Samospráva

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít (do 24.1.2019)