Menu

Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

V rámci projektu bude nakrútený film, ktorý bude zachytávať všeobecné informácie o jednotlivých mestách, o remeslách, folklóre, tradíciách, ale aj jednotlivé aktivity projektu. Na strane českého partnera sa prostredníctvom rozšírenia a zastrešenia pódia a nákupu stánkov vytvorí vhodné zázemie na organizovanie remeselných trhov a podujatí. V Starej Turej sa nákupom tieniacej techniky, interiérových stolov, osvetľovacej techniky a vonkajších setov na sedenie vytvoria podmienky pre obnovenie trhovníctva – remesla, ktoré bolo v minulosti charakteristické aj pre mesto Kunovice. Vytvoria sa lepšie podmienky pre remeselníkov, ale i návštevníkov remeselných trhov. Podujatia, ktoré sa v rámci projektu uskutočnia v oboch partnerských mestách, budú slúžiť pre návštevníkov zo Slovenska i Čiech. Celkové oprávnené náklady projektu sú v sume 60 556,50 €, s výškou finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 51 473,02 €. Z toho rozpočet mesta Stará Turá na projekt je 27 902,50 € a rozpočet mesta Kunovice 32 654 €.

Partner projektu: Mesto Kunovice

Celková výška výdavkov: 60 556,50 EUR

Začiatok realizácie projektu: 7/2014

Skončenie realizácie projektu: 05/2015

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.6.2015