Menu

Zákaz zakladania a udržiavania ohňov


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zakazuje

pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

zakladať a udržiavať otvorené ohne.

Tento zákaz nadobúda účinnosť dňom zverejnenia a platí až do odvolania.

K stiahnutiu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Publikované: 11.11.2011