Samospráva

VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Publikované: 22.12.2020 | Aktualizácia: 22.12.2020