Menu

Zmene termínu februárového zasadnutia MsZ Stará Turá

 Dovoľujeme si Vás informovať o zmene termínu februárového zasadnutia MsZ Stará Turá.

Pôvodne plánovaný termín zasadnutia MsZ 28. február 2019 (štvrtok) sa mení na 26. február 2019 (utorok).

Ako dôvod zmeny uvádzame potrebu prerokovať (a schváliť) otvorenie územného plánu, ako aj potencionálny predaj akcií Prima banky. Posledný termín k podaniu žiadosti kompetentnému úradu na zmenu ÚP, ako aj na odpredaj akcií je práve 28. február 2019, teda termín, ktorý koliduje s pôvodne navrhovaným a plánovaným termínom zasadnutia zastupiteľstva. Aby sme mohli prerokovať tieto dva body a urobiť na základe hlasovania poslancov rozhodnutie, je potrebné posunúť termín zasadnutia.


Vďaka za akceptáciu.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.1.2019