Menu

Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského

Havarijný stav obvodového plášťa telocvične ZŠ bol odstránený vďaka poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z kapitálových výdavkov z kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Celková výška výdavkov: 120109,30 

Z toho:          

  • z MV SR 106705,35 €
  • z rozpočtu mesta 13 405,95 €


Začiatok realizácie projektu: 05/2015


Skončenie realizácie projektu: 07/2015

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný zhotoviteľ stavby: IZOTECH Group, spol. s.r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.8.2015