Zápis do Základnej umeleckej školy v Starej Turej

V zmysle rozhodnutia ministra školstva v čase mimoriadneho prerušenia školského  vyučovania v školách, sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky do 30. júna 2020.

V prípade, ak rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, je možné prihlášku vyplniť ručne a vhodiť ju do schránky pri vchode do ZUŠ.
 
Elektronická prihláška je zverejnená na príslušnom linku:

www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ 
 
Prihláška v pdf formáte sa nachádza tu:

www.zusstaratura.sk/resources/File/prihlaska_na_studium.pdf
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, prosím kontaktujte zástupkyňu školy na telefónnom čísle +421 905 524 948.

ZUŠ prijímačky
ZUŠ Stará Turá, Publikované: 16.6.2020 | Aktualizácia: 16.6.2020