Menu

Ing. Ján Zloch

E-mail:poslanci@staratura.sk

Volebný obvod číslo:1 - Stará Turá