Menu

Ing. Igor Slezáček

E-mail:poslanci@staratura.sk

Volebný obvod číslo:1 - Stará Turá