function getLocaleInfo(id) { switch (id) { case "decimalSeparator": return ','; case "groupSeparator": return ' '; case "roundDigits": return 0; } return ""; } function getLocaleText(id){ switch (id) { case "requiredField": return 'Povinné pole'; case "IncorrectEmailFormat": return 'Nesprávny formát emailovej adresy'; } return ""; } var arrayLocaleInfo = "sk|sk|SK|no;Nie;|2|,| |január;február;marec;apríl;máj;jún;júl;august;september;október;november;december|jan;feb;mar;apr;máj;jún;júl;aug;sep;okt;nov;dec|nedeľa;pondelok;utorok;streda;štvrtok;piatok;sobota|ne;po;ut;st;št;pi;so|d.m.yyyy|d. mmmm yyyy|H:nn|H:nn:ss|1||".split("|"); function getLocaleInfo2(id) { switch (id) { case "LanguageAndCountry": return arrayLocaleInfo[0]; case "language": return arrayLocaleInfo[1]; case "country": return arrayLocaleInfo[2]; case "booleanFormat": return arrayLocaleInfo[3]; case "decimalDigits": return arrayLocaleInfo[4]; case "decimalSeparator": return arrayLocaleInfo[5]; case "groupSeparator": return arrayLocaleInfo[6]; case "monthNames": return arrayLocaleInfo[7]; case "monthShortNames": return arrayLocaleInfo[8]; case "weekdayNames": return arrayLocaleInfo[9]; case "weekdayShortNames": return arrayLocaleInfo[10]; case "shortDate": return arrayLocaleInfo[11]; case "longDate": return arrayLocaleInfo[12]; case "shortTime": return arrayLocaleInfo[13]; case "longTime": return arrayLocaleInfo[14]; case "firstWeekDay": return arrayLocaleInfo[15]; case "AMDesignator": return arrayLocaleInfo[16]; case "PMDesignator": return arrayLocaleInfo[17]; } return ""; }