Menu

Záver roka v znamení ustanovujúceho zasadnutia MsZ

Ustanovujúce zasadnutie MsZ (autor: MsÚ)

V závere roka sa na mestskom úrade uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva.

Práve vo štvrtok 6. 12. 2018 ukončila svoje 4 ročné volebné obdobie primátorka mesta Ing. Anna Halinárová a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí spoločne pracovali pre mesto, teraz už v uplynulom volebnom období.

V úvode predsedníčka mestskej volebnej komisie Mgr. Andrea Valenčíková oboznámila prítomných poslancov, pracovníkov mestských organizácií, mestského úradu, ale i prítomných občanov s výsledkami novembrových komunálnych volieb. Novozvolený primátor PharmDr. Leopold Barszcz zložil sľub primátora do rúk odchádzajúcej primátorky Ing. Anny Halinárovej. Nasledovalo prevzatie insígnií mesta a tým sa oficiálne stal novým čelným predstaviteľom mesta Stará Turá. Následne svoj sľub do rúk nového primátora zložili predpísaným spôsobom trinásti noví poslanci mestského zastupiteľstva.

Poslanci v ďalšom priebehu rokovania odsúhlasili zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, zvolili si nových predsedov a niektorých členov komisií, schválili sobášiacich pre nasledujúce volebné obdobie. V ďalšom bode rokovania bol schválený plat nového primátora mesta a termíny zasadnutí MsZ pre rok 2019.

Prvé pracovné zasadnutie MsZ Stará Turá v roku 2019 sa uskutoční 24. januára 2019 o 15.00 hodine.

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 28.12.2018