Menu

Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Papraď

Dňa 29.03.2016 predložilo mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2016 k výzve, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií SR.
Predmetom projektu malo byť zateplenie stropu sály a rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá je v nevyhovujúcom stave.

Celkové rozpočtové náklady: 29 855,00 Eur
Výška požadovanej dotácie: 13 500 Eur
Vlastné zdroje a spolufinancovanie: 16 355,00 Eur

Táto žiadosť nebola schválená.

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.9.2017 | Aktualizácia: 14.9.2017