Menu

Zahájenie rekonštrukcie budovy polikliniky

budova Polikliniky Stará Turá Autor:www.technotur.sk


Vážení občania,

v Staroturianskom spravodajci číslo 10 z roku 2016 sme Vás informovali o začatí rekonštrukcie budovy polikliniky. Spomínali sme v ňom, že ďalšiu etapu rekonštrukcie bude spoločnosť TECHNOTUR realizovať v roku 2017. Tento čas nastal a s ďalšou etapou rekonštrukcie sa začína 1. augusta 2017. Začne sa prebudovaním vstupného schodiska do lekárne. Navrhnutá je aj rampa- prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zmeny nastanú v priestoroch lekárne - vymenia sa okná zo severnej strany, opraví sa vstup do lekárne. Tá sa zatvorí na dobu od 16.08.2017 do 31.08.2017. Zrekonštruované bude aj celé hlavné schodisko do budovy polikliniky.

V tejto etape modernizácie projekt rieši kompletnú výmenu okien v spoločných priestoroch pre pacientov a výmenu vstupných dverí do budovy. Všetky tieto práce sa uskutočnia bez uzatvorenia jednotlivých ambulancií.

Práce začnú úpravou vstupu do lekárne ,  ktorý bude počas prác uzatvorený. Na vstup  do budovy bude zatiaľ slúžiť  hlavný vstup a výťah. Po jeho dokončení sa práce presunú na hlavný vstup do budovy polikliniky. Na vstup do budovy  bude slúžiť opravený vstup do lekárne a opäť výťah. V polovici augusta 2017 sa začne s výmenou okien v spoločných priestoroch. Tu bude pohyb pacientov obmedzený do jednej polovice na každej chodbe. Priestor, kde sa budú vymieňať okná, zostane neprístupný. Zhotoviteľ stavby  sa rozhodol výmenu okien realizovať po častiach a brať do úvahy aj pohyb pacientov, ktorí prídu na ošetrenie.

Určite ste si už ale všimli, že v mesiaci júl 2017 je v objekte zvýšený pohyb robotníkov. Títo pracujú na odstránení havárie na vykurovacom systéme, ktorá  nastala na druhom poschodí. Rozvody majú viac ako 40 rokov. Projektant hľadal také riešenie, ktoré by umožnilo vykonať opravu s čo najmenším obmedzením prevádzky v celej budove. Pretože sme s opravami už začali, vidíme, že to nie je také jednoduché. Veríme však, že všetci pochopíte, že tieto práce sú nevyhnutné.

Ak nenastanú žiadne komplikácie , všetky tieto stavebné úpravy plánujeme ukončiť do konca októbra 2017.

Na záver Vás všetkých chceme znovu poprosiť o trpezlivosť, aj keď je to niekedy zložité. Musíme si však uvedomiť, že takúto šancu treba využiť, pretože budova opravu potrebuje.

 

Technotur s.r.o., Publikované: 26.7.2017 | Aktualizácia: 31.7.2017