych zariadení je veľký. Vedenie mesta urobilo pre obsadenie nového ortopéda v priestoroch Polikliniky maximum, žiaľ doteraz o toto uvoľnené miesto nikto neprejavil záujem.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 10. júl 2020
Dobrý deň prajem. Ak sa nemýlim mesto vlastný biely elektromobil (značku neviem). Kto na ňom jazdí? Videla som ho parkovať aj na ulici 8. apríla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
mesto Stará Turá má vo svojom vozovom parku aj elektromobil bielej farby. Vozidlo je využívané zaškolenými zamestnancami úradu ako aj priamo primátorom mesta. Elektromobil preto môžete vídať na rôznych miestach v meste, pretože slúži na presun, či už k rokovaniu, obhliadkam, príp. vybaveniu návštev v rámci pracovných povinností.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana Krúpová - 10. júl 2020
Dobrý deň. Mohli by ste mi uviesť zoznam projektov, ktoré sa od roku 2019 realizujú alebo sa budú, prípadne plánujú realizovať z prostriedkov EÚ v meste Stará Turá aj suma spoluúčasti mesta. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Krúpová,
zoznam aktuálnych ako aj ostatných projektov je uvedený na web sídle mesta (https://www.staratura.sk/projekty-mesta/), kde sa uvádza aj finančná spoluúčasť mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter Durec - 10. júl 2020
Rád by som vedel, aký % podiel má mesto Stará Turá v Mestkom športovom areáli (100% alebo menej)? Keďže mesto poskytuje nemalé dotácie do tohto areálu (viď. zverejnené zmluvy o dotácii na web stránke mesta), pýtam sa kto ďalší poskytuje do tohto araálu dotácie a v akej výške? Keďže v danom areáli sú rôzne športové kluby, ale aj právnické osoby (pizeria, ubytovanie, posilovňa,..), ktorý asi musia platiť nájom, je daná čiastka platená mestu alebo aspom percentuálna čať alebo všetko ide do športového areálu? Kto stanovuje ceny za prenájom športovým klubom a právnickým osobám, keďze je to mestský športový areál a malo by asi mesto, čo do toho hovoriť? Kto stanovuje ceny v rôznych športoviskách (futb. ihrisko, plaváraeň,...., ). Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Dobrý deň pán Durec,
- základné imanie spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. (MŠA) predstavuje čiastku 3 634 872 EUR. Mesto má na základnom imaní podiel 828 749 EUR, cca 23 %. Táto informácia je však bežne dostupná aj na www.orsr.sk.
- mesto sa na prevádzke MŠA podieľa dotáciou určenou predovšetkým na energie pre prevádzku športových zariadení (plaváreň, športová hala, kolkáreň, stolnotenisová hala, futbalový štadión, umelá tráva, športové centrum priemyslovka),
- športové kluby (futbal, basketbal, stolný tenis, kolky, tenis, wu-shu, aerobik a. i.) za prevádzkovanie jednotlivých športovísk platia nájomné rádovo v stovkách EUR spoločnosti MŠA,
- MŠA prenajíma časť priestorov (kaviareň, ubytovňa, bowling, posilňovňa) aj na komerčné účely podnikateľom. Títo platia komerčné nájomné a náklady na energie spoločnosti. Toto predstavuje ročne príjem cca 50 tis. EUR, ceny prenájmov sú dohodnuté v zmysle zákona o cenách. Pri komerčných prenájmoch, ktoré sú dohodnuté – nie stanovené, na základe dohody zmluvných strán, tieto pokrývajú náklady na prevádzku a údržbu, v prípade športových aktivít a vstupného sú ceny stanovované konateľom spoločnosti s prihliadnutím na verejný záujem a nepokrývajú všetky náklady,
- mesto ako spoločník svoje záujmy presadzuje prostredníctvom rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré ukladá konkrétne úlohy konateľovi. Spoločenská zmluva určuje, ku ktorým rozhodnutiam sa vyžaduje súhlas aj minoritného spoločníka. Spoločnosť má zriadenú dozornú radu ako kontrolný orgán, kde sú dvaja zástupcovia minoritného spoločníka (mesta) - pani Jana Vráblová a pán. Igor Slezáček.
Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 si môžete prezrieť tu: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7061611

Mgr. Iveta Gavačová, zástupca primátora

Otázka od: Ján T. - 10. júl 2020
Dobrý den, zo všetkých strán počúvame že tento rok budú Slováci vo veľkom dovolenkovať na Slovensku. Možno áno , ale určite nie na našom Dubníku. Pri mojej poslednej návšteve začiatkom Júla mi bolo veľmi smutno , keď som prechádzal areálom Autocampingu. Asi meter vysoká tráva , v ktorej sa strácal jeden-jediný stan, okrem bufetu Motýlik všetko pozatvárané. Na čo chceme prilákať návštevníkov ? Poprosím pracovníkov PREVAK-u aby aspoň čiastočne skultúrnili areál, a aby si uvedomili , že sa nedá len na všetkom do nekonečna zarábať , ale treba občas aj vložiť nejakú investíciu.Taktiež by som poprosil vedenie mesta spolu s ostatnými vlastníkmi areálu Dubníka o doplnenie nejakých detských atrakcií na pláži ,staručký "komunistický" kolotočík už zjavne tiež odchádza do dôchodku. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
máte pravdu, že v lokalite auticampingu Dubník je v súčasnosti vyššia tráva, ktorá nepôsobí veľmi vzhľadne. Na túto skutočnosť upozorníme vlastníka pozemkov. Mesto Stará Turá sa snaží areál Dubníka oživiť tak, aby opäť slúžil na oddych a šport pre našich občanov. V minulom roku mesto zrekonštruovalo chodník aj cestu do rekreačnej oblasti, zabezpečili sme výrub nebezpečných drevín a výsadbu nových dubov, na ktoré prispeli aj samotní občania. V súčasnosti robí vedenie mesta ďaľšie kroky, ktoré by mali pomôcť zlepšiť situáciu pri vodnej nádrži. Žiaľ, momentálne sme v situácii, kedy je prevažná časť pozemkov ako aj objektov na Dubníku v súkromnom vlastníctve a mesto nie je kompetentné zasahovať do práv majiteľov pozemkov. Na súkromné pozemky nie je možné ani osádzanie detských prvkov či iných atrakcií.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Kvetoslava Sabova - 30. jún 2020
Pekný deň. Chcela by som sa opýtať, prečo sa skrátili hodiny v škôlke a ani kapacita zatiaľ nieje plná - po uvoľnení opatrení. Ako pracujúcim rodičom nám to robí problémy. Je nás viac, ktorý by sme prijali systém, ktorý bol pred vypuknutím korony. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
na základe usmernenia Ministerstva školstva k obnoveniu prevádzky materských škôl bola prevádzka obmedzená maximálne na 9 hodín. Z toho dôvodu sme skrátili od 01.06.2020 prevádzku od 7.30 do 15.30. Podmienkou obnovenia prevádzky materských škôl bolo aj dodržiavanie prísnych hygienických opatrení. Zriaďovateľ spolu s riaditeľkou MŠ rozhodol o otvorení aj vzhľadom na personálne podmienky, keďže niektorí zamestnanci z rizikových skupín nenastúpili do zamestnania. Prednostne sme prijímali predškolákov a deti zamestnaných rodičov v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR. Postupné uvoľňovanie opatrení v priebehu mesiaca jún síce umožňovalo obnoviť prevádzku v plnom rozsahu, ale po zvážení všetkých okolností a dohode s riaditeľkou materskej školy sme rozhodli o obnovení prevádzky v štandardnom režime od 6.00 do 16.00 až od 01.07.2020.
Na základe zisťovania záujmu o pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin sme rozhodli o otvorení MŠ od 01.07.2020 do 21.8.2020. Podrobnejšie informácie o organizácii počas prázdnin nájdete na web stránke školy www.msstaratura.sk.

Mgr. Elena Sládková, vedúca Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ

Otázka od: Naďová - 24. jún 2020
Príjemný dobrý deň! Chcem sa spýtať, kedy budú vykosené trávne plochy okolo obytných domov, pretože tráva je už po kolená a v takejto tráve sa množia kliešte. Máme sa chrániť chémiou, nebolo by zdravšie to riešiť tým, že tráva bude pokosená? Pán primátor by to ako "zdravotník" mohol pochopiť! Ak nemáte ľudí,pretože museli byť prepustení, tak dodajte ku každej bytovej jednotke vyžíňač s naplnenou nádržou a ľudia si už to okolie vykosia! Ďakujem za pochopenie!

Odpoveď: Dobrý deň, pani Naďová,
tak ako každoročne, aj tento rok sa kosenie vykonáva postupne vo všetkých priestoroch mesta a taktiež pri bytových domoch. V súčasnej situácii s množstvom dažďových prehánok, je rast trávy enormný a aj preto sa plochy kosili už viackrát. Až následne sa pristupuje k úprave a dokoseniu krovinorezmi. V tomto smere Technické služby mesta žiaľ, pracujú s istými obmedzeniami a kapacitou pracovníkov sa snažia i tieto práce postupne pokryť a dokosiť požadované plochy.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna - 24. jún 2020
Dobrý deň. Na FB bol članok o znížený platov na 80%. Rada by som vedela, či sa to dotklo úplne všetkých organizacií a pracovníkov (pokiaľ nie všetkych prečo). Radšej budem konkrétna, aby sa na niekoho nezabudlo: Mestský úrad, DK Javorina, Technické služby, Technotur, Lesotur, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času. Dúfam, že mi odpoviete. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anna,
áno, je pravdou, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sme museli pristúpiť k takémuto opatreniu, ktoré, ako iste uznáte, je citlivé a nepopulárne. Tak ako píšete, dotkne sa takmer všetkých spomenutých organizácií a zamestnancov v nich. A nielen ich. Táto situácia má vplyv na všetkých občanov v našom meste – či už priamo alebo nepriamo. Čo sa týka konkrétne – mesto môže ovplyvňovať výšku transferov (dotácií) mestských príspevkových a rozpočtových organizácií. Preto sme k predmetným úpravám pristúpili v DK, TSST, MŠ, CVČ, ZUŠ a čiastočne ZŠ, pretože v ZŠ je veľká časť činností financovaná priamo MŠVVaŠ, na ktorú mesto nemá dosah. Podotýkam, že financovanie škôl je zložité a v súvislosti s usmerneniami ministerstva, hlavného hygienika a viacerými legislatívnymi zmenami sme pristúpili individuálne k jednotlivým subjektom. V obchodných spoločnostiach (Technotur, Lesotur) financovanie nie je v kompetencii mesta, preto sa k nemu nebudeme vyjadrovať.
A čo záverom – želajme si, aby predikcia ministerstva financií, týkajúca sa poklesu podielových daní pre obce a mestá (hlavný zdroj príjmu mesta) z apríla, bola konečná a ďalej sa neznižovala, nech sa „naštartuje“ ekonomika, aby sme dôsledky pandémie všetci zvládli v dobrom zdraví.

Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 23. jún 2020
Krásny, slnečný deň Vám prajem na vedení mesta Stará Turá! Rád by som sa opýtal dokedy bude ešte Stará Turá premenovaná Na "Stará Túra"? Myslím, že každý vodič, ktorý prichádza do Nového Mesta nad Váhom zo smeru od D1 (dialnica), či z spoza Váhu všimol už, oficiálnu dopravnú značku (smerovú tabuľu) pred kruhovým objazdom pri Zelenej vode, kde rovný smer je vyznačený smerom na "Stará Túra" - žeby to malo byť naše mesto? - pýtajú sa miestni obyvatelia spoznajúc tú "deformáciu" u výrobcu dopravných značiek. Možno niekto si pomyslí čiarka hore dole, ale myslím si, že obyvateľom mesta Stará Turá tento "preklep" vadí. Ak by firma, ktorá si dovolila toto "nové" označenie hrdo vztýčiť sa bránila, som ochotný si zohnať rebrík a osobne jednu čiarku zatrieť a druhú domaľovať (i pod hrozbou "ničenia cudzieho majetku"). Veľmi by som, ale radšej poďakoval pracovníkom vedenia nášho mesta za správny popis - " STARÁ TURÁ" na uvedenom mieste - dosť frekventovanom. Vopred Vám ďakujem za nápravu. Kormoš

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš,
máte pravdu, už viacero občanov upozornilo na túto zlú interpretáciu názvu nášho mesta. Žiaľ, správa tejto komunikácie, ako aj jej dopravné značenie sú v kompetencii Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Niekoľkokrát sme ich na zlý názov mesta upozornili a budeme ich opätovne urgovať, aby sa zjednala náprava. Dôrazne Vám však neodporúčame vykonávať svojvoľné aktivity k úprave typu „premaľovania čiarky“, nakoľko sa touto činnosťou dopustíte poškodenia a ohrozenia prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, kde sa v konečnom dôsledku môžete dostať do veľmi nezávideniahodnej situácie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal Udvorka - 18. jún 2020
Dobrý deň. Som vlastníkom garáže na ulici Hurbanovej hneď vedľa penziónu Na mlyne. Za mojou garážou je vyschnutý strom z ktorého opadavajú suché konáre a padajú na moju aj veľa stojacu garáž, hrozí poškodenie strechy garáží preto sa chcem spýtať kto je kompetentný takýto strom odstrániť a kedy by sa tak malo udiať. Je to vidieť aj z úradu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Udvorka,
priestor na ktorom sa spomínaný strom nachádza, je pozemkom mesta. Váš podnet sme konzultovali s odd. výstavby, územného plánu a ŽP, ako aj Technickými službami mesta. Pracovníci technických služieb sa postarajú o odstránenie stromu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anka - 18. jún 2020
Chcem sa spýtať, v akom štádiu je odpredaj časti pozemku parcela reg. "C" parc. č. 287/1 /Kujanovec/. Podľa zápisnice stavebnej komisie by sa tento predaj mal uskutočniť obchodnou verejnou súťažou alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa. Kde sa môžem oboznámiť s podmienkami predaja - prosím o kontakt na konkrétnu osobu. Myslím, že cesta transparentnej súťaže je správna, čím viac investorov sa súťaže zúčastní, tým je to pre Mesto Stará Turá výhodnejšie /vyššia cena, viac návrhov na využitie pozemku/.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
odpredajom časti z pozemku parcela reg. "C" parc. č. 287/1 sa bude mesto zaoberať až po doplnení žiadosti. Spôsob prevodu pozemku určí mestské zastupiteľstvo.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Milan - 18. jún 2020
Tak ako každoročne príde na kosenie trávy,na ul.Hurbanova,dom 125/19,20,21,a jeho okolie je pre koscov neviditelné.V meste sa kosia niektoré plochy už 2-3 krát,sem ešte krovinorez nezablúdil.Lavičky skoro už nevidieť.Mestu platíme rovnaké dane.Tento problém sa opakuje každoročne.Kontroluje niekto,čo je vlastne pokosené a čo nie je.Asi nikto.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Milan,
Váš podnet sme zaslali Technickým službám mesta Stará Turá, ktoré majú dané plochy v správe. Vzhľadom na daždivé počasie ako aj rýchly rast trávy, sa v súčasnej dobe postupne kosia takmer všetky plochy v meste. Kosiť sa bude i Vami spomínaná lokalita na Hurbanovej ulici.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Lýdia - 18. jún 2020
Prosim, mám dotaz. Kto by mal kosiť trávu okolo potoka od kruhového objazdu až po Hanywell a ďalej? Momentálne je tráva skoro do výšky jedného metra, potok je už značne zúžený naplaveninami a v čase dažďov je tento zúžený prietok dosť nebezpečný. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lýdia,
ďakujeme za Váš postreh. Priestor v okolí potoka, resp. po línii a brehy sú v kompetencii správcu, a to Povodia Váhu, ktorý tento úsek aj udržuje. O časovom horizonte údržby sa budeme u nich informovať. Ich pracovníci nedávno vykonali kontrolu prietoku popod mosty i parkovisko, aby v prípade väčších dažďov nedošlo k upchatiu týchto miest.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivana M. - 8. jún 2020
Rada by som vedela, ci si na 80% znizili platy okrem zamestnancov aj primator, zastupkyna a prednostka?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ivana,
bližšie informácie k tejto situácií ako aj zníženiu pracovného času i funkčných platov na MsÚ, uviedol primátor mesta vo svojom príspevku na oficiálnej FB stránke mesta Stará Turá. Zníženie funkčných platových podmienok sa dotkne všetkých zamestnancov, vrátane vedenia mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Milan - 4. jún 2020
Dobrý deň, rád by som sa informoval, prečo mesto Stará Turá neschválilo fungovanie ZUŠ.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Milan,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovatelia základných umeleckých škôl v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť vzhľadom na ich miestne podmienky o obnovení vyučovania v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Toto rozhodnutie bolo vydané dňa 28.5.2020 a zverejnené v piatok 29.05.2020, s tým, že obnovenie vyučovania môže byť od pondelka, 01.06.2020.
Spomínanému obnoveniu vyučovania musí predchádzať viacero organizačných úkonov, ktoré treba zrealizovať – napr. zistiť záujem žiakov o nástup do ZUŠ v spolupráci so zákonnými zástupcami (čo sme absolvovali v nedávnom čase v MŠ a ZŠ a bolo to časovo náročné) a taktiež zabezpečiť všetky hygienické požiadavky kladené na školské zariadenie. Po zvážení týchto okolností a aj skutočnosti, že v ZŠ sa vyučujú len deti 1. stupňa a 5. ročníka, sme dospeli k záveru, že vyučovanie v ZUŠ by začalo prebiehať takmer v polovici júna. Teda v čase, kedy vrcholí záverečná klasifikácia žiakov. Keďže vyučovanie v ZUŠ počas mimoriadnej situácie prebiehalo dištančnou formou o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie rozhodne riaditeľ základnej umeleckej školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronickou formou. V školskom roku 2019/2020 sa v základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne. Po obnovení školského vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do základnej umeleckej školy.
Tieto skutočnosti nás viedli k rozhodnutiu dokončiť vzdelávanie v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 dištančnou formou.

Mgr. Elena Sládková, Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Otázka od: Peter - 4. jún 2020
Prosím vás, naozaj sa nenájdu financie na natretie zábradlia okolo turanského potoka? Tiež lávky sú v hroznom stave, nečakajme až sa tam niekomu niečo stane....

Odpoveď: Dobrý deň pán Peter,
ambícia vedenia mesta je celková revitalizácia okolia potoka a nadviazanie na úpravu centrálnej mestskej zóny. V rámci tejto revitalizácie sa neráta so súčasným zábradlím, preto jeho natieranie v súčasnosti stráca zmysel, nakoľko by bolo iba krátkodobým riešením. Vrámci revitalizácie zóny rátame aj s novými lávkami cez potok. Mesto však ako správny hospodár musí za súčasného stavu očakávaného radikálneho výpadku príjmov zo strany štátu starostlivo zvažovať prioritu a hospodárnosť vynakladaných výdavkov.

Mgr. Iveta Gavačová, zástupca primátora

Otázka od: Martin - 4. jún 2020
Dobrý deň chcel by som sa spýtať čo sa bude diať s budovou starej priemyslovky a jej ďalších častí ktoré stále chátrajú . Pohľad z okna nie je na túto rozpadnutu budovu nijak pekný, priam odstrašujúci. Začalo sa niečo robiť no pre koronavirus to aj skončilo. Preto by som rad vedel ci sa na týchto budovách bude niečo robiť aj ďalej a kedy a co z toho vlastne celého bude. Ci nejako táto prestavba/búranie nejako zasiahne ľudí ktorí bývajú priamo oproti. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pán Martin,
ešte minulý rok v marci zverejnilo mesto štúdiu tzv. „Zóny za gátom“, teda časti ulice gen. M. R. Štefánika od Domu kultúry po križovatku pri Dome špecialistov. Od tej doby, teda v relatívne krátkom čase, sme výrazne pokročili v prácach, aj keď sa môže zdať, že sa v tejto zóne „nič nedeje“. Boli zbúrané objekty kotolne pri telocvični, školskej jedálne a tiež boli vybúrané výplne budovy nadstavby nad dielňami bývalej SPŠE. Na objekty bývalého internátu a tiež na Dom špecialistov boli v januári a februári t. r. podané žiadosti na ŠFRB a MDVRR o úver a dotáciu na realizáciu viac ako 100 nájomných bytov, čomu predchádzal celý administratívny proces územného konania, stavebného povolenia, verejného obstarávania, atď. V súčasnosti čakáme na vyjadrenie k našim žiadostiam z týchto inštitúcií a po kladnom vyjadrení sa môže s výstavbou začať. Mesto tiež pripravuje podklady k verejnej obchodnej súťaži na predaj objektu dielní a ich nadstavby za účelom výstavby ďalších bytov, ktoré by boli určené na predaj do osobného vlastníctva. To, čo od ulice nie je viditeľné, je zrekonštruovaná budova telocvične za objektom nadstavby dielní. V procese rekonštrukcie je taktiež budova prístavby bývalej SPŠE, tzv. hotelová akadémia. Občania bývajúci oproti týmto objektom boli dotknutí búracími prácami a budú dotknutí iste aj pri výstavbe, bez toho sa, žiaľ budovať nedá. Pozitívom výstavby však nesporne bude aj vytvorenie parkovacích miest, ktoré by mali slúžiť nielen obyvateľom novovybudovaných bytov, ale aj pre obyvateľom bytoviek oproti.

Mgr. Iveta Gavačová, zástupca primátora

Otázka od: Martin. P - 2. jún 2020
Dobrý deň chcem sa spýtať ci sa v budúcnosti plánuje v Turej otvoriť viac obchodov ci už menších alebo nejaký hypermarket alebo niečo kde sa dá nakúpiť oblečenie a potreby pre deti. Jedna Billa a malé Tesco sú dosť málo. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Martin,
vstup obchodného reťazca príp. iných obchodov s prevádzkou do nášho mesta je výlučne záležitosťou majiteľov takýchto súkromných subjektov. Mesto môže byť súčinné pri ponuke miesta alebo priestoru, avšak požiadavky ako aj rozhodnutie je výhradne na jednotlivom obchode.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivan R. - 2. jún 2020
Dobrý deň. V súčasnosti by už mali byť prístupné detské ihriská a športoviská aj pre verejnosť. Nevidel som žiadny oznam, žeby bolo ináč. Chcem požiadať, aby boli ihriská a športoviská aj udržiavané ak sa tak už nestalo - výmena drevennej štiepky alebo doplnenie, nátery hracích prvkov, pozametanie športovísk, .... a to najdôležitejšie pravidelná dezinfekcia aspom hracích prvkov Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ivan,
údržbu detských ihrísk (hracích prvkov, výmena štiepky, nátery...) majú v pláne rozpisu prác počas roka Technické služby mesta. Postupne k týmto opravám a údržbovým prácam pristupujú. Ostatné pokyny súvisiace s pandémiou sú dodržiavané podľa platných nariadení hygienikov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Truhlík - 2. jún 2020
Dobrý deň, už dlhší čas si všímam na mestskom cintoríne cudzích ľudí , ktorí prichádzajú na náš cintorín na autách z ŠPZ-kami okresov Bratislava a Malacky. Oslovujú tu občanov a ponúkajú svoje služby. Ak niekoho prehovoria na prácu , po jej vykonaní ostáva po nich neporiadok , pretože vôbec po sebe neodvážajú odpad či už zvyšky nových pomníkov alebo nepotrebné staré pomníky, ale hadžu ich do trávy pod stromy. Minulý týžden som bol svedkom ako sa staršia pani so slzami v očiach doslova hádala s partou 3 ludí z takejto "firmy"/ 2 z nich boli romovia - muž a žena/ , a zjavne nebola spokojná s ich prácou a už asi olutovala svoje rozhodnutie. Zameriavajú sa hlavne na starších občanov , ktorí v slabšej životnej chvíli podľahnú ich naliehaniu , súhlasia s ich ponukou, zložia zálohu a potom sú sklamaní.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Truhlík,
v prípade, že ste svedkom takejto udalosti alebo nahromadenia odpadu po takýchto prácach je potrebné vyrozumieť MsP, ktorá sa daným činom bude zaoberať. Kamenárske práce, ponúkané na cintoríne, sú ohlasované u prevádzkovateľa Domu smútku, vždy pri vstupe do tohto priestoru. Zároveň, ak máte poznatok o podozrivej činnosti priamo na mieste, taktiež je potrebné kontaktovať políciu alebo MsP, ktorá daný podnet preverí.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Iveta Medňanská - 2. jún 2020
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s otváracími hodinami v papiernictve . Normálne mali otvorené od 7,00 a momentálne zas až od 9,00 je to normálne aj Billa aj Tesco majú určené hodiny a si ich nemenia ako chcú dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Medňanská,
prevádzkový čas predajne papiernictva je záležitosťou výhradne majiteľa prevádzky. Žiaľ, nevieme prečo došlo k posunu otváracích hodín. Väčšie prevádzky obchodných sietí ako sú Billa a Tesco majú určené otváracie hodiny taktiež od svojho majiteľa.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anton - 19. máj 2020
Dobry den, rad by som sa informoval, ci je mozne niekde v meste parkovat s kamionom. Zaujima ma hlavne parkovisko pri Chirane, ci je tam povolene parkovat kamiony? Diky za odpoved, Anton

Odpoveď: Dobrý deň, pán Anton,
v súčasnosti v meste Stará Turá nie sú vyhradené miesta pre státie kamiónov. Parkovisko pri Chirane, ako aj ostatné plochy v ich blízkosti, sú v súkromnom vlastníctve.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Katarina - 19. máj 2020
Dobrý deň chcem sa spýtať,či treba súhlas občanov ,keď v blízkosti idú stavať útulok pre psov?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Katarína,
mesto Stará Turá v súčasnosti neeviduje žiadosť o vybudovanie útulku pre psov. Takéto povolenie sme v nedávnej minulosti ani neriešili. Z pohľadu stavebného zákona je vždy účastníkom konania vlastník susednej parcely.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Kavická Ľudmila - 13. máj 2020
Majú obyvatelia Starej Turej nejakú úľavu na dani z nehnuteľnosti? Som vdova, dôchodkyňa /67r./. Trvalý pobyt mám na Dubníku II ,Stará Turá. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Kavická,
mesto Stará Turá poskytuje zníženia a oslobodenia na daň z nehnuteľností. Jednotlivé zníženia sú uvedené na webovom sídle mesta, v platnom VZN č. 6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (https://www.staratura.sk/resources/File/0_vzn-dzn-pes-vp-ubytovanie-r-2020.pdf). Nárok na zníženie, príp. oslobodenie od dane si môžete preveriť i telefonicky na Odd. ekonomiky a majetku mesta u p. Horňákovej (032/746 16 27).

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Daniela S. - 11. máj 2020
Prosím Vás o vysvetlenie, zaujíma ma a určite veľa z nás, prečo stále majú ľudia nad 65r. v našom meste také obmedzenia, ktoré už naokolo neplatia. Napríklad: Do tohoto pondelka /4.5:2020/ som na pošte čakala v rade ako každý iný, no v pondelok /4.5./ už vyšla pani, a povedala, že "dôchodci"majú vymedzený čas od 9h - do 11h. potom už nie. Pre zmenu dnes .t.j. streda u "čiňanca" môžu ísť "dôchodci" iba od 9h- do 11h. Kto prosím dal také nariadenie, keď obmedzovanie seniorov už bolo zrušené nariadením, ale bolo im ODPORUČENÉ nakupovať v tomto čase. Nie že mimo neho už nemôžu. Moc si tu nevyberieme, obchody, čo boli dobré už nie sú a sme ako dedina. Tam si ľudia už môžu viac vybaviť, nakúpiť ako tu. Nepochybne nejdeme s dobou, ale späť . Mám pocit, že už nejde o ochranu . Keď sme pracovali, boli sme občania, teraz už iba dôchodci. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Daniela,
nariadenia ÚVZ SR, ktoré sú dané, sa musia dodržiavať v takom rozsahu, ako sú platné, príp. upravené pre daný druh prevádzky. To, že súkromné subjekty si vyhradzujú nákupný čas pre seniorov, nie je v kompetencii mesta upravovať alebo zakázať. Momentálne je v platnosti nariadenie, že vyhradený čas od 9.00 – 11.00 hod. pre seniorov nad 65 rokov je potrebné dodržiavať v prevádzkach potravín a drogérie. V iných predajných prevádzkach by tieto obmedzenia nemali byť zavedené, iba v prípade, že majiteľ, resp. prevádzkovateľ nenariadil inak.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivana Durcová - 7. máj 2020
Dobrý večer. Ako často kontroluje mestská polícia Vikárku? Čo som videla, sú tam vo väčšom prípade ľudia bez rúšok, odstupy minimálne, keď si tam viacerí vypijú tak zabudnú aj na rúška. Teraz sú už schovaní pod vnútornou terasou, tam už nikto nič nevidí, super. Zaujimálo by ma hlavne, či chodí polícia kontrovať takéto prevádzky hlavne pešo a ako často, koľko pokút už dalo za nenosenie rúšok pri Vikárke, ale aj v celom meste, či možu dať pokutu aj prevádzkovateľom takýchto zariadení, prípadne či dali takúto pokutu. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Durcová,
áno mestská polícia chodí kontrolovať okrem iných prevádzok aj „Vikárku“. Taktiež chodí aj osobne za majiteľom, resp. obsluhou.
Za obdobie odkedy sú v platnosti obmedzujúce opatrenia ÚVZSR bolo vykonaných približne 100 kontrol a z nich približne 20 osobne pohovorom s obsluhou, alebo majiteľom prevádzky, resp. so zákazníkmi. Kontroly sa vykonávajú denne.
Za nedodržiavanie nosenia rúšok v prevádzke „Vikárka“ nebola uložená žiadna bloková pokuta.
Priestupky za nerešpektovanie nariadení sme riešili napomenutím, resp. postúpením na ÚVZSR.
Za nenosenie rúšky, na území celého mesta bolo uložených 8 blokových pokút.
Pokiaľ prevádzkar nedodržuje nariadenia ÚVZSR je riešený v zmysle zákona 355/2007, §56, alebo je takýto skutok zadokumentovaný a postúpený na doriešenie ÚVZSR.

MsP Stará Turá

Otázka od: Ingrid - 5. máj 2020
Dobry den. Obraciam sa na Vas s otazkou, ci vedenie mesta nezmenilo nazor v otazke prenajmu parkovacich miest. Som si totiž istá, ze zaujem by bol. A vzhladom na momentalnu financnu situaciu pre koronu, by mozno nebolo zle, aby mesto tento navrh zvazilo. Urcite by to slo prostrednictvom VZN, peniaze z prenajmu by sli mestu priamo a dalej by sa dali pouzit na opravu chodnikov, budovanie dalsich parkovnych miest......

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ingrid,
uvedomujeme si, že aj v našom meste je parkovanie problém, preto chápeme Vašu otázku. Obávame sa však, že by sme nevedeli uvedenú službu poskytnúť všetkým záujemcom bez toho, aby sme neobmedzili tých, ktorí nemajú záujem alebo si možno nemôžu dovoliť platiť prenájom parkovacieho miesta. Pravdou je, že by ste mali vždy zabezpečené voľné miesto na parkovanie v blízkosti Vášho domova, no počas dňa by toto miesto (alebo viaceré parkovacie miesta) bolo často nevyužité. Z týchto dôvodov zatiaľ neuvažujeme o prenájme parkovacích miest napriek tomu, ako aj Vy konštatujete, že by nám to prinieslo nejaké finančné prostriedky do pokladne mesta.

Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ

Otázka od: Mara - 5. máj 2020
Dobrý deň, mohli by ste opätovne vyhladovať spoluobcanov, ktorí nás opustili? Napr. v piatky. Ide o všeobecnú informáciu a ak nechceme zbytočne chodiť do centra Turej, nie je možnosť sa dozvedieť hoci len o zomreti človeka neďaleko byvajuceho..nezaujíma to len dôchodcov... Nevidím v tom problém raz za týždeň podať globálne informácie...

Odpoveď: Dobrý deň, pani Mara,
vyhlasovanie bolo zastavené z dôvodu zamedzenia väčšieho počtu prítomných obyvateľov na smútočnom zhromaždení. V prípade uvoľnenia opatrení aj v tomto smere, bude vyhlasovanie znovu spustené v štandardnom režime.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Iveta - 5. máj 2020
Dobrý deň, mám otázku, prečo sa v našom meste nepostavil máj? Máj - strom je symbolom jari, lásky, zdravia, života. V Strednej Európe sa stavia Máj od 15.storočia. V sučasnej dobe tento symbol zdravia je snáď potrebnejší ako inokedy. Celá spoločnosť sa tvári ako si zakladá na tradíciach a folklóre a potom sa má urobiť najtradičnejšia vec - postaviť v meste Máj a nič. Nemusela sa predsa organizovať kulturna akcia z dovodu aktualnej situácie, ale na verejnom priestore, defacto v prírode odignorovať postavenie Mája mi príde už skutočne ako ústup zdravého rozumu kvoli korone, ktoru v našom meste ani nepotvrdili. Mimochodom v mnohých iných obciach a mestách Máj stavali.

Odpoveď: Dobrý deň pani Iveta, žiaľ, aj nás mrzí, že sa v tomto roku máj v Starej Turej nestaval. Nemôžeme však ignorovať výnimočnú situáciu, ktorá v posledných dvoch mesiacoch zastavila všetku kultúrno-spoločenskú činnosť v našom meste. K týmto spoločenským akciám patrilo aj stavanie mája. Dodržujeme nariadenia ÚVZ SR a Hlavného hygienika SR a pri akcii ako je stavanie mája by sa aj za sprísnených opatrení zbytočne zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Tejto situácii sme chceli zamedziť. Máj sa bude podľa zaužívaných tradícii stavať opäť o rok a veríme, že si to všetci spoločne opäť užijeme tak ako sme zvyknutí - s folklórom, usmiatymi tvárami detí a so všetkým, čo k tejto akcii patrí.
Mgr. Lívia Boorová
vedúca kancelárie primátora

Otázka od: Alena Naďová - 27. apríl 2020
Dobrý deň, v tomto období, presnejšie od 23.3.2020 funguje autobusová doprava do a z mestskej časti Súš v takom režime, že ju majú možnosť využiť len ľudia, ktorí chodia do práce, tzn. o 5:32 do Starej Turej, naspäť o 6:45, ďalší spoj o 13:30 do Starej Turej a naspäť o 14:20 , a to ešte týždeň predtým od 18.3.2020 neboli žiadne autobusové spoje, pretože do časti Súš cez víkend nechodí žiaden autobus. Netvrdím, že sú spoje vyťažené, ale žijú tu aj ľudia, ktorí nemajú auto, iného rodinného príslušníka alebo suseda, ktorý by ich v prípade potreby mohol zaviezť či už na nákup, poštu, alebo k lekárovi. Má ísť takýto človek, hlavne starší, na ranný, robotnícky spoj, aby si mohol nakúpiť alebo vybaviť lekára a potom naspäť zasa až robotníckym spojom? Alebo radšej 6 km peši do Starej Turej a zasa naspäť, keďže aj taxíky boli zakázané? V časti Topolecká sú počas tohoto obdobia aj iné spoje medzi týmito robotníckymi, pretože tam víkendová doprava nebola zrušená. V časti Papraď zasa majú obyvatelia možnosť využiť na dopravu aj vlak. Je to už mesiac, čo sú ľudia v mestských častiach Súš, u Samkov, Trávniky prakticky odtrhnutí od možnosti verejnej dopravy do Starej Turej a keďže som zatiaľ nikde nepočula o tom, že by sa mala verejná doprava vrátiť do obvyklého týždenného režimu, obraciam sa na Vás, aby sa aj na takéto situácie myslelo, pretože nielen v mestách a veľkomestách žijú ľudia. Prosím Vás, ak sa nebude v najbližšej dobe vracať verejná doprava naspäť do normálneho režimu, aby ste preverili možnosť doplnenia ďalších autobusových spojov do a z mestskej časti Súš. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alena,
žiaľ, autobusové spojenie zabezpečuje v našom meste vyšší územný celok a to Trenčiansky samosprávny kraj. Už niekoľkokrát sme urgovali nedostatočné autobusové spojenie počas prázdninového režimu do miestnych častí. Samozrejme možnosť doplnenia budeme aj naďalej preverovať a veríme, že sa podarí situáciu vyriešiť k spokojnosti občanov žijúcich v našich miestnych častiach.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Petra Šťastná - 27. apríl 2020
Dobrý deň. Rád by som vedel, či mesto v tejto neľahkej dobe šetrí verejné financie. Napíšte mi, či by nebolo správne gesto voči občanom a znížiť platy tie najvyššie, ciže najvyšším predstaviteľom. Ďakujem za ľudí.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Šťastná,
bez ohľadu na situáciu je povinnosťou mesta vždy vynakladať finančné prostriedky efektívne, účelovo a šetrne. Je pravdou, že dnešný vývoj udalostí je iný, nový, nepoznaný a pre nikoho z nás nie je jednoduchý. Ak sa pýtate, či mesto šetrí, zodpovedne Vám môžem povedať, že áno, a to nielen teraz, ale stále. Vaša otázka smeruje k platom predstaviteľom mesta. Uisťujem Vás, že aj v tejto oblasti máme pripravený scenár šetrenia, ktorý bude realizovaný od mája/júna tohto roku. Ak si však predstavujete, že takto ušetrené financie výrazne pomôžu mestu, musím konštatovať, že tomu tak nie je. No každá „kvapka pomôže naplniť pohár“.
Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu spôsobenú vírusom, mesto príde o podielové dane (ktoré sú mimochodom hlavným príjmom mesta) vo výške cca 950 tis. €, čo je takmer tretina rozpočtu mesta. Z tohto dôvodu máme pripravené opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých – pracovníkov mestských organizácií, škôl a školských zariadení, kultúry, športu, všetkých zamestnancov MsÚ, ale aj všetkých obyvateľov mesta, pretože musíme obmedziť poskytované služby na tie najnutnejšie. Uvedomujem si, že problémom čelí takmer každá rodina, obzvlášť rodiny s deťmi či naši seniori. Verte, že nikomu z nás nie je táto situácia ľahostajná. Dostať sa z nej môžeme vtedy, ak budeme spolupracovať, pomáhať si a podporovať sa – každý tam, kde môže. Verím, že spoločne to zvládneme!

Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka Mestského úradu

Otázka od: Miroslava - 22. apríl 2020
dobry den, chcela by som sa opytat na kedy je naplanovane upratovanie/zametanie verejnych komunikacii ( cesty + chodniky ). dakujem za odpoved. prajem pekny den. s pozdravom, Miroslava

Odpoveď: Dobrý deň, pani Miroslava,
pracovníci Technických služieb mesta Stará Turá pracujú na údržbe a upratovaní mesta priebežne. V súčasnej mimoriadnej situácii sa pracovníci striedajú na rôznych úsekoch, takže upratovanie verejných komunikácii sa môžu trošku natiahnuť. I napriek tomu služby tohto typu budú určite čiastočne obmedzené, pretože naše mesto tak, ako takmer všetky, bude hospodáriť s podstatne menšími finančnými prostriedkami oproti tomu, ako bolo plánované.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivan - 21. apríl 2020
Chcem požiadať mestskú políciu, aby kontrolovala nosenie rúšok aj na štadióne /pri futbalovom ihrisku, treba ísť kontrolovať pešo/. Videl som tam ľudí sa pohybovať bez nich. Ďalej vydávam ľudí bez rúšok pri CLUBE pri Dome kultúry a nejakých ľudí aj pred Tescom. Treba asi robiť kontroly častejšie. A ešte jedna otázka. Videl som odpoveď ohľadne dezinfekcie verejných priestorov. Rád by som vedel, kedy sa tak stane, keďže aj menšie samosprávy na Slovensku už dávno dezinfikujú. Netrvá to u nás dlho ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ivan,
ďakujeme za Váš podnet. Hliadkujúca činnosť MsP je v tejto mimoriadnej situácií s koronavírusom zvýšená a aj preto sa vždy snažia príslušníci MsP dodržiavanie nariadení kontrolovať a upozorňovať občanov. Požiadame ich, aby preverili aj dané miesta v častejších intervaloch obchôdzok.
S preventívnou dezinfekciou spomínaných priestorov sa začína tento týždeň, konkrétne v utorok.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Klaudia Miklová - 15. apríl 2020
Dobrý deň, je pravda, že v m.č. Topolecká, lokalita u Gavačov sa má vybudovať útulok/karantenna stanica pre psov, resp. niečo podobné? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Miklová,
mesto Stará Turá v súčasnosti neeviduje žiadosť o vybudovanie útulku/karanténnej stanice pre psov v danej lokalite a takéto povolenie sme v blízkej minulosti ani neriešili.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »