Samospráva

Okolie
11.12.2017

Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR)

Cestovný poriadok na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) platný od 10. decembra 2017 do 8. decembra 2018.

22.2.2010

Informácia o 1. zmene cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy platnej od 7.3.2010

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. informuje, že z dôvodu začatia rozsiahlych výlukových prác na hlavnej trati č. 120 Bratislava - Žilina (modernizácia niekoľkých traťových úsekov medzi Novým Mestom n/Váhom a Púchovom), ktoré majú vplyv na železničnú osobnú dopravu, dôjde na tejto trati od 7.3.2010 k výrazným zmenám v časových polohách, ako i vo vedení vlakov.


17.11.2009

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009