Menu

Zákaz odoberať vody z povrchových tokov!

 

Oznámenie


Mesto Stará Turá, ako vodohospodársky orgán upozorňuje občanov mesta a miestnych častí, že za súčasného zníženého stavu hladiny vodných tokov je zakázané odoberať alebo inak používať povrchové vody z vodných tokov.

Toto oznámenie platí do odvolania.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.8.2012