Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 - 2022

Informácie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 5. mája 2021.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnené žiadosti podpísané oboma rodičmi, s potvrdením všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti je možné doručiť:


a)   elektronickou formou na adresu: lubica.huckova@msstaratura.sk

b)  poštou – na adresu Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá alebo vhodiť do schránky v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši), umiestnenej na vchode do hospodárskej budovy (sivý pavilón),

c)   osobne – v dňoch 3. – 5.mája 2021 v čase: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30,

d)  do elektronickej schránky MŠ.

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne zápisu, bude možné doručiť  do  31.5.2021, osobne,  poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo elektronickej schránky MŠ.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši) alebo si ho stiahnuť z webovej stránky materskej školy:  

www.msstaratura.sk/zapis-deti-do-ms

Materská škola, Publikované: 26.4.2021 | Aktualizácia: 26.4.2021